Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ใจมันทุกข์ เพราะใจมันคิด
ปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลา ใจไม่สงบ
ถ้าจิตใจสงบแล้ว ไม่มีสมบัติอะไร ก็มีความสุข
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุ...
เรื่องทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า
สาเร็จแล้ว...ด้วยใจ”
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ไปอยู่ในสถานที่ใด ให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม เสาะแสวงหาธรรม อย่าไปเสาะแสวงหาโลก
อย่าไปเสาะแสวงห...
คิดดี หรือคิดชั่วไม่มีใครรู้
ตัวเองนั้นล่ะรู้กว่าใครทั้งหมด
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
ไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย
ให้รู้เท่า รู้ทัน รู้ปล่อย รู้วาง
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียว ไม่ใช่ ต้องให้ใช้ปัญญา
ปัญญาในความเชื่อนั่นเอง ที่เราเชื่อไปนี่มันถูกต้องไหม
มันเป็นธรรมไหม ม...
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
อย่าละห้อยความหลัง อย่ามัวหวังอนาคต
อดีตคือบทเรียน อนาคตยังมาไม่ถึง
ปัจจุบันมีคุณค่ามหาศาล ให้ท...
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
"หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา" โลกมีแต่คิดไปข้างหน้า คิดเรื่องต่างๆแต่ธรรมของพระพุทธเจ้า
ให้คิดย้อน...
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ มีอุปนิสัยแตกต่างกัน
เราจะไปถือเรื่องของท่าน มาเป็นอุปสรรคไม่ได้
เรื่องขอ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

601 vues

Publié le

คำสอนของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

 1. 1. ใจมันทุกข์ เพราะใจมันคิด ปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลา ใจไม่สงบ ถ้าจิตใจสงบแล้ว ไม่มีสมบัติอะไร ก็มีความสุข หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 2. 2. เรื่องทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า สาเร็จแล้ว...ด้วยใจ” หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 3. 3. ไปอยู่ในสถานที่ใด ให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม เสาะแสวงหาธรรม อย่าไปเสาะแสวงหาโลก อย่าไปเสาะแสวงหาโลกามิส อย่าไปเสาะแสวงหาวัตถุภายนอก ให้เสาะแสวงหาธรรม การเสาะแสวงหาสิ่งภายนอก มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่เสาะแสวงหาธรรมภายในใจนั้น มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 4. 4. คิดดี หรือคิดชั่วไม่มีใครรู้ ตัวเองนั้นล่ะรู้กว่าใครทั้งหมด หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
 5. 5. ไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย ให้รู้เท่า รู้ทัน รู้ปล่อย รู้วาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
 6. 6. คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
 7. 7. ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียว ไม่ใช่ ต้องให้ใช้ปัญญา ปัญญาในความเชื่อนั่นเอง ที่เราเชื่อไปนี่มันถูกต้องไหม มันเป็นธรรมไหม มีเหตุผลไหม สิ่งเหล่านี้เราต้อง ถ้าเรายังไม่เคยพบเคยเจอ เราก็ตั้งความเห็นไว้ก่อน ให้หยุดไว้ก่อน อยู่ในความสงบไว้ก่อน ให้สังเกตก่อน อย่าเพิ่งเข้าไปในจุดนั้น นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก
 8. 8. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก อย่าละห้อยความหลัง อย่ามัวหวังอนาคต อดีตคือบทเรียน อนาคตยังมาไม่ถึง ปัจจุบันมีคุณค่ามหาศาล ให้ทาปัจจุบันให้ดีที่สุด เมื่อปัจจุบันดีแล้ว อนาคตไม่ต้องทานายหรือพยากรณ์
 9. 9. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก "หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา" โลกมีแต่คิดไปข้างหน้า คิดเรื่องต่างๆแต่ธรรมของพระพุทธเจ้า ให้คิดย้อนกลับมาหาตัวเอง ใครเป็นคนคิด หลวงพ่อเปรียบเทียบก็เหมือนเราฉายไฟฉาย พอเปิดไฟฉายปั้บ มันก็จะส่องไปข้างหน้า ก็จะเห็นภูเขา สัตว์สาลาสิง สิ่งต่างๆที่ไฟฉายส่องไป จากนั้นเราก็พยายามวิ่งตาม ที่ไฟฉายมันส่องไป เดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมาก ถ้ามีความหลงอยู่ในใจ ก็ยิ่งหลงมาก ยิ่งรักมาก ยิ่งโกรธมาก สิ่งไม่พอใจก็โกรธมาก สิ่งที่จะหลง ก็หลงมาก สิ่งที่จะรัก ก็รักมาก เพราะไปเห็นตามที่กระแสไฟ ที่มันส่องไป แต่หลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าให้มองย้อนเข้ามา หาหัวใจ หรือหาตัวใจ หาหัวเทียนไฟฉาย ไฟนั้นมันออกไปจากไหน มันส่องออกไปนู้น มันเข้ามาหาตัวใจ เข้ามาหาตัวหัวเทียน จากนั้นก็เรื่องทั้งหลายทั้งปวง ออกไปจากหัวเทียนไฟฉาย ถ้าอยากจะดับ หรืออยากจะรู้ ก็ต้องหันเข้ามาดูข้างใน คือใจ "ดูที่ใจ" "แก้ที่ใจ“ "ปล่อยวางที่ใจ" "หลุดพ้นที่ใจ" "อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนา
 10. 10. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ มีอุปนิสัยแตกต่างกัน เราจะไปถือเรื่องของท่าน มาเป็นอุปสรรคไม่ได้ เรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่าน เราจะเคารพหรือไม่เคารพ เป็นเรื่องของเรา เราไม่ควรจะไปวิจารณ์ท่าน แล้วเอามาพูดต่อสาธารณชน ถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วอย่าทานะ อย่าเอาเรื่องครูบาอาจารย์วัดอื่น องค์อื่นมาวิจารณ์ มันเป็นบาปกรรม

×