GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama

UNDP Türkiye
UNDP TürkiyeUNDP Türkiye
GAP BÖLGESİNDE KADININ
GÜÇLENDİRİLMESİNDE
YENİLİKLER 2.AŞAMA
Gönül Sulargil
Proje Yöneticisi
gonul.sulargil@undp.org
2 Mayıs 2013
DÜNYADA KADININ DURUMUNA DAİR VERİLER
Çalışma saatlerinin üçte ikisi kadınlar tarafından dolduruluyor ancak
dünya gelir ortalamasının sadece %10’unu ücret olarak alıyorlar.
Dünyadaki menkul ve gayrimenkullerin %1’ine sahipler.
Kadınlar düşük statülü, düşük ücretli, yarı zamanlı ve kısa dönemli işlerde
çalışıyor; Sosyal güvenlik imkanlarına ulaşamıyor; aynı işi yapsalar dahi
erkelerden %20 ila %30 daha az kazanıyorlar.
Dünya üzerinde okuma yazma bilmeyen 759 milyon yetişkinin üçte ikisi
kadın
Kadınların %70’i şiddete maruz kalıyor.
Dünya nüfusunun %49’unu kadınlar oluşturuyor.
TÜRKİYE’DE KADININ DURUMUNA DAİR VERİLER
Her üç kadından biri şiddet görüyor. Töre ve namus cinayetleri kadına yönelik şiddetin
önemli bir yönünü oluşturuyor.
Kadınlar erkeklere göre daha az ücretli, güvencesiz, düşük seviyeli ve korunmasız
işlerde istihdam ediliyor. Çalışan kadınların %58’i kayıtdışı sektörde çalışıyor.
TÜİK’in 2012 yılı verilerine göre toplam nüfusun %49,8’ini oluşturan kadınların
işgücüne katılım oranı sadece % 29,5. Çalışan kadınların üçte biri ise ücretsiz
aile işçisi.
Evde gerçekleşen doğum oranı Türkiye’nin batısında % 3,3 iken Doğu illerinde %
27,3’e çıkıyor.
Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki başarısının önündeki
engellerden birinin kadının karar alma mekanizmalarına katılımı oluşturuyor. Kadınların
parlementoda yer alma oranları %14 iken yerel yönetimlerde bu oran %3’nin altına
düşüyor.
Türkiye’de pek çok alanda sağlanan gelişmeye rağmen;
GAP BÖLGESİNDE KADININ
GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİLİKLER PROJESİ
Proje, TC Kalkınma
Bakanlığı GAP Bölge
Kalkınma İdaresi
tarafından, Birleşmiş
Milletler Kalkınma
Programı (UNDP)’nın
teknik ve İsveç
Uluslararası Kalkınma
İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın
finansman desteği ile
uygulanıyor.
Projenin 1. Aşaması Mart
2008 ve Mayıs 2012
döneminde tamamlandı.
2. Aşama ise Temmuz
2012’de uygulamaya
başlandı.
AMAÇ
Projenin amacı, sosyal ve bireysel üretim
kapasiteleri artan, işletme düzeyinde yönetim
becerileri desteklenen, girişimcilik, istihdam ve
gelir etme olanakları çoğaltılan bölge kadınlarının,
parçası oldukları topluluklar içerisinde sosyal
olarak güçlendirilmesidir.
Proje, kadınların işgücü piyasasına katılımı,
ürettikleri ürünlerin markalaştırılması ve yeni
pazarlama fırsatlarının yaratılması alanlarına
odaklanmaktadır. hedeflenmektedir.
İŞBİRLİKLERİ
Bölgede ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)
ve kadınının güçlendirilmesi alanında faaliyet gösteren
diğer sivil toplum kadın kuruluşlarıyla (Batman Kadının
Toplumsal Gelişim Derneği, S.S. Çok Amaçlı Kadın
Mardin İşletme Kooperatifi, MAKİDER, S.S. Besnili
Aktif Kadınlar Yardımlaşma Dayanışma İşletme
Kooperatifi, Gaziantep Üniversiteli Kadınlar
Kooperatifi, Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme
Koopretifi, Birecik Halk Eğitim Merkezi vb.) işbirliği ile
çalışılmaktadır.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Kadın İstihdamı Konusunda Kapasite ve Bilgi Arttırma
Batman Valiliği desteğiyle gerçekleştirilen tekstil
fabrikasının kurulumunun ardında aynı arazide
boş bulunan binalar tekstil fabrikası yapılmak
üzere farklı yatırımcılara verildi. Şu anda bu alan
11 tane fabrika ve 1000 kişiden fazla çalışanıyla
tekstil sitesine dönüşmüş durumda.
Batman Valiliği, tekstil fabrikalarının bulunduğu alan
içerisinde, çalışan kadınların çocuklarını
bırakabilecekleri bir kreşin kurulması amacıyla bina
tahsis etti. Kreşin inşaat bölümü tamamlanmış olup,
fabrikanın el değiştirmesinden dolayı faaliyete
geçilememiştir.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Kadın İstihdamı Konusunda Kapasite ve Bilgi Arttırma
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Kadın İstihdamı Konusunda Kapasite ve Bilgi Arttırma
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Piyasa Bağlantılarının ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması-
Şirket kurulumları,teknik donanım ve hammadde desteği
Batman ve Mardin’de 3
tasarım ve üretim
atölyesinin kurulmasına
destek sağlandı. Hazırgiyim
ve catering alanında
çalışacak 2 şirketin
kurulumuna destek verildi.
Batman, Mardin, Şırnak ve
Adıyaman’da 5 atölye ve
işletmeye teknik donanım
desteği sağlandı.
Diyarbakır, Mardin ve
Batman’da 3 atölye ve
işletmeye hammadde
desteği sağlandı.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Piyasa Bağlantılarının ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması-
Tasarım Atölyeleri
ÇATOM’lar bünyesinde
toplam 35 atölye
çalışması düzenlendi.
Çalışmalardan 422 kadın
faydalandı. Atölye
çalışmaları, bölgede
kolaylıkla temin edilen
hammaddeler kullanılarak
pazarlanabilir ürünlerin
ortaya çıkarılmasını
amaçladı.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Piyasa Bağlantılarının ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması-
Tasarım Atölyeleri
TASARIM
ATÖLYELERİ
Mardin Ömerli
Keçe Atölyesi
Çermik
Hediyelik Eşya
Atölyesi
Mardin Hediyelik
Eşya ve Kumaş
Boyama Atölyesi
Midyat ve Şırnak
ÇATOM’lar
Kurtalan
ÇATOM
Hediyelik Eşya
Atölyesi
Şanlıurfa
Bağlarbaşı
ÇATOM Keçe
Atölyesi
Birecik Hediyelik
eşya atölyesi
Diyarbakır Ziya
Gökalp
ÇATOM Keçe
Atölyesi
Tasarım Atölyeleri- Mardin Ömerli Keçe
Atölyesi
Tasarım Atölyeleri- Şanlıurfa Bağlarbaşı
Tasarım Atölyeleri- Çermik
Tasarım Atölyeleri- Mardin
Tasarım Atölyeleri- Birecik
Tasarım Atölyeleri- Diyarbakır Ziya Gökalp
Tasarım Atölyeleri- Midyat ve Şırnak
ÇATOM’lar
Üretim Atölyeleri – Batman
8 Mart Dünya Kadınlar Günü– Şırnak
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Satış ve Pazarlama
Doğrudan
pazarlama
Cafe ve
restoran
satışları
Fuar ve
sergi
satışları
Argande
satışları
Fabrika
satışları
Satış ve Pazarlama
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Satış ve Pazarlama
ÇATOMların doğrudan satışları: 176.589 TL
Cafe ve restoran satışları: 392.027 TL
Fuar ve sergi satışları: 353.791 TL
Yeşeren Düşler/Dorsa Tekstil Fabrikası satışları: 1.811.750 TL
Argande satışları: 371.084 TL
• Proje süresince toplam 3.700 kadın proje kapsamında desteklenen
faaliyetlerden gelir elde etti.
Yerel üretim atölyelerine ve işletmelere verilen üretim ve pazarlama
desteği ile 2008-2012 yılları arasında aşağıdaki satış gelirleri elde
edildi:
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
Eğitimler
Mardin b
Proje süresince
düzenlenen eğitim
ve seminerlerden
toplam 1.012 kadın
ve 391 erkek
faydalandı.
Kalite Kontrol
Eğitimleri
Kooperatifçilik
Eğitimi
Mutfak Eğitimi ve
Atölye Çalışması
Genel İletişim
Eğitimleri
Etkili İletişim
Eğitimleri
Toplumsal Cinsiyet ve
Üreme Sağlığı
Seminerleri
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
Kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu'nun
markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının
yaratılmasını hedeflemekte olan Argande, moda ve tasarımın dili
ile yöreye özgü el dokuması kumaşların da kullanıldığı
tasarımlardan oluşan bir koleksiyonlarıyla bölgesel bir hazırgiyim
markasıdır.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
2009 yılında moda
tasarımcısı Hatice
Gökçe
koordinatörlüğünde
Türkiye’nin önde
gelen moda
tasarımcıları
tarafından projeye
bir konsept
belirlendi ve bu
konsept
çerçevesinde
üretilen ürünler
“ARGANDE”
markası altında
toplandı.
Mardin ve
Batman’da
gerçekleşen
fizibilite
ziyaretlerini
takiben
üretimde rol
alacak kadınlar
belirlendi ve
görev dağılımı
yapıldı.
İTKİB’den bir
uzmanın
teknik
desteğiyle
Batman
atölyesinde
makine
parkuru
kuruldu,
eğitim ve
üretim
faaliyetleri
başlatıldı.
Argande
markasının basın
lansmanı Temmuz
2009’da İstanbul
Kuruçeşme
Sortie’de
gerçekleştirildi.
Mudo firması
mağazalarında
satmak üzere
Argande’nin ilk
koleksiyonundan
yaklaşık 7000
parçalık sipariş
vererek markanın
önemli
paydaşlarından biri
oldu. Argande’nin 1.
Aşama boyunca
ürettiği 6 farklı
koleksiyon seçilmiş
Mudo mağazalarında
satışa sunuldu.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
Argande koleksiyonlarının katalog çekimleri İstanbul’da ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
gerçekleştirildi.
Haziran 2010’da 20 ülkeden 250’den fazla katılımcı ile İstanbul’da gerçekleşen Binyıl
Kalkınma Hedefleri Bölgesel Konferansı için Argande standı kuruldu.
Argande, 2010 yılından itibaren düzenli olarak Istanbul Moda Haftası podyumuna çıktı.
Moda Haftası süresince Istanbul Büyükşehir Belediyesi billboardlarla marka tanıtımına
destek verdi.
11 Mart 2011 tarihinde UNDP Başkanı Helen Clark’ın Çırağan Sarayı’nda katıldığı
etkinlik kapsamında Argande standı kuruldu.
2011 yılında Markafoni ile stokları eritmeye yönelik satış kampanyalarının yapılması
için anlaşmaya varıldı ve Argande ürünleri online satışa sunuldu.
Eylül 2011’de düzenlenen Perakende Günleri kapsamında Argande Card Finans Özel
Ödül kategorisinde birincilik ödülü aldı.
1. Aşama’da toplam 40 kadın istihdam edildi, 150 kadın ise parça bazlı çalışarak gelir elde
etti. ITKIB desteğiyle verilen eğitimlere katılan Argande çalışanı kadınlar, Batman’daki farklı
tekstil firmalarında çalışmaya ve gelir elde etmeye devam ediyorlar.
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar
ARGANDE
Proje Destekçileri
MUDO
T.C.Batman Valiliği
Hatice Gökçe Moda Tasarım ve
Danışmanlık
Demir Tasarım (Yeşim Demir)
Bilge Tuğsuz
ITKIB (İstanbul Tekstil Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği)
IBB Iletişim
Alex Akimoğlu
Hakan Yıldırım
Banu Bora
Rojin Aslı Polat
Zeynep Tosun
Günseli Türkay
Bihter Aida Pekin
Özgür Mansur
Deniz Yeğin
Ezra-Tuba Çetin
Gamze Saraçoğlu
Simay Bülbül
Berna Canok
Mehtap Elaidi
Rana Canok
Nihan Peker
Asli Filinta
Sortie Bar&Lounge
Ahu Yağtu
Beril Kayar
Sema Şimşek
Proje Destekçileri
Gencer Bavbek
Istanbul Fashion Week
Mercedes Benz Fashion Week
L’Appart Pr
CanHatipoğlu
Ertan Çelikler
Jerry Stolwijk
Pro İletişim
MAC
MOSS
CPR
Delicatessen
Bobby Brown
Aksoy Matbaa
A4 OfsetTarihi Sümerbank
Binası
Genix
Pera Palas
Halfeti Kaymakamlığı
Tunç Matbaacılık
Yoyo Produksiyon
İbrahim Zengin
Gila Benezra
Hakan Yalçın Öztürk
Georgina Billington
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Güneydoğu Anadolu’da
Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi Temmuz
2012 – Haziran 2015
dönemi arasında
uygulamaya kondu.
Projenin ilk aşamasında
Sida tarafından
gerçekleştirilen Bağımsız
Denetim ve UNDP tarafından
oluşturulan Sürdürülebilirlik
Notu 2. Aşama stratejisine
kaynaklık ediyor.
Sida
finansmanıyla
uygulanan 2.
Aşamanın
toplam bütçesi
949,550 dolar.
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Bileşenler ve Hedefler
Eğitimler
(kişisel
gelişim, işletm
e
yönetimi, toplu
msal cinsiyet
eşitliği ve
haklar)
İş geliştirme
desteği
Politika
geliştirme
1. Bileşen: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan
kadınların iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinin arttırılması
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Bileşenler ve Hedefler
Bölge
kadınlarının
gelir elde
etme
olanaklarının
arttırılması
Çocuk bakım
hizmetlerinin
yaygınlaştırıl-
ması
İşveren
eğitimleri
2. Bileşen: Güçlü pazarlama bağlantılarının kurulması ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların istihdam ve
gelir elde etme olanaklarının arttırılması
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Bileşenler ve Hedefler
Argande
faaliyetlerinde
n gelir elde
eden kadın
sayısının
arttırılması
Satış gelirinin
arttırılarak,
Argande
markasının
sürdürülebilir
hale
getirilmesi
Ulusal ve
uluslarası
satış
kanallarının,
marka
görünürlüğün
ün arttırılması
3. Bileşen: Bölgesel bir marka olan Argande aracılığı ile
üretime katılan kadınların elde ettikleri gelirin arttırılması ve
kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğinin uygulamaya
konması
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Sürdürülebilirlik
Kadının güçlendirilmesi
konusunda bütüncül bir
yaklaşım ve
tamamlayıcı aktiviteler
Yerel kapasitenin ve
uzun vadeli
işbirliklerinin
geliştirilmesi
2. Aşamanın uygulamaya konmasının temel amacı, 2008
yılından bu yana desteklenen girişimlerin ve yaratılan
kapasite gelişiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
İŞBİRLİKLERİ
Proje
Yönlendirme
Komitesi
Yerel
Danışma
Kurulu
Özel Sektör
Danışma
Kurulu
Başta yerel yönetimler olmak üzere ulusal ve yerel düzeyde
farklı aktörlerin projeyi sahiplenmesi ve işbirliği içerisinde
destek sağlaması, proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini
sağlamanın temel faktörü
2. Aşamada bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak üzere 3
farklı mekanizmadan destek alınıyor:
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Proje Yönlendirme Komitesi (Ankara)
KATILIMCILAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GAP BKİ  Periyodik olarak proje performansının
izlenmesi ve bir sonraki dönem iş planına
görüş verilmesi
 Projenin diğer merkezi proje
programlar ve kuruluşlarla eşgüdüm
içinde çalışmasına destek sağlanması
UNDP
Sida/ İsveç Büyükelçiliği
Kalkınma Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
İŞKUR
KOSGEB
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Yerel Danışma Kurulu (GAP)
KATILIMCILAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Valilikler  Proje faaliyetlerinin bölgenin öncelik ve
ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi
 Bölgedeki aktörlerle daha yakın ilişki
kurulması, eşgüdüm ve ortaklık sağlanması
konularında projeye destek sağlanması
Belediyeler
Kalkınma Ajansları
İŞKUR İl Müdürlükleri
KOSGEB Hizmet Merkezi
Müdürlükleri
Ticaret ve Sanayi Odaları
Sivil Toplum Kuruluşları
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde
Yenilikler Projesi 2. Aşama
Özel Sektör Danışma Kurulu (İstanbul)
KATILIMCILAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Proje Ekibi ve Uzmanları  Özel sektör önceliklerini ve yaklaşımlarını
yansıtacak şekilde projeye destek
sağlanması
 Pazarlama ve tasarım gibi sektörel
konularda proje yönetimi ile bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunulması
Tasarım Koordinatörü
Mudo
Markafoni
L’appart
İTKİB
KAGİDER
2013 Yılında Yapılması Planlanan
Çalışmalar
Atölye çalışmaları
Tasarım, üretim ve
pazarlama desteği
Eğitim ve seminerler
Çocuk bakım hizmetleri
konusunda hizmet
modellerini incelenmesi
ve uygulamaya
konmasına yönelik
faaliyetler
Bölgedeki kadın
girişimleri için iş
geliştirme, kaynak
yaratma ve işletme
yönetimi desteği
Argande satış hacminin
yükseltilmesine yönelik
çalışmalar
Argande PR faaliyetleri
Yeni Argande
koleksiyonunun tasarım
ve üretimi
Moda haftası
kapsamında Argande
defilesi
Yurtdışı pazara giriş
konusunda çalışmalar
Antep kutnusu, Şanlıurfa Ehramı, Şırnak Şel-şapik gibi
yöresel kumaşlardan oluşturulan ürünlerin başta Amerika
olmak üzere yurtdışında pazarlanması için uluslararası bir
STK ile ortaklaşa yürütülecek üretim ve pazarlama
çalışmaları
TEŞEKKÜRLER...
1 sur 45

Recommandé

Human Development Report 2010 and Turkey par
Human Development Report 2010 and TurkeyHuman Development Report 2010 and Turkey
Human Development Report 2010 and TurkeyUNDP Türkiye
926 vues18 diapositives
BinYaprak Nedir? par
BinYaprak Nedir?BinYaprak Nedir?
BinYaprak Nedir?binyaprak
1.7K vues25 diapositives
Genç Başarı - Liseli Şirketler par
Genç Başarı - Liseli ŞirketlerGenç Başarı - Liseli Şirketler
Genç Başarı - Liseli ŞirketlerEda Bayraktar
711 vues2 diapositives
Sosyal Bütünlük par
Sosyal BütünlükSosyal Bütünlük
Sosyal BütünlükBoni
1.1K vues90 diapositives
Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211 par
Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211
Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211Nazik Isik
1.2K vues33 diapositives
Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211 par
Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211
Koop. gn.md. kadin kooperatifleri-kamu sunumu-031211Nazik Isik
901 vues33 diapositives

Contenu connexe

Plus de UNDP Türkiye

Human Development Report 2014 par
Human Development Report 2014Human Development Report 2014
Human Development Report 2014UNDP Türkiye
38.9K vues23 diapositives
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları par
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıUNDP Türkiye
4.1K vues28 diapositives
Multidimensional Human Poverty par
Multidimensional Human PovertyMultidimensional Human Poverty
Multidimensional Human PovertyUNDP Türkiye
1.2K vues43 diapositives
Zaman açığı ve yoksulluk par
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksullukUNDP Türkiye
1.5K vues17 diapositives
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T... par
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...UNDP Türkiye
1.1K vues49 diapositives
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı... par
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...UNDP Türkiye
938 vues16 diapositives

Plus de UNDP Türkiye(20)

Human Development Report 2014 par UNDP Türkiye
Human Development Report 2014Human Development Report 2014
Human Development Report 2014
UNDP Türkiye38.9K vues
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları par UNDP Türkiye
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
UNDP Türkiye4.1K vues
Multidimensional Human Poverty par UNDP Türkiye
Multidimensional Human PovertyMultidimensional Human Poverty
Multidimensional Human Poverty
UNDP Türkiye1.2K vues
Zaman açığı ve yoksulluk par UNDP Türkiye
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksulluk
UNDP Türkiye1.5K vues
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T... par UNDP Türkiye
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
UNDP Türkiye1.1K vues
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı... par UNDP Türkiye
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
UNDP Türkiye938 vues
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th... par UNDP Türkiye
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
UNDP Türkiye8.4K vues
Integration of hydrological function into forest management plans par UNDP Türkiye
Integration of hydrological function into forest management plansIntegration of hydrological function into forest management plans
Integration of hydrological function into forest management plans
UNDP Türkiye2.1K vues
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in... par UNDP Türkiye
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UNDP Türkiye373 vues
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B... par UNDP Türkiye
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
UNDP Türkiye425 vues
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey par UNDP Türkiye
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in TurkeyEconomic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
UNDP Türkiye465 vues
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi par UNDP Türkiye
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik AnaliziFoça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
UNDP Türkiye463 vues
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2 par UNDP Türkiye
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
UNDP Türkiye849 vues
Effective websites for organizations par UNDP Türkiye
Effective websites for organizationsEffective websites for organizations
Effective websites for organizations
UNDP Türkiye257 vues
Human Development Report 2013 par UNDP Türkiye
Human Development Report 2013Human Development Report 2013
Human Development Report 2013
UNDP Türkiye567 vues
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ... par UNDP Türkiye
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
UNDP Türkiye1.2K vues
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı par UNDP Türkiye
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
UNDP Türkiye1.8K vues
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want? par UNDP Türkiye
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
UNDP Türkiye497 vues

GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama

 • 1. GAP BÖLGESİNDE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİLİKLER 2.AŞAMA Gönül Sulargil Proje Yöneticisi gonul.sulargil@undp.org 2 Mayıs 2013
 • 2. DÜNYADA KADININ DURUMUNA DAİR VERİLER Çalışma saatlerinin üçte ikisi kadınlar tarafından dolduruluyor ancak dünya gelir ortalamasının sadece %10’unu ücret olarak alıyorlar. Dünyadaki menkul ve gayrimenkullerin %1’ine sahipler. Kadınlar düşük statülü, düşük ücretli, yarı zamanlı ve kısa dönemli işlerde çalışıyor; Sosyal güvenlik imkanlarına ulaşamıyor; aynı işi yapsalar dahi erkelerden %20 ila %30 daha az kazanıyorlar. Dünya üzerinde okuma yazma bilmeyen 759 milyon yetişkinin üçte ikisi kadın Kadınların %70’i şiddete maruz kalıyor. Dünya nüfusunun %49’unu kadınlar oluşturuyor.
 • 3. TÜRKİYE’DE KADININ DURUMUNA DAİR VERİLER Her üç kadından biri şiddet görüyor. Töre ve namus cinayetleri kadına yönelik şiddetin önemli bir yönünü oluşturuyor. Kadınlar erkeklere göre daha az ücretli, güvencesiz, düşük seviyeli ve korunmasız işlerde istihdam ediliyor. Çalışan kadınların %58’i kayıtdışı sektörde çalışıyor. TÜİK’in 2012 yılı verilerine göre toplam nüfusun %49,8’ini oluşturan kadınların işgücüne katılım oranı sadece % 29,5. Çalışan kadınların üçte biri ise ücretsiz aile işçisi. Evde gerçekleşen doğum oranı Türkiye’nin batısında % 3,3 iken Doğu illerinde % 27,3’e çıkıyor. Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki başarısının önündeki engellerden birinin kadının karar alma mekanizmalarına katılımı oluşturuyor. Kadınların parlementoda yer alma oranları %14 iken yerel yönetimlerde bu oran %3’nin altına düşüyor. Türkiye’de pek çok alanda sağlanan gelişmeye rağmen;
 • 4. GAP BÖLGESİNDE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİLİKLER PROJESİ Proje, TC Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın teknik ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansman desteği ile uygulanıyor. Projenin 1. Aşaması Mart 2008 ve Mayıs 2012 döneminde tamamlandı. 2. Aşama ise Temmuz 2012’de uygulamaya başlandı.
 • 5. AMAÇ Projenin amacı, sosyal ve bireysel üretim kapasiteleri artan, işletme düzeyinde yönetim becerileri desteklenen, girişimcilik, istihdam ve gelir etme olanakları çoğaltılan bölge kadınlarının, parçası oldukları topluluklar içerisinde sosyal olarak güçlendirilmesidir. Proje, kadınların işgücü piyasasına katılımı, ürettikleri ürünlerin markalaştırılması ve yeni pazarlama fırsatlarının yaratılması alanlarına odaklanmaktadır. hedeflenmektedir.
 • 6. İŞBİRLİKLERİ Bölgede ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) ve kadınının güçlendirilmesi alanında faaliyet gösteren diğer sivil toplum kadın kuruluşlarıyla (Batman Kadının Toplumsal Gelişim Derneği, S.S. Çok Amaçlı Kadın Mardin İşletme Kooperatifi, MAKİDER, S.S. Besnili Aktif Kadınlar Yardımlaşma Dayanışma İşletme Kooperatifi, Gaziantep Üniversiteli Kadınlar Kooperatifi, Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Koopretifi, Birecik Halk Eğitim Merkezi vb.) işbirliği ile çalışılmaktadır.
 • 7. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Kadın İstihdamı Konusunda Kapasite ve Bilgi Arttırma Batman Valiliği desteğiyle gerçekleştirilen tekstil fabrikasının kurulumunun ardında aynı arazide boş bulunan binalar tekstil fabrikası yapılmak üzere farklı yatırımcılara verildi. Şu anda bu alan 11 tane fabrika ve 1000 kişiden fazla çalışanıyla tekstil sitesine dönüşmüş durumda. Batman Valiliği, tekstil fabrikalarının bulunduğu alan içerisinde, çalışan kadınların çocuklarını bırakabilecekleri bir kreşin kurulması amacıyla bina tahsis etti. Kreşin inşaat bölümü tamamlanmış olup, fabrikanın el değiştirmesinden dolayı faaliyete geçilememiştir.
 • 8. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Kadın İstihdamı Konusunda Kapasite ve Bilgi Arttırma
 • 9. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Kadın İstihdamı Konusunda Kapasite ve Bilgi Arttırma
 • 10. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Piyasa Bağlantılarının ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması- Şirket kurulumları,teknik donanım ve hammadde desteği Batman ve Mardin’de 3 tasarım ve üretim atölyesinin kurulmasına destek sağlandı. Hazırgiyim ve catering alanında çalışacak 2 şirketin kurulumuna destek verildi. Batman, Mardin, Şırnak ve Adıyaman’da 5 atölye ve işletmeye teknik donanım desteği sağlandı. Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 3 atölye ve işletmeye hammadde desteği sağlandı.
 • 11. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Piyasa Bağlantılarının ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması- Tasarım Atölyeleri ÇATOM’lar bünyesinde toplam 35 atölye çalışması düzenlendi. Çalışmalardan 422 kadın faydalandı. Atölye çalışmaları, bölgede kolaylıkla temin edilen hammaddeler kullanılarak pazarlanabilir ürünlerin ortaya çıkarılmasını amaçladı.
 • 12. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Piyasa Bağlantılarının ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması- Tasarım Atölyeleri TASARIM ATÖLYELERİ Mardin Ömerli Keçe Atölyesi Çermik Hediyelik Eşya Atölyesi Mardin Hediyelik Eşya ve Kumaş Boyama Atölyesi Midyat ve Şırnak ÇATOM’lar Kurtalan ÇATOM Hediyelik Eşya Atölyesi Şanlıurfa Bağlarbaşı ÇATOM Keçe Atölyesi Birecik Hediyelik eşya atölyesi Diyarbakır Ziya Gökalp ÇATOM Keçe Atölyesi
 • 13. Tasarım Atölyeleri- Mardin Ömerli Keçe Atölyesi
 • 19. Tasarım Atölyeleri- Midyat ve Şırnak ÇATOM’lar
 • 21. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü– Şırnak
 • 22. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Satış ve Pazarlama Doğrudan pazarlama Cafe ve restoran satışları Fuar ve sergi satışları Argande satışları Fabrika satışları Satış ve Pazarlama
 • 23. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Satış ve Pazarlama ÇATOMların doğrudan satışları: 176.589 TL Cafe ve restoran satışları: 392.027 TL Fuar ve sergi satışları: 353.791 TL Yeşeren Düşler/Dorsa Tekstil Fabrikası satışları: 1.811.750 TL Argande satışları: 371.084 TL • Proje süresince toplam 3.700 kadın proje kapsamında desteklenen faaliyetlerden gelir elde etti. Yerel üretim atölyelerine ve işletmelere verilen üretim ve pazarlama desteği ile 2008-2012 yılları arasında aşağıdaki satış gelirleri elde edildi:
 • 24. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar Eğitimler Mardin b Proje süresince düzenlenen eğitim ve seminerlerden toplam 1.012 kadın ve 391 erkek faydalandı. Kalite Kontrol Eğitimleri Kooperatifçilik Eğitimi Mutfak Eğitimi ve Atölye Çalışması Genel İletişim Eğitimleri Etkili İletişim Eğitimleri Toplumsal Cinsiyet ve Üreme Sağlığı Seminerleri
 • 25. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE Kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu'nun markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının yaratılmasını hedeflemekte olan Argande, moda ve tasarımın dili ile yöreye özgü el dokuması kumaşların da kullanıldığı tasarımlardan oluşan bir koleksiyonlarıyla bölgesel bir hazırgiyim markasıdır.
 • 26. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE 2009 yılında moda tasarımcısı Hatice Gökçe koordinatörlüğünde Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcıları tarafından projeye bir konsept belirlendi ve bu konsept çerçevesinde üretilen ürünler “ARGANDE” markası altında toplandı. Mardin ve Batman’da gerçekleşen fizibilite ziyaretlerini takiben üretimde rol alacak kadınlar belirlendi ve görev dağılımı yapıldı. İTKİB’den bir uzmanın teknik desteğiyle Batman atölyesinde makine parkuru kuruldu, eğitim ve üretim faaliyetleri başlatıldı. Argande markasının basın lansmanı Temmuz 2009’da İstanbul Kuruçeşme Sortie’de gerçekleştirildi. Mudo firması mağazalarında satmak üzere Argande’nin ilk koleksiyonundan yaklaşık 7000 parçalık sipariş vererek markanın önemli paydaşlarından biri oldu. Argande’nin 1. Aşama boyunca ürettiği 6 farklı koleksiyon seçilmiş Mudo mağazalarında satışa sunuldu.
 • 27. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE Argande koleksiyonlarının katalog çekimleri İstanbul’da ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirildi. Haziran 2010’da 20 ülkeden 250’den fazla katılımcı ile İstanbul’da gerçekleşen Binyıl Kalkınma Hedefleri Bölgesel Konferansı için Argande standı kuruldu. Argande, 2010 yılından itibaren düzenli olarak Istanbul Moda Haftası podyumuna çıktı. Moda Haftası süresince Istanbul Büyükşehir Belediyesi billboardlarla marka tanıtımına destek verdi. 11 Mart 2011 tarihinde UNDP Başkanı Helen Clark’ın Çırağan Sarayı’nda katıldığı etkinlik kapsamında Argande standı kuruldu. 2011 yılında Markafoni ile stokları eritmeye yönelik satış kampanyalarının yapılması için anlaşmaya varıldı ve Argande ürünleri online satışa sunuldu. Eylül 2011’de düzenlenen Perakende Günleri kapsamında Argande Card Finans Özel Ödül kategorisinde birincilik ödülü aldı. 1. Aşama’da toplam 40 kadın istihdam edildi, 150 kadın ise parça bazlı çalışarak gelir elde etti. ITKIB desteğiyle verilen eğitimlere katılan Argande çalışanı kadınlar, Batman’daki farklı tekstil firmalarında çalışmaya ve gelir elde etmeye devam ediyorlar.
 • 28. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE
 • 29. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE
 • 30. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE
 • 31. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE
 • 32. 1. Aşamada Elde Edilen Sonuçlar ARGANDE
 • 33. Proje Destekçileri MUDO T.C.Batman Valiliği Hatice Gökçe Moda Tasarım ve Danışmanlık Demir Tasarım (Yeşim Demir) Bilge Tuğsuz ITKIB (İstanbul Tekstil Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) IBB Iletişim Alex Akimoğlu Hakan Yıldırım Banu Bora Rojin Aslı Polat Zeynep Tosun Günseli Türkay Bihter Aida Pekin Özgür Mansur Deniz Yeğin Ezra-Tuba Çetin Gamze Saraçoğlu Simay Bülbül Berna Canok Mehtap Elaidi Rana Canok Nihan Peker Asli Filinta Sortie Bar&Lounge Ahu Yağtu Beril Kayar Sema Şimşek
 • 34. Proje Destekçileri Gencer Bavbek Istanbul Fashion Week Mercedes Benz Fashion Week L’Appart Pr CanHatipoğlu Ertan Çelikler Jerry Stolwijk Pro İletişim MAC MOSS CPR Delicatessen Bobby Brown Aksoy Matbaa A4 OfsetTarihi Sümerbank Binası Genix Pera Palas Halfeti Kaymakamlığı Tunç Matbaacılık Yoyo Produksiyon İbrahim Zengin Gila Benezra Hakan Yalçın Öztürk Georgina Billington
 • 35. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi Temmuz 2012 – Haziran 2015 dönemi arasında uygulamaya kondu. Projenin ilk aşamasında Sida tarafından gerçekleştirilen Bağımsız Denetim ve UNDP tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Notu 2. Aşama stratejisine kaynaklık ediyor. Sida finansmanıyla uygulanan 2. Aşamanın toplam bütçesi 949,550 dolar.
 • 36. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Bileşenler ve Hedefler Eğitimler (kişisel gelişim, işletm e yönetimi, toplu msal cinsiyet eşitliği ve haklar) İş geliştirme desteği Politika geliştirme 1. Bileşen: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların iş yönetimi ve girişimcilik becerilerinin arttırılması
 • 37. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Bileşenler ve Hedefler Bölge kadınlarının gelir elde etme olanaklarının arttırılması Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırıl- ması İşveren eğitimleri 2. Bileşen: Güçlü pazarlama bağlantılarının kurulması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların istihdam ve gelir elde etme olanaklarının arttırılması
 • 38. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Bileşenler ve Hedefler Argande faaliyetlerinde n gelir elde eden kadın sayısının arttırılması Satış gelirinin arttırılarak, Argande markasının sürdürülebilir hale getirilmesi Ulusal ve uluslarası satış kanallarının, marka görünürlüğün ün arttırılması 3. Bileşen: Bölgesel bir marka olan Argande aracılığı ile üretime katılan kadınların elde ettikleri gelirin arttırılması ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğinin uygulamaya konması
 • 39. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Sürdürülebilirlik Kadının güçlendirilmesi konusunda bütüncül bir yaklaşım ve tamamlayıcı aktiviteler Yerel kapasitenin ve uzun vadeli işbirliklerinin geliştirilmesi 2. Aşamanın uygulamaya konmasının temel amacı, 2008 yılından bu yana desteklenen girişimlerin ve yaratılan kapasite gelişiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
 • 40. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama İŞBİRLİKLERİ Proje Yönlendirme Komitesi Yerel Danışma Kurulu Özel Sektör Danışma Kurulu Başta yerel yönetimler olmak üzere ulusal ve yerel düzeyde farklı aktörlerin projeyi sahiplenmesi ve işbirliği içerisinde destek sağlaması, proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamanın temel faktörü 2. Aşamada bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak üzere 3 farklı mekanizmadan destek alınıyor:
 • 41. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Proje Yönlendirme Komitesi (Ankara) KATILIMCILAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR GAP BKİ  Periyodik olarak proje performansının izlenmesi ve bir sonraki dönem iş planına görüş verilmesi  Projenin diğer merkezi proje programlar ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde çalışmasına destek sağlanması UNDP Sida/ İsveç Büyükelçiliği Kalkınma Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İŞKUR KOSGEB
 • 42. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Yerel Danışma Kurulu (GAP) KATILIMCILAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR Valilikler  Proje faaliyetlerinin bölgenin öncelik ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi  Bölgedeki aktörlerle daha yakın ilişki kurulması, eşgüdüm ve ortaklık sağlanması konularında projeye destek sağlanması Belediyeler Kalkınma Ajansları İŞKUR İl Müdürlükleri KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları Sivil Toplum Kuruluşları
 • 43. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama Özel Sektör Danışma Kurulu (İstanbul) KATILIMCILAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR Proje Ekibi ve Uzmanları  Özel sektör önceliklerini ve yaklaşımlarını yansıtacak şekilde projeye destek sağlanması  Pazarlama ve tasarım gibi sektörel konularda proje yönetimi ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması Tasarım Koordinatörü Mudo Markafoni L’appart İTKİB KAGİDER
 • 44. 2013 Yılında Yapılması Planlanan Çalışmalar Atölye çalışmaları Tasarım, üretim ve pazarlama desteği Eğitim ve seminerler Çocuk bakım hizmetleri konusunda hizmet modellerini incelenmesi ve uygulamaya konmasına yönelik faaliyetler Bölgedeki kadın girişimleri için iş geliştirme, kaynak yaratma ve işletme yönetimi desteği Argande satış hacminin yükseltilmesine yönelik çalışmalar Argande PR faaliyetleri Yeni Argande koleksiyonunun tasarım ve üretimi Moda haftası kapsamında Argande defilesi Yurtdışı pazara giriş konusunda çalışmalar Antep kutnusu, Şanlıurfa Ehramı, Şırnak Şel-şapik gibi yöresel kumaşlardan oluşturulan ürünlerin başta Amerika olmak üzere yurtdışında pazarlanması için uluslararası bir STK ile ortaklaşa yürütülecek üretim ve pazarlama çalışmaları