Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

7

Partager

Télécharger maintenant Télécharger

Télécharger pour lire hors ligne

Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас

Télécharger maintenant Télécharger

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас

 1. 1. 1. Допълни текста на съответните места. 2. Определете посоките на света на фигурата. България е разположена в югоизточната част на континента ___________ и е част от ______________ полуостров. ИЗ С Ю СИСЗ ЮИЮЗ
 2. 2. 3. Допълнете изреченията. Най-високият връх на България и на Балканския полуостров е висок 2925 м и се нарича _________. Намира се в _______ планина. Мусала Рила 4. Разгледай картата на България в атласа и посочи откъде извират реките. Марица извира от _______. Искър извира от _________. Струма извира от __________. Рила Рила Витоша
 3. 3. 5. Като използвате географската карта на България, отговорете на въпросите:  Когато застанем пред картата на България, как ще определим посоката запад? ______________________________________Лявата ръка посочва посока запад.  Ако тръгнете от р.Дунав при град Русе на юг към границата с Гърция, кои природни части на България ще прекосим? __________________________________ _________________________________ _________________________________ Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Софийско поле, Витоша,Рила, Пирин
 4. 4. 6. Посочете верния отговор.  Равнините и низините на картата се отбелязват със следния цвят: а/ син б/ зелен в/ черен  Южно от Рила е разположена планината: а/ Пирин б/ Средна гора в/ Родопите
 5. 5. 6. Посочете верния отговор.  Водите на река Марица напояват: а/ Дунавската равнина б/ Горнотракийската низина в/ Казанлъшкото поле  Еделвайсът е защитено растение и вирее във високите части на: а/ Рила б/ Родопите в/ Пирин
 6. 6. 6. Посочете верния отговор.  Природната забележителност „Мелнишки пирамиди“ е разположена в подножието на: б/ Рила а/ Пирин в/ Родопите  Пещерата „Магурата“ е природна забележителност в: а/ Средна гора б/ Предбалкана в/ Витоша
 7. 7. 7. Кой текст към коя илюстрация бихте отнесли? А. Красивото ни Черноморско крайбрежие привлича български и чуждестранни туристи. Б. Високите части на Пирин са осеяни с кристално чисти езера, в които се оглеждат величествените к върхове. В. Широколистните гори у нас са предимно от дъб и бук. Г. Борът и елата са характерни за иглолистните гори. Д. Лисицата е сред най-разпространените в страната животни. Е. В Червената книга на България са записани всички застрашени от изчезване растения и животни у нас. Ж. Необикновена е природата на българските пещери.
 8. 8. 2 3 4 5 6 5 7 Ж 1 Е А В Г Д Б
 9. 9. В коя част на България се намира най-голямата наша равнина? а/ Северна б/ Южна в/ Източна в/ Западна  Тя е _____________________.Дунавска равнина. Коя област се намира в източната част на Дунавската равнина, наричана още „житницата на България”? а/ Карловска б/ Добруджа в/ Софийска
 10. 10. Кое от посочените НЕ е Задбалканска котловина? а/ Софийско поле б/ Горнотракийска низина в/ Сливенско поле В коя от Задбалканските котловини се намира столицата ни? а/ Софийско поле б/ Витоша в/ Казанлъшка котловина
 11. 11. Коя е най-голямата низина на България? а/ Горнотракийска низина б/ Дунавска равнина в/ Софийско поле Вторият ни по големина град – Пловдив, се намира в: а/ Горнотракийска низина б/ Родопите в/ Средна гора
 12. 12. В Западна България се намират планините: а/ Витоша, Странджа, Родопите б/ Рила, Пирин, Родопите в/ Витоша, Рила, Пирин Коя наша планина разделя страната на Северна и Южна? а/ Рила б/ Стара планина в/ Родопите
 13. 13. Кой е първият български резерват? а/ Централен Балкан в Стара планина б/ Сребърна край Силистра в/ Силкосия в Странджа Предбалканът е част от : а/ Рила и Пирин б/ Старопланинска област в/ Дунавска равнина
 14. 14. Подчертайте излишната дума във всеки ред.  а/ Дунавска равнина, Горнотракийска низина, Софийско поле, Витоша.  б/ Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина.  в/ Искър, Мусала, Марица, Струма  г/ дъб, бор, еделвайс, ела, бук  д/ овца, мечка, вълк, елен, лисица  д/ „Рила“, Пирин“, „Силкосия“, „Централен Балкан“
 15. 15. С помощта на картата посочете най- високите върхове на посочените планини. а/Рила - __________ б/ Пирин - ________ в/ Витоша - _____________ г/ Родопи - _________________ д/ Стара планина - ________ Мусала Вихрен Черни връх Голям Пелерик Ботев Красив пролом в Стара планина образува река: а/ Камчия б/ Искър в/ Осъм
 16. 16. През Горнотракийската низина преминава най-пълноводната река в България: а/ Искър б/ Струма в/ Марица Най-дългата българска река е: а/ Дунав б/ Искър в/ Камчия
 17. 17. Поставете думата срещу нейното значение. котловина, пролом, връх А) място , където реката пресича планината – _________ Б) вдлъбната в земната повърхност форма , оградена от планински склонове -______________ В) най – високата точка по билото на планината – ______ пролом котловина връх В България планински езера има в: а/ Средна гора и Родопите б/ Рила и Витоша в/ Рила и Пирин
 18. 18. Кои от посочените градове се намират в Дунавската равнина? Пловдив, Силистра, Карлово, Русе, Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Ловеч, Казанлък, В идин, Велико Търново Най-обширната планина у нас е: а/ Стара планина б/ Рила в/ Родопите г/ Пирин
 19. 19. Свържи дадените животни със средата, в която живеят. яребица орел в планините делфин цаца къртица в равнините и низините щъркел глиган вълк във водите мида
 20. 20. Допълнете изречението. Най-ценното свойство на почвата се нарича ______________. „Завод под открито небе“ наричаме нашите _______. Еделвайс расте само във високите части на __________ планина. За опазването на ценни растителни и животински видове са създадени защитени територии - __________ и _____________. плодородие гори Пирин паркове резервати
 21. 21. Огради верния отговор. А/ За кой природен обект се отнася: „С изкачване във височина зимата става все по-студена и снежна, а ветровете – все по-силни.“ а/ котловина б/ равнина в/ планина Б/ В коя от посочените части на България падат най-малко валежи през лятото? а/ Горнотракийската низина б/ Родопите в/ Задбалканските котловини
 22. 22. Есента е най-продължителна и топла: а/ в Горнотракийската низина б/ в Предбалкана в/ по Черноморското крайбрежие а/ „Рила“, „Пирин“, „Сребърна“ б/ „Рила“, „Пирин“, „Централен Балкан“ в/ „Рила“, „Пирин“, „Витоша“ Кои са трите големи национални парка у нас?
 23. 23. Огради верния отговор. А. Широколистните гори са най-характерни за: а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Пирин Б. Иглолистните гори се срещат предимно: а/ по черноморското крайбрежие б/ в Средна гора в/ в Рила
 24. 24. Огради верния отговор. А. Къде НЕ можете да срещнете мечка? а/ Пирин б/ Рила в/ Дунавската равнина Б. Дивите кози обитават: а/ долините на реките б/ високите части на Рила, Пирин, Стара планина в/ полегатите склонове на Родопите
 25. 25. Огради верния отговор. В. Кое от животните е характерен обитател на пещерите? а/ таралеж б/ прилеп в/ глухар Г. Кое от посочените животни НЕ е характерно за Черно море? а/ чайка б/ делфин в/ моруна
 26. 26. Огради верния отговор. Белоградчишките скали са природна забележителност в: а/ Предбалкана б/ Средна гора в/ Родопите Пещерата Дяволското гърло е в: а/ Стара планина б/ Родопите в/ Предбалкана
 27. 27. Огради верния отговор. Красивото Попово езеро е в: а/ Пирин б/ Рила в/ Родопите Известната 1300-годишна Байкушева мура е в: а/ Стара планина б/ Предбалкана в/ Пирин
 28. 28. Огради верния отговор. Кой от растителните видове НЕ Е защитен от закона? а/ рилска иглика б/ къпина в/ родопско лале Кое от посочените животни НЕ попада в Червената книга на България? а/ къдрав пеликан б/ белоглав лешояд в/ яребица
 29. 29. Огради верния отговор. Първият на Балканския полуостров национален /народен/ парк се нарича: а/ Родопи б/ Витоша в/ Странджа Кой от посочените природни защитени обекти НЕ Е национален парк? а/ Централен Балкан б/ Сребърна в/ Рила
 30. 30. Кои природни български забележителности са вписани в книгата на Световното природно наследство? ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________  национален парк „Пирин“  резерват „Сребърна“ 8. Напишете три думи, с които бихте характеризирали природата на България. ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________  разнообразна  много красива  уникална

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • vesiii

  Mar. 10, 2014
 • ssuser84aed2

  Mar. 12, 2015
 • DesislavaDeianova

  Mar. 13, 2017
 • vili_wb

  Apr. 17, 2018
 • ssuser952bb1

  Oct. 30, 2018
 • Valenti71

  Jan. 25, 2019
 • ssuser5da4ec

  Nov. 25, 2020

Vues

Nombre de vues

16 801

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2 948

Actions

Téléchargements

361

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

7

×