Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aicle epv

Epv en anglès

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aicle epv

 1. 1. L’APLICACIÓ DE L’AICLE A L’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL (1r d’ESO) IES Puig de Sa Font
 2. 2. 1. Presentació  Dificultat d’ensenyar una matèria amb una llengua no vehicular dels alumnes.  No basta amb traduir!!!!!  Ratio de 20, màxim 25 alumnes.  És imprescindible un Auxiliar Lingüístic.  És fonamental la coordinació amb el departament d’anglès.
 3. 3. 2. Preparació de material  Material de producció pròpia: - dossier - fitxes  Llibres en anglès (inexistents fins fa poc)  Blog http://visualartspdsf.blogspot.com.es/
 4. 4. 3. Metodologia Abans,/ Activació de coneixements previs: - Demanar als alumnes el que saben del tema abans d’explicar. Preguntes guiades. - Anar escrivint a la pissarra les paraules claus en anglés. Durant: (Scaffolding) anar guiant a l’alumne. - Explicació amb suport d’imatges, diapositives i vídeos - Exemple dels exercicis fets per alumnes d’altres anys. Final: -Producció final. EPV és una matèria eminenment pràctica
 5. 5. 4. Com treure el màxim profit a l’Auxiliar Lingüístic?  L’Auxiliar Lingüístic no és un professor d’àrea.  Cercar activitats que ell pugui dur a la pràctica (Language practice, jocs, etc)  L’anglès és la seva llengua materna: - Els alumnes han de xerrar i interactuar amb ell.
 6. 6. Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor .
 7. 7. 5. Com fer practicar als alumnes la llengua anglesa?  Frases bàsiques escrites a unes cartolines (pràctica diària)  Treballs cooperatius: - Language practice, - Exposicions orals - Treasure Hunt, etc. • Jocs: Memo, etc. • Treballs individuals: fitxes
 8. 8. 6. Com avaluar la seva competència en llengua anglesa? L’anglès s’avaluarà a l’assignatura d’Anglès. La coordinació és bàsica. 80% feina pràctica 20% actitudinal: 10% actitud (material, puntualitat, etc.) 10% anglès
 9. 9. GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
 10. 10. GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×