Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nota sejarah spm

85 110 vues

Publié le

Nota Sejarah SPM

Publié dans : Formation, Mode de vie, Technologie

Nota sejarah spm

 1. 1. Bab 1: Tamadun Awal Dunia Ciri-Ciri Tamadun Awal dan SumbangannyaTamadun Pemerintahan Tamadun SumbanganSumeria Teokrasi KodUndang-UndangMesir Beraja/Firaun Hammurabi,EpikGilgamesh,Indus Raja Pendeta IlmuPengetahuan,,ilmuHwang Ho Mandat/Feudal Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat Sumeria Pengangkutan, Taman Tergantung Babylon, Kepimpinan Berwibawa, Patung Raja Gudea, ZigguratTamadun SistemTulisanSumeria Cunieform Piramid, Tulisan Hieroglif, IlmuMesir Hieroglif Pengetahuan , Ilmu Perubatan,Indus Piktofraf Mesir Mumiakan mayat, Ilmu Matematik,Hwang Ho Ideogram Sistem Pengairan,Kalendar BandarTerancang,SifatKeterbukaan Tamadun Indus Batu bata IlmuGeometri Pemerintahan Monarki , Sistem Awal Dunia pengairan, Teknologi Pembajakan dan Hwang Ho Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin dan Yang Kalendar dan Falsafah Perang Sun Tzu.Tamadun NegaraKotaSumeria Ur, Kish,BabylonMesir Memphis,Thinis,Thebes Tamadun Agama/KepercayaanIndus Harrapa,Mohenjo-Daro Sumeria Raja sebagai wakil tuhanHwang Ho Anyang Mesir Tuhan Matahari/ AmonRe Indus Proto-Siva,Tuhan IbuTamadun TokohTerkenal Hwang Ho Nenek Moyang, ShangSumeria Raja Naramsin, Raja Hammurabi Ti, Tuhan Bumi, dan Raja NabuchannezzarMesir Raja Menes,Imhotep,HatshepsutIndus Raja Pendeta.Hwang Ho Dinasti Shang dan Dinasti Chao
 2. 2. Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 ) Sistem Pemerintahan Tokoh Perluasan Kuasa 3Tokoh Falsafah  Tamadun Yunani – AlexanderThe Tamadun Yunani –• TamadunYunani Memperkenalkan Great sistem Demokrasi melalui Negara Kota Herodetus,Socrates,Aristotle, dan  Tamadun Rom – Augustus Caesar Plato Athens manakala Sparta Mengamalkan  Tamadun India – Asoka sistem Tentera Tamadun Rom – Zeno ( ahli  Tamadun China – Shih Huang Ti falsafah Yunani )• Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem Republik Tamadun India – Bersumber Kitab Veda• Tamadun India Memperkenalkan Sistem Tamadun China – Kung-Fu Tze, pemerintahan beraja berkuasa mutlak Lao Tze dan mo Tzu• Tamadun China memperkenalkan Sistem pemerintahan Pentadbiran berpusat ASPEK PENINGKATAN TAMADUN Sains dan Teknologi Undang-Undang Pendidikan Hippocrates dan Archimandesb tokoh Bapa Perubatan dan Ahli matematik Yunani o Dewan Perhimpunan berfungsi Boethius ialah ahli Matematik menggubal undang-undang bagi Tamadun Rom Tamadun Yunani Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan Tamadun India telah o Tamadun Rom mempunyai Undang- mengalami perkembangan yang pesat memperkenalkan Sistem angka dalam Tamadun Yunani undang Hukum Kanun 12 dan Brahmin dan angka Kharosti Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi Undang-undang Justinian Tamadun China memperkenalkan ilmu dan semangat setia Negara. o Tamadun India terdapat kitab teknologi membuat kertas dan Tamadun India berteraskan agama Undang-UndangTertua iaitu Dhrama konsep Yin dan Yan asas dalam Hindu-Buddha Sastera dan juga Undang-undang di perubatan tradisional Tamadun China amat mementingkan Tiang Asoka dapat lulus Peperiksaan Awam o Undang-Undang China berasaskan falsafah Legalisme
 3. 3. Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 ) Kerajaan Agraria Pengaruh Agama Buddha Cara Kedatangan Agama Hindu dan BuddhaKerajaan yang berasas kegiatan Pertanian PentadbiranKegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Gelaran RajaBukit. Ksyaria/tentera Kuasa mutlak rajaTanaman sampingan seperti Jagung, Keledek Vaisya/Pedagang Konsep Dewa Rajadan Sayuran Brahmin/Pendeta Adat istiadatTerdapat kegiatan mencari Sarang Burung Pengambilan Order Kosmosuntuk tujuan perdagangan aspekkebudayaanKegiatan Menangkap ikan di Sawah Seni BinaSistem pengairan merupakan faktor penting Candi,Kuil, Wat atau Stupaperkembangan Candi Angkor WatRaja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam Candi Borobudurusaha membina sistem pengairan dan baray Candi Dieng Tamadun Awal Candi Prambanan Asia Tenggara Patung Avalokitesvara Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang Kerajaan Maritim Kesusasteraan Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas danKerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan Palembangterletak di pesisir Pantai Kerajaan Agraria Hikayat Seri RamaKegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Hikayat Pendawa LimaPelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi Hikayat Sang Sambapelabuhan entreport Kerajaan Agraria Dipengaruhi oleh Epik Ramayana danKegiatan perlombongan Emas dan Perak Angkor MahabhrataBahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca Sailendra Hasil Sastera Jawa Kuno sepertiMasyarakat Maritim suka meneroka dan Funan Negarakertagama, Sutasoma danberdagang dengan masyarakat luar. Taruma ArjunawiwahaMahir membuat perahu dan kapal layer Kerajaan Maritim Penyerapan bahasa Sanskrit dalam BahasaMahir tentukan arah perjalanan berdasarkan Srivijaya Melayubintang dilangit Kedah Tua Funan
 4. 4. Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 ) Masyarakat Arab Jahiliah Keperibadian nabi Penyebaran Agama Islam Muhammad s.a.w Sosial• Zaman Jahiliah adalah zaman Peringkat Tersembunyi • Berketurunan Quraisy • Khadijah binti Khuwailid orang paling awal kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan • Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah tiada Nabi dan Kitab Suci. memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi • Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar al-• Amalan tidak bermoral seperti berzina dan Fatanah Siddiq• Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan • Pemimpin yang bijaksana maruah • Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam • Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah dan al-Arqam.• Membunuh anak perempuan Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad • Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah al-• Tiada peraturan perkahwinan Arqam Ekonomi • Berlangsung selama 3tahun• Penindasan dan eksploitasi PeringkatTerbuka• Amalan riba Islam Dan • Kepada kaum kerabat• Rompakan dan rampasan, Merompak Perkembangannya • Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib kewajipan utama di Makkah • Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab Agama / Kepercayaan • Dakwah di Bukit Safa• Agama Wathani • Berjalan selama 10 Tahun• Animisme Kerasulan• Samawi Muhammad s.a.w Reaksi Masyarakat Arab• Kepercayaan Karut • Wahyu Pertama di Gua Hirak • Sambutan baik daripada kalangan ahli Politik • Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan keluarga dan sahabatnya• Hidup berkelompok ( Kabilah ) umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan • Ramai golongan hamba menerima Islam• Semangat Assabiah yang kuat • Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat al- kerana layanan sama rata• Politik terhad kepada Kabilah Muddasir • Ada pihak yang menentang kerana beberapa• Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai• Mengisytiharkan Nabi Muhammad faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan pemerintahan teratur sebagai Pesuruh Allah s.w.t agama • Pelbagai cara telah digunakan untuk menentang Islamseperti mengejek, tohamahan, tawarkan kedudukan dan memulaukan Bani Hasyim.
 5. 5. Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 ) anjia anjia aibiy Mad Piag inah Hud Perj Perj Aqa bah dan am ah II n n IBerlaku antara Nabi Muhammad s.a.w Di antara Nabi Muhammad s.a.w Berpandukan wahyu Allahdengan penduduk Madinah iaitu Aus dan dengan penduduk Makkah pada 6 Melahirkan sebuah Negara islamKhazraj Hijrah Peraturan dan tanggungjawab berasaskanAqabah I, Penduduk Madinah berjanji Isi Perjanjian Gencatan Senjata persetujuan orang Islam, Yahudi danberiman kepada Allah dan Rasul, akan selama 10 tahun, bebas memihak Arab.membantu perjuangan Nabi danTidak kepada mana-mana kabilah, Orang Mengandungi 47 Fasalakan melakukan amalan Jahaliah Makkah yang memihak tanpa 23 Fasal berkaitan hubungan danAqabah II, Aus dan Khazraj memeluk penjaganya harus di pulangkan, tanggungjawab orang Islamagama Islam dan mengulangi taat setia Umrah boleh dilakukan pada tahun 24 Fasal menyentuh KaumYahudi dandan menjemput Nabi dan pengikutnya berikutnya bukan Islamberhijrah ke Madinah Kepentingannya telah membolehkan Ia merupakan sebuah model kerajaanMereka juga menyediakan tempat tinggal agama islam berkembang dengan Islam yang ungguldan jaminan keselamatan pesat buka Kota Peny Mak Pem Hijr ebar kah ah an Isla an mHijrah ialah perpindahan nabiMuhammad s.a.w dari Kota Makkah ke Menyebarkan Islam selama 23 tahun Berlaku pada 8 Hijrah tanpaMadinah iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di pertumpahan darahFaktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah Madinah Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatans.w.t, meneruskan penyebaran Islam, satu Menghantar surat ke Rom, Mesir, Parsi, Senjata selama 10 tahun telah dicabulistrategi baru dan jemputan penduduk Habsyah dan seluruh Tanah Arab oleh orang Quraisy Makkah.Madinah Mempertahankan maruah dan hak Emapt orang Panglima iaitu Khalid binKepentingan Hijrah ialah titi permulaan menerusi peperangan iaitu Badar, Uhud, Al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saadperkembangan islam, Penyatuan umat Khandak dan menakluki Makkah bin Ubadah dan Zubai al-AwamIslam, Piagam Madinah, Masjid Islam lebih mengutamakan perdamaianPertama,Kalender Hijrah, Tolenrasikaum, pengorbanan para sahabat.
 6. 6. Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 ) Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Uthman bin Affan Maksud KhalifahKhalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin Khalifah Ketiga Khulafa al-RasyidinMemerintah selama 2 tahun Khalifah ialah pengganti Digelar Zun NurainMengatasi perpecah umat Islam yang akan melaksanakan Dipilih berdasarkan pengundian MajlisTindakan yang tegas terhadap orang Islam tanggungjawab Syuramurtad dan gerakan Al-Riddah pemerintahan dan Membina kemudahan infrastrukturBerjaya menghadapi ancaman Rom dan pentadbiran kerajaan Islam Kukuhkan Baitul maalParsi selepas Nabi Muhammad Perkuatkan tentera lau tIslamMengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran s.a.w Menghasilkan satu Naskhah Al-QuranMembahagikan wilayah kepada 10 MashafUthmanibahagian Memperluaskan lagi wilayah Islam ke Afghanistan, Samarkand Khalifah Umar al-Khatab Kerajaan Khulafa al-Rasiyidin Khalifah Ali bin Abu TalibKhalifah Kedua Khulafa al-RasyidinBeliau dilantik atas cadangan nama Syarat-Syarat menjadiKhalifah Abu Bakar Khalifah Khalifah Keempat Khulafa al-RasyidinBeliau telah digelar Amirul Mukminin • Lelaki merdeka Islam Mempunyai sifat berani dankerana pada zamannya merupakan zaman • Ilmu lengkap Kepahlawanan yang tinggikeemasan kerajaan kerajaan Islam • Sihat Pakar di dalam selok belok hokumMenubuhkan Majlis Syura • Adil tingkah laku baik, Berusaha untuk mengekalkanMenubuhkan beberpa jabatan baru • Fikiran yang cerdas kestabilan dan keharmonian NegaraMementingkan pendidikan al-quran • Berani dan warak Membina markas tenteraMemperkenalkan Kalender IslamMembentuk tentera tetap dan sukarela • Patuhi perintah AllahMembina terusan dan taliair
 7. 7. Bab 6. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 ) Kerajaan Bani Umaiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul Kerajaan BaniUmaiyah di Damsyik Menawan Kota Constantinople ibu kota Rom.Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian Kerajaan – Membina empayar umat Islam yangMemperkenalkan jawatan Khalifah Kerajaan Islam terbesar di duniaTerdapat sistem Wazarah, Urussetia dan Istanbul pusat pentadbiran dunia islamHijabah Sultan Suleiman memperkenalkan KanunBeberapa jabatan baru telah ditubuhkan Suleiman.Jabatan Ketenteraan atauDiwanul Jundi telah Jawatan kadi, mufti dan Jawatan Sheikh-ditubuhkan us-Islam.Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan Kerajaan Bani Abbasiyah Pusat perdagangan antarabangsapenyebaran ilmu pengetahuan Mengislamkan penduduk BalkanBanyak buku rujukan telah diterjemahkan ke Galakkan kecemerlangan individu Diasaskan oleh Revolusi Abbasiyahdalam Bahasa Arab Sistem madrasah dibawah pimpinan Abu Muslim al-Perkembangan bidang kimia dan astronomi Melahirkan ramai intelektual Islam Khurasani dan Salamah al-Khallal. Mengambil nama bapa saudara Nabi Masjid Sultan Ahmed di Istanbul Kerajaan Bani Umaiyah di Cordova Muhammad s.a.w iaitu Abbas. Pentadbirannya bercorak monarki dan Faktor penyebaran Islam oleh TurkiDiasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil di warisanCordova. Semangat Ghazi Zaman gemilang di bawah Harun al-RasyidAbdul Rahman II mengasaskan pusat Senjata dan Al-Makmun.pengajian tinggi Tentera Janissari Penulisan dan penterjemahan asing karyaAl-Hakkam II telah menubuhkan sebuah Armada Laut asing ke bahasa Arabperpustakaan Keadaan Eropah tidak stabil Pusat Ilmu Baituhikmah ditubuhkanTerdapat 17 buah pusat pengajian dan 70 Permintaan Raja Eropah Melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama.buah perpustakaan di Andalusia Kelemahan Byzantine Penubuhan pusat pengajian tinggiMenubuhkan baitumal. Kehancuran institusi gerejaMembina sistem pengairan Dasar Diplomasi IslamPenyelidikan benih tanaman bermutu Peranan pendakwah dan ahli Sufi
 8. 8. Bab 7: Islam Di Asia Tenggara ( 8 ) Teori dari Arab Teori dari China Teori dari India Dikemukakan oleh Emanuel Dikemukakan oleh John Crawford Gadinho Eredia dan disokong oleh dan disokong oleh Syed S.Q. Fatimi Muhammad Naquib al-Attas. Dikemukakan oleh Snouck Canton sebagai pusat perdagangan Ia berkembang menerusi faktor Hurgronje orang Islam perdagangan Terdapat hubungan perdagangan Perpindahan pedagang Islam dari Bukti catatan Cina antara India dan Asia Tenggara Canton ke Asia Tenggara Perkampungan Islam di Sumatera Batu Marmar pada batu nisan Penemuan Batu Bersurat di Tulisan Jawi di Asia Tenggara Malik Ibrahimdi Gerisik Jawa Terengganu. Pengislaman Raja-Raja Asia Banyak unsur budaya India dalam Terjumpanya Batu Nisan yang Tenggara masyarakat di Asia Tenggara mempunyai tulisan al-Quran Kitab tempatan yang menggunakan Persamaan Unsur Seni bina di bahasa Arab China dan masjid di Kelantan, Melaka dan PulauJawa Kesan Kedatangan Agama Islam Faktor kedatangan Agama Islam di Asia Tenggara Aspek Pemerintahan dan pentadbiran seperti Sultan, mufti, Gelaran, Undang-undang.Faktor Perdagangan memainkan peranan penting. Aspek Pendidikan seperti Kewajipan menuntut Ilmu,Pondok,Faktor Perkahwinan iaitu Perkahwinan Siasah dan perkahwinan istana, pesantren, madrasah dan suraubiasa Aspek Bahasa dan Kesusasteraan seperti tulisan jawi, istilah-Faktor pengislaman raja dan golongan bangsawan istilah Arab, tatabahasa Arab, Syair,Gurindam,nazam dan ceritaKelahiran kerajaan Islam seperti Perlak, Melaka, Acheh, Demak hikayat.Peranan pusat kebudayaan yang bertindak sebagai pusat Aspek Cara Hidup seperti ad-Din,konsep persaudaraan danpenyebaran islam persamaan taraf, Nilai-nilai akhlak islam.Peranan yang dimainkan oleh mubaligh atau pendakwah islam Aspek Kesenian seperti Tulisan Khat, Batu bersurat diKeistimewaan ajaran islam itu sendiri Terengganu, seniukiran kayu Seni kaligrafi, seni masjid AspekEkonomi seperti Zakat, Baitulmal.
 9. 9. Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 ) SosioBudaya EkonomiPendidikan berasaskan keagamaan diIstana,pondok, masjid,rumah danmadrasah. Ia berkaitan dengan Aktiviti perdagangan dikuasai olehpengajaran al-Quran.. Kesan-Kesan pedagang-pedagang Islam. MelakaIstana menjadi pusat intelektual. Sultan Kedatangan Agama muncul sebagai pusat perdagangan yangMelaka menjadikan istana sebagai pusat Islam di Malaysia penting pada abad ke 15pengajian agama terutamanya Penggubalan Undang-Undang Lautpengajaran tasawuf. Melaka untuk melicinkan kegiatanPengenalan tulisan Jawi berdasarkan perdagangan di Melakahuruf Arab Penggunaan matawang timah.Terdapat cerita-cerita yang berkaitan Kerajaan Melaka memperkenalkandengan Hikayat Nabi-Nabi. matawang bulat yang diukir denganBidang Kesenian seperti kesenian yang nama Sultan Muzaffar shahterdapat di dalam masjid seperti Mihrab, Politik Matawang Pasai,Hormuz dan Cambaymimbar, telaga atau pancur air dan juga boleh digunakan.bumbung khas Wang Katun diperkenalkan oleh negeriUkiran Islam adalah berasaskan motif Pentadbiran menggunakan gelaran Johortumbuh-tumbuhan, bungaan dan Sultan dan digelar Khalifatul Mukminin Kerajaan Melayu Melaka jugageometri Perundangan menggunakan Adat memperkenalkan sistem cukaiBatu Bersurat di Terengganu Perpatih ,adat Temenggung,Undang- Amalan Riba diharamkan oleh kerajaanmemperlihat seni tulisan Khat huruf ak- Undang Melaka danUndang-Undang Melaka berdasarkan Hukum KanunQuran. Laut Melaka. MelakaTarian Dabus di Perak, Nazam atau Adat Temenggung disesuaikan dengan Pemerintah Melaka mewajibkanNaban, seni dikir dan Ghazal ajaran Islam golongan kaya membayar ZakatGaya hidup mengikut Islam, amalan Anak lelaki diutamakan dalam Wang Zakat disimpan dibaitulMalprotokolmengikut kerajaan Bani pembahagian harta pusaka yangUmaiyah. bertetapan dengan faraid Islam.Amalan hormat-menghormati
 10. 10. Bab 9: Perkembangan di Eropah ( 10 ) Zaman Gelap Zaman Renaissace Zaman Reformation Zaman kelahiran semula merujuk Gerakan pembaharuan agama Zaman masyarakat eropah kurang kepada pemulihan budaya Kristian di Eropah maju berpunca daripada masyarakat Eropah Ia menyebabkan munculnya mazhab keruntuhan empayar Rom Penghargaan semula terhadap ilmu Protestant Pusat pemerintahan amat lemah pengetahuan. Gereja Katolik dikritik kerana Kegiatan ekonomi adalah terhad Ia juga menonjolkan keupayaan banyak penyelewengan yang Kelembapan perkembangan ilmu manusia berfikir berlaku pengetahuan Wujudnya aliran yang Penjualan surat Indulgenges secara Kongkongan pihak gereja menitiberatkan aspek sekular dan berleluasa adalah satu kemanusiaan (Humanisme) )) penyelewengan. Revolusi Pertanian dan Perindustrian Zaman Penjelajahan Perubahan Masyarakat Eropah Zaman Renaissance membuka Perubahan secara besar-besaran dalam minda masyarakat Eropah untuk bidang pertanian dan perindustrian menjelajah. Zaman Imperialisme Perubahan dalam sistem pemilikan Pertugis menjadi kuasa perintis tanah ( Akta Pemagaran Tanah Awam kepada Zaman penjelajahan Kegiatan sesebuah Negara untuk ) Desakan ekonomi dan semangat meluaskan wilayahnya dengan Pengenalan kaedah baru dalam bidang kebangsaan telah menggalakkan menguasai dan menjelajah Negara- pertanian seperti Alat Jethrol Tull dan lagi penjalajahan orang Eropah negara lain. sistem tanaman giliran Raja-raja mereka seperti Putera Faktor utamanya ialah Revolusi Berlaku perkembangan yang pesat Henry dan Ratu Isabella telah perindustrian yang memerlukan dalam bidang perindustrian memberikan galakan terhadap bahan mentah dan pasaran Alat-alat rekaan baru seperti Flying aktiviti penjalajahan barangan Shuttle, Spinning Jenny, Water Frame Penjelajahan orang Eropah telah Ia juga disebabkan oleh faktor Berlakunya peralihan industri desa membawa kepada perubahan besar agama dan tugas menyebarkan kepada sektor perkilangan di Asia tamadun
 11. 11. Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara ( 11 ) Pertanian KomersialTanaman yang dijalankan secara besar-besaran dan untuk tujuan Tenaga Buruh Asingeksport. Tanaman peringkat awal ialah Ubi Kayu, Tebu, LadaHitam, Gambir, Tembakau dan Kopi Pembangunan dan kepesatan ekonomi telah menyebabkanDi Johor Maharaja Abu Bakar memperkenalkan tanaman lada kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di Tanah Melayuhitam dan gambir menerusi sistem Kangcu Buruh-Buruh daripada China di bawa masuk keTanah MelayuPemodal Eropah dan Orang Cina menguasai pertanian komersial di melalui cara Sistem Tiket Kredit,Sistem Pengambilan Kakitangan,Tanah Melayu Sistem Pengambilan Rumah Kongsi dan Secara BerkumpulanTanaman komersial peringkat kedua ialah Tanaman Getah. Buruh India pula dibawa masuk menerusi Sistem Buruh Bebas,H.N.Ridley memainkan peranan yang penting dalam menggalakan Sistem Kontrak, dan Sistem Kanganitanaman getah Buruh Cina dibawa masuk untuk bekerja di Sektor PerlombonganSyarikat-Syarikat Eropah seperti Harrisons and Crossfield, Guthrie, dan buruh China untuk sektor perladanganSime Darby menguasai tanaman getah Ekonomi Dagangan Industri Perlombongan Kewangan dan InsuranTanah Melayu kaya dengan berbagai jenis galian seperti Emas, Matawang telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman KesultananBijih Timah, Arang Batu, Bijih Besi dan antimony Melayu Melaka iaitu semasa Sultan Muzaffar ShahKegiatan perlombongan Bijih Timah merupakan bahan Mata wang Sepanyol diperkenal dan digunakan disemua negeri-negeridagangan yang penting di Tanah Melayu akibat daripada Melayu dan negeri SelatRevolusi Perundustrian di Eropah Mata wang negeri Selat telah ditubuhkan pada tahun 1906Pada Pertengahan abad ke-19, hampir semua pengeluaran bijih Bank dan institusi kewangan telah ditubuhkan di Tanah Melayutimah diusahakan oleh pengusaha China Ia bertujuan memperkenalkan beberapa perubahan bagi melicinkan danPada awal abad ke-20 pemodal Eropah mula menguasai mempercepatkan urusan kewangan. Bank yang pertama di Tanahperlombongan bijih timah dengan memperkenalkan teknologi Melayu ialah Mercantile Bankkapal korek Prekhidmatan insurans seperti insurans maritim dan kelautan, insuransBeberapa enakmen dan undang-undang telah digubal untuk harta, insurans perniagaan dan kemalangan, serta insurans nyawa pentingmewujudkan monopoli kerlombongan bijih timah di Tanah kerana ia dapat melindungi barang-barang dagangan pedagang semasaMelayu perjalanan daripada risiko bahaya.
 12. 12. 10.1: Dasar British terhadap Pertanian ( 12 ) UU Dasar BritishMmelATnnpShnkaaaaaati te ci ri D B ti k n u b k p p d h h l a a a a e e e r r s s TerhadapIa memberi kuasa kepada residen untuk Pertanianmengisytiharkan mana-mana tanah yang dikenalpasti sebagai hak orang Melayu British sememangnya mahu mengekalkan orang MelayuIa bertujuan untuk mengelakkan tanah milik sebagai golongan petani dalam ekonomi penjajah O w L k S d d d n a a a a r r e r iorang Melayu berpindah kepada orang asing British telah memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917Di bawah akta ini, tanah tidak boleh dijual, untuk menghalang penggunaan tanah sawah padi untukdipajak gadai atau dipindah milik kepada orang tanaman getahbukan Melayu. Ia untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecilIa sebenarnya untuk melindungi kepentingan getah dikalangan orang Melayu dalam perusahaan getahekonomi british di Tanah Melayu British juga telah memperkenalkan bayaran premiumKesannya orang Melayu tidak dibenarkan Diperkenalkan untuk menjaga hak milik bagi permohonan tanah baru untuk tanaman getahmenanam sebarang tanaman komersial tanah simpanan peribumi dan komuniti Kemerototan harga getah menyebabkan British mulaSemua kawasan yangdiisytiharkan adalah Ia bertujuan untuk menyekat orang Cina mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepadakawasan yang tidak subur untu kegiatan daripada menceroboh tanah masyarakat pemodal dan pengusaha ladang dari Eropahpertanian peribumi untuk dijadikan kawasan British juga telah memperkenalkan Rancangan Sekatan pertanian Stevenson untuk menghadkan pengeluaran getah oleh 1933 land Settlement Order Negara-negara pengeluar getah dikuatkuasakan untuk memberi Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa juga telah perlindungan kepada tanah milik diperkenalkan oleh British. masyarakat peribumi Dalam Rancangan tersebuat pekebun-pekebun kecil getahAThbSdhnkaaaaati Pemilikan hak milik tanah hanya boleh telah diberi kuota yang lebih rendah dibuat melalui pewarisan turun temurun Rakyat Tanah Melayu tetap mahu terlibat dalam usaha bagi menghalang pemajakan, pemecahan penanaman getah walaupun menghadapi banyak masalahProklamasi III Perlindungan Hak Peribumi telah dan penjualan kepada orang asing kerana usaha ini akan mendatangkan keuntungan yangdiwartakan oleh British Land Order1948 Tanah dibahagikan lebih baik daripada mengusahakan penanaman padi.Bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kepada tiga iaitu Tanah campuran, Tanah Pemerintahan British tidak menghiraukan nasib rakyatkaum peribumi Simpanan dan Tanah Pendalaman tempatanSegala urus niaga tanah dengan orang Eropah Kaum pendatang hanya mempunyai hak Golongan pekebun kecil getah yang terdiri daripadamestilah dimaklumkan kepada ketua Peribumi, ke atas tanah Campuran sahaja orang Melayu terus dipinggirkansebelum surat kuasa diberikanPenduduk peribumi mempunyai hak untukmemohon dan mendapat gantirugi terhadapTanah yang dijual kepada orang asingPegawai daerah telah diberi tanggungjawab utnukmenjaga hak miliktanah peribumi
 13. 13. 10.2 Kesan dasar Ekonomi ( 13 ) Kesan-Kesan Dasar Ekonomi British Masyarakat Berbilang Kaum Pendidikan Vernakular Perbandaran Imigran Cina dan India datag keTanah Melayu Kedatangan British telah mengubah sistemBandar-bandar baru telah muncul akibat semasa zaman penjajah kerana kekayaan sumber pendidikan tradisiolanl diTanah Melayudaripada perlombongan bijih timah seperti alam, kemakmuran ekonomi dan politik stabil Masyarakat yang berbilang kaum menyebabkanKualaLumpur, Taiping dan Seremban Perkembangan telah mewujudkan perbezaan dan munculnya sistem pendidikan Vernakular yangBandar Miri dan Sarawak muncul hasil daripada pembahagian sosial yang berbeza. Orang Melayu berasaskan bahasa ibundapetroleum bekerja sebagai petani dan tinggal diluar Bandar, Pendidikan ini tidak mampu untuk memupukKegiatan perdagangan telah menyebabkan orang Cina bekerja sebagai pelombong tinggal di semangat perpaduan di Tanah Melayumunculnya Bandar-bandar seperti Kuching kawasan Bandar, manakala orang India bekerja di Hasrat British menubuhkanpendidikanKegiatan ekonomi perdagangan menyebabkan Estet dan tinggal di Estet verenakular Melayu hanya untuk menjadikanmunculnya Bandar seperti Klang, Melaka dan Mereka menggunakan bahasa dan budaya yang orang Melayu sebagai seorang petaniPulau Pinang berbeza Perkhidmatan Kesihatan Sistem Pengangkutan Sektor Perkilangan Hospital kerajaan yangterawal telah dibina di Sistem perhubungan jalanraya dan jalan keretapi Taiping dan Kuala LumpurSebelum awal abad ke-20 perusahaan telah diperkenalkan oleh British Di Perak hospital telah dibina di Tanjungperkilangan tidak begitu berkembang kerana Jalanraya telah dibina untuk menghubungkan Malim, Batu Gajah, Gopeng, Kerian dan Kualapihak british hanya menggalakkan pengeluaran kawasan lombong bijih timah dengan pengkalan- kangsarbahan mentah dan hampir semua barang siap pengkalan di Sungai Terdapat juga hospital yang didirikan atas hasildiimport dari luar Pembinaan jalanraya dari Kuala Lumpur ke derma orang perseorangan iaitu Hospital TunPada awal abad ke-20 perusahaan perkilangan Kuantan telah dapat menghubungkan Pantai Shin di Kuala Lumpur yang dibina untukyang berasaskan getah dan bijih timah telah Timur dengan Negeri pantai Barat perkhidmatan perubatan kepada pekerjamula berkembang Jalankeretapi telah dibina untuk menghubungkan lombongSemua syarikat perkilangan di tanah Melayu kawasan perlombongan bijih timah dengan Institut penyelidikan Perubatan jugatelahadalah dimiliki oleh orang asing Eropah atau pelabuhan-pelabuhan utama ditubuhkanCina 1904 semua kawasan lombong di Perak, Selangor Lembaga Sanitary Board telah ditubuhkan untukOrang Melayu terus ketinggalan dalam sekor dan Negeri Sembilan mempunyai perkhidmatan menjaga kesihatan dan kebersihan awam diperkilangan keretapi Kuala Lumpur
 14. 14. Bab 11 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ( 14 ) Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Nasionalisme Di Asia TenggaraPenubuhan Kerajaan Pusat FilipinaPenyatuan wilayah Tanah Jajahan Gerakan Dakyah gerakan terawalPerlantikan Gabenor Jeneral sebagai Pimpinan Joses Rizal yang menubuhkanketua pentadbir di Tanah jajahan Liga FilipinaPentadbiran Melalui Biro atau Jabatan Tahap- Tahap Nasionalisme Penubuhan Katipunan oleh AndresPegawai Barat sebagai ketua Biro Bonifacio bermulanya tahap kedua gerakanPengenalan Undang-Undang Barat nasionalisme. Matlamat mencapai kemerdekaan menerusi Tahap Pertama Revolusi Faktor Kemunculan Nasionalisme Berkaitan dengan Isu Kebudayaan Isu agama dan hakperibumi Indonesia Dipimpin oleh golongan Tahap awal memberikan Isu Kebudayaan pertengahan Sekolah anak-anak perempuan ditubuhkanDasar Kuasa Barat yang tidak oleh Raden Adjeng Kartini Menekankan kesedaranpolitikmemberi peluang kepada penduduk Novel Habis Gelap Terbitlah Terang dan Menuntut hak-hak merekatempatan Penulisan Seorang Puteri Jawa dikembalikan dan tarafPengaruh agama sebagai ejen Muhammadiyah bermatlamat menyebarkan hidupdibaikipenyatuan. Karya sastera bertindak Islamosebagai pembangkit semangat Tahap Kedua Tahap Kedua penubuhan Parti NasionalNasionalisme Indonesia oleh Soekarno Bercorak radikal dan berorganinasiKemunculan Golongan Intelektual Dipimpin oleh golongan yangyang menjadi pemimpin kepada Thailand berpendidikan Baratgerakan nasiopnalisme Tahap Pertama perjuangan rakyat untuk Mempunyai pengetahuan yang luasPengaruh Media Massa untuk mendapatkan kuasa memerintah dan tentangpen getahuan Baratmenyebarkan idea nasionalisme menghapuskan kuasa mutlak raja yang Menyedari tindakan BaratPerkembangan sistem pengangkutan membawa kepada peristiwa Revolusi Thai melakukan perubahan terhadapmemudahkan penyebaran idea 1932 Negaranasionalisme Tahap Kedua tidak puas hati rakyat Mempunyai matlamat yang jelasPengaruh luar memberi ilham kepada terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis iaitu menuntut kemerdekaangerakan nasionalisme di Asia Barat dan orang Cina.Tenggara
 15. 15. Bab 12 : Perjuangan PemimpinTempatan Menentang British ( 15 ) Peristiwa Penentangan Peristiwa Penentangan Penentangan di Perak Perjuangan Pembaharuan Birch telah menimbulkan Penentangan Dol Said di Naning Pemimpin penentangan orang tempatan di bawah Dato Tempatan Maharaja LelaNaning dijadikan sebahagian Negeri-negeri Selat Sultan Abdullah dan pembesar lain juga bersatu Menentang British padu menentang BritishPenghulu Dol Said terpaksa membayar cukai 1/10hasilnya sebagai ufti Birch telah dibunuh oleh orang Suruhan DatoDol Said enggan kerana Naning bukan wilayah Sebab-Sebab Penentangan Mahajara LelaMelaka British melancarkan serangan di Pasir Salak danBritish menghantar tentera untuk menakluki Naning menangkap mereka yang terlibat di dalam pembunuhan Birch Penentangan Di Sarawak Dasar Penaklukan British menimbulkan kemarahan penduduk Penentangan di PahangLinggir, Rentap, Syarif Masahor dan Datu Patinggi Tempatan Perlantikan J.P. Rodger sebagai Residen PahangAbdul Gapur Eksploitasi terhadap ekonomi telah mendapat tentangan daripada Dato BahamanLinggir pemimpin kaum Iban yang menentang tempatan yang mendapat bantuan daripada Tok Gajah, Matpencerobohan Brooke di kawasan mereka Sistem pentadbiran Barat yang Kilau dan Imam RasulRentap menentang Brooke kerana tindakan Brooke bertentangan dengan pendudukmenghapuskan orang Iban di Sungai Skrang tempatan Penentangan Di KelantanSyarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur Campurtangan dalam adat resam .Penentangan di lakukan oleh Haji Mat Hasan Binmenentang Brooke kerana kehilangan kuasa tempatan Munas yang dikenali dengan nama Tuk Janggut.Iamemungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk Pembesar tempatan kehilangan disokong oleh Engku Besar Jeram,Tuan Ahmad,tempatan kuasa dan pengaruh Penghulu Adam Kesulitan penduduk tempatan Penentangan Di Sabah Penentangan di TerengganuSBUB ditentang oleh pemimpin Tambunan iaitu Digerakkan oleh seorang tokoh ulama iaitu HajiMohamed Salleh bin Datu Balu ( Mat Salleh ) Abdul Rahman LimbongMat Salleh kehilangan hak memungut cukai dan Beliau menentang kerana tidakpuas hati denganpengaruh ke atas masyarakat setempat. sistem cukai dan Undang-Undang Tanah
 16. 16. 12. 1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua ( 16 ) Gera Islah kan Gera sema onali Jepu Nasi zam sme kan an sa nGerakan pemulihan yang berusaha Memberikan tekanan kepada gerakanmembetulkan pandangan masyarakat Gerakan NasionalismeMelayu terhadap Islam Nasionalisme Pemerintahan ketenteraan danBertujuan memajukan umat Islam menyekat kebebasan bersuaraberdasarkan al-quran dan Hadis sehingga Perang Jepun hanya memberi sokonganTokoh-tokoh pentingialah SheikhTahir Dunia Kedua kepada pertubuhan yang bergerak diJalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi, dan bawah pengawasannyaDr. Burhanuddin al-Helmy. Ahmad Boestaman menubuhkanIsu penting yangdiperjuangkan ialah angk onali Fakt Nasi Pem Barisan Pemuda di Perak sebagai sme or inMemajukan ekonomi orang Melayu, tentera sukarela jepunsematkan sikap kritik penjajah dan Pasukan Force 136 dan Wataniahmengkritik raja Pahang ditubuhkan untuk menentangAkhbar dan majalah utama ialah Al- Dasar Campur tangan Britsih Jepun.Imam, Neracha, Edaran Zaman dan secara langsung Ibrahim Haji Yaakob telah memintaPengasuh. Pengenalan sistem pendidikan Jepun memberikan kemerdekaanDi Kenali dengan nama Kaum Muda Inggeris melahirkan ramai kepada Tanah Melayu bersama-sama golongan intelek tempatan dengan Indonesia Dasar British yang membiarkan sesiapa sahaja datang ke Tanah Melayu Pendudukan Jepun menambahkan lagi kesengsaraan Orang Melayu Kemunculan mesin cetak memudahkan penyebaran adea nasionalisme Wujudnya gerakan Pan-Islamisme di seluruh dunia Kesedaran Politik di Indonesia
 17. 17. 12.2 : Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 17 ) Kesatuan Melayu Singapura Kesatuan Melayu Muda Perjuangan Nasionalisme olehDitubuhkan oleh Mohammad Persatuan-Persatuan KMM ditubuhkan sebagai kemuncakEunos Abdullah Melayu semangat Nasionalisme orang MelayuBertujuan untuk membela dan Ia sebuah pertubuhan separa politikmenjaga kepentingan sosio- Ia dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob,ekonomi orang Melayu Singapura seorangwartawan akhbar Majlis di PASPAMIa didokong oleh mereka yang Kuala Lumpurmempunyai pendidikan Inggeris Ia menggalakkan perpaduan dikalanganIa bersifat sederhana dengan pemuda Melayu diseluruh semenanjungmemberi kerjasama dengan British Persatuan Sahabat Pena Malaya dan meningkatkan tahap pendidikanKejayaannya mendapatkan atau PASPAM ditubuhkan orang Melayukawasan penempatan khas orang bertujuan untuk membaiki KMM juga telah berkerjasama denganMelayu kedudukan ekonomi dan sosio Jepun ekonomi orang Melayu Ia berlandaskan sastera tetapi cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan Sarawak Persatuan Negeri Sabah danSarawak Persatuan-Persatuan Negeri Ia dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang iaitu termasuklah S.M. Zainal Abidin Bin Ahmad Ia menggalakkan perpaduan Di Sarawak terdapat Persatuan MelayuBeberapa persatuan negeri telah dikalangan orang Melayu di Miriditubuhkan seluruh Semenanjung Tanah Diikuti oleh Persatuan MelayuPersatuan Melayu Negeri Perak Melayu Sarawak yang bertujuan untukPersatuan Melayu Negeri Selangor Mendapat sambutan yang hangat mengeratkan perpaduan orang Melayu,Persatuan Melayu Negeri Sembilan Ia sebagai asas kesedaran pendidikan dan ajaran IslamPersatuan Melayu Negeri Pahang perpaduan orang Melayu Di Sabah kegiatan Persatuan tidakTujuannya adalah untuk menonjolmenggabungkan tenaga intelektual Hanya terdapat cawangan PersatuanMelayu Sahabat Pena di Jesselton, Labuan dan Tawau
 18. 18. Bab 13 : Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa ( 18 ) Itali gsa Ban ara Neg n naa mbi Pe Pembinaan Negara DanBanNegmbidannaaakaLataragsaBel ng Pe ar n Bangsa Penyatuan wilayah-wilayah oleh Caunt Camillo Benso di Cavour Menghalau keluar bangsa Austria dari Itali ajaa mbe Ker kan Menggunakan amalan Realpolitik yang Isla Ma ntu din ah PeBermula pada zaman Kesultanan Melayu m n Melaka mewajarkan apa saja cara untuk mencapaiPenjajahan Barat telah merubah konsep matlamat politiknyakerajaan tradisional Tanah Melayu Pengunduran tentera Perancis dari RomPenubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah memberi peluang kepada Caunt Berasaskan persaudaraan danKemasukan Sabah dan Sarawak telah Camillo Bensodi Cavour untuk membentuk bukannya bangsamewujudkan Negara Malaysia yang Negara bangsa Itali yang merdeka Nabi Muhammad s.a.w menyusunberdaulat perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Kerajaan Islam Madinah adalah berdasarkan diplomasi, Ban mbi naa Jer gsa ma Pe di musyawarah, dan permuafakatan n n Ban mbi pah Ero naa gsa Pe di n Otto EduardVon Bismarck mengamalkan Dan realpolitik dan politik darah dan besi untuk Ban Ciri Ciri Mel Mel ulta Neg nan Kes aka ayu ara gsaIa berpuncadaripada kemunculan idea menyatukan Jerman –tentang hak rakyat, kerajaan dan Bismarck telah menggunakan taktik tipuperlembagaan helah, palsu dokumen, provokasi,Berlaku Revolusi Inggeris, Perang penipuan, dan ugutan untukmencetuskanKemerdekaan Amerika dan Revolusi Wilayah Pengaruh peperanganPerancis Kerajaan Gunakan isu membenci kuasa asing bagiIa mengikut sempadan rumpun bangsa Lambang-Lambang membangkitkan semangat rakyatnyaIa mengancam empayar Austria, Rusia Rakyat Sistem Diktator juga telah digunakandan Turki Kedaulatan Bismarck juga telah melancarakan tiga siriWujud 7 buah Negara baru Keunggulan Undang-Undang peperangan iaitu dengan Denmark, Austria dan Perancis
 19. 19. 13.3 : Warisan Negeri-negeri Melayu ( 19 ) Sistem pemerintahan di Perak,Johor dan Pahang adalah Pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka Kerajaan Johor, Perak dan Pahang ialah diasaskan oleh kerabat Diraja Melaka Kesultanan,adat istiadat Melayu, agama Islam dan Bahasa Melayu Sistem pembesar Empat Lipatan diteruskan oleh Johor, Perak dan Pahang Undang-Undang Johor Perak dan Pahang adalah warisan kesultanan Melayu Malaka Warisan Kesultanan Melayu Melaka Sistem Jemaah di Kelantan Undang-Undang Tubuh Prinsip Demokrasi di Negeri Kerajaan Terengganu Undang-Undang Tubuh Sembilan Sistem Jemaah Menteri sejak Diperkenalkan oleh Sultan Kerajaan Johor Negeri Melayu pertama mirip Sultan Muhammad I Zainal Abidin IIIPerlembagaan Bertulis Persekutuan SultanMuhammad II Dikenali dengan nama Ittiqan-Diperkenalkan oleh Sultan Abu Mengamalkan adat Perpatih memperkenalkan 8 badan ilmuluk bi-ta’dil il-sulukBakar iaitu kedaulatan terletak Jemaah Menteri Untuk menghalang BritishMengikut perlembagaan Barat ditangan rakyat Jemaah Penasihat Raja meluaskan kuasa di TerengganuTerdapat jawatan Menteri Perlantikan adalah berdasarkan Jemaah Menteri Istana Ia Berasas undang-undangBesar, Naib Menteri Besar dan peringkat yang paling bawah Keadilan danKehakiman negeri JohorJemaah Menteri seramai 12 Anak Buah melantik Buapak Jemaah Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Rajaorang diikuti oleh Lembaga, Undang Jemaah Menteri Luar BerperlembagaanPerlembagaan bercorak dan yang dipertuan Besar Jemaah Menteri Perbendaharaan Terdapat jawatan menteri Besar,Demokrasi pertama di negeri- Sistem pemilihan pemimpin Jemaah Menteri Peperangan Naib menteri Besar dan Ahlinegeri Melayu adalah berdasarkan unsur Jemaah Menteri Pentadbiran Majlis Mesyuarat Kerajaan demokrasi dan mengimarahkan Negaeri
 20. 20. Bab 14 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 20 ) Tindakan Orang Melayu Sebab-Sebab Pengenalan menentang Malayan Union Malayan Union • Bantahan menerusi akhbar • Demontrasi secara aman• Persediaan untuk pemerintahan sendiri Malayan Union • Pulihkan persatuan-persatuan Melayu• Melicinkan pentadbiran • Menyeru orang Melayu berkongres.• Menjimatkan kos • Menubuhkan UMNO• Membentuk sebuah bangsa Malayan Union • Bantahan terhadap ahli Parlimen• Mengawal kuasa politik orang Melayu Reaksi Penentangan terhadap Malayan Union • Bantahan Raja-raja Melayu Reaksi Penerimaan terhadap • Orang Melayu menentang Malayan Union Malayan Union Ciri-Ciri Malayan Union kerana beberapa faktor • Cara Harold Mac Michael Mengugut Raja- • Orang Dagang dan golongan radikal raja • Penyatuan semua negeri di bawah Kerajaan Sultan tidak diberi masa yang secukupnya menyokong Malayan Union kerana beberapa • Pusat sebab • Belum tiba masanya untuk menerima • Diketuai oleh seorang Gabenor • Dasar penyatuan negeri-negeri Melayu perubahan • Terdapat Majlis Eksekutif dan Majlis • Dasar hak sama rata • Terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu Undangan Malayan Union • Kerakyatan terbuka • Pemberian kerakyatan yang longgar • Prinsip kerakyatan berdasarkan Prinsip Jus Mengancam Status quo orang Melayu • Janji British untuk memberikan • Soli kemerdekaan • Akan hilangnya warisan tamadun Melayu • Raja hanya ahli Majlis Raja-Raja dan hanya • Sokongan terhadap Malayan Union datang membincangkan soal agama daripada: Islam dan adat istiadat Melayu sahaja • Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) • Angkatan Pemuda Insaf ( API ) • Angkatan Wanita Sedar ( AWAS ) • Barisan Tani Malaya ( BATAS )
 21. 21. 14.2 : Pembinaan Negara dan Bangsa ( 21 ) Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu • Ketegasan orang Melayu Persekutuan Tanah • Sultan Badlishah Kedah • Perpaduan orang Melayu Melayu • Sultan Abdul Aziz ( Perak ) • UMNO tidak tunut kemerdekaan • Sokongan daripada pegawai Tinggi • Sultan Ibrahim British • Dato Onn Bin Jaafar • Gesaan Piagam Atlantik Langkah-Langkah Pembentukan • Dato Nik Ahmed Kamil • Sikap sederhana politik orang Melayu Persekutuan Tanah Melayu • Kerjasama antara UMNO dan Raja-raja • Sokongan bekas pegawai –pegawai Melayu membolehkan beberapa prinsip Tinggi British penting yang berkaitan dengan orang • Penubuhan Jawatankuasa Kerja seramai 12 Melayu dimasukkan ke dalam Perjanjian • Bimbang terpengaruh dengan gerakan ahli Persekutuan Tanah Melayu iaitu radikal • Ahli terdiri daripada pegawai kanan British, Pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja o Politik Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu • Pentadbiran Melayu • Orang Melayu membuat 5 tuntutan iaitu • Agama Islam • Menolak Malayan Union • Bahasa Melayu• Gabungan sebelas buah negeri • Mahukan konsep Persekutuan • Institusi Raja Melayu• Kedudukan Istimewa orang Melayu • Tolak kerakyatan terbuka dijaga oelah Pesuruhjaya Tinggi British • Dasar perlindungan terhadap orang Melayu• Konsep Raja Berperlembagaan telah • Raja-raja Melayu sebagai ketua negeri- diwujudkan negeri Melayu• Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British• Wujud Senarai kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat
 22. 22. Bab 15 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka ( 22 ) Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka Sistem Ahli Suruhanjaya ReidSistem yang melatih penduduk Suruhanjaya yang merangka Perlembagaantempatan dan kaumlain untuk menerajui baru di Tanah Melayupentadbiran Tanah Melayu Isu penting didalam Suruhanjaya Reid Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan Ciri-Ciri Sistem Ahli Pakatan Murni yangkuatKabinet bayangan Usaha semua kaum di Tanah Melayu Pemberian kuasa autonomi kepada negeriAnggota dikenali sebagai ahli bagi menghasilkan kerjasama dan tolok dalam bidang tertentuDilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi ansur politik melalui rundingan Kedudukan Raja-raja Melayu dan hakBritish istimewa orang Melayu9 orang ahli Langkah-langkah Pakatan Murni Mewujudkan bangsa PersekutuanTanahDibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi Penubuhan Jawatankuasa Hubungan MelayuBritish antara kaum Membuka keahlian UMNO kepada Isi Penting Perjanjian Persekutuan Proses Pelaksanaan kaum bukan Melayu Tanah MelayuAhli menjaga satu portfolio yang Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya Kerajaan Persekutuanmengandungi beberapa jabatan Penubuhan Persidangan Kebangsaan Senarai Persekutuan dan negeriUruskan pentadbiran Menganjurkan Konvensyen Raja BerperlembagaanMencadangkan undang-undang Kebangsaan Prinsip kerakyatanBerbincang dengan pegawai British Hak istimewa orang Melayu Persetujuan Di Dalam Pakatan Agama Islam Kepentingan Sistem Ahli Murni Bahasa MelayuTapak asas melantik penduduk Penubuhan Lembaga Pembangunan Tanah Simpanan Melayutempatan Industri Desa ( RIDA ) Yang Dipertuan AgongMemulakan proses perpaduan kaum Kerakyatan negeri Demokrasi BerparlimenAsas kemerdekaan Negara 1951diberikankepada imigran yang Menteri Besar lahir di Persekutuan Tanah Melayu atau ibubapa telah menjadi rakyat negeri Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu T.Melayu Pilihanrayaakan diadakan mengikut Penerimaan pakatan Murni Perbandaran, Negeri dan Majlis Hak Mutlak ke atas Tanah Melayu Perundangan Persekutuan Keharmonian tanpa pertumpahan darah
 23. 23. Bab 16 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 23 ) Reaksi Pembentukan Msia Faktor-Faktor Pembentukan Faktor Politik Malaysia Reaksi Dalam NegeriAncaman Komunis di Asia Tenggara Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyokongterutamanya di Singapura. Penubuhan MalaysiaMempercepatkan kemerdekaan Singapura, Pas dan Barisan Sosialis meminta dirundingkanSabah dan Sarawak Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia dikalangan penduduk Persekutuan Tanah MelayuDekolonisasi British terhadap Negeri-negeri UMNO bersetuju tanpa penyertaan Singapurakecil yang belum membangun Tunku Ab.Rahman mengadakan lawatan Reaksi Singapura Faktor Ekonomi Rundingan dengan Pegawai-pegawai Kanan Lee Kuan Yew dan PAP menyokong keranaMewujudkan kerjasama serantau Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai- bimbang pengaruh komunis.Pasaran yang lebih luas pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Pembangkang Singapura ( Barisan SosialisMenggalakkan pelaburan dan perkembangan Singapura menentang.industri pertanian Penubuhan Jawatankuasa PerundinganMengukuhkan ekonomi Malaysia Perpaduan Malaysia untuk menerangkan Reaksi di Sabah dan Sarawak konsep Malaysia Peringkat awal menentang Faktor Sosial Penubuhan Suruhanjaya Cobbold untuk Akhirnya bersetuju setelah diberi peneranganMengimbangkan jumlah penduduk antara mendapatkan pandangan penduduk Sabah dan kebaikan menyertai Malaysiakaum bumiputera dan bukan bumuputera SarawakMengawal jumlah dan kadar Pertumbuhan Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan Reaksi Bruneikaum ( JAK ) yang telah memperincikan lagi Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong Gagasan cadangan yangterdapat di dalam Suruhanjaya Malaysia Cobbold Ditentang oleh Parti Rakyat di bawah Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di A.M.Azahari Landon pada 9 Julai 1963. Reaksi Indonesia Akta Malaysia telah diluluskan oleh Parlimen Menentang Pembentukan Malaysia dan British menjalankan Dasar Konfrantasi terhadap Pada 16 September 1963 negara Malaysia telah Malaysia ditubuhkan secara rasmi Slogan Ganyang Malaysia digunakan Reaksi Filipina Filipina menentang gagasan Malaysia dan Presiden Macapagal menunut hak ke atas Sabah
 24. 24. Bab 17: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia ( 24 ) Kuasa Pemerintahan Berpa Demo rlime Perlembagaan krasi Ciri- Ciri n Raja BerPerlembagaan Badan Perundangan ( Legislatif )Undang-Undang Tertinggi Malaysia Bertanggunjawab menggubal undang-undangDokumen Rasmi Terdapat Dewan Negara yang merupakan Dewan tertinggi yang mengandungi 69 orang Keluhuran Perlembagaan ahli tanpa perlu memenangiKeluhuran Perlembagaan bermaksud Pilihanraya.Ahlinya digelar Senator.ketinggian perlembagaan mengatasi Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agong Terdapat Dewan Rakyat yang ahlinya dipilihYDPA, Parlimen, Jemaah menteri dan Ketua Negara oleh rakyat dalam pilihanraya.Mahkamah Tiga unsur Parlimen Ia mempunyai tugas menggubal danBercanggah dianggap batal Ketua angkatan bersenjata meluluskan undang pada peringkat Dewan Kuasa mengampun Rakyat Kepentingan PerlembagaanMenjamin kestabilan Negara Tangguhkan sesuatu hukuman yang dibicarakan oleh mahkamah tentera Badan PelaksanaMenjamin kecekapan pentadbiran Menjaga hal istimewa orang Melayu Badan Pelaksana ialah Jemaah Menteri atauMenjamin taat setia rakyat Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu Kabinet yang melaksanakan dasar-dasarPanduan pemerintahan Mengadakan mesyuarat KerajaanMenjamin hak asasi Ketua agama Islam bagi negeri-negeri Ketua Jemaah Menteri ialah Perdana MenteriJaminan Hak istimewa orang Melayu yang tidak mempunyai raja Tugas utama ialah menggubal dasar-dasarRujukan utama undang-undang Kuasa budi bicara untuk melantik Perdana kerajaan dalam semua pekaraSenarai kuasa kerajaan Pusat dan negeri Menteri Melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman Pindaan Perlembagaan timbalan menteri Badan yang mempunyai kuasa mendengar sertaBertujuan melindungi kepentingan rakyat Mengisytiharkan undang-undang darurat menentukan pekara sivil danjenayahMelicinkan urusan pentadbiransupaya Melantik Pengerusi dan 3 ahli Menentukan kesahihan Undang-undangyangrelevan dan sesuai Suruhanjaya Pilihanraya dibuat oleh Badan Perundangan dan BadanMenjadikan undang-undang yang Melantik peguam Negara Pelaksanamunasabah Mentauliahkan duta-duta negara Berkuasa mentafsir Perlembagaan PersekutuanDipatuhi oleh rakyat dan Negeri4 cara pindaan perlembagaan Mengisytiharkan undang Kerajaan Pusat

×