Publicité

Sirma bulletin issue 1 april 2017

Digital Marketing à Loyax & Sirma BC
13 Jul 2017
Sirma bulletin issue 1 april 2017
Sirma bulletin issue 1 april 2017
Sirma bulletin issue 1 april 2017
Sirma bulletin issue 1 april 2017
Prochain SlideShare
Sirma InVest July 2017Sirma InVest July 2017
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Sirma bulletin issue 1 april 2017(20)

Dernier(20)

Publicité

Sirma bulletin issue 1 april 2017

  1. АПРИЛ 2017 Брой 01 Бюлетин на инвеститора Консолидирани резултати за 2016 година* www.sirma.bg 01 Последна цена на сделка от 30.12 Промяна в цената за периода - 0,011 BGN Пазарна капитализация 70 580 BGN (в хил.лева) Оборот 1 288 BGN (в хил.лева) Мин./Макс. цена за периода 1.189 BGN 0.85 BGN 1.25 BGN 89% 11% Брой акции, притежавани от юридически лица 59 361 BGN (в хил.лева) 59 360 518 Брой акции (номинал 1.00 лев) Брой акции, притежавани от физически лица Акционерен капитал Акциите на Сирма Груп Холдинг за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 Ключови събития през 2016 година Разпределение на акционерния капитал към 31.12.2016 Ключови финансови показатели за 2016 година Приходи BGN BGN +22% 2 215 3 669 41 583 +30% 19% 66% +21% 4.8% 5.7% EBITDA Амортизации Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба изменение 2015 2016 2016 30.50% 28.40% 2% 2016 2015 2015 12 562 BGN8 231вхил.лева вхил.лева вхил.лева Сирма Ай Си Ес Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Солюшънс с капитал от BGN 50.000, впоследствие увеличен на BGN 300.000, и основна цел да стане водещ технологичен партньор на застрахователния сектор. Сирма Медикъл Системс Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД с капитал 100,000 лева и с предмет на дейност – разработка на софтуер за медицински цели и приложения осигуряващи достъпност до съвременни здравни услуги. Sirma Group Inc Учредяване на дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД в САЩ с капитал 2 милиона щатски долара и с основна цел да се концентрира върху нарастването на продажбите на американския и близките пазари чрез изграждането на силен екип от търговци. Сирма Ентерпрайз Системс Сирма Ай Ти Ти АД се преименува на Сирма Ентерпрайз Системс АД. Увеличение на капитала Сирма Солюшънс АД увеличи капитала си с 1 233 810 лв. Откриване на нов офис Сирма Груп Инк откри офис в Ню Джързи, САЩ Увеличение на капитала СД на Сирма Груп Холдинг взе решение за участие в увеличението на капитала на Онтотекст с нови 843 030 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 1,16 лв. * данните включени в бюлетина се публикуват след тяхното официално оповестяване съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа
  2. АПРИЛ 2017 Брой 01 www.sirma.bg 02 Топ 3 държави Приходи по региони 2015 2016 2015 2016 2015 2016 България САЩ Великобритания 56.27% 15.64% 7.07% 6.88% 18.15% 58.44% 6 331 7 826 22 626 29 090 130 211 118 428 59 84 18 19 0,21% 1,06% 0,05% 0,32% 19,35% 71,94% в хил. лева. в хил. лева. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2016 27,30%ПРОДАЖБИТЕ РЪСТ НА2015:31764BGN 2016:40436BGN 2016 Приходи 41 587 BGN +22% спрямо 2015 % от общите приходи размер на приходите (в хил. лева) ЕнгВю Системс Сирма Бизнес Консултинг Сирма Солюшънс Сирма Аи Си Ес Производство и услуги Мулти-индустриални решения Финанси 16.63% 6 920 62.33% 25 931 11.72% 4 873 Сирма САЩ Сирма Ентерпрайз Системс Всички дружества от Сирма Груп Холдинг Географско разпределение на приходите за 2016 Водещите 3 стратегически сегмента по реализирани приходи
  3. АПРИЛ 2017 Брой 01 www.sirma.bg 03 Приходи EBITDA Амортизации 22 571 BGN (в хил.лева) + 43.69% спрямо 2015 7 303 BGN (в хил.лева) + 54.59% спрямо 2015 4 841 BGN (в хил.лева) + 39.91% спрямо 2015 Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба 2 411 BGN (в хил.лева) + 76.89% спрямо 2015 32.36% + 7.59% спрямо 2015 10.68% + 23.10% спрямо 2015 Приходи EBITDA Амортизации 6 484 BGN (в хил.лева) + 20.72% спрямо 2015 2 128 BGN (в хил.лева) + 6.72% спрямо 2015 1 478 BGN (в хил.лева) - 17.43% спрямо 2015 Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба 484 BGN (в хил.лева) + 227.03% спрямо 2015 32.82% + 11.60% спрямо 2015 7.46% + 170.89% спрямо 2015 Приходи EBITDA Амортизации 4 171 BGN (в хил.лева) + 135.38% спрямо 2015 2 165 BGN (в хил.лева) + 468.24% спрямо 2015 382 BGN (в хил.лева) + 48.06% спрямо 2015 Нетна Печалба EBITDA Марж Марж на нетна печалба 1 643 BGN (в хил.лева) + 9027.78% спрямо 2015 51.91% + 141.41% спрямо 2015 39.39% + 3777.83% спрямо 2015 Целта е не просто да създадем търговски представителства на холдинга в САЩ, а да изградим американската организация Сирма с местни специалисти. Искаме да растем дългосрочно и устойчиво, както и да можем да продаваме в САЩ дистанционно. Северно- американският пазар е огромен и има невероятни възможности, комбинирани с изключително силна конкуренция. За да се справим с нея трябва да изградим американска организация. Ето защо, гледаме на себе си не като на компания стъпваща на американския пазар, а като на глобална компания с над 25 години опит, която изгражда северно- американското си звено. Бизнесът във САЩ се развива по две успоредни стратегии – те са избрани така, че да можем да управляваме рисковете. Първата стратегия, с която започнахме е да изградим звена за няколко избрани компании от Сирма Груп. Подбрахме продуктови линии, които да прераснат във времето в самостоятелни компании. Развитието към момента е на добро ниво. По тази стратегия изграждаме в момента звеното на Сирма Ентерпрайз Системс – насочено към малки и средни предприятия, бизнес организации, неправителствени организации, училища, които имат голяма концентрация в Манхатън и въобще в областта Ню Йорк. Тук продаваме успешно продуктите базирани на Sirma Enterprise Platform. Започнахме с един сравнително прост продукт – Go Digital за цялостна дигитализация на документооборота на едно предприятие. Конкуренцията с подобни продукти е голяма, но ние сме намерили пазарна ниша, Работим по две паралелни стратегии за американския пазар Стремим се към дългосрочен и устойчив ръст. Явор Джонев Водещите 3 дружества по приходи за 2016 в Сирма Груп
  4. АПРИЛ 2017 Брой 01 www.sirma.bg 04 която изглежда недобре обслужена и възнамеряваме много сериозно да навлезем в нея. Това са компании с оборот до 20 млн. долара с екип от 10 до 50 човека, които са под радара на корпорациите, предлагащи подобни услуги, но са изгодни за нас. Разполагаме с технология, която ни позволява да предложим облачна услуга, като на много добра цена предоставим високо качество на тези клиенти. Това звено също се развива много добре. Имаме вече изграден процес. Очакваме сключването на няколко сделки този месец. Март е преломният месец в нашата дейност, защото само след 6 месеца подготовка имаме активна бизнес дейност и първите приходи вече са факт. Това звено е много интересно. Ако потръгне добре, както изглежда е започнало да върви и ако се развият продажбите спрямо плана – между 1 и 2 млн.долара тази година, считаме, че сравнително лесно можем да скалираме бизнеса и да изградим подобни звена във всички големи градове, където има подобна пазарна ниша. В рамките на следващата година имаме потенциала да утроим този бизнес. Второто звено, което започнахме да изграждаме е фокусирано върху бизнеса на Сирма Сълюшънс и е свързано с набиране на екип. Предлагаме специалисти на временни договори на нашите клиенти. Взехме опитен човек, вицепрезидент на подобна компания, занимавал се е повече от 15 години с този бизнес и имаме малък екип от 2-3 човека. Вече са налични поне десетина възможности, които екипът се стреми да реализира. През месеците март-април ще са видими първите клиенти със сключени договори. Клиентите ни са големи компании с годишни IT бюджети от милиарди долари. Бизнесът е изключително важен. Макар че започваме от малко, нашите контрактори имат потенциал да бъдат интерфейс към клиентите за предлагане на услуга с по-висока добавена стойност, поемане на управленска отговорност за цялостна разработка на проекти и въвличане на аутсорсинг екипи от европейските ни R&D звена. Този бизнес също има потенциал да се развие много и и при това - доста бързо. Очакваме около 2-3 млн. долара тази година и поне двоен растеж през следващата година. Третото бизнес звено, което развиваме е ЕнгВю Системс и тяхната система за двумерни измервания на различни произведени части. Стратегията е изграждането на дистрибуторска мрежа, вместо директни продажби. Вече имаме договор с един от дистрибуторите покриващ няколко от околните щати – Ню Йорк, Ню Джърси, Кънектикът и някоко други щати на Източното Крайбрежие. Започваме кампания за осигуряване на още 5-6 дистрибутора, с които да покрием цяла Северна Америка, САЩ и Канада. Това звено също се движи сравнително добре, макар че до продажби ще стигнем през втората половина на тази година. Циклите за продажби и циклите за изграждане на дистрибуторска мрежа са поне няколко месечни, в някои случаи стигат до година, дори две понякога. Четвъртото звено, което изграждаме е всъщност прилагането на интегрираната стратегия. Това е втората паралелна стратегия, която тук се развива, където представяме Сирма като едно цяло. Компаниите на Сирма са звена и продуктите и услугите, които те продават се допълват взаимно и осигуряват синергия, висока стойност към клиента, така че да можем да се справяме с много по-сложни задачи и да можем да работим с големи клиенти. Целта е да наберем клиенти от Fortune 100 компании. Вече имаме сериозно взаимодействие с компании като Valvoline, Sanofi, Standard & Poors и др. Там започваме с консултантски услуги на мениджмънт ниво, на ниво архитектура на бизнес решения и постепенно ще се движим към разработка на цялостни проекти. Визията ни е, че бъдещето принадлежи на интелигентното предприятие и Сирма е в състояние със семантичните си и когнитивни технологии, с функционалната платформа, която изгражда, и с опита си в различни промишлени вертикали да предоставя решения, които правят бизнеса на клиентите ни качествено по-добър и по-ефективен. ir@sirma.bg sirmair Централен офис Директор връзки с инвеститорите Адрес: София 1784, България бул. Цариградско шосе №135, ет.3 Телефон: +359 2 976 83 10 Факс: +359 2 974 39 88 Станислав Танушев e-поща: stanislav.tanushev@sirma.bg Сайт: http://www.sirma.bg/ Скайп: SirmaIR
Publicité