SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  36
Водата в природата е в
непрекъснато движение
между земята и
въздуха.
Това движение
се нарича
КРЪГОВРАТ.
речник
план
Благодарение на кръговрата на
водата реките и язовирите не
пресъхват и ние винаги имаме
чиста вода за пиене.

Как се извършва той?
ИЗПАРЕНИЕ на ВОДАТА
Слънчевите лъчи нагряват земята и
част от водата се ИЗПАРЯВА.
Казваме, че се превръща във водни пари.
вятър

замръзване

втечняване

сняг
топене

дъжд

изпарение
езеро

море

1
план
ИЗПАРЕНИЕ на ВОДАТА

Слънчевите лъчи нагряват земята и
част от водата се ИЗПАРЯВА.
Казваме, че се превръща във водни пари.
вятър
замръзване

втечняване

сняг
топене

дъжд

изпарение
езеро

море

1
план
Огромно количество вода се
изпарява всеки ден от океаните,
моретата, реките и езерата.
При изпарението водата се
пречиства от разтворените в
нея вещества.
ВТЕЧНЯВАНЕ на ВОДНИТЕ ПАРИ
Водните пари се издигат нависоко и попадат в
по-студен въздух. Там те се охлаждат.
При охлаждането се втечняват и образуват облаци.
Образувани са
от много малки

3

капчици вода.
2

1

речник
план
Вятърът премества облаците.
Част от малките капки се събират в по-големи капки,
които падат на земята като дъжд.
Дъждовната вода се стича в реките и се влива
обратно в морето.
4
3

2
5
6

7
1
Оттам водата отново се изпарява –
кръговратът продължава.
4
3

2

5
6

7

1
Когато е много студено, водните капки в
облаците замръзват.
Те се превръщат в малки парченца лед, които падат
на земята като сняг или град.
При затопляне на времето снегът се топи и водата се
влива в реките, а оттам – в морето. Напоява и почвите.
4
3

8

9

2
5

11
6
12

7
1
10
ВАЛЕЖИТЕ се образуват от облаците
във високите слоеве на въздуха.
дъжд

ВИДОВЕ
ВАЛЕЖИ:

градушка

сняг

Валежите
овлажняват
почвите.

Те осигуряват
необходимата
вода за
растенията. план
Когато малките капчици , намиращи
се в облаците, се слеят и образуват
по-едри капки, те започват да падат
на Земята. Започва да вали ДЪЖД.
Дъжд вали най-често през пролетта, лятото и есента.
Когато въздухът стане много студен,
водните капчици замръзват, слепват
се и образуват снежинки.
Сняг вали през зимата.
Снежинките падат бавно и
образуват дебела снежна покривка.
Тя предпазва семената в почвата
от измръзване.
При затопляне на времето снегът се топи.
Той напоява почвите. Водата се влива в
реките.
Понякога облаците се издигат бързо
нагоре от места с много топъл към
места с много студен въздух.
Тогава водните капчици замръзват и се
превръщат в лед. Започва да вали ГРАД.
Градушки падат през топлите
летни месеци.
Понякога зърната са много едри и нанасят
различни поражения – унищожават
посевите и листата на дърветата, чупят
стъклата на прозорците…
Градоносните облаци могат да се разбиват.
Здравейте, приятели!
- Аз съм малка водна
капчица. Идвам отдалече чак от морето. Изморена
съм, но вие сте толкова
мили, че не бих могла
да си тръгна преди да
си поиграем.
Искате ли да ви разкажа
за моите пътешествия?
Веднъж татко реши да
полее цветята в
градината...

Моят баща е един бял
пухкав облак.
…и изпрати мен водната капка и
моите сестри към
земята.

Полетях надолу.
Летях, летях, лет
ях…
…но вместо да стигна
до цветната градина…
…паднах в реката.
Там открих нови
приятелки, които
досущ приличаха на мен.
Колко много бяхме ние!
А реката, в която
живеехме, бързаше
да стигне до
голямото море.
С нея бързахме и
ние.

И ето, един ден
капката до мен
извика високо:
“Ей, сестрици,
пристигнахме!“
Всички се
зарадвахме, а
вятърът направи
от нас една
висока вълна и ни
поздрави с:
Но слънцето
силно напече …

Весело ни беше в
новия ни воден дом.
…и моят татко – белият дъждовен
облак ми рече:
“Върни се при мен! Доведи и своите
нови приятелки!”
Така с помощта на слънчевите лъчи започнахме
да се издигаме бавно и полека към небето.
Чувствах се малко
странно, затова
попитах един
слънчев лъч: “Какво
става с мен?”,
а той ми отвърна:

“Не се плаши. За да
стигнеш по-бързо
до своя баща, ще те
превърна в пара.”
Аз се радвах, защото
се връщах отново там,
откъдето започна
моето пътешествие
и нямах нищо против
да бъда невидима пара.
Пак заживях в дъждовния облак и
зачаках отново да тръгна на път.
Мили приятели,
Представете си, че сте
малка дъждовна капка.
Бих се радвала да чуя
за вашите пътешествия
и приключения.
Аз мечтая да започна
следващото си пътешествие
като красива бяла снежинка.
План на урока:
1.Що е кръговрат на
водата?
2. Изпарение на водата
3. Втечняване на водните
пари
Речник:
кръговрат на водата –
водата във въздуха се втечнява,
пада като дъжд и се влива в морето,
откъдето слънцето я изпарява
и всичко това непрекъснато се повтаря

облак – гъста смес от много малки
водни капчици

Приказката за водната капка
е взета от презентация на
Веселина Шахларова.

Contenu connexe

Tendances

24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класVeska Petrova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на животDani Parvanova
 
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
 
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
рило – родопската област
рило – родопската областрило – родопската област
рило – родопската областDani Parvanova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...Veska Petrova
 
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Veska Petrova
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениетоПоли Махова
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

Tendances (20)

24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Природни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 клас
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
 
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
 
рило – родопската област
рило – родопската областрило – родопската област
рило – родопската област
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
 
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
 

En vedette

какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класEmilia Petkova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиАнелия Нанкова
 
групиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненегрупиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненеStela Doncheva
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
водата при различни температури
водата при различни температуриводата при различни температури
водата при различни температуриkyuchukova
 
замърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатаEmilia Petkova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатствоDani Parvanova
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
какво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класкакво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класАнелия Нанкова
 
широколистни и иглолистни
широколистни и иглолистнишироколистни и иглолистни
широколистни и иглолистниМилена Фотева
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 

En vedette (20)

какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
 
групиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненегрупиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на хранене
 
Трите състояния на водата
Трите състояния на водатаТрите състояния на водата
Трите състояния на водата
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
водата при различни температури
водата при различни температуриводата при различни температури
водата при различни температури
 
замърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водата
 
Tela i veshtestva
Tela i veshtestvaTela i veshtestva
Tela i veshtestva
 
ЧП - 3. клас
ЧП - 3. клас ЧП - 3. клас
ЧП - 3. клас
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатство
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
 
какво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класкакво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 клас
 
широколистни и иглолистни
широколистни и иглолистнишироколистни и иглолистни
широколистни и иглолистни
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
 

Plus de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 

Plus de Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3. Водата в природата е в непрекъснато движение между земята и въздуха. Това движение се нарича КРЪГОВРАТ. речник план
 • 4. Благодарение на кръговрата на водата реките и язовирите не пресъхват и ние винаги имаме чиста вода за пиене. Как се извършва той?
 • 5. ИЗПАРЕНИЕ на ВОДАТА Слънчевите лъчи нагряват земята и част от водата се ИЗПАРЯВА. Казваме, че се превръща във водни пари. вятър замръзване втечняване сняг топене дъжд изпарение езеро море 1 план
 • 6. ИЗПАРЕНИЕ на ВОДАТА Слънчевите лъчи нагряват земята и част от водата се ИЗПАРЯВА. Казваме, че се превръща във водни пари. вятър замръзване втечняване сняг топене дъжд изпарение езеро море 1 план
 • 7. Огромно количество вода се изпарява всеки ден от океаните, моретата, реките и езерата. При изпарението водата се пречиства от разтворените в нея вещества.
 • 8. ВТЕЧНЯВАНЕ на ВОДНИТЕ ПАРИ Водните пари се издигат нависоко и попадат в по-студен въздух. Там те се охлаждат. При охлаждането се втечняват и образуват облаци. Образувани са от много малки 3 капчици вода. 2 1 речник план
 • 9. Вятърът премества облаците. Част от малките капки се събират в по-големи капки, които падат на земята като дъжд. Дъждовната вода се стича в реките и се влива обратно в морето. 4 3 2 5 6 7 1
 • 10. Оттам водата отново се изпарява – кръговратът продължава. 4 3 2 5 6 7 1
 • 11. Когато е много студено, водните капки в облаците замръзват. Те се превръщат в малки парченца лед, които падат на земята като сняг или град. При затопляне на времето снегът се топи и водата се влива в реките, а оттам – в морето. Напоява и почвите. 4 3 8 9 2 5 11 6 12 7 1 10
 • 12. ВАЛЕЖИТЕ се образуват от облаците във високите слоеве на въздуха. дъжд ВИДОВЕ ВАЛЕЖИ: градушка сняг Валежите овлажняват почвите. Те осигуряват необходимата вода за растенията. план
 • 13. Когато малките капчици , намиращи се в облаците, се слеят и образуват по-едри капки, те започват да падат на Земята. Започва да вали ДЪЖД. Дъжд вали най-често през пролетта, лятото и есента.
 • 14. Когато въздухът стане много студен, водните капчици замръзват, слепват се и образуват снежинки. Сняг вали през зимата.
 • 15. Снежинките падат бавно и образуват дебела снежна покривка. Тя предпазва семената в почвата от измръзване. При затопляне на времето снегът се топи. Той напоява почвите. Водата се влива в реките.
 • 16. Понякога облаците се издигат бързо нагоре от места с много топъл към места с много студен въздух. Тогава водните капчици замръзват и се превръщат в лед. Започва да вали ГРАД.
 • 17. Градушки падат през топлите летни месеци. Понякога зърната са много едри и нанасят различни поражения – унищожават посевите и листата на дърветата, чупят стъклата на прозорците… Градоносните облаци могат да се разбиват.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Здравейте, приятели! - Аз съм малка водна капчица. Идвам отдалече чак от морето. Изморена съм, но вие сте толкова мили, че не бих могла да си тръгна преди да си поиграем. Искате ли да ви разкажа за моите пътешествия?
 • 21. Веднъж татко реши да полее цветята в градината... Моят баща е един бял пухкав облак.
 • 22. …и изпрати мен водната капка и моите сестри към земята. Полетях надолу. Летях, летях, лет ях…
 • 23. …но вместо да стигна до цветната градина… …паднах в реката. Там открих нови приятелки, които досущ приличаха на мен. Колко много бяхме ние!
 • 24. А реката, в която живеехме, бързаше да стигне до голямото море. С нея бързахме и ние. И ето, един ден капката до мен извика високо: “Ей, сестрици, пристигнахме!“
 • 25. Всички се зарадвахме, а вятърът направи от нас една висока вълна и ни поздрави с:
 • 26. Но слънцето силно напече … Весело ни беше в новия ни воден дом.
 • 27. …и моят татко – белият дъждовен облак ми рече: “Върни се при мен! Доведи и своите нови приятелки!”
 • 28. Така с помощта на слънчевите лъчи започнахме да се издигаме бавно и полека към небето.
 • 29. Чувствах се малко странно, затова попитах един слънчев лъч: “Какво става с мен?”, а той ми отвърна: “Не се плаши. За да стигнеш по-бързо до своя баща, ще те превърна в пара.”
 • 30. Аз се радвах, защото се връщах отново там, откъдето започна моето пътешествие и нямах нищо против да бъда невидима пара.
 • 31. Пак заживях в дъждовния облак и зачаках отново да тръгна на път.
 • 32. Мили приятели, Представете си, че сте малка дъждовна капка. Бих се радвала да чуя за вашите пътешествия и приключения. Аз мечтая да започна следващото си пътешествие като красива бяла снежинка.
 • 33.
 • 34.
 • 35. План на урока: 1.Що е кръговрат на водата? 2. Изпарение на водата 3. Втечняване на водните пари
 • 36. Речник: кръговрат на водата – водата във въздуха се втечнява, пада като дъжд и се влива в морето, откъдето слънцето я изпарява и всичко това непрекъснато се повтаря облак – гъста смес от много малки водни капчици Приказката за водната капка е взета от презентация на Веселина Шахларова.