Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sbk powerpointmall vit_2015

Prochain SlideShare
Densy vI
Densy vI
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9
1 sur 9

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Sbk powerpointmall vit_2015

  1. 1. Svenska Brukshundklubben 2016-03-01 Ylva Holm/Josefin Bergquist
  2. 2. Organisation
  3. 3. Lokalklubb •Styrelse •Sektorer •Kommittéer •Medlemsmöten
  4. 4. Från lokalklubb till central organisation • Alla medlemmar kan skriva motioner till lokalklubb, distrikt eller rasklubb • Lokalklubben kan skriva motioner till distrikt eller kongress • Lokalklubben väljer representanter till distriktet • Distriktet väljer representanter till kongressen • Distrikt och rasklubbar kan skriva motioner till kongressen
  5. 5. Motion till lokalklubb • medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben • medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen • klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande • motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte • medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen • Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen
  6. 6. Historia •Första världskriget – patrull- och räddningshundar. Polishundar början av 1900-talet •Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden (FSSSH) 1918 •1919 association med SKK •1920 första tävlingen •Rasklubbar bildades som skötte utställningar och avelsarbete
  7. 7. • 1930-talet splittring o sönderfall • Andra världskriget – ökat behov av hundar • Brukshundsklubben bildas 1940 • Raser: airedaleterrier, boxer, dobermannpinscher, riesenschnauzer, rottweiler och schäfer • 1940 – 10 klubbar, 1950 67 klubbar (4400 medlemmar)
  8. 8. Brukshundsklubben idag •60000 medlemmar •300 lokalklubbar •18 distrikt •Ideell frivillig organisation •Agility, rallylydnad, bruksprov med spår, sök, rapport och patrull, IPO, IPO-R, lydnad, patrullhundar, räddningshundar, utställningar.
  9. 9. Bruksraser idag

×