SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
1
1 -р ангийн сурагч ............................................
                           Хувилбар 1
1.Цээжээр бич.       /6 оноо/
    · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · ·


   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 · · · · ·
2.Богино 7 эгшиг бич. /1 оноо/
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·
3.Богино эгшиг нөхөж үг бүтээ. /1 оноо/
     С . Р,          М . С,            С . М,     М . Р,
4.Урт эгшгийн доогуур зур /1 оноо/
     Олуулаа дуулах сайхан шүү.


     Авах оноо 9.      Авсан оноо .....      гүйцэтгэл ........ 1
1 -р ангийн сурагч ............................................
                           Хувилбар 2
1.Цээжээр бич.       /5 оноо/
    · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · ·


   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 · · · · ·
2.Эр эгшгийг бич. /1 оноо/
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·
3.Урт эгшиг нөхөж үг бүтээ. /1 оноо/
     М . . Р,              С . . М,               М . . М,
4.Хос эгшгийн доогуур зур /1 оноо/
    Хандгай сайхан ойд байдаг.


     Авах оноо 8.      Авсан оноо .....      гүйцэтгэл ........
 1
1 -р ангийн сурагч ............................................
                           Хувилбар 3
1.Цээжээр бич.       /9 оноо/
    · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · ·


   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 · · · · ·
2.Хос эгшгүүдийг бич. /1 оноо/
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·
3.Эм эгшгийн доогуур зур /1 оноо/
     Сүрэн ном үзэв.
4.Уншаад зур /1 оноо/
      Үүр                             үр
Авах оноо 12.       Авсан оноо .....       гүйцэтгэл ........

 1
1 -р ангийн сурагч ............................................
                           Хувилбар 4
1.Цээжээр бич.       /10 оноо/
    · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · ·


   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 · · · · ·
2.Сар үсгийг оролцуулан үг бүтээ. /1 оноо/
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·
3.Богино эгшиг нөхөж үг бүтээ. /1 оноо/
        а         оо        ай
        э         ээ        ой
        у         уу        уй
        о         аа        эй
4.Уншаад зур /1 оноо/
     Муур                          Оймос


     Авах оноо 14.       Авсан оноо .....       гүйцэтгэл ........
     Цээж бичиг.
     Хувилбар 1
     Ам, эм, ор, ус, уу, үс, оо, ой, ас, ур, ир, үр
     Хувилбар 2
     Муу, сүү, суу, уур, үүр, саа, сүй, май, үйр, үйс
     Хувилбар 3
Эмээ сүү уу. Амаа сүү амс. Маам эм уу.
Хувилбар 4
Өрөм, муур, ороо, араа, өрөө, асуу, асаа, сойр, сайр, уруу

Contenu connexe

Plus de ulzii_7777

чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтulzii_7777
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhaiulzii_7777
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negjulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16ulzii_7777
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тестulzii_7777
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тестulzii_7777
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестulzii_7777
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөөulzii_7777
 
Tsahim hicheel
Tsahim hicheelTsahim hicheel
Tsahim hicheelulzii_7777
 

Plus de ulzii_7777 (20)

чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56гэрийн даалгавар 56
гэрийн даалгавар 56
 
гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16гэрийн даалгавар 16
гэрийн даалгавар 16
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
Tsahim hicheel
Tsahim hicheelTsahim hicheel
Tsahim hicheel
 

гэрийн даалгавар

 • 1. 1 1 -р ангийн сурагч ............................................ Хувилбар 1 1.Цээжээр бич. /6 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.Богино 7 эгшиг бич. /1 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.Богино эгшиг нөхөж үг бүтээ. /1 оноо/ С . Р, М . С, С . М, М . Р, 4.Урт эгшгийн доогуур зур /1 оноо/ Олуулаа дуулах сайхан шүү. Авах оноо 9. Авсан оноо ..... гүйцэтгэл ........ 1 1 -р ангийн сурагч ............................................ Хувилбар 2 1.Цээжээр бич. /5 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 • 2. 2.Эр эгшгийг бич. /1 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.Урт эгшиг нөхөж үг бүтээ. /1 оноо/ М . . Р, С . . М, М . . М, 4.Хос эгшгийн доогуур зур /1 оноо/ Хандгай сайхан ойд байдаг. Авах оноо 8. Авсан оноо ..... гүйцэтгэл ........ 1 1 -р ангийн сурагч ............................................ Хувилбар 3 1.Цээжээр бич. /9 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.Хос эгшгүүдийг бич. /1 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.Эм эгшгийн доогуур зур /1 оноо/ Сүрэн ном үзэв. 4.Уншаад зур /1 оноо/ Үүр үр
 • 3. Авах оноо 12. Авсан оноо ..... гүйцэтгэл ........ 1 1 -р ангийн сурагч ............................................ Хувилбар 4 1.Цээжээр бич. /10 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.Сар үсгийг оролцуулан үг бүтээ. /1 оноо/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3.Богино эгшиг нөхөж үг бүтээ. /1 оноо/ а оо ай э ээ ой у уу уй о аа эй 4.Уншаад зур /1 оноо/ Муур Оймос Авах оноо 14. Авсан оноо ..... гүйцэтгэл ........ Цээж бичиг. Хувилбар 1 Ам, эм, ор, ус, уу, үс, оо, ой, ас, ур, ир, үр Хувилбар 2 Муу, сүү, суу, уур, үүр, саа, сүй, май, үйр, үйс Хувилбар 3
 • 4. Эмээ сүү уу. Амаа сүү амс. Маам эм уу. Хувилбар 4 Өрөм, муур, ороо, араа, өрөө, асуу, асаа, сойр, сайр, уруу