Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

คำสอนหลวงพ่อชา8

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Luangpoo lee
Luangpoo lee
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus par MI (20)

คำสอนหลวงพ่อชา8

  1. 1. ใครในโลกนี้อยากเอาทุกข์ใส่ตัวมีไหม ไม่มีใครทั้งนั้นแหละ…ไม่อยากได้ทุกข์ แต่ว่าสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมา……ก็เท่ากับแสวงหาทุกข์นั่นเอง
  2. 2. การรู้ธรรมะ การเห็นธรรมะ มันอยู่ที่การปฏิบัติ
  3. 3. “ธรรม”ไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่กาย ที่ใจของเรา
  4. 4. ไม่ละบาป ไม่ละความชั่วแล้ว จิตมันไม่ผ่องใสหรอก
  5. 5. พระพุทธเจ้าตรัสว่า กิเลสทั้งหลายเป็นครูสอนเรา
  6. 6. สาวกของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ เพราะเห็น “ความไม่เที่ยง”
  7. 7. ปัญญาที่แท้เกิดจากการมีสติในทุกๆอิริยาบถ การปฏิบัติของท่าน ต้องเริ่มทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้า และต้องปฏิบัติติดต่อกันไป ……จนกระทั่งนอนหลับไป
  8. 8. การเสียสละนี้ ไม่มีเมื่อไร ก็ไม่ถึง “ธรรม”เมื่อนั้น
  9. 9. ความจริงจิตนี้ไม่มีอะไร มันเป็ นประภัสสร ของมันอยู่อย่างนี้ ตัวจิตแท้ๆไม่มีอะไร เป็ นธรรม ชาติอยู่เฉยๆเท่านั้น ที่สงบไม่สงบก็เป็ นเพราะ อารมณ์มาหลอกลวง ความดีใจเสียใจนั้นเป็ น อารมณ์มิใช่จิต จิตหลงอารมณ์โดยไม่รู้ตัว แล้วก็เป็ นสุขเป็ นทุกข์ไปตามอารมณ์ เพราะ ยังไม่ได้ฝึก ยังไม่ฉลาด เราก็นึกว่าจิตเป็ นทุกข์ นึกว่าจิตเราสบาย ความจริงมันหลงอารมณ์ จิตของเรามันมีความสงบอยู่เฉยๆ มีความสงบ นิ่งเหมือนกับใบไม้ที่ไม่มีลมมาพัด ก็อยู่เฉยๆ ถ้ามีลมมาพัดก็กวัดแกว่งเป็ นเพราะลมมาพัด และก็เป็ นเพราะอารมณ์ มันหลงอารมณ์ ถ้าจิตไม่หลงแล้วจิตไม่กวัดแกว่ง ถ้ารู้เท่า อารมณ์แล้วมันก็เฉย เรียกว่าปกติของจิต
  10. 10. คนมาอยู่กันมากๆมันก็ปฏิบัติกันได้ง่าย ถ้ามีความเห็นถูกต้องตรงกัน เมื่อมาน้อมลงเพื่อละทิฏฐิอันเดียวกัน มันก็ลงสู่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เหมือนกัน จะว่ามีหลายองค์ มันจะเกะกะก็ไม่ได้ คล้ายๆตัวกิ้งกือ ตัวกิ้งกือมีหลายขา มองดูน่าราคาญเหมือนกับว่า มันจะยุ่งกับขาของมัน แต่มันเดิน เดินไปเดินมา ความจริงมันไม่ยุ่ง มันมีจังหวะ มีระเบียบ ในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าปฏิบัติแบบสาวกของพระพุทธเจ้ามันก็ง่าย คือการเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ และเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ถึงเราจะมีเป็นร้อยเป็นพัน เราจะมีมากแค่ไหนก็ช่างเถอะ มันก็ลงสายเดียวกันหมด

×