Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Luangpoo bua

46 vues

Publié le

คำสอนหลวงปู่บัว สิริปุญโณ

Publié dans : Spirituel
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Luangpoo bua

  1. 1. ที่มา http://www.dhammajak.net
  2. 2. ของทุกอย่าง ขอให้มี “สติ” ตัวเดียว ถ้ามีสติตัวเดียวแจ้งหมดโลก ที่มา http://owatdhamma.blogspot.com
  3. 3. บุคคลที่มีสติอยู่เสมอ เวลาฝึกสมาธิ จิตจะรวมสงบได้ง่าย เพราะความฟุ้ งซ่านมีน้อยเป็นปรกติอยู่แล้ว เมื่อจิตรวมสงบง่าย การปฏิบัติก็ไม่ต้องลาบากมาก เป็นไปแบบสบายๆ แบบนี้เข้าท่าดีมั้ยล่ะ ไม่อย่างนั้นก็ต้องมาฝึกกันแบบเข้มข้น ทรมานต่างๆ นานา เพื่อฝึกให้จิตสงบ พระบางองค์ถึงกับให้อดอาหาร ๓ วันบ้าง อดนอน ๕ วันบ้าง แบบนี้ไหวกันมั้ย ถ้าไม่อยากทาถึงขนาดนั้นก็ต้องฝึกกันให้บ่อยๆ รีบทากันเสียตั้งแต่วันนี้ จะได้ดีในภายภาคหน้า
  4. 4. เพราะสตินี้จะเป็นฐานสู่ความสงบของจิต จนเข้าสู่กระแสของปัญญาได้โดยง่าย... ทาไมต้องมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะไปที่วัดไหน สานักไหน ก็มีการให้ฝึกสมาธิ ฝึกเพื่ออะไร ก็ฝึกเพื่อให้สติเรากล้าแข็งนี่แหละ เมื่อเรามีสติอยู่เสมอ จะทาการทางาน หรือคิดอะไรก็เป็นของง่ายไปหมด จึงเป็นที่มาของคาว่า "สติมา ปัญญาเกิด"

×