Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

L pouru 20112018 tutu hesa

45 vues

Publié le

Omaehtoinen tulevaisuusoppiminen

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

L pouru 20112018 tutu hesa

 1. 1. Kommenttipuheenvuoro: Tulevaisuuksien osaamisesta osaamisen tulevaisuuteen Laura Pouru, Projektipäällikkö (YTM, FM) UNESCO Chair in Learning Society & Futures of Education Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 2. 2. Tulevaisuuden työelämä = Suoran polun sijaan polkujen verkosto? Lifelong & Lifewide Learning
 3. 3. Tärkeämpää, kuin miettiä luetteloita kyvyistä, taidoista ja ominaisuuksista, joita koulussa pitäisi opettaa, on evästää oppilaat kyvykkäiksi uimaan ajan virrassa. -Anita Rubin
 4. 4. Työkalu 1: Osaamisidentiteetti
 5. 5. • Mitä osaan? • Mistä olen kiinnostunut? • Missä olen hyvä? • Mistä olen hankkinut osaamista tai mistä voin hankkia sitä lisää? • Mitä osaamista tarvitsen • Miten sanoitan osaamiseni? • Mitä haluan oppia? • Miten opin? • Kehittyy läpi elämän • Samaa osaamista voi tarvita eri ammateissa ja tehtävissä • Keskeistä tunnistaminen ja sanoittaminen – tämä myös monille vaikeaa! • Osaamisten näkeminen mahdollisuuksina ja osana erilaisia tehtäviä Osaamisidentiteetti Lähde: OSATA
 6. 6. Lähde: OSATA
 7. 7. Työkalu 2: Tulevaisuuslukutaito
 8. 8. Aktiivisuustaidot Planetaarisen elämisen taidot Kompleksisuustaidot Luovuustaidot Empatiataidot Kognitiivinen kapasiteetti Tieto ympäröivästä maailmasta Temporaalinen ajattelu Systeemiajattelu Kompleksisuusajattelu Luovuus & kriittisyys Emotionaalinen kapasiteetti Itsetuntemus Emootioiden tunnistaminen Arvot Intuition hyödyntäminen Tulevaisuus- lukutaito Henkilökohtainen resilienssi Proaktiivinen tulevaisuusasenne © Pouru, L. & Wilenius, M.
 9. 9. Tulevaisuusoppimisen tavoitteita • Tulevaisuuteen vaikuttavan muutosdynamiikan ymmärrys • Itsetuntemus, luottamus tulevaisuuteen, oma paikka maailmassa • Oma rooli ja vastuu tulevaisuuden rakentamisessa • Luova ja kriittinen suhtautuminen tulevaisuuteen Mikrotaso: Henkilökohtainen tulevaisuus Mesotaso: Lähiyhteisön tulevaisuus Makrotaso: Globaali tulevaisuus Eri tarkastelutasot: yksilö, yhteisö, globaali Esimerkkejä keskeisistä oppisisällöistä • Aika: tulevaisuus-nykyisyys-menneisyys • Tulevaisuuden muutosdynamiikka • Mahdolliset, todennäköiset & toivotut tulevaisuudet • Itsetuntemus: omien ajatusten & tunteiden hahmottaminen • Kestävä tulevaisuus, arvot & etiikka, oma vastuu • Systeemiajattelu, kompleksisuusajattelu • Visiointikyvyn ja luova mielikuvituksen kehittäminen Opetusmenetelmiä • Proaktiivinen tulevaisuusasenne • Henkilökohtainen resilienssi • Tulevaisuuskuvat, visiot • Tulevaisuuspolut & skenaariot • Toimintaympäristön tarkastelu • Pelilliset, leikilliset, liikunnalliset menetelmät • Taiteelliset menetelmät • Tulevaisuusportfolio • Kirjeet, kirjoitelmat, tarinat • Lukuisat muut menetelmät, oma ideointi vapaata Miten tulevaisuuslukutaitoa voi opettaa? © Nikula, E, Pouru, L. & Wilenius, M.
 10. 10. Ihminen, jolla on vahva osaamisidentiteetti karttana ja tulevaisuuslukutaito kompassina pystyy paremmin suunnistamaan tulevaisuuden työpolkujen verkostossa.
 11. 11. Kiitos! unescochair.utu.fi laura.pouru@utu.fi osata.fi

×