Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative

  1. Disa lloje të shtëpizave
  2. MOTHER BOARD ( PLLAKA AMË )
  3. Tastet bazike – në pjesën qendrore Tastet numërike – tastet si në kalkulator Tastet funksionale – F1, F2, ..F12, Esc, Print Screen, Scroll Losk, Pause, Insert dhe Delete Tastet kursorike – Home, End, PageUp, PageDown, tastet me shiqeta, tasti Tab) Tastet ndihmëse – Ctrl, Alt dhe Shift Poça kontrollues – NumLock, CapsLock ose Scroll Lock
  4. Miu (Mouse) Mause pad – mbështetsën e gomës
  5.  
  6.  
Publicité