Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à 28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ОС, Анубис, В. П.(13)

Publicité

Plus de Veska Petrova(20)

Publicité

28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ОС, Анубис, В. П.

 1. Нека да си припомним заедно.  Какво знаем за органите на растенията?  Колко вида растения познаваме според стъблата им?  Разпознаваме ли растенията и техните плодове?
 2. Знаете ли:  Кой дава опора на тези красиви растения и чрез какво се прикрепват те към почвата?  Как дишат те?  Откъде получават вода и хранителни вещества и как се хранят?  Как се развиват нови растения?
 3. Растенията имат отделни части, наречени органи. Всеки орган изпълнява определена функция.
 4. Кои са частите на растението? Кликвай тук. 1 2 3 4 5
 5. Назовете органите на растенията?
 6. За какво служат КОРЕНИТЕ? Служат за:  прикрепване на растението към почвата;  приемане на вода и хранителни вещества от почвата.
 7. За какво служи СТЪБЛОТО?  дава опора на растението;  привежда вода и хранителни вещества от корена към листата;  отвежда образуваните в листата хранителни вещества към всички части на растението;  образува и носи пъпките, от които се развиват листата и цветовете.
 8. За какво служат ЛИСТАТА?  Чрез листата растенията сами образуват храната си, необходима за живота и растежа им.  През тях те дишат.
 9. За какво служат ЦВЕТОВЕТЕ?  От цветовете се образуват плодове и семена.
 10. За какво служи ПЛОДЪТ?  В плода има семки или костилки, от които се развиват нови растения /растението се размножава/.
 11. какви са функциите на органите и какво е тяхното значение за живота на растението: служи за и за . дава , привежда и отвежда , , от които . В , на растението. . От . В тях има , от които .
 12. В плодовете има , чрез които растенията се размножават. При някои плодове семената се наричат , а при други – .
 13. Познай с какви семена се размножавам. СЕМКИ или КОСТИЛКА
 14. Проследете отделните стадии в развитието на растение, което се размножава от костилка ( ).
 15. Навсякъде около нас се срещат разнообразни растения – дървета, храсти, тревисти растения. Наблюдавайте.  Различават ли се по височина стъблата на дърветата, храстите и тревистите растения?
 16. Имат:  силно развити корени;  едно високо, дебело, твърдо и здраво стъбло, покрито с кафява кора;  здрави клони, които се поддържат от стъблото и образуват корона.  Те живеят дълго. Те са ___________.
 17. Имат:  силно развити корени;  от корените им излизат много стъбла, които се разклоняват от основата;  стъблата не са много високи и дебели;  покрити са с кафява кора;  страничните им клони непрекъснато нарастват.  Те живеят дълго. Те са _________.
 18. Имат:  ниски, меки, крехки и гъвкави стъбла, зелени на цвят;  цветовете им са много разнообразни;  Техният живот е по-кратък.  Някои от тях живеят само една година. Те са _____________________.
 19. Кое е излишното растение във всеки ред? Това е група на тревистите растения, а ябълката е излишна, защото е дърво. К л и к н и в ъ р х у в с я к о ч о в е ч е . Това е група на дърветата, а розата е излишна, защото е храст. Това е група на храстите, а тези цветя са излишни, защото са тревисти растения.
 20. Открийте растението, което се различава от останалите. Кликнете върху картинката. Обосновете отговора си. Премахнатото растение се нарича малина и е храст, а останалите са тревисти растения.
 21. Открийте растението, което се различава от останалите. Кликнете върху картинката. Обосновете отговора си. Премахнатото растение е дърво, а останалите са храсти.
 22. Открийте растението, което се различава от останалите. Кликнете върху картинката. Обосновете отговора си. Премахнатото растение е тревисто, а останалите са дървета.
 23. Назови имената на дърветата. дъб ябълка бор 1 2 3 4 5 6 върба бреза бук
 24. Назови имената на храстите. 1 2 3 4 5 дрян боровинка малина къпина глог
 25. Чашкодрянът е храст. Плодовете му са красиви, но съдържат отровно вещество. То не е вредно за птиците.
 26. Назови имената на тревистите растения. 1 2 3 4 5 коприва здравец незабравка невен лайка
 27. 1 храсти тревисти растения дървета
 28. 1. Органи на растенията: - корен; - стъбло; - листа; - цвят; - плод със семе. 2. Видове растения според стъблата: - дървета; - храсти; - тревисти растения.
 29. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  http://www.e-uchebnik.bg/
Publicité