Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

фосфор

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

фосфор

 1. 1. Академік А.Е.Ферсман назвав цей елемент «елементом думки і життя», без нього неможливе існування на Землі живого, в організмі людини його приблизно 0,8 кг. Він основа нервової, м̕язової та кісткової тканин. Проживає у V-A підгрупі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
 2. 2. ФФооссффоорр..
 3. 3. Де в періодичній системі знаходиться Фосфор? Яка валентність характерна для Фосфору? Які ступені окиснення може мати Фосфор?
 4. 4. Опишіть фізичні властивості Фосфору, заповнивши таблицю:
 5. 5. Білий фосфор (Р4) Червоний фосфор (Рn) Чорний фосфор (Рn) Зовнішній вигляд Кристалічна гратка Розчинність у воді Особливості
 6. 6. Білий, кристалічний порошок Молекулярна кристалічна гратка. Нерозчинний у воді. Світиться. Діелектрик. Легкоплавкий. Леткий. Часниковий запах. Отруйний
 7. 7. Червоний порошок Атомна кристалічна гратка. Нерозчинний у воді. Не світиться. Діелектрик. Нелеткий. Без запаху. Не отруйний
 8. 8. Чорний графітоподібний порошок Атомна кристалічна гратка (шарувата, як у графіта). Нерозчинний у воді. Не світиться. Напівпровідник. Масний на дотик. Нелеткий. Без запаху. Не отруйний
 9. 9. Хто, на вашу думку, поводить себе у хімічних реакціях більш активно: фосфор чи азот? Чому? Фосфор хімічно активніший за азот, оскільки між атомами Фосфору прості звя̕зки, а між атомами Нітрогену – потрійні. Складіть електронний баланс до кожного рівняння. Вкажіть ким виступає Фосфор – окисником чи відновником.
 10. 10. А) горіння фосфору Натисніть на малюнок для перегляду відео досліду 4P + 5O2 = 2P2O5
 11. 11. Б) з воднем Р + Н2 = В) з сіркою 2Р + 5S = P2S5 Г) з галогенами 2Р + 5Сl2 = 2PCl5 Р – відновник
 12. 12. P + Mg ® P + Na® P + Al ® Фосфіди — це сполуки, до складу яких входять атоми металічного елемента та Фосфору зі ступенем окиснення –3. Р – окисник
 13. 13. Фосфор окиснюється складними речовинами- окисниками, наприклад нітратною кислотою, бертолетовою сіллю: 3Р + 5НNO3 (розб.) + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO↑ Хімічну реакцію взаємодії фосфору з бертолетовою сіллю КСlО3 можна спостерігати, якщо потерти сірником по боковій стінці коробки: 6Р +5КСlО3 = 3Р2О5 + 5KCl
 14. 14. У промисловості фосфор добувають при відновленні фосфориту вуглецем у суміші з піском за температури 1500 оС: Са3(РО4)2 +С + SiO2 = P4 + CaSiO3 +CO↑ Урівняйте рівняння методом електронного балансу.
 15. 15. ДДооббрриивваа ООттррууттооххііммііккааттии Виробництво сірників Виробництво Виробництво фарб фарб ММииююччіі ззаассооббии Виробництво сірників Зменшення твердості води Зменшення твердості води Захист від корозії Створення димових завіс Створення димових завіс ННааппііввппррооввііддннииккии Захист від корозії
 16. 16. «Чудовище лежало перед нами… Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, подняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. - Фосфор, – сказал я». 1. Про яку алотропну модифікацію фосфору йде мова? 2. З якою властивістю фосфору повя̕зана ця фантастична історія? 3. Яка помилка була допущена автором? Конан Дойль «Собака Баскервилей»
 17. 17. Я светоносный элемент. Я спичку вам зажгу в момент. Сожгут меня – и под водой Оксид мой станет кислотой. Про які алотропні модифікації фосфору та його сполуки йде мова? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 18. 18. §40 Впр 3, 4, 5 с. 172 4. Обчисліть масу фосфору, добутого з фосфориту масою 0,2 т, масова частка кальцій ортофосфату в якому становить 85 %. Вихід фосфору 80 %. 5. Обчисліть масу фосфориту, необхідного для виробництва 5 т фосфору, якщо вихід продукту становить 96 %.

×