Ce diaporama a bien été signalé.

Dự án Ung thư - Y Học Cộng Đồng 2021

0

Partager

1 sur 21
1 sur 21

Dự án Ung thư - Y Học Cộng Đồng 2021

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Description

Tổng kết Dự án Ung thư - Y Học Cộng Đồng 2021

Transcription

 1. 1. DỰ ÁN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ VIỆT NAM UNG THƯ - Y HỌC CỘNG ĐỒNG "Lantỏakiếnthức-Kếtnốiyêuthương-Vìsứckhỏecộngđồng"
 2. 2. Tổng quan về dự án Nhân sự Những con số nổi bật 01 03 02 MỤC LỤC Những hoạt động - sự kiện 04 Một số đối tác chính 05
 3. 3. 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
 4. 4. "Lan tỏa kiến thức - Kết nối yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng" Thời gian thành lập Tháng 10, năm 2017 Dự án "Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư Việt Nam - Ung thư Y Học Cộng Đồng" Là một dự án của Tổ chức Y Học Cộng Đồng, tập trung hướng tới bệnh nhân Ung thư Việt Nam.
 5. 5. Sứ mệnh Xây dựng, phát triển cộng đồng Ung thư ngày càng vững mạnh. Kết nối các bác sĩ với bệnh nhân, người thân và sinh viên. Truyền thông các kiến thức tới cộng đồng qua nhiều hình thức khác nhau, cả online và offline. Giúp bệnh nhân và người thân làm chủ, làm trung tâm của quá trình điều trị bằng kiến thức đúng đắn, theo tiêu chuẩn của thế giới về ung thư. Qua đó đẩy lùi các thông tin xấu, sai lệch. "Lan tỏa kiến thức - Kết nối yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng"
 6. 6. 2. NHÂN SỰ
 7. 7. TS. BS. PHẠM NGUYÊN QUÝ Chủ tịch, nhà sáng lập Khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren Đại học Kyoto 2. NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH
 8. 8. BAN TRUYỀN THÔNG 01 03 02 04 06 05 07 Nguyễn Thị Hồng Trâm Trương Gia Tuyết Nguyễn Thị Kim Tuyến Nguyễn Thị Bích Ngân Trần Nguyễn Lan Anh Nguyễn Minh Anh Danh Kim Ngân Phú 2. NHÂN SỰ
 9. 9. BAN TRUYỀN THÔNG 08 10 09 11 12 Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Hồng Duyên Võ Ngọc Tú Đỗ Hồng Mạnh Đặng Thị Huyền Trang 2. NHÂN SỰ
 10. 10. BAN ĐỐI NGOẠI 01 03 02 04 Nguyễn Việt Hà CEO Kennet Company (Japan) Trần Thanh Bình Lê Hà Việt Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 2. NHÂN SỰ
 11. 11. CTV YOGA ONLINE 01 03 02 04 Nguyễn Thị Thùy Dương Tống Nhật Hiền Nguyễn Thị Hậu Bùi Thị Bích Hợp 2. NHÂN SỰ
 12. 12. HLV YOGA ONLINE 01 03 02 04 06 05 07 Yến Minh Ann Nguyễn Thị Tươi Dương Vũ Trần Lê Ngọc Hậu Vũ Kim Đam Phương Phạm Hương Đặng Thị Thu Hiền 2. NHÂN SỰ 08 Nguyễn Thu Hương
 13. 13. HLV YOGA ONLINE 09 11 10 12 14 13 15 Nguyễn Diệu Linh Phạm THị Hảo Trần Thị Thanh Trang Trần Thu Hằng Trần Thị Vân Anh Nguyễn Vân Hương Phạm Hồng Nhung 2. NHÂN SỰ 16 Lê Anh Lê
 14. 14. 3. NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
 15. 15. 132 Bài chăm sóc giảm nhẹ trên website 700 Bài về ung thư trên website 27 Bài thiết kế infographic 37 Bác sĩ và chuyên gia hỗ trợ 4.302+ Lượt theo dõi Fanpage Ung thư - Y Học Cộng Đồng 23.100+ Thành viên tham gia Group Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư 3. NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
 16. 16. 11 Chương trình "Nghìn lẻ một đêm K" 272 Buổi tập "Yoga Online" 01 Chương trình minigame tổ chức cho bệnh nhân Ung thư 3. NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 38 người tham gia 41 bài viết 13.764 lượt tương tác 1.251 người tham gia 16 HLV Yoga
 17. 17. 4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN
 18. 18. 4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG/SỰ KIỆN Webinar/ Livestream
 19. 19. 5. MỘT SỐ ĐỐI TÁC CHÍNH
 20. 20. 5. MỘT SỐ ĐỐI TÁC CHÍNH
 21. 21. "Lan tỏa kiến thức - Kết nối yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng" CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ ĐÃ QUAN TÂM!

Description

Tổng kết Dự án Ung thư - Y Học Cộng Đồng 2021

Transcription

 1. 1. DỰ ÁN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ VIỆT NAM UNG THƯ - Y HỌC CỘNG ĐỒNG "Lantỏakiếnthức-Kếtnốiyêuthương-Vìsứckhỏecộngđồng"
 2. 2. Tổng quan về dự án Nhân sự Những con số nổi bật 01 03 02 MỤC LỤC Những hoạt động - sự kiện 04 Một số đối tác chính 05
 3. 3. 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
 4. 4. "Lan tỏa kiến thức - Kết nối yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng" Thời gian thành lập Tháng 10, năm 2017 Dự án "Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư Việt Nam - Ung thư Y Học Cộng Đồng" Là một dự án của Tổ chức Y Học Cộng Đồng, tập trung hướng tới bệnh nhân Ung thư Việt Nam.
 5. 5. Sứ mệnh Xây dựng, phát triển cộng đồng Ung thư ngày càng vững mạnh. Kết nối các bác sĩ với bệnh nhân, người thân và sinh viên. Truyền thông các kiến thức tới cộng đồng qua nhiều hình thức khác nhau, cả online và offline. Giúp bệnh nhân và người thân làm chủ, làm trung tâm của quá trình điều trị bằng kiến thức đúng đắn, theo tiêu chuẩn của thế giới về ung thư. Qua đó đẩy lùi các thông tin xấu, sai lệch. "Lan tỏa kiến thức - Kết nối yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng"
 6. 6. 2. NHÂN SỰ
 7. 7. TS. BS. PHẠM NGUYÊN QUÝ Chủ tịch, nhà sáng lập Khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren Đại học Kyoto 2. NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH
 8. 8. BAN TRUYỀN THÔNG 01 03 02 04 06 05 07 Nguyễn Thị Hồng Trâm Trương Gia Tuyết Nguyễn Thị Kim Tuyến Nguyễn Thị Bích Ngân Trần Nguyễn Lan Anh Nguyễn Minh Anh Danh Kim Ngân Phú 2. NHÂN SỰ
 9. 9. BAN TRUYỀN THÔNG 08 10 09 11 12 Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Hồng Duyên Võ Ngọc Tú Đỗ Hồng Mạnh Đặng Thị Huyền Trang 2. NHÂN SỰ
 10. 10. BAN ĐỐI NGOẠI 01 03 02 04 Nguyễn Việt Hà CEO Kennet Company (Japan) Trần Thanh Bình Lê Hà Việt Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 2. NHÂN SỰ
 11. 11. CTV YOGA ONLINE 01 03 02 04 Nguyễn Thị Thùy Dương Tống Nhật Hiền Nguyễn Thị Hậu Bùi Thị Bích Hợp 2. NHÂN SỰ
 12. 12. HLV YOGA ONLINE 01 03 02 04 06 05 07 Yến Minh Ann Nguyễn Thị Tươi Dương Vũ Trần Lê Ngọc Hậu Vũ Kim Đam Phương Phạm Hương Đặng Thị Thu Hiền 2. NHÂN SỰ 08 Nguyễn Thu Hương
 13. 13. HLV YOGA ONLINE 09 11 10 12 14 13 15 Nguyễn Diệu Linh Phạm THị Hảo Trần Thị Thanh Trang Trần Thu Hằng Trần Thị Vân Anh Nguyễn Vân Hương Phạm Hồng Nhung 2. NHÂN SỰ 16 Lê Anh Lê
 14. 14. 3. NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
 15. 15. 132 Bài chăm sóc giảm nhẹ trên website 700 Bài về ung thư trên website 27 Bài thiết kế infographic 37 Bác sĩ và chuyên gia hỗ trợ 4.302+ Lượt theo dõi Fanpage Ung thư - Y Học Cộng Đồng 23.100+ Thành viên tham gia Group Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư 3. NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
 16. 16. 11 Chương trình "Nghìn lẻ một đêm K" 272 Buổi tập "Yoga Online" 01 Chương trình minigame tổ chức cho bệnh nhân Ung thư 3. NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 38 người tham gia 41 bài viết 13.764 lượt tương tác 1.251 người tham gia 16 HLV Yoga
 17. 17. 4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN
 18. 18. 4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG/SỰ KIỆN Webinar/ Livestream
 19. 19. 5. MỘT SỐ ĐỐI TÁC CHÍNH
 20. 20. 5. MỘT SỐ ĐỐI TÁC CHÍNH
 21. 21. "Lan tỏa kiến thức - Kết nối yêu thương - Vì sức khỏe cộng đồng" CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ ĐÃ QUAN TÂM!

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

×