Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Iepirkumi komunikāciju nozarē. Prezetnācija LETA un LTRK pasākumā

1 743 vues

Publié le

Ko valsts uzņēmumu komunikāciju iepirkumos varam mācīties no aģentūru sadarbības ar privātajiem uzņēmumiem un no komunikāciju stratēģiskās plānošanas?

Publié dans : Business
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Iepirkumi komunikāciju nozarē. Prezetnācija LETA un LTRK pasākumā

 1. 1. Iepirkumi komunikāciju jomā: ko varam mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas? Zigurds Zaķis Blogs (LV): www.ZigurdsZakis.lv Twitter: @zz_zigurds
 2. 2. Ikviens serviss (pakalpojums) ir komunikāciju bizness (“arods”) Valsts pārvalde = serviss / pakalpojums
 3. 3. Kāpēc tik daudz viduvēju, garlaicīgu kampaņu, kuras ikvienu atstāj vienaldzīgu?
 4. 4. Kāpēc tik daudz izniekotu (valsts) līdzekļu? (manas naudas!!!)
 5. 5. “ir OK” labi ļoti labi izcilinormāli mani neuzrunā Pamana/nepamana Atcerās/ neatcerās Nostrādā / nenostrādā Kā strādā kampaņa? uzskatāmības labad - primitīvi, nekritiski vienkāršojot nepamana pamana, visticamāk neatcerās pamana, bet vai nostrādā?
 6. 6. Pārāk bieži uztveram iepirkumu kā iepirkumu, nevis kā ceļu uz visefektivāko rezultātu 1. Likumiem un juristiem jākalpo rezultātam (efektīvai komunikācijai), nevis otrādi
 7. 7. 1. Stratēģija 2. Komunikāciju loma 3. Darba uzdevums 4. Izvērtēšana un attīstība 5. Pasūtītāja marketinga cilvēku profesionalitāte Priekšnosacījumi efektīvai kampaņai 0. Aģentūras darba izpratne (ko mēs pasūtām!!!)
 8. 8. Radošais   uzdevums Radošais processs Ideju  sistēmas a2s3ba Ražošana, Proto<pi, Testēšana,     Realizācija Realizācija,   mērījumi,   atgriezeniskās  saites, reaģēšana Kā aģentūru darbs (radošais process) mainās? + pieaugoša neprognozējamība ārējā vidē (increasing complexity and uncertaintly in outside world)
 9. 9. Būvējam tiltus (lielas, prognozējamus projektus ļoti reti - efektīvas kampaņas) risināt“atvērtus”izaicinājumus izmantot iespējas reaģēt uz augstu neskaidrību radīt jaunas iespējas “Ūdenskrituma”projekti (“Waterfall”)
 10. 10. Ārējais vs. Iekšējais (in-house) Aģentūra vs. Komanda vs. Individuāli izpildītāji Universāla, plaša (full-service) vs. Specializēta Zināma vs. Augoša Lielākoties uz peļņu (“biznesu”) orientēta vs. aroda meistari un profesionāļi Radošā partnera izvēle Kompetences & prasmes Competences & capabilities (in-house vs. free-lance) Portfolio Darbi, darbi, darbi (Veiksmīgi!!!!) Cilvēki - Motivācija, profesionalitāte Ķīmija € Quality Time Money
 11. 11. Projekts Kvalitāte Laiks Resursi / investīcija ideja stratēģija radošā koncepcija mediju stratēģija mediju “pirkšana”
 12. 12. Projekts Kvalitāte Laiks Resursi / investīcija Komunikācijā un radošajā nozarēs tikai “zemākās cenas” izvēle ir absurda
 13. 13. www.zigurdszakis.lv
 14. 14. 1. Stratēģija 2. Komunikāciju loma 3. Darba uzdevums 4. Izvērtēšana un attīstība 5. Pasūtītāja marketinga cilvēku profesionalitāte Priekšnosacījumi efektīvai kampaņai 0. Aģentūras darba izpratne
 15. 15. 1 Stratēģija (a) ko tieši mēs gribam sasniegt? (b) kā mēs to sasniegsim? (c) ko mēs darīsim un ko nedarīsim? t.sk.: 4P - Product, Price, Place, Promotion
 16. 16. 2 Komunikāciju loma informēt (a) radīt interesi, (b) rosināt un uzturēt dialogu, (c) radīt emocionālu pārdzīvojumu, (d) polarizēt attieksmi un provocēt noformulēt viedokli, (e) iesaistīt adresātus darbībā u.t.t.;
 17. 17. Absurds: informatīvas kampaņas
 18. 18. 3 Darba uzdevums (Brief)
 19. 19. “The brief should be brief” Good brief Perfection is finally attained not when there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away. #strategy
 20. 20. Laba darba uzdevuma elemeti Plašāka aina. Kur mēs esam šodien? Konteksts (konkurence, ekonomika, kultūra)? Tendences. Izmaiņas. Izaicinājumi un mērķi. Ko tieši mēs vēlamies sasniegt? Auditorija. Ar ko tieši mēs runāsim? Uz ko fokusēsimies? Komunikāciju loma un mērķi. Loma. Mērķi. Ko tieši vēlamies mainīt rīcībā? Kas ir mūsu piedāvājums. Atslēgas ziņa (Single minded proposition). Apliecinājums (RTB) Praktiskie jautājumi. Laika plāns. Piegādes. Prasības. Izvērtēšanas kritēiji. Budžets. Apstiprinājumi.
 21. 21. www.ZigurdsZakis.lv
 22. 22. Nav un nebūs mazā lodziņa kur varēs iedot (viduvēju) uzdevumu un saņemt izcilu vai ļoti labu rezultātu. Viss, kas ir mazāk par to, ir invesīcijas izniekošana
 23. 23. 4 Izvērtēšana un attīstība
 24. 24. “Man tas nepatīk”. “Mums tas neder” Komitejas Pārspīlēti racionāla pieeja. Vidējie rādītāji (averages) Vēlme izvairīties no kļūdām par katru cenu. Standartizētas procedūras etc (Biometriskā) koncepciju testēšana. Zinātniskais mārketings. “Powerpoint slides with bullets” Vienošanās neesamība par skaidriem izvēles kritērijiem Kas nogalina idejas?
 25. 25. 5 Profesionalitāte
 26. 26. Meistarība Zināšanas Instrumenti Labākie piemēri (cases), vēsture Izpēte, analīze, apspriešana Teorētiskie modeļi, multidisciplināritāte, pasaules uzskats (stance) Piemēri & vēsture Pielietošana un hipotēžu pārbaudīšana, “mēģinājumu & kļūdu metode” Prasmes, iemaņas, procesi, efektivitiāte Prakse
 27. 27. 1. Stratēģija 2. Komunikāciju loma 3. Darba uzdevums 4. Izvērtēšana un attīstība 5. Pasūtītāja marketinga cilvēku profesionalitāte Priekšnosacījumi efektīvai kampaņai 0. Aģentūras darba izpratne (ko mēs pasūtām!!!)
 28. 28. Mēs esam pietiekoši liela valsts un mēs esam pārāk maza valsts lai varētu atļauties būt iecietīgi pret neprofesionalitāti, viduvējību un izšķērdību, tai skaitā valsts saziņā (komunikācijā) ar tās iedzīvotājiem [zz]
 29. 29. tw: @zz_zigurds blogs: zz.typepad.com ---> (no 1/10) www.zigurdszakis.lv prezentācijas: slideshare.net/zz_zigurds rakstu darbi un atradumi

×