Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Sains
Tahun 6
Menyiasat Alam
Bahan
oleh:
Cikgu Amira
PengurusanPengurusan
BahanBahan
BuanganBuangan
Sumber Bahan Buangan
Contoh
Contoh
CCara Pembuangan Bahanara Pembuangan Bahan
Buangan yang tidakBuangan yang tidak
terancangterancang
CCara Pembuangan Bahanara Pembuangan Bahan
Buangan yang TerancangBuangan yang Terancang
Tapak pelupusan
Sisa Domestik
Sisa buangan seperti
kertas, plastik , kaca , sisa
makanan dan sisa
tumbuhan boleh
dilupuska...
Buangan terjadual
Buangan termasuk
sebarang buangan yang
bercampur dengan
minyak dan bahan kimia.
Buangan yang terkandung
...
Kitar semula
Kesan buruk pembuangan
Bahan Buangan yang tidak
terancang
@Bau yang busuk
@Tempat pembiakan mikroorganisma yang berbahaya
...
PENCEMARAN UDARA
PENCEMARAN AIR
WABAK PENYAKIT
Daripada
serangga
da haiwan
perosak
seperti tikus,
lipas
,nyamuk dan
lain-lain.
HUJAN ASID
BANJIR KILAT
Pereputan Bahan Buangan
KUIZ
 MENGAPAKAH KITA PERLU MENGURUSKAN
BAHAN BUANGAN DENGAN BETUL?
 BAGAIMANAKAH WABAK PENYAKIT BOLEH
TERSEBAR DISEBABK...
 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan situasi di atas ?
I Pencemaran udara
II Banjir kilat
III Pencemaran air
IV ...
Gambar di bawah ini menunjukkan keadaan sebatang
sungai pada tahun 2010 dan 2012.
2010 2012
SOALAN
 Apa yang diubah (pembolehubah
dimanipulasi) dalam penyiasatan ini, (K11)
…………………………………………….
 Apa yang diperhatik...
 Nyatakan satu sebab tentang keadaan
sungai Q in the year 2012. (K1)
………………………………………………..
 Tulis satu pemerhatian lain u...
Kadar pencemaran air sungai mempengaruhi bilangan
haiwan dan tumbuhan air yang mati.
  Nyatakan satu hubungan di antara d...
Pengurusan bahan buang
Pengurusan bahan buang
Pengurusan bahan buang
Pengurusan bahan buang
Pengurusan bahan buang
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pengurusan bahan buang

1 488 vues

Publié le

pengurusan bahan buangan

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pengurusan bahan buang

 1. 1. Sains Tahun 6 Menyiasat Alam Bahan oleh: Cikgu Amira PengurusanPengurusan BahanBahan BuanganBuangan
 2. 2. Sumber Bahan Buangan
 3. 3. Contoh
 4. 4. Contoh
 5. 5. CCara Pembuangan Bahanara Pembuangan Bahan Buangan yang tidakBuangan yang tidak terancangterancang
 6. 6. CCara Pembuangan Bahanara Pembuangan Bahan Buangan yang TerancangBuangan yang Terancang
 7. 7. Tapak pelupusan Sisa Domestik Sisa buangan seperti kertas, plastik , kaca , sisa makanan dan sisa tumbuhan boleh dilupuskan di tapak pelupusan. Pihak Berkuasa Tempatan
 8. 8. Buangan terjadual Buangan termasuk sebarang buangan yang bercampur dengan minyak dan bahan kimia. Buangan yang terkandung di dalam kumpulan Jadual Pertama di bawah Peraturan-peraturan Alam Sekeliling ( Buangan Terjadual) 2005 hanya boleh dilupuskan di tapak pelupusan yang diluluskan oleh JAS.
 9. 9. Kitar semula
 10. 10. Kesan buruk pembuangan Bahan Buangan yang tidak terancang @Bau yang busuk @Tempat pembiakan mikroorganisma yang berbahaya @Haiwan perosak
 11. 11. PENCEMARAN UDARA
 12. 12. PENCEMARAN AIR
 13. 13. WABAK PENYAKIT Daripada serangga da haiwan perosak seperti tikus, lipas ,nyamuk dan lain-lain.
 14. 14. HUJAN ASID
 15. 15. BANJIR KILAT
 16. 16. Pereputan Bahan Buangan
 17. 17. KUIZ  MENGAPAKAH KITA PERLU MENGURUSKAN BAHAN BUANGAN DENGAN BETUL?  BAGAIMANAKAH WABAK PENYAKIT BOLEH TERSEBAR DISEBABKAN PEMBUANGAN YANG TIDAK TERANCANG?
 18. 18.  Antara berikut yang manakah berkaitan dengan situasi di atas ? I Pencemaran udara II Banjir kilat III Pencemaran air IV Hujan asid A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Rajah 1 di sebelah menunjukkan situasi di suatu persekitaran Rajah 1
 19. 19. Gambar di bawah ini menunjukkan keadaan sebatang sungai pada tahun 2010 dan 2012. 2010 2012
 20. 20. SOALAN  Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini, (K11) …………………………………………….  Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini, (K12) ………………………………………………  Apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini, (K13) ………………………………………………
 21. 21.  Nyatakan satu sebab tentang keadaan sungai Q in the year 2012. (K1) ………………………………………………..  Tulis satu pemerhatian lain untuk menyokong jawapan di atas. (K3) ………………………………………………..
 22. 22. Kadar pencemaran air sungai mempengaruhi bilangan haiwan dan tumbuhan air yang mati.   Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat yang dikumpul berdasarkan pernyataan di atas. (K8) …………………………………………………… …………………………………………………….

×