Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Teknika per zhvillimin e te menduarit te rendit te larte

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Teknika per zhvillimin e te menduarit te rendit te larte

  1. 1. TEKNIKA PËR: zhvillimin e mendimit, analizës, vlerësimit, aftësisë për zgjidhjet problemore, krijimit. Nivelet e të menduarit sipas Taksonomisë së rishikuar të Bloom Shprehitë e të menduarit + Kapelet e mendimit + Çelësat e mendimit ₌ Inteligjencat e shumëfishta të Gardnerit Të kujtuarit Grafikët organizues, Listimi, Akronimi , Kapelja e bardhë, Çelësi alfabetik, Çelësi i stuhisë së mendimit, Çelësi i pyetjeve, Çelësi i pikturës Të kuptuarit Grafikët organizues, Tabela PMI, Kapelja e kuqe, Çelësi i shumëmundësive, Çelësi Kurrësesi, Të zbatuarit Grafikët shkak- pasojë, Kapelja blu, Çelësi i Stuhisë së mendimeve, Çelësi i përdorimeve të ndryshme, Çelësi “Kurrësesi”, Të analizuarit Grafiku Y, Kapelja e verdhë, Kapelja e zezë, Çelësi i të përbashkëtave, Çelësi i kombinimeve, Çelësi “Nëse”, Të vlerësuarit Matrica e vendimarrjes, Tabela PMI , Tabela e prioriteteve, Çelësi i pikave të dobëta, Çelësi i “Thyerjes së murit”, elësi i interpretimit Të krijuarit Teknika P.P.A.Z.Z.E.L., Kapelja e gjelbër, Çelësi i ndërtimit, Çelësi Qesharak, Çelësi i Kombinimeve,Çelësi i Shpikjeve, Çelësi “ZSZ”, Çelësi i lidhjeve të detyruara, Çelësi i zgjidhjeve të reja
  2. 2. TEKNIKA PËR: zhvillimin e mendimit, analizës, vlerësimit, aftësisë për zgjidhjet problemore, krijimit.

×