Publicité

27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест

учител à ОУ "Проф. Д. Димов"
13 Jan 2015
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à 27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест(16)

Publicité

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. Живите организми се нуждаят от енергия. Такава енергия е запасена в _________.храната  Храната е необходима за движение на тялото ни и за работа на неговите органи.  Храната доставя нужните за растежа на децата вещества.  От нея получаваме материали за „ремонт“ на тялото ни /зарастване на различни рани/.
 2. Зеленият __________ в листата използва ____________________ и превръща ________ и ____________________ в _____________ __________. Какъв газ се отделя? ______________ вещества хлорофил слънчевата енергия водата въглеродния диоксид хранителни кислород Той излиза през __________ и се смесва с _________.устицата въздуха
 3. Как се хранят животните? Към кои групи спадат? Хищниците изяждат други животни. Всеядни животни. Тревопасните животни се хранят с растения.
 4. Дишането е важен жизнен процес за живите организми, защото:  приемат кислород;  отделят въглероден диоксид;  извличат енергия от храната.
 5. Растенията дишат непрестанно с __________________. Те усвояват __________ от околната среда и чрез него освобождават _________ от _________. всички свои части кислорода енергия храната
 6. Когато дишат:  растенията приемат кислород; К И С Л О Р О Д  с негова помощ извличат нужната им енергия от хранителните вещества;  отделят въглероден диоксид. ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
 7. Каква е разликата между производството на храна и дишането при растенията?
 8.  Белите дробове вкарват _________ в __________. Чрез тях ние __________. въздух тялото дишаме  Когато вдишваме, те се запълват с въздух. Част от въздуха се разтваря в кръвта и тя го разнася из цялото тяло.  След това кръвта връща използвания от тялото въздух обратно в белите дробове.  При издишването ние го изхвърляме навън и отново вдишваме свеж въздух.
 9. Във всички части на тялото протича процес на разграждане на храната. Той може да се представи със схемата: С помощта на кислорода хранителните вещества __________. Освобождава се _______ и се отделя ___________ ________ и _____. “изгарят” енергия въглероден диоксид вода
 10. Рибите дишат с . Земноводните дишат с двуделен _________, ______ и ________. Птиците дишат с _____ _________, свързани с въздушни мехури. Влечугите дишат с помощта на _________. Млекопитаещите дишат с _____________. Насекомите дишат с _______. хриле бял дроб хриле кожата бели дробове бял дроб бeли дробове трахеи
 11. Кучетата, котките, свинете птиците и много други животни на сушата дишат с ______________ като човека. БЕЛИ ДРОБОВЕ бeли дробове
 12. Рибите дишат с ______ – дихателни органи, които като белите дробове са богати на кръвоносни съдове. ХРИЛЕ хриле
 13. Хората и животните се движат _________. За целта те използват своите __________.мускули  Голяма част от животните се движат бързо и изминават големи разстояния.  Животът на хората също е свързан с непрекъснати движения.  За движението е необходима __________.енергия свободно
 14. бягат скачат плуват летят пълзят Хората също се движат.
 15. Растенията движат само _____________ ______. Те са _____________________. Слънчогледът и някои други растения се обръщат към слънцето, следейки движението му. Някои цветя отварят листата и цветовете си през деня, и ги затварят през нощта. отделни свои части прикрепени организми
 16. В цвета се намират размножителните органи на растението:
 17. Пренасянето на прашец от тичинките на един цвят върху плодника на друг цвят от същия вид се нарича _____________.
 18.  листенца с ярки багри;  лепкав и по-тежък цветен прашец;  издават аромат;  произвеждат нектар и пренасят прашец, които са вкусна храна за насекомите опраши- тели. При някои растения се извършва ___________________ ______________________ Цветовете на тези растения имат приспособления, с които привличат ____________: пеперуди, птици и др. пчели, насекомите
 19. При други растения се извършва от _______, който разнася цветния прашец. Техните приспособления за опрашване от ________ са:  малки листенца на цветовете,без ярки багри;  не произвеждат нектар и не издават миризма;  имат тичинки с дълги дръжки, които излизат извън цвета. вятъра
 20. Сливането на прашеца със семепъпката се нарича _____________.
 21.  Когато прашниковото зърно попадне върху горната част на плодника /лепкаво близалце/, от него израства _______________.  По тръбицата част от прашеца прониква в _____________.  Сливането на прашеца и семепъпката води до ___________. тънка тръбица семепъпката оплождане
 22.  След оплождането семепъпката се превръща в _____.  Цветът _______.  Остава ___________, който нараства и се превръща в _____.  В плодовете се намират __________ на растенията. семе увяхва плодникът плод семената
 23. Птиците, рибите, жабите, пеперудите, пингвините, голяма част от насекомите и змиите и много други животни ____________.снасят яйца
 24. Яйцата на тези кокошки вече са оплодени. В тях има ________, който е оплоден от мъжкото животно /петела/. Предстои да снесат яйцата.  Кокошката ______ яйцата ___дена.  Тя ги топли с тялото си и поддържа температура около ___ С.  Той се изхранва с хранителните вещества от жълтъка, постепенно нараства и се променя.  При тази температура зародишът започва да __________. зародиш мъти 21 40° се развива
 25. Хората и някои животни ________ малките си.раждат
 26.  Повечето бозайници _________ малките си. Какво правят малките на козата, сърната и магарето? Към коя група животни са те?  Животните хранят малките си с _______. Наричат се ___________.  Човекът също е от групата на бозайниците. мляко бозайници раждат
 27. Новородените започват да сучат мляко от млечните зърна на майката.
 28. При животните, които снасят яйца, зародишът се развива ___________________________________.извън тялото на майката – в яйцето
 29. При повечето бозайници – мишка, куче, човек и др., зародишът се развива ______________________.в тялото на майката
 30. Времето, през което майката носи зародиша, се нарича ____________.бременност
 31. 1. Семе 2. Семето покълва. 3. Израства ново растение. 4. Растението цъфти. 5. Растението дава плодове и семена. След това изсъхва и умира.
 32. 1. От тези пъпки през пролетта израстват нови листа и клонки.2. Семето покълва. 3. Младо растение. 4. След няколко години младият дъб цъфти за пръв път. После цъфти всяка година. 5. Листата окапват.
 33. 1. Яйце Зародишът се развива 21 дни вътре в яйцето. 2. Пиле Пилето пораства за около 8 месеца. 3. Кокошка /възрастно животно/ Живее от 5 до 10 години.
 34. Жизненият цикъл на жабата се разделя на три етапа: 1. Яйце 2. Излюпва се попова лъжичка /ларвата на жабата/ 3. Жаба /възрастно животно/
 35. Жизненият цикъл на пеперудата се разделя на 4 етапа: 1. Яйце 2. Ларва /гъсеница/ 3. Какавида 4. Пеперуда
 36. Попълнете кръстословицата с названията на основните жизнени процеси.
 37. Кое е вярно? Когато произвеждат хранителни вещества, растенията: приемат въглероден диоксид и отделят кислород приемат кислород и отделят въглероден диоксид При дишането на растенията и животните: приемат въглероден диоксид и отделят кислород приемат кислород и отделят въглероден диоксид
 38. Кои от изброените животни дишат с бели дробове и кои – с хриле? човек, лъв, шаран, орел, заек, скумрия, цаца, жаба, гущер, акула, костенурка, врабче Допълнете изреченията. 1. Органите за размножаване на цветните растения са __________ и __________. 2. В плодника има ___________. 3. ________________ на цветовете се извършва от насекоми, от птици или от вятъра. 4. Сливането на цветен прашец със семепъпка се нарича ____________. тичинки плодник семепъпки Опрашването оплождане
 39. Кокошката, жабата и пеперудата снасят яйца. При жизнения цикъл на кои от тези животни: а/ се преминава през етап ларва ____________________________ б/ се преминава през етап какавида ____________________________ в/ от яйцето се излюпва малко, което по външен вид прилича на майка си ____________________________ пеперуда, жаба пеперуда кокошка
 40. Допълнете изреченията. 1. Мишката ________ малките и и ги храни с _______. Мишката е ___________. 2. При бозайниците ____________ се развива в тялото на майката. 3. ________________ завършва с раждането на бебето. 4. Зародишът се изхранва от ______________ на майката. Тя е __________ орган. 5. Птицечовката е от групата на ______________. Тя се размножава като ___________. 6. Новороденото кенгуру прилича на _______ __________ и живее в ___________________ ражда мляко бозайник зародишът Бременността плацентата временен бозайниците снася яйца малко червейче торбата на майка си.
 41. Към коя група принадлежи всяко животно от снимката? насекоми риби земноводни влечуги птици бозайници
 42. 1. Как се нарича зеленото вещество в листата на растенията, което използва слънчевата енергия за изготвяне на хранителни вещества: хлорофил устица минерал 2. За коя от изброените дейности вашият организъм се нуждае от най-много кислород? спане четене бягане
 43. 3. Кое от животните на снимките диша с бели дробове? животно А животно Б животно В 4. В кой от изброените процеси участва пчелата от снимката? опрашване оплождане производство на нектар
 44. 5. Как се нарича малкото растение с коренче, стъбълце и листенца, което се намира вътре в семето на растенията? семепъпка зародиш плод 6. Кое е вярно? Когато се разпукне обвивката на какавидата, от нея ще излезе: пеперуда гъсеница яйце на пеперуда
 45. 7. При кои животни майките са бременни, преди да имат малки? при птиците при влечугите при бозайниците 8. Кое от животните на снимката е насекомо? животно А животно Б животно В
 46. Допълни изреченията. 1. Жизнените процеси, които извършват всички живи организми са: ___________________ _____________________________________. 2. Храната е необходима на живите организми, защото: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ хранене, дишане, движение, растеж и размножаване От нея получаваме енергията, необходима за движение на тялото ни и за работа на неговите органи. Тя доставя нужните за растежа вещества. От нея получаваме материали за „ремонт“ на тялото ни .
Publicité