Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Finanšu menedžmenta
 saturs uzņēmumā
Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība
        I. Spīčas lekcija
Plāns

Finanšu vadība kā pārvaldes sistēma

Finanšu vadība kā pārvaldes funkcija

Finanšu vadība kā uzņēmējdarbības forma
...
1. Finanšu vadība kā pārvaldes
         sistēma


1. Finanšu vadība kā pārvaldes sistēma sastāv no 2
  apakšsistē...
Finanšu vadībā:

➡ Pārvaldāmais objekts ir kopējā naudas apgrozījuma
 nosacījuma īstenošana, finansiālo resursu un attiecī...
Pārvaldāmo finanšu objektu funkcionēšanu pārvaldes
subjekta darbība ietekmē šādi:jebkurš pārvladāmais objekts, jebkurš ...
Divi finansu vadības funkciju tipi:
pāŗvaldes objekta funkcijas

pārvaldes subjekta funkcijas
2. Finanšu vadība kā pārvaldes
       funkcija


Finanšu vadībā ietilpst saimnieciskā subjekta pārvaldes
aparātā un ...
Finanšu pārvaldē galvenā persona ir finansu līdzekļu
vadītājs jeb vadošais finansists, kura veicamos
pienākumus reglamentē d...
3. Finanšu vadība kā
    uzņēmējdarbības formaFinanšu vadība kā uzņēmējdarbības forma var būt
nodalīta kā patstāvīg...
Finanšu tirgus veidi:valūtas tirgus

vērtspapīru turgus

aizdevu kapitāla tirgus

zelta tirgus
4. Finanšu mehānisma un tā
       struktūra
Finanšu mehānisma struktūru veido

➡ finanšu vadīšanas metodes,
➡ finanšu ...
Finanšu vadības metodes:

plānošana,
prognozēšana,
pašfinansēšanās,
investēšana,
kreditēšana,
apdrošināšana,
noma,
līzings....
Finanšu regulēšanas metodes:

peļņa,

ienākumi,

amortizācijas atskaitījumi,

cena,

dividendes,

noguldījumi....utml.
Finanšu tiesiskais nodrošinājums:


likumi,

valdības lēmumi:

ministriju rīkojumi,

licences,

saimniekošnas subjekta sta...
Normatīvi:instrukcijas,

normas,

metodiskie norādījumi,

u.c. normatīvā dokumentācija
Infomācijas avoti:pārskati,

normatīvi,

plāni,

prognozes....utml.,
Finanšu menedžmenta
 saturs uzņēmumā
Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība
        I. Spīčas lekcija
...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1.lekc. Mag. Finanšu mendžmenta saturs uzņēmumā

4 091 vues

Publié le

1.lekc. Mag. Finanšu mendžmenta saturs uzņēmumā

Publié dans : Économie & finance, Business

1.lekc. Mag. Finanšu mendžmenta saturs uzņēmumā

 1. 1. Finanšu menedžmenta saturs uzņēmumā Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība I. Spīčas lekcija
 2. 2. Plāns Finanšu vadība kā pārvaldes sistēma Finanšu vadība kā pārvaldes funkcija Finanšu vadība kā uzņēmējdarbības forma Finanšu mehānisms un tā struktūra
 3. 3. 1. Finanšu vadība kā pārvaldes sistēma 1. Finanšu vadība kā pārvaldes sistēma sastāv no 2 apakšsistēmā: 1. no pārvaldes apakšsistēmas kā pārvaldes, 2. no pārvaldes apakšsistēmas kas darbojas kā pārvaldāmais objekts.
 4. 4. Finanšu vadībā: ➡ Pārvaldāmais objekts ir kopējā naudas apgrozījuma nosacījuma īstenošana, finansiālo resursu un attiecību regulēšana saimniekošanas procesā starp saimnieciskajiem subjektiem un to struktūrvienībām ➡ Pārvaldības subjekts ir speciālistu grupa, kurā ierilpst finanšu direktors kā pārvaldes aparāta pārstāvis un finanšu vadītājs kā pārvaldnieks.
 5. 5. Pārvaldāmo finanšu objektu funkcionēšanu pārvaldes subjekta darbība ietekmē šādi: jebkurš pārvladāmais objekts, jebkurš process ir uzskatāms kā sistēma, nodošina mērķtiecīgu pārvaldes subjekta vadības iedarbību uz pārvaldāmajiem objektiem, finanšu sistēma pēc būtības ir sarežģīta; vienlaikus dinamiska un atklāta
 6. 6. Divi finansu vadības funkciju tipi: pāŗvaldes objekta funkcijas pārvaldes subjekta funkcijas
 7. 7. 2. Finanšu vadība kā pārvaldes funkcija Finanšu vadībā ietilpst saimnieciskā subjekta pārvaldes aparātā un ir tā sastāvdaļa Finanšu direktors vai galvenais finansists ir uzņēmuma pārvaldes aparāta sastāvdaļa un darbojas atbilstoši nolikumam “Par finanšu direkcijām”
 8. 8. Finanšu pārvaldē galvenā persona ir finansu līdzekļu vadītājs jeb vadošais finansists, kura veicamos pienākumus reglamentē darba instrukcijas
 9. 9. 3. Finanšu vadība kā uzņēmējdarbības forma Finanšu vadība kā uzņēmējdarbības forma var būt nodalīta kā patstāvīga uzņēmējdarbības forma un atzīta kā patstāvīgs profesionālās darbošanās veids
 10. 10. Finanšu tirgus veidi: valūtas tirgus vērtspapīru turgus aizdevu kapitāla tirgus zelta tirgus
 11. 11. 4. Finanšu mehānisma un tā struktūra Finanšu mehānisma struktūru veido ➡ finanšu vadīšanas metodes, ➡ finanšu regulēšanas līdzekļi, ➡ tiesiskais nodrošinājums, ➡ normatīvi, ➡ informācijas avoti.
 12. 12. Finanšu vadības metodes: plānošana, prognozēšana, pašfinansēšanās, investēšana, kreditēšana, apdrošināšana, noma, līzings......u.c.
 13. 13. Finanšu regulēšanas metodes: peļņa, ienākumi, amortizācijas atskaitījumi, cena, dividendes, noguldījumi....utml.
 14. 14. Finanšu tiesiskais nodrošinājums: likumi, valdības lēmumi: ministriju rīkojumi, licences, saimniekošnas subjekta statūti...utml.,
 15. 15. Normatīvi: instrukcijas, normas, metodiskie norādījumi, u.c. normatīvā dokumentācija
 16. 16. Infomācijas avoti: pārskati, normatīvi, plāni, prognozes....utml.,
 17. 17. Finanšu menedžmenta saturs uzņēmumā Finanšu menedžments, investīcijas un banku darbība I. Spīčas lekcija ISMA 2009.g. oktobris

×