Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
residential advisors
Prognoza rozwoju
budownictwa
mieszkaniowego
w Warszawie do 2030 roku
Kazimierz Kirejczyk
Warsaw Days
...
residential advisors
Plan prezentacji
 Geneza opracowania
 Cel
 Metoda pracy
 Kluczowe założenia
 Najważniejsze wnios...
residential advisors
Nowe budownictwo mieszkaniowe dominuje pośród nowych inwestycji w
Warszawie, zarówno pod względem bud...
residential advisors
 Według demografów
– będzie coraz mniej mieszkańców, za to będziemy coraz starsi
 Według ekonomistó...
residential advisors
Fundamentalny problem – przydatność oficjalnych statystyk demograficznych
5
-15000
-10000
-5000
0
500...
residential advisors
 Mieszkańcy „zameldowani” od lat
 Nowi migranci zamierzający pozostać w Warszawie na dłużej
 Osoby...
residential advisors
 Łączna liczba gospodarstw domowych w mieście może rosnąć dość wyraźnie
pomimo wolnego wzrostu liczb...
residential advisors
 Nie będzie konieczności dokonywania masowych wyburzeń budynków
wielkopłytowych
 Wzrost zamożności ...
residential advisors
 Usamodzielnianie się młodych warszawiaków (a także osób migrujących do
stolicy) oraz poprawa standa...
residential advisors
A czy nie zabraknie nam terenów?
Teoretyczna chłonność terenów
to mieszkania dla co najmniej ok. mili...
residential advisors
 REAS pracuje obecnie nad prognozą
budownictwa niemieszkalnego dla
Warszawy do 2030 roku
 Najważnie...
residential advisors
 O skali budownictwa mieszkaniowego w Warszawie będzie nadal decydować
działalność deweloperów.
 Na...
residential advisors
W latach 2003-2014 wybudowano w Warszawie
168,4 tysiąca mieszkań, przeciętnie 14 tysięcy rocznie
Do 2...
residential advisors
 Kluczowe inwestycje infrastrukturalne (metro, trasy tramwajowe, mosty,
obwodnice)
 Lokalizacja głó...
residential advisors
15
Prognoza przyrostu liczby mieszkań
w latach 2018 -2030
w podziale na jednostki MSI
residential advisors
 26 jednostek MSI o
największej
prognozowanej liczbie
mieszkań i mieszkańców
 i 15 obszarów
prioryt...
residential advisors
Prognoza łącznej liczby mieszkań oddawanych do użytku w Warszawie w okresie
2018 – 2030 oraz lokali w...
residential advisors
 Zakładamy umiarkowanie pozytywny scenariusz rozwoju gospodarczego
 Zakładamy kontynuację polityki ...
residential advisors
Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

#WarsawDays 2015 Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego

1 037 vues

Publié le

Część I. Konferencji Warsaw Days - "Warszawa zaplanowana" - Kazimierz Kirejczyk REAS - Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego

zapis wideo z przebiegu całej konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=LRHsS058-1g

 • Soyez le premier à commenter

#WarsawDays 2015 Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego

 1. 1. residential advisors Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Warszawie do 2030 roku Kazimierz Kirejczyk Warsaw Days 11 czerwca 2015
 2. 2. residential advisors Plan prezentacji  Geneza opracowania  Cel  Metoda pracy  Kluczowe założenia  Najważniejsze wnioski
 3. 3. residential advisors Nowe budownictwo mieszkaniowe dominuje pośród nowych inwestycji w Warszawie, zarówno pod względem budowanej powierzchni jak i liczby budynków 0 500 1 000 1 500 2 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liczbabudynków budynki mieszkalne budynki niemieszkalne 0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Powierzchnia(m²) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach mieszkalnych powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych Liczba budynków Powierzchnia użytkowa
 4. 4. residential advisors  Według demografów – będzie coraz mniej mieszkańców, za to będziemy coraz starsi  Według ekonomistów – będziemy coraz bogatsi, chociaż nie będziemy tworzyć miejsc pracy w zakładach produkcyjnych  Według polityków – Warszawa ma się stać najważniejszą metropolią w tej części Europy  Według socjologów – wymiana pokoleń przyniesie ogromne zmiany w funkcjonowaniu rodzin  Według niektórych urbanistów – będziemy żyli w mieście znacznie lepiej zaplanowanym i zrównoważonym  Według innych - miasto będzie coraz bardziej przypominać ser szwajcarski Na jakich założeniach się można oprzeć? Jaka jest wizja przyszłości Warszawy do 2030 roku? 4
 5. 5. residential advisors Fundamentalny problem – przydatność oficjalnych statystyk demograficznych 5 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Przyrost ludności rok do roku prognoza GUS Przyrost ludności rok do roku historia Mieszkania oddane GUS Korekta NSP 2011? „ … nie wiemy o ile wzrosła naprawdę liczba mieszkańców miasta w okresie ostatnich kilkunastu lat, nie wiemy ile osób i rodzin mieszka w Warszawie dziś oraz musimy ostrożnie podchodzić do prognoz dotyczących wzrostu lub spadku liczby mieszkańców w przyszłości” Brak wzrostu liczby mieszkańców Warszawy według oficjalnych statystyk stoi w sprzeczności z wynikami budownictwa mieszkaniowego
 6. 6. residential advisors  Mieszkańcy „zameldowani” od lat  Nowi migranci zamierzający pozostać w Warszawie na dłużej  Osoby mieszkające w ciągu tygodnia (dni robocze) i wracające na weekend do domu poza Warszawą > głównie wynajmujący  Imigranci – wahadłowcy – (głównie z Ukrainy)  Osoby przyjeżdżające na krótkie pobyty (biznes, turystyka)  Osoby i firmy użytkujący mieszkania jako biura, gabinety lekarskie, itp. miejsca pracy  Pewna liczba mieszkań podlega remontom kapitalnym, czeka na wynik postępowań prawnych – nie jest zasiedlona  Mamy także pulę niezasiedlonych lokali zakupionych w celach spekulacyjnych  Dlatego optymalną sytuacją jest wyraźna nadwyżka liczby mieszkań nad liczbą gospodarstw domowych Kto zajmuje mieszkania w Warszawie? 6
 7. 7. residential advisors  Łączna liczba gospodarstw domowych w mieście może rosnąć dość wyraźnie pomimo wolnego wzrostu liczby mieszkańców, lub jej stabilizacji.  Ma to związek z:  Coraz późniejszym wiekiem zawierania małżeństw (więcej singli)  Wzrostem udziału związków nieformalnych ( w tym typu LAT)  Starzeniem się warszawiaków  Zmniejszanie się przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym przy stabilnej łącznej liczbie ludności w mieście przekłada się także na wzrost zapotrzebowania na powierzchnię mieszkalną, zarówno w przeliczeniu na osobę, jak i łącznie w skali miasta.  Do 2030 roku nie ulegną zasadniczej zmianie preferencje związane z własnością i potrzebą posiadania mieszkania, ale będą powoli ustępowały miejsca skłonności do wynajmowania mieszkania na coraz dłuższy okres życia. Trendy społeczne sprzyjają kupowaniu nowych mieszkań 7
 8. 8. residential advisors  Nie będzie konieczności dokonywania masowych wyburzeń budynków wielkopłytowych  Wzrost zamożności i poprawa relacji dochód/cena - powolny, cykliczny  Pomoże wejście Polski do strefy euro  Nie zabraknie środków na kredyty dla deweloperów  Państwo będzie nadal wspierać sektor własnościowy ze stopniowym wzrostem wsparcia sektora czynszowego  Działania władz samorządowych nie będą miały istotnego wpływu na skalę budownictwa mieszkaniowego zarówno w Warszawie jak i Warszawskim Obszarze Metropolitalnym poza jej granicami  Kluczowe inwestycje infrastrukturalne zostaną zrealizowane Inne kluczowe założenia – do roku 2030 8
 9. 9. residential advisors  Usamodzielnianie się młodych warszawiaków (a także osób migrujących do stolicy) oraz poprawa standardu życia rodzin już posiadających mieszkania będą w okresie do 2030 roku najważniejszymi czynnikami popytu na warszawskim rynku mieszkaniowym.  Motorem nowego budownictwa w lokalizacjach peryferyjnych będzie niska jakość istniejących zasobów i brak możliwości zastąpienia istniejącej zabudowy w dobrych lokalizacją nowymi budynkami ze względu na obecną strukturę własnościową Dlaczego nowe mieszkania będą nadal kupowane? 9
 10. 10. residential advisors A czy nie zabraknie nam terenów? Teoretyczna chłonność terenów to mieszkania dla co najmniej ok. miliona osób i domy dla 200 tysięcy  Za duża powierzchnia miasta w stosunku do liczby mieszkańców  Za mały budżet aby dokonać szybkich zmian infrastrukturalnych  Misalokacja funkcjonalna dotycząca miejsc pracy i miejsc zamieszkania się nasila 10
 11. 11. residential advisors  REAS pracuje obecnie nad prognozą budownictwa niemieszkalnego dla Warszawy do 2030 roku  Najważniejszy wniosek: Nowe biura będą powstawały nadal w centrum i południowo-zachodniej części miasta  Duże kompleksy biur po prawej stronie Wisły są w fazie koncepcyjnej Gdzie powstają nowe miejsca pracy? 11
 12. 12. residential advisors  O skali budownictwa mieszkaniowego w Warszawie będzie nadal decydować działalność deweloperów.  Nastąpi zauważalny wzrost liczby lokali realizowanych przez samorząd.  W tej ostatniej kategorii założono realizowanie w obrębie „starzejących się” demograficznie osiedli, budynków przeznaczonych dla osób starszych, z mieszkaniami pozwalającymi na samodzielne lub wspomagane funkcjonowanie w pobliżu poprzedniego miejsca zamieszkania.  Prognoza nie zakłada natomiast uruchomienia szerokiego programu realizacji nowych mieszkań w formie nadbudów istniejących budynków,  Prognoza nie zakłada wzrostu przeciętnej liczby indywidualnie realizowanych co roku domów jednorodzinnych. Istotne założenia do prognozy 12
 13. 13. residential advisors W latach 2003-2014 wybudowano w Warszawie 168,4 tysiąca mieszkań, przeciętnie 14 tysięcy rocznie Do 2017 roku powstanie jeszcze ok. 46 tysięcy lokali, z czego ok. 40 tys. wybudują deweloperzy W latach 2018-2030 w granicach m.st. Warszawy oddanych zostanie ok. 167 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych, (przeciętnie 12,8 tys. rocznie)  2018-2020 ok. 43,2 tys.  2021-2025 ok. 64,7 tys.  2026-2030 ok. 58,8 tys. Podsumowując… 13
 14. 14. residential advisors  Kluczowe inwestycje infrastrukturalne (metro, trasy tramwajowe, mosty, obwodnice)  Lokalizacja głównych skupisk miejsc pracy  Dotychczasowe trendy rozwoju miasta  Nowe wielkie zespoły mieszkaniowe i dzielnice wielofunkcyjne  Dostępność terenów Czynniki wpływające na lokalizację nowych inwestycji 14
 15. 15. residential advisors 15 Prognoza przyrostu liczby mieszkań w latach 2018 -2030 w podziale na jednostki MSI
 16. 16. residential advisors  26 jednostek MSI o największej prognozowanej liczbie mieszkań i mieszkańców  i 15 obszarów priorytetowych
 17. 17. residential advisors Prognoza łącznej liczby mieszkań oddawanych do użytku w Warszawie w okresie 2018 – 2030 oraz lokali wycofywanych z eksploatacji Nowe mieszkania będą w coraz większym stopniu zastępować stare 17 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Liczbamieszkań Ubytki Budownictwo nowe ogółem Bilans
 18. 18. residential advisors  Zakładamy umiarkowanie pozytywny scenariusz rozwoju gospodarczego  Zakładamy kontynuację polityki państwa i polityki miasta – w tym dotyczącej imigracji  Rynek mieszkaniowy to system naczyń połączonych w którym stała objętość wody odpowiada popytowi: przyspieszenie rozwoju jednych rejonów miasta spowoduje zahamowanie rozwoju innych i na odwrót Prognoza ukazuje „wypośrodkowany” scenariusz przyszłości 18
 19. 19. residential advisors Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej publikacji posiada REAS Sp. z o.o. Sp. K. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej publikacji nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia REAS Sp. z o.o. Sp. K. The information presented should not be construed as professional advice or service. Except where noted otherwise, all contents Copyright © 2013 by REAS Sp. z o.o. Sp. K. All rights reserved. No part of the publication, may be reproduced or transmitted in any form by any means without REAS Sp. z o.o. Sp. K. written permission. © Copyright 2013 by REAS Sp. z o.o. Sp. K. Warszawa, Polska. Dziękuję za uwagę! REAS ul. Belwederska 9 02-703 Warszawa, Polska tel: (+48 22) 380 21 00 fax: (+48 22) 380 21 01 www.reas.pl 19

×