Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Landscape Photography Tips

2 121 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Landscape Photography Tips

 1. 1. Landscape Photography Tips By @somkiat
 2. 2. 1. Depth of Field <ul><li>DOF </li></ul><ul><ul><li>ชัดตื้น คือ ชัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ หรือ subject </li></ul></ul><ul><ul><li>ชัดลึก คือ ชัดตั้งแต่ฉากหน้า main subject และ ฉากหลัง </li></ul></ul><ul><li>เลือกใช้อะไรดี ?? </li></ul><ul><ul><li>ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะสื่ออะไรออกมาในรูป </li></ul></ul>
 3. 3. ชัดตื้น
 4. 4. ชัดตื้น
 5. 5. ชัดตื้น
 6. 6. ชัดตื้น
 7. 7. ชัดลึก
 8. 8. ชัดลึก
 9. 9. ชัดลึก
 10. 10. 2. ใช้ขาตั้ง <ul><li>ในการถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ ควรใช้ขาตั้งเพื่อความคมชัดของรูป </li></ul><ul><li>ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น </li></ul>
 11. 11. 3. ตำแหน่งของจุด Focus <ul><li>จุด focus คือ จุดที่เราต้องการให้ชัดและเด่นที่สุดในรูป </li></ul><ul><li>ถ้าต้องการให้ชัดทั้งรูป จะวางจุด focus ไว้ที่ไหน ??? </li></ul>
 12. 17. 4. ฉากหน้า ฉากหลัง <ul><li>ฉากหน้า และ ฉากหลัง จะทำให้รูปมีมิติ </li></ul><ul><li>ทำให้รูปมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>ข้อควรระวังในเรื่องการ focus </li></ul>
 13. 18. ฉากหน้า ฉากหลัง
 14. 19. ฉากหน้า ฉากหลัง
 15. 20. ฉากหน้า ฉากหลัง
 16. 21. ฉากหน้า ฉากหลัง
 17. 22. ฉากหน้า ฉากหลัง
 18. 23. 5 . เส้นสายลายตา <ul><li>เพื่อสร้างมิติและอารมณ์ให้กับรูป </li></ul><ul><li>เพื่อเน้นวัตถุหรือ subject ที่ต้องการนำเสนอ ให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>ใช้หลักการของรูปทรงต่างๆ และ สถาปัตยกรรม มาช่วย </li></ul>
 19. 24. เส้นสายลายตา
 20. 25. เส้นสายลายตา
 21. 26. เส้นสายลายตา
 22. 27. เส้นสายลายตา
 23. 28. เส้นสายลายตา
 24. 29. 6 . กรอบภาพ <ul><li>ทำให้เห็นเฉพาะส่วนที่ต้องการจะนำเสนอเท่านั้น </li></ul><ul><li>ช่วยทำให้ภาพดูน่าสนใจ และ เข้าใจง่าย </li></ul><ul><li>ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบดูบ้าง เพื่อให้ได้รูปอีกแบบ </li></ul>
 25. 30. กรอบภาพ
 26. 31. กรอบภาพ
 27. 32. กรอบภาพ
 28. 33. กรอบภาพ
 29. 34. 7 . การสะท้อน <ul><li>เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ควรสังเกตให้ดี </li></ul><ul><li>เมื่อเจอน้ำ กระเบื้อง กระจก ควรพยายามหามุมมองใหม่ๆ เพื่อนำเสนอ </li></ul><ul><li>นักถ่ายรูปต้องเป็นคนรู้จักสังเกต … </li></ul>
 30. 35. การสะท้อน
 31. 36. การสะท้อน
 32. 37. การสะท้อน
 33. 38. 8. ช่วงเวลาที่พลาดไม่ได้ <ul><li>Golden Hour </li></ul><ul><ul><li>แสงยามเช้า </li></ul></ul><ul><ul><li>แสงยามเย็น </li></ul></ul><ul><ul><li>แสงสุดท้าย หรือ T wilight </li></ul></ul><ul><ul><li>เมฆฝน </li></ul></ul>
 34. 39. แสงยามเช้า
 35. 40. แสงยามเช้า
 36. 41. แสงยามเช้า
 37. 42. แสงยามเช้า
 38. 43. แสงยามเช้า
 39. 44. แสงเย็น
 40. 45. แสงเย็น
 41. 46. แสงสุดท้าย หรือ T wilight
 42. 47. แสงสุดท้าย หรือ T wilight
 43. 48. แสงสุดท้าย หรือ T wilight
 44. 49. เมฆฝน
 45. 50. เมฆฝน
 46. 51. เมฆฝน
 47. 52. 8. การจัดองค์ประกอบของรูป <ul><li>กฏที่ฮิตที่ง่ายที่สุดคือ rule of third หรือ กฏสามส่วน หรือ เก้าช่อง … จะเรียกว่าอะไรมันก็ความหมายเดียวกัน </li></ul><ul><li>ข้อควรระวัง อย่าให้เส้นขอบฟ้า หรือ เส้นอ้างอิงมาตัด subject และ อย่าเอียง </li></ul><ul><li>กฏมีไว้แหวก … ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องทำตามกฏเสมอไป </li></ul>
 48. 53. กฎสามส่วน
 49. 55. แสงยามเช้า
 50. 57. somkiatspns.multiply.com Q/A

×