Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Save the environment bg

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Publicité

Similaire à Save the environment bg (20)

Plus par Vesela Ruseva (20)

Publicité

Save the environment bg

 1. 1. Опазване на природата и Червена книга на България
 2. 2. Красива е нашата родина !
 3. 3. Човекът е част от живата природа С някои свои дейности той променя природата и отнема част от естествената среда на растенията и животните • пресушава блата • изсича гори • строи пътища и градове • разорава земи • лов и риболов
 4. 4. Човекът опазва разнообразието в живата природа като:  Издава Червена книга, в която описва застрашените от изчезване и редките видове растения и животни  Създава закони, с които забранява: късането или изсичането на защитени растения улавянето или убиването на защитени животни  Обособява някои места и ги обявява за защитени територии
 5. 5. Червена книга на България • Том първи е В нея са включени всички посветен на застрашени, изчезващи растенията и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. • Том втори е посветен на животните
 6. 6. Червена книга на България До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида: • черен цвят за изчезналите видове • червен цвят за застрашените видове • жълт цвят за редките видове
 7. 7. Защитени растения Еделвайс Пирински мак Рилска иглика
 8. 8. Защитени растения • водна лилия • витошко лале
 9. 9. Защитени растения • блатно кокиче • едроцветна тинтява
 10. 10. Защитени животни насекоми бръмбар носорог червена горска мравка еленов рогач Еленовият рогач е най-едрият вид бръмбари в България. Мъжките са с огромни челюсти, подобни на еленови рога, откъдето идва името на вида.
 11. 11. Защитени животни риби • В Червената книга са включени 24 вида риби а н шар трииглена бодливка див ин ога дунавска м вър л о вка
 12. 12. Защитени животни влечуги В Червената книга са описани 2 земноводни и 13 влечуги. ивичест смок блатна костенурка смок мишкар
 13. 13. Защитени животни птици оре л зм ияр царски орел малък креслив орел В България са установени около 383 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в черен кълвач Червената книга.
 14. 14. Защитени животни птици кел ням лебед черен щър лопатарка розов пеликан
 15. 15. Защитени животни бозайници дива коза кафява мечка В Червената книга на България видра са вписани 19 вида бозайници като:
 16. 16. Тюлен монах Изчезнал вид В миналото е обитавал скалистото крайбрежие на Черно море около нос Калиакра. Среща се по турското Черноморско крайбрежие, в Егейско море и по африканското крайбрежие на Средиземно море. Попада в категорията критично застрашен вид.
 17. 17. Защитени територии • Национални паркове • Резервати • Защитени местности
 18. 18. Защитени територии • Националните паркове заемат по-обширни територии, които не са засегнати от човешката дейност. Те са достъпни за много хора. • Резерватите са непокътнати части от родната природа, в които е забранена всякаква стопанска дейност на човека. • В защитените местности се опазват определени видове защитени растения или животни.
 19. 19. Национален парк “Централен Балкан “ На територията на парка се намират 9 природни резервата. Тук са едни от най-важните в Европа местообитания на мечката, вълка, балканската дива коза, белогърбия кълвач.
 20. 20. Национален парк “ Пирин “ Черната мура расте само в планините Пирин и Славянка. В национален парк “ Пирин “ се намира най- старото дърво у нас, което е на 1300 години – нарича се “ Байкушевата мура “.
 21. 21. Национален парк “ Рила “ Той е най-големият национален парк в България. В него се намират: • най-високият връх на Балканския полуостров - Мусала / 2925 м / • най-големият резерват в България - “ Централен Рилски резерват “ • един от най-старите резервати в страната – “ Парангалица “
 22. 22. Резерват “ Парангалица “ • Резерват “ Парангалица “ се намира в югозападната част на Рила • Името “ Парангалица “ от гръцки означава “ забранено “ място • Тук съществуват едни от най-благоприятните условия за развитието на смърча в Европа • Тук се намира най-високото дърво в България - смърч с височина 53 м
 23. 23. Резерват “ Сребърна” Резерватът обхваща езерото “Сребърна” и неговите околности. Разположен е край река Дунав. 179 вида птици гнездят в резерват “Сребърна”.
 24. 24. Защитена местност Чаирите • Защитената местност “Чаирите” се намира в с. Горица, област Бургас • Тук се намират значителни запаси от редкия и застрашен растителен вид “ Блатно кокиче “ • Луковиците му се използват за производство на лекарство срещу детски паралич / нивалин /
 25. 25. Край … Изготвил: Гюлбие От: 11б клас

×