Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест

 • Soyez le premier à commenter

Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест

 1. 1. ПРИРОДАТА е:
 2. 2. В трети клас ще продължим да изучаваме природата чрез наблюдения и прости опити, ще правим изводи и заключения. Аз нямам търпение… А вие?
 3. 3. По какво си приличат и по какво се различават динята и теглилките? Какво измерват везните? Как ще се измени формата на динята, ако я разрежем на парчета? Можем ли да разрежем по същия начин водата от чашата или въздуха от балона? Защо зидарят изгражда стената от тухли, а не от памук?
 4. 4. Масата, бюрото, столовете, книгите, тетрадките, топката, ролерите, скалите, планините, растенията, животните и всички останали предмети, които ни заобикалят се наричат тела. план речник
 5. 5. Разгледай внимателно картинките. По какво си приличат и по какво се различават показаните тела? прилика: Всички тела са чаши. разлика: Съставени са от: стъкло пластмаса порцелан
 6. 6. Всички тела са съставени от вещества. план речник вещества: кожа дърво хартиястъкло пластмаса метал Захарта, солта и водата също са вещества.
 7. 7. Много тела са съставени от две и повече вещества. дърво и метал кожа и метал кожа, метал, дърво стъкло, метал, пластмаса
 8. 8. Запиши в тетрадката си от какви вещества са съставени телата на снимките. Използвай думите: дърво, пластмаса, стъкло, гума, кожа,порцелан, метал, хартия. стъкло порцелан гума тела вещества метал кожа пластмаса хартия дърво
 9. 9. Всички тела заемат определено място в пространството. Гардеробът заема повече място от телевизора. За телата, които заемат повече място, казваме,че имат по-голям обем. Обемът на гардероба е по-голям от обема на телевизора. план речник
 10. 10. Подредете куклите според техния обем, като започнете от най-голямата.
 11. 11. Всички тела имат маса. Масата показва колко е веществото в едно тяло. Тя определя тежестта му. В голямата торба има повече брашно. Затова нейната маса е по-голяма. Масата на кокошката е по-голяма от масата на малкото пиленце. план речник
 12. 12. Масата се измерва в килограми. 20 кг 5 кг 10 кг 18 кг Телата с по-голяма маса са по-тежки и са по-трудно преносими. Куфарът е по-тежък от чантата. Намерете общата маса на багажа на всеки от пътниците. Сравнете. 28 кг > 25 кг Багажът на момичето е по-тежък от този на момчето.
 13. 13. Масата на телата се измерва с теглилки, наречени везни. Везните се накланят към тялото с по-голяма маса. Везните не се накланят и остават хоризонтални, когато от двете им страни телата са с еднаква маса.
 14. 14. Когато телата са от едно и също вещество, тялото с по-голям обем има по-голяма маса. Ако веществата са различни, тялото с по-малък обем може да тежи повече.
 15. 15. План на урока: 1. Що е тяло? 2. Състав на телата. - вещества
 16. 16. Речник: тяло – всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека. Всяко тяло заема определено място в пространството. вещество – това, от което са съставени телата. обем – големината на мястото, което заема едно тяло. маса – мярка, която показва колко е количеството на веществото в едно тяло.
 17. 17. Телата са съставени от вещества. Имат иобем маса. Кое от децата на люлката има по-голяма маса? момчето
 18. 18. Попълни пропуснатите данни в текста. Помогни си с думите: вещество, обем или маса. Една торба цимент има _______ 25 кг. С везни се измерва ________ на телата. Захарта е __________. Колко тетрадки ще се съберат в една ученическа чанта зависи от _______ на чантата. маса масата вещество обема Кое е излишното тяло?
 19. 19. Подредете телата според тяхната маса. Започнете от тялото с най-голяма маса.
 20. 20. Дали телата с еднакъв обем имат еднаква маса? За да провери това, Ани прави опит. Тя сравнява с везни масите на четири топчета с еднакъв обем. Топчетата А и Б са от дърво, топчето В е от стъкло, а топчето Г – от метал. А А Б В В Г дърводърво дърво стъкло стъкло метал 1. Кои топчета имат еднакви маси? Топче ____ и топче _____ .А Б 2. Подреди топчетата А, В и Г според тяхната маса. 1.Топче __ 2.Топче __ 3. Топче __Г В А 3. Подчертай вярното. При еднакъв обем металните тела имат по-голяма/по-малка/еднаква маса от дървените тела.
 21. 21. Извод: Две тела с еднакъв обем могат да имат различна маса, ако са съставени от различни вещества. Обемът и масата характеризират различни свойства на телата. Обемът показва колко място заема тялото. Масата показва колко е веществото в тялото. Учебник: стр.5/ 1, 2

×