Publicité

14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.

учител à ОУ "Проф. Д. Димов"
5 Jan 2016
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Similaire à 14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.(20)

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.

 1. Във всеки правоъгълник е допусната грешка. Открий я. Кликни върху излишното животно. Обоснови отговора си. По какво си приличат останалите животни? Живеят във въздуха. Живеят на сушата. Живеят във водата. Живеят в почвата.
 2. Всяко животно има , наречен .
 3. Всеки организъм се приспособява към своята среда. Коя е средата на живот на показаните животни?
 4. Посочи средата на живот, която обитава всяко от показаните животни. 1 2 3 4 5 6 7 8
 5. През времето на своето дълго съществуване, в отделните групи животни са се появили различни приспособления, благодарение на които е възможно тяхното съществуване в дадена среда на живот – суша, вода, въздух, почва.
 6. Разгледайте илюстрацията в учебника на с. 28. Открийте най- характерните приспособления на изобразените животински представители, които правят възможно тяхното съществуване в определена среда на живот – въздух, вода, земна повърхност, почва.
 7. Аз съм ____________.водно конче От групата на ____________ съм.насекомите Придвижвам се като ______.летя Моята среда на живот е __________.въздухът ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да летя във въздуха: 2 чифта добре развити криле
 8. Аз съм ________.скумрия От групата на ________съм.рибите Придвижвам се като ________.плувам Моята среда на живот е ________.водата ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да плувам във водата: покрито с люспи издъл- жено тяло перки опашка
 9. люспи, които предпазват тялото от нараняване Аз съм ______.змия От групата на __________ съм.влечугите Придвижвам се като ______, защото нямам крака. пълзя Живея сред гъсти треви и в каменисти местности. Моята среда на живот е _________.сушата ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да се движа в такива среди: движение чрез зигзагообразно извиване на тялото
 10. Аз съм ________.кълвач От групата на _________ съм.птиците Придвижвам се като ______.летя Но най-често можете да ме видите по стъблата на дърветата да чукам по тяхната кора със силната си човка и да изваждам изпод нея различни насекоми и червейчета. Моята среда на живот е ________.сушата
 11. Интересно: При всички други птици четирите пръста на краката са разположени три напред и един назад. Само при кълвача те са два напред и два назад, което осигурява по-здраво закрепване за стъблата. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да се закрепвам здраво по стъблата на дърветата: силните пръсти на краката опашката, която ми служи като столче ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да чукам по кората на дърветата и да си изваждам храна: силна човка
 12. Тези птици могат да живеят на сушата, могат да летят, но голяма част от живота си прекарват във водата, където търсят своята храна. Тези животни са ________________ ________. гъски, лебеди, патици Те са от групата на _________.птиците
 13. Плавателна ципа между пръстите на краката, която им служи за гребла. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да плуват във водата: Формата на тялото е като лодка, което улеснява движението им. Човката е с назъбени краища. Така през нея се прецежда водата, а хранителните частици остават в устата.
 14. Аз съм _________.кокошка От групата на _________ съм.птиците Придвижвам се като _____. Прехвръквам на къси разстояния, защото имам слабо развити криле. ходя Моята среда на живот е ________.сушата ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да живея на сушата: силни крака, с които ровя почвата и намирам храна
 15. Аз съм _________.къртица От групата на ____________ съм.бозайниците Придвижвам се като правя _________________.ходове в почвата Моята среда на живот е ________. Там намирам своята храна – главно насекоми. почвата
 16. Къси, силни, разширени като лопати предни крака, които завършват с остри нокти. С тях и рилото къртицата прави ходове в почвата. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да живея в почвата: дребно цилиндрично тяло, заострено отпред и закръглено отзад, покрито с къса, гъста, мека козина малка, заострена и удължена в рило отпред глава
 17. меките удебеления (възглавнички) от долната страна на краката (лапите) Аз съм _______.котка От групата на ____________ съм.бозайниците Придвижвам се безшумно до своите жертви - главно мишки. Моята среда на живот е ________.сушата ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, които ми дават възможност да живея на сушата и да се придвижвам:
 18. Разгледайте илюстрацията на стр. 29. Художникът е допуснал грешки. Открий ги.
 19. Кой къде живее? Свържи. риба
 20. Разгледай илюстрацията. Открий разликите в нейните две половини. 1 1 2 2 3 34 4 5 56 6 7 7
 21. В процеса на своето развитие, продължило много години, при животните са възникнали различни приспособления, които им дават възможност да живеят и оцеляват в дадена среда на живот. В природата са оцелели само онези от тях, които са най- добре приспособени.
 22. - Нарисувай или залепи животни, обитаващи различна среда на живот. Посочи приспособленията им за живот в нея. - Отбележи характера на времето за деня в природния календар. стр. 63
 23. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  http://www.e-uchebnik.bg/
Publicité