Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspektywa CSIOZ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspektywa CSIOZ (20)

Plus par Wydział ds. eZdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi (20)

Publicité

Plus récents (20)

Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1 - perspektywa CSIOZ

 1. 1. Wdrażanie hurtowni danych jako integralnego komponentu Projektu P1– perspektywa CSIOZ Marta Buraczyńska Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Łódź, 2013-12-02
 2. 2. Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych WARTOŚĆ PROJEKTU: • 712 640 000,00 PLN KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: • 676 840 000,00 PLN OKRES REALIZACJI: • 29-11-2007 do 31-12-2014 (w trakcie realizacji) JEDNOSTKA • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia REALIZUJĄCA PROJEKT:
 3. 3. Cel główny Projektu P1 Głównym celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika. Strona www projektu P1: http://www.p1.csioz.gov.pl
 4. 4. Cele szczegółowe Projektu P1 Hierarchia celów szczegółowych Projektu P1 Cel 1 poprawa jakości obsługi pacjenta Cel 2 zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych Cel 3 umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Cel 4 wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej Cel 5 wsparcie dla zarządzania kryzysowego Cel 6 zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia
 5. 5. Rezultaty Projektu P1 – kluczowe funkcjonalności Przyrost I i II – maj/czerwiec 2014 r. • Zakres obejmuje m.in.: • e-Recepta, e-Skierowanie, e-Zlecenia • IKP i osobista dokumentacja medyczna • System Wspomagana Rozliczeo • Platforma Publikacyjna i Platforma Dostępowa Przyrost III – wrzesieo 2014 r. • Statystyka • Monitorowanie i analizy
 6. 6. Usługi udostępniane przez P1 dla systemów usługodawców Wstępna weryfikacja komunikatu Aktualizacja danych krytycznych Rejestracja/korekta zdarzenia medycznego Udostępnianie danych krytycznych Udostępnianie informacji o dokumentacji medycznej Rejestracja zleceo Udostępnianie informacji o zleceniach Udostępnianie zleceo Rejestracja informacji o realizacji zleceo Obsługa zamówieo na dokumentacje medyczną Monitorowanie stanu zamówieo na dokumentację Badanie dostępności dokumentacji medycznej Import dokumentacji do przejęcia przez P1
 7. 7. Ogólna architektura Systemu P1 Wsparcie użytkownika Prezentacja SWR-WRU PP SWR-WRL PD Administracja SA-Au Aplikacje użytkownika Systemy zewnętrzne AP AIP IKP AUiA Analiza danych Integracja SA-ZiP HD-ASR Szyna Usług HD-M SWN SA-Ad Rejestry SOR-R SOR-ZDP Gromadzenie danych SOR-S SW SGDM-R SGDM-ZM PBRDM SGDM-SiZ SGDM-ODM Zakres części I II III IV
 8. 8. Częśd I obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów: 1. 2. 3. 4. Szyna Usług (SU) System Administracji – Administracja (SA-Ad) System Administracji – Zabezpieczenia i Prywatnośd (SA-ZiP) System Administracji – Audyt (SA-Au) Częśd II obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Platforma Dostępowa (PD) Platforma Publikacyjna (PP) Internetowe Konto Pacjenta (IKP) Aplikacje Usługodawców i Aptek (AUiA) Aplikacje Płatników (AP) Aplikacje Innych Podmiotów (AIP)
 9. 9. Częśd III obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia Medyczne (SGDM-ZM) System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty (SGDM-R) System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i Zwolnienia (SGDM-SiZ) System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista Dokumentacja Medyczna (SGDMODM) System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie Danymi Podstawowymi (SOR-ZDP) System Obsługi Rejestrów – Rejestry (SOR-R) System Obsługi Rejestrów – Słowniki (SOR-S) System Wspomagania Rozliczeo – Wsparcie Rozliczania Usług (SWR-WRU) System Wspomagania Rozliczeo – Wsparcie Refundacji Leków (SWR-WRL) System Weryfikacji (SW) Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych (PBRDM)
 10. 10. Częśd IV obejmuje udostępnienie usług dla podsystemów: 1. Hurtownia Danych – Analizy, Statystyki, Raporty (HD-ASR) 2. Hurtownia Danych – Monitorowanie (HD-M) 3. System Wykrywania Nadużyd (SWN)
 11. 11. Hurtownia Danych – Analizy, Statystyki, Raporty (HD-ASR) Główne funkcje: • pozyskiwanie danych gromadzonych w trybie administracyjnym z podsystemów gromadzenia danych (strumieo 3 P1 – SGDM, SOR) • pozyskiwanie danych statystycznych z podsystemów gromadzenia danych (SGDM, SOR) i ze źródeł zewnętrznych - SSM, dane demograficzne z GUS • wspomaganie tworzenia definicji raportów, analiz, statystyk i wskaźników • udostępnianie raportów i analiz ze zgromadzonych danych • utworzenie bazy modeli i metod statystycznych, która będzie wspomagad wyliczanie wskaźników oraz przygotowywanie prognoz
 12. 12. Hurtownia Danych – Monitorowanie (HD-M) Główne funkcje: • monitorowanie procesów w ramach ochrony zdrowia (trendy, cykle, anomalie) • zarządzanie przez wskaźniki • wyznaczenie progów alertowych i dystrybucja komunikatów ostrzegawczych • dekompozycja danych na poziom niezbędnych do analiz grup (wiekowych, obszarowy, etc.)
 13. 13. System Wykrywania Nadużyd (SWN) Główne funkcje: • Wykrywanie zjawisk niepożądanych – Analizy automatyczne – Analizy interaktywne – Analizy ad-hoc • Obsługa podejrzeo nadużyd – Lista podejrzeo nadużyd – Analiza przypadków – Raportowanie
 14. 14. Pozyskiwanie danych do hurtowni • dane dla systemów analitycznych pozyskiwane są z Systemu Gromadzenia Danych Medycznych, który zasilany jest za pośrednictwem szyny usług z systemów gromadzenia danych usługodawców, rejestrów, słowników. • dane wykorzystywane w systemie raportowo-analitycznym są odpersonalizowane • dane do celów analitycznych będą poddawane procesom czyszczenia danych; będzie zapewniona kompletnośd danych; częstotliwośd aktualizacji danych będzie parametryzowana
 15. 15. Zasilanie hurtowni danych Przeniesienie danych archiwalnych statystyki medycznej Zasilenie hurtowni danych danymi statystyki medycznej (SSRMZ) Zasilenie hurtowni danych gromadzonymi w trybie administracyjnym Zasilenie hurtowni danych danymi GUS Zasilanie hurtowni danymi z RPWDL
 16. 16. Monitorowanie systemu ochrony zdrowia Zasilenie hurtowni danych danymi statystyki medycznej (SSRMZ) Projektowanie i Udostępnianie raportów i analiz pasywnych budowa Zasilenie hurtowni danych gromadzonymi w trybie administracyjnym Udostępnianie raportów i analiz interaktywnych Administracja Zasilenie hurtowni danych danymi GUS Przetwarzanie danych Realizacja analiz specjalistycznych Zasilanie hurtowni danymi z RPWDL
 17. 17. Dziękuję za uwagę 17

×