Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

nafta, zemni gas 21

nafta

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

nafta, zemni gas 21

 1. 1. Neobnovljivi izvori energije (nafta, zemni gas i ugalj) Radile: Teodora Stojković i Olja Ivanović VIII3 2014/15
 2. 2. U neobnovljive izvore energije ubrajaju se fosilna goriva: •Nafta •Ugalj •Zemni gas
 3. 3. Nafta Ugalj Prirodni gas Obnovljivi izvori energije 33% 21% 22% 18%
 4. 4. Nafta je… •Smeša ugljovodonika (i drugih jedinjenja) •Gusta uljana tečnost tamne boje i neprijatnog mirisa •Sirovina za dobijanje mnogih organskih jedinjenja •Tečnost nerastvorljiva u vodi
 5. 5. Danas preovladava mišljenje da je nafta nastala od supstanca različitih sitnih životinjskih i biljnih morskih organizama, tj. planktona, algi i kopnenih biljaka.
 6. 6. Vađenje nafte Velike količine nafte dobijaju se danas u svetu iz bušotina dubljih slojeva zemlje. To su naftne bušotine i naftne platforme.
 7. 7. Zemni gas Prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte.
 8. 8. Primena zemnog gasa Koristi se u domaćinstvima i industrujama kao kao energent za grejanje, kao alternativno gorivo.
 9. 9. Bezbednost Zemni gas, kao takav, je gas bez mirisa. Prilikom distribucije dodaju mu se gasovi sa mirisom (npr. etil-merkaptan - jedinjenje koje sadrži sumpor), tako da bude moguće osetiti ga čulom mirisa. Za označavanje cevi sa gasom, koristi se žuta boja.
 10. 10. Ugalj • Ugalj je crna ili crno-smeđa stena organskog porekla • Ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo • Vadi se iz zemlje rudarskim metodama. • Sastoji se od ugljenika i ugljovodonika, ali i drugih supstanci. • Veoma je važno gorivo i izvor električne energije.
 11. 11. Upotreba uglja • Neposredna (kotlarnice, termo elektrane) • Mehanička prerada (ugljeni prah,briketi) • Hemijska prerada (rafinacija, suva destilacija, gasifikacija)
 12. 12. Hodanje po uglju U Kini veruju da će im stari običaj žrtvovanja, zbog kojeg šetaju po vrelom uglju, doneti blagostanje i odbranu od prirodnih katastrofa.
 13. 13. Kupanje u nafti Za ovu kupku se veruje kako je veoma efikasna protiv kožnih bolesti. Ovo kupanje se praktikuje u Azerbejdžanu.
 14. 14. Udisanje plina za lakši porođaj Kako bi trudnicama olakšali porođaj, lekari u Sjedinjenim Američkim Državama su se odlučili za novu tehniku pomoći prilikom porođaja - gas za smejanje ili nitratni oksid.

×