Publicité

класний керівник презентація досвіду

7 Jan 2016
Publicité

Contenu connexe

Similaire à класний керівник презентація досвіду(20)

Publicité

Plus de Юлія Дворак(20)

Dernier(20)

Publicité

класний керівник презентація досвіду

 1. Відділ освіти Дубровицької райдержадміністрації Рівненської області Селецький НВК «ЗОШ I-III ступенів- ДНЗ» Юлія Дворак
 2. Візитна картка • Освіта: вища • Спеціальність: учитель географії, біології • Категорія: друга • Педагогічний стаж: 5років • Стаж роботи класним керівником : 3 роки Юлія Дворак Проблема, над якою працюю:
 3. Екологічне виховання молодого покоління сьогодні, як ніколи, є надзвичайно актуальним. Нині науковці визначають істинне призначення людини – бути органічною часткою природи, жити і діяти за її законами. Перетворення навколишнього середовища має здійснюватись не стихійно, а з урахуванням об’єктивних законів природи, прогнозуванням побічних впливів. Таке може забезпечити тільки людина, вихована у повазі до життя, яка усвідомила універсальну цінність природи, необхідність раціонального використання її ресурсів і готова брати активну участь у розв’язанні екологічних проблем. Роль сучасної школи у підготовці такої людини незаперечна. Тому завданням кожного вчителя є виховати в кожного учня свідоме ставлення до природи, почуття відповідальності за довкілля як загальнолюдську цінність. В Концепції національно-патріотичного виховання зазначається, що „формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи посідає в Україні особливе місце. Це викликано багатьма причинами. Тому нашим дітям украй необхідні відчуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі, господарські, гуманні принципи природокористування.” Аргументація вибору теми Юлія Дворак
 4. Алгоритм реалізації проблеми 2013-2014 н. р. 2014-2015 н. р. 2015-2016 н. р. 2016-2017 н. р. Опанування теоретичними основами проблеми. Опрацювання відповідної літератури, інтернет- інформації.Вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з формування ціннісного ставлення особистості до природи Пошук шляхів вирішення даної проблеми. Створення банку інформації, збір матеріалів, розробка рекомендацій щодо впровадження проблеми в практику роботи, моделювання та проведення виховних заходів відповідно до обраної теми. Аналіз та підсумок отриманих результатів. Презентація результатів і вироблення практичних порад. Підготовка до друку рекомендацій, дидактичного матеріалу з досвіду роботи Презентація досвіду роботи з метою впровадження та поширення в практику роботи класних керівників школи Юлія Дворак
 5. Юлія Дворак Схвалено методичною радою (протокол №1 від 03.09.2013) Затверджено наказом по школі від 04.09.2013 №6
 6. Модель виховної роботи Юлія Дворак
 7. Юлія Дворак Мета Усвідомлювати красу природи, як унікального явища та її функцій в житті людини Сформувати у школярів екологічну культуру, мислення і свідомість, що грунтуються на ціннісному ставленні до природи Розвивати пізнавальний інтерес до природи, сформувати поняття та уявлення про довкілля Визначення необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідальне ставлення до неї Визначення дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу Розвивати уміння приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища Сформувати в учнів основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, громадських та загальнолюдських цінностей
 8. Юлія Дворак Завдання Оволодіння учнями знаннями про способи відповідального ставлення до природи, механізм його прояву, розвиток у них умінь і навичок відповідальної поведінки у природному середовищі Цілеспрямована організація позакласної виховної роботи, що забезпечує виявлення учнями відповідального ставлення до природи, практичну готовність до природоохоронної діяльності Виховання відповідального і шанобливого відношення до оточуючого середовища і до всього живого на Землі Розвиток доцільних моделей взаємин у системі «природа-людина» з метою забезпечення сприятливих умов ,оптимізації формування відповідального ставлення до природи в учнів Попередження руйнівного антропогенного впливу на оточуюче середовище Вивчення природи рідного краю.
 9. Юлія Дворак Очікувані результати Усвідомлення цінності природи в житті людини, самоцінності природи Почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальність за них Здатності особистості гармонійно співіснувати з природою Активній участі у практичних природоохоронних заходах Здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи Посильному екологічному просвітництві Сформованість в учнів основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, громадських та загальнолюдських цінностей
 10. Шляхи реалізації проблеми: • Позакласна робота • Навчально-виховна робота з учнями • Робота з органами учнівського самоврядування • Залучення батьків • Розробка методичних рекомендацій з питань розвитку потреби в ціннісному ставленні до природи • Співпраця з медсестрою, психологом, соціальним педагогом • Реалізація Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів, Програми національного виховання учнівської молоді Дубровиччини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ,Програми виховної роботи з класним колективом «Дім, в якому ти живеш» Класний керівник Юлія Дворак
 11. Форми роботи з учнями Виставки Конкурси Свята Диспути Виховні години Турніри Змагання Бесіди Екскурсії Трудові десанти Випуск стінгазетПроекти Рейди Вільне спілкування Юлія Дворак
 12. Важливою умовою успішного формування екологічної культури є практична діяльність Виховна година „ Захистимо нашу планету від екологічної катастрофи" Юлія ДворакОперація рейд «Чисте подвіря» Екскурсія до річки «Вода в природі, її стан і значення» Акція«Бережи птахів» Озеленення кабінету
 13. Важливою умовою успішного формування екологічної культури є практична діяльність Участь у районних конкурсах Екологічний конкурс «Комахи – мешканці луків, як охоронці довкілля» (у категорії мультимедійна презентація II місце); Екологічний конкурс «Збережи первоцвіті!»; Конкурс малюнків «Вода – джерело життя!»( III місце, нагороджені грамотою Дубровицького управління водного господарства); Екологічна стежка до урочища «Дуби»; Конкурс на кращу фотографію «Природа GLOBE»; Всеукраїнська благодійна акція «Нагодуй горобчика», «На допомогу зимуючим птахам!». Юлія Дворак Стаття у районій газеті «Дубровицький вісник»
 14. • Основним критерієм визначення ступеня реалізації Програми є визначення рівня вихованості школярів за ціннісними ставленнями. • Аналіз рівня вихованості дозволяє мені зосереджувати увагу на тому ціннісному ставленні, процентне відношення якого є найнижчим, аналізувати рівень вихованості учнів у класі, проводити певну корекційну роботу, коригувати план виховної роботи. Юлія Дворак Середній Хороший Високий 0 20 40 60 2013 - 2014 н. р. 2014 - 2015 н. р. Середній Хороший Високий У 2013 – 2014 н. р. відмічався понижений рівень вихованості за ціннісним ставленням до природи. Завдяки проектній діяльності учнівського колективу, корекційній роботі у 2014-2015 н. р. спостерігалося підвищення рівня вихованості за цими ціннісними ставленнями. Загалом у 2014-2015 н. р. рівень вихованості зріс на 4%. Динаміка росту ціннісного ставлення до природи
 15. Нам,класним керівникам, довіряють найдорожче –дітей,нашунадію, нашемайбутнє. Саме ми виховуємо із дітей майбутніх повноцінних членів суспільства. Кожен вчитель, ія особисто, намагаюсь вселяти дітям віру у власні сили, розвивати самостійність таініціативу, спонукати до творчої праці,абине зникло бажання щоразупіднятись насходинку вище. Дякую за увагу! Юлія Дворак
Publicité