Адаптације, животне форме и еколошка валенца

Violeta Djuric
Violeta Djuricprofesor biologije à V ekonomska skola '' Rakovica''; Ekonomska skola ''Nada Dimic''

Изборни предмет

Адаптације. – Жива бића имају мању или већу способност прилагођавања измењеним условима животне
средине, односно деловању еколошких фактора. Способност живих бића да се на основу својих
наследних особина прилагоде измењеним условима животне средине назива се прилагођеност или
адаптација. Еколошки фактори су повезани у целину јер се узајамно условљавају и мењају, па као
комплекс делују на жива бића и њихове заједнице. Влажност ваздуха зависи од температуре, а оба ова
фактора условљена су интензитетом Сунчевог зрачења. Зато на јужној страни планине, где је топлије о
сувље, могу да живе термофилни организми. На северној страни планине, која је хладна и влажна, могу
да живе фригорифилни организми. Истовремено, у таквим спољашњим условима и организми делују
једни на друге, узајамно се прилагођавају, освајају нове просторе или се с њих повлаче. При томе они
неминовно долазе у међусобне конкурентске односе. Оштрим супротстављањем, али и међусобним
помагањем и допуњавањем, успоставља се заједничка егзистенција свих живих бића на Земљи. Такви
процеси непрекидно трају и развијају се током времена, кроз дугу историју Земље. Захваљујући томе
данас су жива бића освојила све просторе на планети, од оних с повољним условима за живот у тропској
и умереној климатској зони до тако негостољубивих места каква су ледене арктичке пустиње, гејзири
или вреле пешчане дине. На све сталне промене утицаја средине жива бића реагују еколошким
прилагођавањем. То им обезбеђује опстанак и омогућава да шире свој ареал распрострањења и заузимају
нове просторе. Свако живо биће на Земљи одликује се се посебним и карактеристичним особинама.
Такве карактеристике врсте, настале у току еволуције, условљене су наследном основом и називају се
адаптације (прилагођености). Процес прилагођавања одвија се постепено, а адаптивне особине се
развијају у складу са условима средине. Свако животно станиште, са својим комплексом еколошких
фактора, представља одређени еколошки проблем за организме који га насељавају.
Животна форма. – Животна форма јесте скуп особина живог бића који настаје као резултат дуготрајног
прилагођавања условима спољашње средине. Слични услови станишта доводе до стварања истих
животних форми код врста биљака и животиња различитих по пореклу и сродности. На пример, слепо
куче (глодар), кртица (бубојед) и ровац (инсект) живе под земљом, прилагођени су таквом начину живота
и имају исту животну форму. Пример код биљака би био да пустињска станишта доводе до стварања
карактеристичних животних форми код кактуса и пустињских млечика. Због сличних услова живота
имају низ заједничких адаптивних решења.
Једна иста врста живих бића може имати већи број животних форми. Тако, на пример, слепи миш има
сталну телесну температуру тела и спада у животну форму топлокрвних животиња, а истовремено ноћу
активно лети у потрази уа храном и стога припада животној форми ноћних животиња.
Припадност живих бића одређеној животној форми није случајност, већ је резултат њихових наследних
особина и могућности прилагођавања.
Еколошка валенца. – Жива бића се у спољашњој средини непрекидно активно прилагођавају
еколошким факторима. Дејство еколошких фактора истог квалитета и интензитета различито је на
различитим ступњевима индивидуалног развића организама. Све то показује да ниједан организам не
може бити истовремено прилагођен свој разноликости животних услова који постоје на Земљи. Свако
живо биће може да опстане само у оквиру одређених граница промена еколошких фактора. Распон
промена еколошких фактора у оквиру којег се остварује опстанак органских врста назива се еколошка
валенца или еколошка амплитуда.
Изван граница еколошке валенце физиолошки процеси се прекидају или долази до неповратног
оштећења, што изазива смрт организма. Ширина еколошке валенце означава величину промене неког
фактора средине коју могу да поднесу јединке једне врсте. Зато се разликују еуривалентни организми,
који опстају у условима широког варирања еколошких фактора, и стеновалентни организми, чија је
еколошка валенца уска. Организми уске еколошке валенце показују изражену специјализацију у односу
на одређене услове средине. Најчешће се организми издвајају према подношљивости температуре и
влажности, према ономе чиме се хране, према томе да ли подносе со у подлози и другим биотичким и
абиотичким факторима средине. Тако да у пределима где је, на пример, топлије и сувље живе
термофилни организми (носорози, мајмуни, слонови, папагаји), односно то су стеновалентни организми.
Такође, стеновалентни организми могу бити и фригорифилни (бели медвед, пингвини), јер им погодују
ниске температуре.
Познати еуривалентни организам је, на пример, сибирска смрча, која насељава појас тајге и подноси
велике промене температуре, од -70 до +30оС. Поред сибирске смрче можемо да поменемо и: тигрове,
америчке пуме, бели бор и др. У односу на влажност стеновалентни су: кишне глисте, мокрице,
многобројне водене биљке. У односу на храну стеновалентни су: коала, панда, лептир купусар.
Еуривалентни организми за храну су сваштоједи: медвед, свиња, лисица, имела.
У спољашњој средини, где се сви еколошки фактори узајамно условљавају, ниједан појединачни фактор
не постиже оптимално дејство независно од осталих фактора. Најчепћа еколошка ситуација у природи
јесте веће или мање одступање од оптималних услова живота. Што је веће одступање, то су услови за
опстанак неког организма мање повошни. Само један једини еколошки фактор чије се дејство
приближава граничној вредности може да угрози, или онемогући, опстанак неког организма на
одређеном месту. Еколошки фактори, као неопходни услови живота, постају ограничавајући или
лимитирајући фактори када су недовољно присутни, потпуно одсутни или претерано заступљени. Идеја
да је организам јак онолико колико му је јака најслабија карика у еколошком ланцу захтева први је
одредио научник Либиг, па је познато као Либигово правило (правило минимума).

Recommandé

Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetIvana Damnjanović
22.6K vues46 diapositives
Faktori ugrozavanja biodiverziteta par
Faktori ugrozavanja biodiverzitetaFaktori ugrozavanja biodiverziteta
Faktori ugrozavanja biodiverzitetaНебојша Антић
26.3K vues47 diapositives
Definicija, predmet i znacaj ekologije par
Definicija, predmet i znacaj ekologijeDefinicija, predmet i znacaj ekologije
Definicija, predmet i znacaj ekologijemilorad22
6.6K vues5 diapositives
Populacija par
PopulacijaPopulacija
PopulacijaIvana Damnjanović
28.3K vues29 diapositives
Lanac ishrane i trofička piramida par
Lanac ishrane i trofička piramidaLanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramidaIvana Damnjanović
119.6K vues30 diapositives
Preci današnjeg čoveka par
Preci današnjeg čovekaPreci današnjeg čoveka
Preci današnjeg čovekaEna Horvat
17.7K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Lanci ishrane par
Lanci ishraneLanci ishrane
Lanci ishraneThe Little Art School "The Blue Bunny"
40.6K vues18 diapositives
Populacija i njene odlike / популација и њене одлике par
Populacija i njene odlike / популација и њене одликеPopulacija i njene odlike / популација и њене одлике
Populacija i njene odlike / популација и њене одликеAleksandra Ćirković
4K vues29 diapositives
Kruženje materije i proticanje energije par
Kruženje materije i proticanje energijeKruženje materije i proticanje energije
Kruženje materije i proticanje energijeIvana Damnjanović
34K vues16 diapositives
5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja par
5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja
5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanjaltixomir
1.1K vues5 diapositives
Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetEna Horvat
8.6K vues29 diapositives
Biogeohemijski ciklusi par
Biogeohemijski ciklusiBiogeohemijski ciklusi
Biogeohemijski ciklusijurrasic1234
10.7K vues21 diapositives

Tendances(20)

Populacija i njene odlike / популација и њене одлике par Aleksandra Ćirković
Populacija i njene odlike / популација и њене одликеPopulacija i njene odlike / популација и њене одлике
Populacija i njene odlike / популација и њене одлике
5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja par ltixomir
5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja
5. Prirodna selekcija, mehanizmi delovanja
ltixomir1.1K vues
Biogeohemijski ciklusi par jurrasic1234
Biogeohemijski ciklusiBiogeohemijski ciklusi
Biogeohemijski ciklusi
jurrasic123410.7K vues
Populaciona genetika par Ena Horvat
Populaciona genetikaPopulaciona genetika
Populaciona genetika
Ena Horvat4.3K vues
Životne oblasti (biomi) par Ena Horvat
Životne oblasti (biomi)Životne oblasti (biomi)
Životne oblasti (biomi)
Ena Horvat13.8K vues

Similaire à Адаптације, животне форме и еколошка валенца

Odnos organizama i zivotne sredine par
Odnos organizama i zivotne sredineOdnos organizama i zivotne sredine
Odnos organizama i zivotne sredineAdrijana Vereš
5K vues19 diapositives
Екологија изборни par
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборниVioleta Djuric
2.2K vues16 diapositives
Ekoloski faktori par
Ekoloski faktoriEkoloski faktori
Ekoloski faktoriTanja Jovanović
7.4K vues13 diapositives
45. uzroci raznolikosti potomaka par
45. uzroci raznolikosti potomaka45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomakappnjbiljana
463 vues12 diapositives
Ekosistem-2.pptx par
Ekosistem-2.pptxEkosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptxDamjanBacovic
13 vues20 diapositives
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx par
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxОсновни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxStjepanovicMilana
33 vues38 diapositives

Similaire à Адаптације, животне форме и еколошка валенца(20)

Екологија изборни par Violeta Djuric
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборни
Violeta Djuric2.2K vues
45. uzroci raznolikosti potomaka par ppnjbiljana
45. uzroci raznolikosti potomaka45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomaka
ppnjbiljana463 vues
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx par StjepanovicMilana
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxОсновни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx
2. еколошки фактори и животна средина par BobMark8
2. еколошки фактори и животна средина2. еколошки фактори и животна средина
2. еколошки фактори и животна средина
BobMark842 vues
Ekoloski problemi globalni problemi savremenog covecanstva par maturski
Ekoloski problemi globalni problemi savremenog covecanstvaEkoloski problemi globalni problemi savremenog covecanstva
Ekoloski problemi globalni problemi savremenog covecanstva
maturski131 vues
Ugroženost biodiverziteta par 1kreativac
Ugroženost biodiverzitetaUgroženost biodiverziteta
Ugroženost biodiverziteta
1kreativac2.8K vues
Koevolucija u ekoloskim sistemima par Srdjan Lukic
Koevolucija u ekoloskim sistemimaKoevolucija u ekoloskim sistemima
Koevolucija u ekoloskim sistemima
Srdjan Lukic7.7K vues
Загађење животне средине par Violeta Djuric
Загађење животне срединеЗагађење животне средине
Загађење животне средине
Violeta Djuric2.2K vues
9. адаптације par BobMark8
9. адаптације9. адаптације
9. адаптације
BobMark8142 vues
Павле Тошић - Биодиверзитет par Violeta Djuric
Павле Тошић - БиодиверзитетПавле Тошић - Биодиверзитет
Павле Тошић - Биодиверзитет
Violeta Djuric1.4K vues
Андријана Тривуновић - Биодиверзитет par Violeta Djuric
Андријана Тривуновић - БиодиверзитетАндријана Тривуновић - Биодиверзитет
Андријана Тривуновић - Биодиверзитет
Violeta Djuric682 vues
Адаптације и животне форме par Violeta Djuric
Адаптације и животне формеАдаптације и животне форме
Адаптације и животне форме
Violeta Djuric8.2K vues

Plus de Violeta Djuric

Народи света - Јапанци par
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - ЈапанциVioleta Djuric
195 vues8 diapositives
Бербери Ирена Икер par
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерVioleta Djuric
220 vues9 diapositives
Туарези par
ТуарезиТуарези
ТуарезиVioleta Djuric
325 vues8 diapositives
Биологија ћелије par
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелијеVioleta Djuric
2.3K vues12 diapositives
Кронова болест - Л.Вудраговић par
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићVioleta Djuric
233 vues16 diapositives
Менкесова болест - Кантар К. par
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Violeta Djuric
200 vues11 diapositives

Plus de Violeta Djuric(20)

Народи света - Јапанци par Violeta Djuric
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - Јапанци
Violeta Djuric195 vues
Бербери Ирена Икер par Violeta Djuric
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена Икер
Violeta Djuric220 vues
Биологија ћелије par Violeta Djuric
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелије
Violeta Djuric2.3K vues
Кронова болест - Л.Вудраговић par Violeta Djuric
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.Вудраговић
Violeta Djuric233 vues
Менкесова болест - Кантар К. par Violeta Djuric
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.
Violeta Djuric200 vues
Гошеова болест - А. Васић par Violeta Djuric
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. Васић
Violeta Djuric190 vues
Прогерија - А. Трифуновић par Violeta Djuric
Прогерија - А. ТрифуновићПрогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. Трифуновић
Violeta Djuric267 vues
Какаду Невена Стојисављевић par Violeta Djuric
Какаду Невена СтојисављевићКакаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена Стојисављевић
Violeta Djuric182 vues
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко par Violeta Djuric
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоЗагађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Violeta Djuric613 vues
Физички, хемијски и биолошки загађивачи par Violeta Djuric
Физички, хемијски и биолошки загађивачиФизички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Violeta Djuric434 vues
Фиорланд - Алекса Бојић par Violeta Djuric
Фиорланд - Алекса БојићФиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса Бојић
Violeta Djuric94 vues
Зов тигра - Марија Јованић par Violeta Djuric
Зов тигра - Марија ЈованићЗов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија Јованић
Violeta Djuric172 vues
Серенгети - Милош Добродолац par Violeta Djuric
Серенгети - Милош ДобродолацСеренгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош Добродолац
Violeta Djuric166 vues
Шар планина - Милица Михајловић par Violeta Djuric
Шар планина - Милица МихајловићШар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица Михајловић
Violeta Djuric323 vues
Краљевски национални парк - Александар Ђурић par Violeta Djuric
Краљевски национални парк - Александар ЂурићКраљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Violeta Djuric138 vues
Плитвичка језера - Милица Милићевић par Violeta Djuric
Плитвичка језера - Милица МилићевићПлитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Violeta Djuric128 vues
Галапагс - Никола Петровић par Violeta Djuric
Галапагс - Никола ПетровићГалапагс - Никола Петровић
Галапагс - Никола Петровић
Violeta Djuric170 vues

Dernier

ICK6-L6.pptx par
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
9 vues3 diapositives
11.-16. NIZOVI.pptx par
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
41 vues16 diapositives
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptx par
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxПРЕДУЗЕЋЕ.pptx
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxUgostiteljskoturisti
7 vues16 diapositives
IT8-L4.pptx par
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues14 diapositives
ICK6-L11.pptx par
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
8 vues5 diapositives
ICK6-L1.pptx par
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 vues7 diapositives

Адаптације, животне форме и еколошка валенца

  • 1. Адаптације. – Жива бића имају мању или већу способност прилагођавања измењеним условима животне средине, односно деловању еколошких фактора. Способност живих бића да се на основу својих наследних особина прилагоде измењеним условима животне средине назива се прилагођеност или адаптација. Еколошки фактори су повезани у целину јер се узајамно условљавају и мењају, па као комплекс делују на жива бића и њихове заједнице. Влажност ваздуха зависи од температуре, а оба ова фактора условљена су интензитетом Сунчевог зрачења. Зато на јужној страни планине, где је топлије о сувље, могу да живе термофилни организми. На северној страни планине, која је хладна и влажна, могу да живе фригорифилни организми. Истовремено, у таквим спољашњим условима и организми делују једни на друге, узајамно се прилагођавају, освајају нове просторе или се с њих повлаче. При томе они неминовно долазе у међусобне конкурентске односе. Оштрим супротстављањем, али и међусобним помагањем и допуњавањем, успоставља се заједничка егзистенција свих живих бића на Земљи. Такви процеси непрекидно трају и развијају се током времена, кроз дугу историју Земље. Захваљујући томе данас су жива бића освојила све просторе на планети, од оних с повољним условима за живот у тропској и умереној климатској зони до тако негостољубивих места каква су ледене арктичке пустиње, гејзири или вреле пешчане дине. На све сталне промене утицаја средине жива бића реагују еколошким прилагођавањем. То им обезбеђује опстанак и омогућава да шире свој ареал распрострањења и заузимају нове просторе. Свако живо биће на Земљи одликује се се посебним и карактеристичним особинама. Такве карактеристике врсте, настале у току еволуције, условљене су наследном основом и називају се адаптације (прилагођености). Процес прилагођавања одвија се постепено, а адаптивне особине се развијају у складу са условима средине. Свако животно станиште, са својим комплексом еколошких фактора, представља одређени еколошки проблем за организме који га насељавају. Животна форма. – Животна форма јесте скуп особина живог бића који настаје као резултат дуготрајног прилагођавања условима спољашње средине. Слични услови станишта доводе до стварања истих животних форми код врста биљака и животиња различитих по пореклу и сродности. На пример, слепо куче (глодар), кртица (бубојед) и ровац (инсект) живе под земљом, прилагођени су таквом начину живота и имају исту животну форму. Пример код биљака би био да пустињска станишта доводе до стварања карактеристичних животних форми код кактуса и пустињских млечика. Због сличних услова живота имају низ заједничких адаптивних решења.
  • 2. Једна иста врста живих бића може имати већи број животних форми. Тако, на пример, слепи миш има сталну телесну температуру тела и спада у животну форму топлокрвних животиња, а истовремено ноћу активно лети у потрази уа храном и стога припада животној форми ноћних животиња. Припадност живих бића одређеној животној форми није случајност, већ је резултат њихових наследних особина и могућности прилагођавања. Еколошка валенца. – Жива бића се у спољашњој средини непрекидно активно прилагођавају еколошким факторима. Дејство еколошких фактора истог квалитета и интензитета различито је на различитим ступњевима индивидуалног развића организама. Све то показује да ниједан организам не може бити истовремено прилагођен свој разноликости животних услова који постоје на Земљи. Свако живо биће може да опстане само у оквиру одређених граница промена еколошких фактора. Распон промена еколошких фактора у оквиру којег се остварује опстанак органских врста назива се еколошка валенца или еколошка амплитуда. Изван граница еколошке валенце физиолошки процеси се прекидају или долази до неповратног оштећења, што изазива смрт организма. Ширина еколошке валенце означава величину промене неког фактора средине коју могу да поднесу јединке једне врсте. Зато се разликују еуривалентни организми, који опстају у условима широког варирања еколошких фактора, и стеновалентни организми, чија је еколошка валенца уска. Организми уске еколошке валенце показују изражену специјализацију у односу на одређене услове средине. Најчешће се организми издвајају према подношљивости температуре и влажности, према ономе чиме се хране, према томе да ли подносе со у подлози и другим биотичким и абиотичким факторима средине. Тако да у пределима где је, на пример, топлије и сувље живе термофилни организми (носорози, мајмуни, слонови, папагаји), односно то су стеновалентни организми. Такође, стеновалентни организми могу бити и фригорифилни (бели медвед, пингвини), јер им погодују ниске температуре. Познати еуривалентни организам је, на пример, сибирска смрча, која насељава појас тајге и подноси велике промене температуре, од -70 до +30оС. Поред сибирске смрче можемо да поменемо и: тигрове, америчке пуме, бели бор и др. У односу на влажност стеновалентни су: кишне глисте, мокрице, многобројне водене биљке. У односу на храну стеновалентни су: коала, панда, лептир купусар. Еуривалентни организми за храну су сваштоједи: медвед, свиња, лисица, имела. У спољашњој средини, где се сви еколошки фактори узајамно условљавају, ниједан појединачни фактор не постиже оптимално дејство независно од осталих фактора. Најчепћа еколошка ситуација у природи јесте веће или мање одступање од оптималних услова живота. Што је веће одступање, то су услови за опстанак неког организма мање повошни. Само један једини еколошки фактор чије се дејство приближава граничној вредности може да угрози, или онемогући, опстанак неког организма на одређеном месту. Еколошки фактори, као неопходни услови живота, постају ограничавајући или лимитирајући фактори када су недовољно присутни, потпуно одсутни или претерано заступљени. Идеја да је организам јак онолико колико му је јака најслабија карика у еколошком ланцу захтева први је одредио научник Либиг, па је познато као Либигово правило (правило минимума).