Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Слънчева система-Маги-4в

3 243 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Слънчева система-Маги-4в

 1. 1. Човешките същества живеят на една малка планета в една зона на Вселената, наречена Слънчева система. Тя е част от галактиката Млечен път.
 2. 2. При ясна нощ в небето се виждат хиляди звезди. Те са малка част от нашата галактика - Млечен път. Той има формата на спирала и съдържа около 200 милиарда звезди.
 3. 3. Слъчневата система  Зародила се е преди 5 милиарда години след експлозия.  В центъра й се намира Слънцето.
 4. 4. Планетите в Слънчевата система са осем на брой. Слънцето притежава мощно притегляне, с което ги привлича към себе си.
 5. 5. Слънцето  То е център на Слънчевата система.  Огромната звезда доставя светлината и топлината, от които имаме нужда.  Слънцето свети в небето от 5 милиарда години.  Намира се на разстояние 150 млн км от Земята.
 6. 6. Нептун Земя Уран Марс Венера Меркурий е найблизката планета до Слънцето Юпитер е най-голямата Планета.Тежи 300 пъти повече от Земята и два пъти повече от всички взети заедно. Сатурн е опасан от пръстени, които ясно се забелязват със съвременните телескопи.
 7. 7. Планетата Земя • • • • Земята е третата планета. Единственото място в Слънчевата система, на което има живот,тъй като само тук има вода в течно състояние и кислород. Представлява цветно кълбо. Обикаля около Слънцето и едновременно прави завъртане около своята ос за едно денонощие.
 8. 8.  Земята извършва една пълна обиколка около Слънцето за една година = 365 денонощия и 6 часа.  При това движение се сменят сезоните.  Смяната на деня и нощта се дължи на въртенето около собствената й ос = 24 часа.
 9. 9. Луната  Намира се между Земята и Слънцето.  Движи се по орбита около Земята – неин спътник е.  Прави обиколка около Земята за 28 дни.
 10. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 11. 11. 1 М 2 3 4 5 6 7 8 9 а р с 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 12. 12. 1 М 2 Л 3 4 5 6 7 8 9 а у р н с а 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 13. 13. 1 М а р с 2 Л у н а м я 3 З 4 5 6 7 8 9 е 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 14. 14. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 3 З 4 5 6 7 8 9 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 15. 15. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е 3 З 4 6 7 8 9 н 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 16. 16. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н е р а 3 З 4 6 В 7 8 9 е н 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 17. 17. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н 3 З 4 6 В е н е р а 7 Н е п т у н 8 9 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 18. 18. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н 3 З 4 6 В н е р а 7 Н е п т у н 8 С 9 е л ъ н ц е 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 19. 19. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н 3 З 4 6 В е н е р а 7 Н е п т у н 8 С л ъ н ц е 9Ю п и т е р 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 20. 20. Благодаря за вниманието!
 21. 21. Вие гледахте една презентация на Магдалена Николова от ІV *в* клас ОУ “Шандор Петьофи” Хасково

×