Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Rebolusyong industriyal

 1. REBOLUSYONG INDUSTRIYAL JOSE S. ESPINA
 2. Gawain1:AnoatPaanoKaya? Panuto:Imaginelife withoutthe following;
 3. Rebolusyong Industriyal •Tumutukoy sa kaganapang panlipunan at pang-ekonomiya noong ika-15 na siglo na humantong sa pagbabago mula sa lipunang agrikultural at komersyal tungo sa modernong industriyal.
 4. Bakit sa Great Britain umusbong ang Rebolusyong Industriyal? Dahil nagkaroon ito ng maraming uling at iron na naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika.
 5. Mayroon itong malakas na hukbong pandagat na magbibigay proteksyon sa kanilang imperyo. May sapat na kapital na naipon mula sa mga naunang gawaing pangkalakalan ( pagproprudyus ng tela)
 6. Naimbento ni Eli Whitney ang cotton gin Nakaimbento ng maraming makinarya na naging madali ang pagpoprodyus ng mga tela at mura na itong binibili ng tao.
 7. Mga Salik sa Pag-unlad ng Rebolusyong Industrial Paglaki ng Populasyon Patakaran sa kalinisan at kaayusan Naiwasan ang pagkakasakit Pagbabago sa materyal ng bahay Pagbuti ng pagkain
 8. Mga Salik sa Pag-unlad ng Rebolusyong Industrial Enclosure Movement Nagkaroon ng bagong kagamitan Nagkoroon ng teknik sa pagsasaka Pagtaas ngg produksyong Agrikultural Pagsasapribado ng mga lupain
 9. Mga Salik sa Pag-unlad ng Rebolusyong Industrial Rebolusyong Agrikultural Ararong yari sa bakal Seed Drill McCormick reaper Matinding pagdami ng produksiyong agrikultural at kita
 10. Mga Salik sa Pag-unlad ng Rebolusyong Industrial Katangian ng Ekonomiya Sistema ng Pananalapi Saganang Kapital
 11. Mga Salik sa Pag-unlad ng Rebolusyong Industrial Mga Imbensiyong Teknolohikal Steam Engine ni James Watt Patent System – panghihikayat sa mga imbentor na gumawa ng imbensyon kapalit ang premyo na ibibigay ng pamahalaan.
 12. Gawain 2: Sino Tech? IMBENSIYON IMBENTOR PAGLALARAWAN SA IMBENSYON COTTON GIN FLYING SHUTTLE SPINNING JENNY WATER FRAME SPINNING MULE POWER LOOM References: Textbook page 280-281
 13. Gawain 2: Sino Tech? IMBENSIYON IMBENTOR PAGLALARAWAN SA IMBENSYON COTTON GIN Eli Whitney Paghihiwalay ng buto ng bulak mula sa hibla. FLYING SHUTTLE John Kay Nagpabilis sa pag-ikid ng sinulid SPINNING JENNY James Hargreaves Nagpabilis ng walong beses sa pagikid ng sinulid WATER FRAME Richard Arkwright Nakapaghabi nang mas manipis subalit mas matibay na sinulid. SPINNING MULE Samuel Crompton Pinagsamang Spinning Jenny at Water Frame POWER LOOM Edmund Cartwright Combined thread to make a cloth References: Textbook page 280-281
 14. Power Loom Water Frame
 15. SPINNING JENNY FLYING SHUTTLE SPINNING MULE
 16. Mga SaliksaPag-unladngRebolusyongIndustrial Pag-unlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon Naimbento ni Richard Trevithick noong 1804 ang unang steam- powered locomotive na nagbigay-daan sa pagbubukas ng mga riles.
 17. Noong 1895 ipinagawa nina George at Robert Stephenson ang unanang komersyal na riles, ang linyang Stockton-Darlington Noong 1830 binuksan ang linyang Manchester at liverpool
 18. AngTelegraphnaimbensyonniSamuelF.B Morse
 19. ANU-ANO ANG EPEKTO NG REBOLUSYONG INDUSTRIYAL?
 20. Lumakiangpopulasyonsalungsoddulotngmigrasyon
 21. Nagsimula ang pagsasamantala sa mga kabataan atkababaihan.
 22. Napabuti ang kondisyong pangkapaligiran tulad ngmaayosnakalsada,tubigatseweragesystem.
 23. Nakilala ang dalawang uring panlipunan - ang uri ng manggagawa (Proletariat ) at ang gitnang uri (bourgeosie).
 24. Nag-ugat ang hindi magandang ugnayan ng mga mangggawa at kapitalista, umusbong ang mga pilosopiya na nagtatangkang bigyang kasagutan ang nakitang pagsasamantala sa kalagayannguringmanggagawa.
 25. Mga Pilosopo noong Rebolusyong Industrial Karl Marx (Marxism) Adam Smith (laissez faire) John Maynard Keynes
 26. Umunlad ang teknolohiyang may kakayahang maglabas o gumawa ng produkto nang maramihan sa mas murang halaga at mas mataas nakalidad.
 27. Nahikayat ang mga Kanluranin na pag-igtingin ang pananakop ng mga kolonya ( ikalawang yugtongimperyalismo).
 28. QUIZ
 29. HANAY A HANAY B 1. Edmund Cartwright A. SPINNING MULE 2. Samuel Crompton B. SPINNING JENNY 3. Richard Arkwright C. WATER FRAME 4. James Hargreaves D. FLYING SHUTTLE 5. John Kay E. POWER LOOM MATCHING TYPE
 30. 6. Tumutukoy sa pagbabago mula sa ekonomiyang nakabataysa agrikultura at komersiyo tungo sa ekonomiyang nakabatay sa industriya. IDENTIFICATION
 31. 7. Sa _____________ umusbong ang Rebolusyong Industriyal. FILL IN THE BLANK
 32. 8. Ang mga pagbabago sa agrikultura, industriya at transportasyon ay nakapagbago sa paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan. TAMA O MALI
 33. 9. Ang rebolusyong Industriyal ay nagbigay daan sa Ikalawang Yugto ng imperyalismo. TAMA O MALI
 34. 10. Ang Marxism ay pilosopiyang nagbibigay kasagutan sa pagsasamantala sa kalagayang ng uring manggagawa. TAMA O MALI
 35. ANSWER KEY 1 E 2 A 3 C 4 B 5 D 6 REBOLUSYONG INDUSTRIYAL 7 GREAT BRITAIN 8 TAMA 9 TAMA 10 TAMA WAG NYO BAGUHIN ANG SAGOT
Publicité