Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à 2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx (20)

Plus récents (20)

Publicité

2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx

  1. 1. Grades 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan Antas Baitang 8 Guro Asignatura Filipino Petsa/Oras Markahan Ikalawang Markahan Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw I.LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag- aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ng pag-unawa ng mga akdang pampanitikang lumaganap sa panahon ng Amerikano, Komonwelt at sa Kasalukuyan B. Pamantayan sa Pagganap Naisusulat ang sariling tula sa alinmang anyong tinalakay tungkol sa pag-ibig sa tao, bayan o kalikasan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) F8PD-IIg-h-27 Nasusuri ang katangian ng tauhan batay sa itinanghal na monologo na nakabatay sa ilang bahagi ng maikling kuwento F8PT-IIc-d-24 Naipaliliwanag ang mga eupemistiko o masining na pahayag na ginamit simbolo at pahiwatig na ginamit sa akda F8WG-IIc-d-25 Nabibigyang katangian ang piling tauhan sa maikling kuwento gamit ang mga aspekto ng pandiwa F8PU-IIg-h-28 Pasulat na wawakasan ang maikling kuwento sa pagbubuod o pagbibigay ng makabuluhang obserbasyon II. NILALAMAN A. Panitikan:Ang paglalayag sa Puso ng isang Bata ni Genoveva Edroza Matute B. Wika:Aspekto ng Pandiwa III. KAGAMITANG PANTURO Modyul, Laptop, Tsart A. Sanggunian Kanlungan 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga pahina sa kagamitang Pang Mag-aaral p.220-221 p.222-225 p.234-235 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource
  2. 2. B. Iba Pang Kagamitang Panturo IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Panonood ng maikling kuwento Paglinang ng talasalitaan Pagpapakita ng mga larawang nagsasaad ng kilos o gawa Panonood ng isang videoclip B. Paghahabi sa layunin ng aralin Naisasalaysay ang kuwentong napanood Nakababasa ng maikling kuwento Nakikilala ang mga gawaing nakasaad batay sa larawang ipinakita Nakabubuo ng isang wakas ng pinanood na videoclip C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Paglalahad ng sariling karanasan sa loob ng paaralan na hindi malilimot maging ito’y mabuti o masama Kaligirang Pangkasaysayan ng maikling kuwento Pag-uugnay sa wika basahin ang teksto pahina 232 Paglalahad ng karanasan sa pagsulat ng wakas D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Ano ang naging epekto nito sa iyong pagkatao? Pagbasa sa maikling kuwento Paglalayag sa Puso ng Isang Bata ni Genoveva Edroza- Matute Pagsagot sa mga tanong pahina 233-234 Pagpapalitan ng opinyon tungkol sa kuwentong nabasa E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Paglinang ng Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Pagbibigay ng buod ng kuwento gamit ang dayagram Pagtalakay sa aspekto ng pandiwa Pagbibigay ng feedback G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Paghahambing ng sariling karanasan sa nabasang kuwento Pangkatang Gawain Gawain 1.Pagpili ng pandiwa sa akdang binasa H. Paglalahat ng Aralin Paglalarawan sa mga Tauhan sa pamamagitan ng Character Sketch Pag-uulat ng pangkatang Gawain Pagbibigay ng feedback Nakabubuo ng pangkalahatang moral ukol sa mga nangyayari sa buhay ng tao. I. Pagtataya ng Aralin V. MGA TALA
  3. 3. VI.PAGNINILAY A .Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nanganga- ilangan ng iba pang gawain sa remediatio C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda nina: PRISCILLA C. DIVINA RHEA G. BITENG Teacher I Teacher II Caoayan National High School Dili National High School

×