Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

24 klaviatura

1 140 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

24 klaviatura

 1. 1. KLAVİATURA Əsas klavişlərin təyinatı
 2. 2. Klaviatura Klaviatura – ədədi və mətn informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün universal qurğudur.
 3. 3.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End + 6 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del Standart klaviaturanın 100-dən çox klavişi var. Rahatlıq üçün onlar bir neçə qrupa birləşdirilib.
 4. 4.  Esc ~ ё ` Ё F3 1 Q F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 ! Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Ч С М И Т Ь Alt Funksional klavişlər Alt Gr F1  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete Shift 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl - F12 Hər proqramda onların öz funksiyaları var. . 0 Ins Del
 5. 5.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Ч С М И Т Ь Alt Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl Windows sistemində adətən: F1. – axtarış sistemi çağırmaq üçündür Alt+F4 klavişlərin kombinasiyası – cari pəncərəni qapatmaq üçün. . 0 Ins Del
 6. 6.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Hərf-rəqəm və digər simvollar klavişləri qrupu. Bu klavişlər vasitəsilə mətn yığmaq olar. Del
 7. 7.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Idarəedici klavişlər qrupu. Alt Gr Ctrl 0 Ins . Del
 8. 8.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete Shift 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Alt Ctrl Shift, Ctrl, Alt klavişləri adətən digər klavişlərlə birgə işlənilir. 0 Ins . Del
 9. 9.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Enter – 1. növbəti abzasa keçmək 2. Seçilmiş əmri təstiq etmək Esc –. Seçilmiş əmri ləğv etmək Alt Ctrl 0 Ins . Del
 10. 10.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Tab– Backspace– Alt Ctrl 0 Ins . Del
 11. 11.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl 0 Ins . Del Klaviaturanın dilini dəyişmək üçün, məsələn ingilis dilindən azərbaycan dlinə keçmək üçün Alt+Shift və ya Ctrl+Shift klavişlərin kombinasiyalarından istifadə olunur.
 12. 12.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 $ ; 4 E R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Ч С Alt М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F4 # № 3 @ « 2 Q Tab F3  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Baş hərfləri yığmaq üçün Shift və hər hansı simvol klavişini eyni vaxt basmaq lazımdır. 6 Del
 13. 13.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End + 6 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del İxtiyarı mətnin fraqmentini birdəfəli baş hərflərlə yığmaq üçün Caps Lock klavişindən istifadə olunur. Onun üçün klaviş bir dəfə basılır və klaviatura Caps Lock rejiminə keçir - klaviaturanın müvafiq indikatoru işıqlanacaq.
 14. 14.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr Kursoru idarə edən klavişlər qrupu.  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del
 15. 15.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё 1 Q •Delete – ^ 5 T : 6 & ? 7 Y % F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ф Ы В А П Р О Л Д Z X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( У •Page Down– •Insert – R F7  Ц •Page Up –; •End – E W Shift •Home – $ ; 4 F6 F5  Й Caps Lock Ctrl F4 # № 3 @ « 2 ! Tab F3  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del
 16. 16.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Alt Gr Ctrl 0 Ins . Del

×