Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Publicité

Similaire à България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест (20)

Plus par Veska Petrova (20)

Publicité

Plus récents (20)

България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. В средата на ІХ век България се превърнала в голяма и силна държава . Границите били разширени. Общите закони, които въвел хан Крум, сближили славяните и българите.
 2. 2. Но това не било достатъчно Византия да признае Българската държава за равна, защото:  Имало българска държава, но нямало български народ.  Славяните и българите си оставали отделни народи, защото: - всеки от тях пазел различните си вярвания в боговете; - имали различен бит и култура; - говорели на различни езици. Ето защо византийците наричали българите езичници. речник план
 3. 3. След смъртта на хан Пресиян, на престола се възкачил неговият син Борис. ІХ ____ век
 4. 4. Младият хан се сблъскал с много трудности. Християнските държави не спазвали договорите си с България, защото не вярвали на езичници. Това откъсвало страната ни от Християнска Европа и отслабвало българската държава.
 5. 5. Но хан Борис не се предавал. Той търсел изход от трудното положение. Според него само християнството притежавало силата, която можела да обедини българи и славяни в един народ с един Бог. България приела християнството през 864 г. /ІХ век/. речник план
 6. 6. Владетелят, който извършил тази промяна в държавата, бил хан Борис І. На тайна церемония в Плиска, хан Борис І заедно със семейството си и близките му, приели християнството от византийските духовници.
 7. 7. След това българският владетел възприел името на византийския император Михаил ІІІ и приел титлата КНЯЗ.
 8. 8. Скоро след това княз Борис – Михаил издал заповед да се покръсти и народът. Започнало масово покръстване. Хората приемали Светото кръщение като се потапяли във вода. речник
 9. 9. Новата религия сближила още повече славяните и българите. Започнало изграждането на черкви.
 10. 10. С покръстването княз Борис І целял България да заеме равностойно място сред другите европейски народи. За да успее това дело, българите имали нужда от собствена църква. България официално била християнска страна, но в душите на хората все още царяло объркване в кой бог да вярват. Важно било да има ново духовенство, което да проповядва новата религия на разбираем език.
 11. 11. През 870 г. в резултат на усилията на княз Борис І Вселенският събор разрешил създаването на българска църква. план
 12. 12. Започнало усилено изграждане на църкви и манастири.
 13. 13. След приемането на християнството в България се настанили византийски свещеници. Техният гръцки език звучал навсякъде – по улици, пазари, църкви, манастири. Държавните документи също се пишели на гръцки език. Борис търсел начин новата религия да се разпространява на славянски – език общ за славяни и българи.
 14. 14. Византийският император също се безпокоял. Затова възложил на братята Кирил и Методий да съставят славянска азбука. Създават я през 855 г. Славяните в други страни вече имали християнска проповед на свой език.
 15. 15. глаголица кирилица
 16. 16. Кирил и Методий проповядват християнството сред славяните във Великоморавия.
 17. 17. България станала огнище на славянската книжнина. Ето защо през 886 г. княз Борис І посрещнал много тържествено учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий. план
 18. 18. „Като пристигнали при Борис, те били приети с почит и били разпитани за случилото се с тях. Те разказали всичко от начало до край. След като ги изслушал, князът благодарил на Бога, че му е изпратил такива служители като благодетели на България…“ Из „Пространно житие на Свети Климент Охридски“
 19. 19. Учениците на Кирил и Методий
 20. 20. Климент Охридски сред своите ученици.
 21. 21.  Вече станало възможно да се подготвят свещеници, които да проповядват на славянски, а не на гръцки език.  Новата религия и славянската писменост променили живота на славяните и българите.  Нямало прегради, които да разделят двата народа, които създали държавата.
 22. 22. След като извършил тези промени, княз Борис І се оттеглил от престола и се посветил на книжовна дейност. Няколко години покъсно, за да е спокоен за новото бъдеще на България, той издигнал за княз сина си Симеон.
 23. 23. 1.Защо византийците наричали българите езичници? Защото живеели заедно, но все още не вярвали в един Бог, а пазели различните си вярвания и почитали много богове. 2.Кои промени, извършени от хан Крум и княз Борис І, допринесли за сближаването на славяните и българите?  Хан Крум _______________________________ създал първите писани закони, __________________________________________. общи за славяни и българи.  Хан Крум _______________________________ привлякъл славянските князе __________________________________________. в управлението на държавата.  Княз Борис І_____________________________ - през 864 година покръстил __________________________________________ българите. Християнската вяра сближила ________________________________________. българи и славяни. създаване на славянската  Княз Борис І -____________________________ __________________________________________. писменост – 855 г.
 24. 24. 3.Попълни пропуснатото в текста. Българският владетел и семейството му били покръстени от ________________ духовници. Започнало покръстването на народа. Но народът не разбирал езика, който говорели византийските духовници. Приемането в България на учениците на _________________ позволило християнството да бъде проповядвано на ____________ език. 4.Попълни пропуснатото в текста. 864 г. - _____________________________________ покръстване на българите признаване на българската църква 870 г. - _____________________________________ 886 г. - _____________________________________ посрещане учениците на Кирил и Методий
 25. 25. УТ: стр. 10/ упр. 5
 26. 26. План на урока: 1.Българите - езичници 2.Приемането на християнската религия 3. Българите със своя самостоятелна църква 4. България - огнище на славянската книжнина
 27. 27. Речник: езичници – название, с което християните наричали народите, които почитали много богове християнска религия – религия, основана на вярата на Иисус Христос като спасител на света покръстване – приемане на християнската религия чрез специален обред

×