Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Komunikācija un stratēģija: ļoti īss kopsavilkums LADC skolas nodarbībai #2

Komunikācijas stratēģija un stratēģa arods – ļoti īss kopsavilkums LADC Skolas otrās ZZ-nodarbības sākumā, jeb 12 svarīgākie no neskaitāmaijem pirmās nodarbības un dažādu prezentāciju slaidiem.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Komunikācija un stratēģija: ļoti īss kopsavilkums LADC skolas nodarbībai #2

 1. 1. @zz_zigurds zz 2020 Strategic Planner / Account Planner / Communication Strategist Zigurds Zaķis LADC Skola 2019/20, sesija #2 http://www.zigurdszakis.lv tw: @zz_zigurds Komunikācija un stratēģija. Ļoti īss kopsavilkums.
 2. 2. @zz_zigurds zz 2020 Strategy = making decisions. In advertising business, it’s about how to allocate finite resources in conditions of uncertainty to maximise the chances of desired results through creative interventions. via @faris
 3. 3. @zz_zigurds zz 2020 “Ikviens bizness (uzņēmums, organizācija) šodien ir arī mediju un komunikācijas bizness!” Kompetences, prasmes, spējas. Individuāli UN organizācija. “Ikviens vadošs arods šodien ir arī komunikācijas arods!”
 4. 4. @zz_zigurds zz 2020 Neko. NEKO. PILNĪGI NEKO (paliekošu) nav iespējams panākt īstermiņā Komunikācijas stratēģija Stratēģiska komunikācija
 5. 5. @zz_zigurds zz 2020 Strategic Planner / Communication Strategist / Account Planner (Mentālie) modeļi Instrumenti , pieejas, tehnikas Sistem(āt)iska pieeja Zināšanas un teorija Cilvēks un sabiedrība Customer and Society Komunikācijas/zīmola stratēģis: kompetences Radošais darbs, kultūra, mediji Creativity, Culture, Media Ekonomika Economy & Business Tehnoloģija Technologies and tools Komunikācijas stratēģis Komunikācijas aģentūrā Reklāmas aģentūrā Dizaina studijā PR aģenturā Klienta Valsts pārvaldē
 6. 6. @zz_zigurds zz 2020
 7. 7. @zz_zigurds zz 2020 Fokusēšanās/segmentācija: visi vs. auditorija vs. mērķa grupas
 8. 8. @zz_zigurds zz 2020 Kādu rīcību jāpanāk? A B Stratēģis vs. komunikācijas loma Kā izskaidrot rīcību un motīvus? Kā mainīt rīcību? Kādu rīcību vēlamies panākt? Ko viņi domā un dara (nedara) šobrīd? Kāda pieredze (emocijas, darbības, zināšanas, informācija) tam nepieciešama?
 9. 9. @zz_zigurds zz 2020 Ikviena kampaņa mūsdienās ir integrētā kampaņa Ja neintegrē tu, to darīs kāds cits @zz_zigurds
 10. 10. @zz_zigurds Stāstniecība. Stāsta veidošana
 11. 11. @zz_zigurds zz 2020 Īpašas pieredzes un Vērtības radīšana Ieklausīties un izprast. Uzrunāt vajadzības/vēlmes/pretrunas Piedāvāt risinājumu. Pēc būtības. Uzlabot dzīvi/darbu/ikdienu Klausīties. Veidot atgriezeniskās saites Pārsteigt, izcelties Būt atšķirīgiem Daudzslāņainība Radīt notikuma sajūtu Radīt piedzīvojumu
 12. 12. @zz_zigurds zz 2020 Būt atšķirīgiem (Different) Būt atbilstošiem (Relevant) Points-of-Difference Points-of-Parity un Tagad vs. Nākotnē (Dinamiski) Konstatēt vs. Veidot Atbilstība un autentiskums
 13. 13. @zz_zigurds zz 2020 Strategy is the art of getting more out of a situation than the starting balance of power would suggest. via Lawrence Friedman "Strategy. A History"
 14. 14. @zz_zigurds zz 2020 Zināšanas un modeļi Piemērizpētes un vēsture Prakse Instrumenti un pieejas Teorija, modeļi (Mental Models), pētījumi un to pielietojums praksē. Prakse, nevis tikai pieredze. Pielietošana un hipotēžu pārbaude, “mēģinājumu & kļūdu metode” Digitālie un analogie. Taustāmi un abstrakti. Prasmes, iemaņas, procesi. Labākie piemēri (cases), vēsture Izpēte, analīze, apspriešana Studēt- prasmes Teorētiskie modeļi un to pielietojums praksē Sistēmisks, starpdiciplinārs skatījums Arods = Personiskā profesionālā izaugsme kā (neapspriežama) prasība
 15. 15. @zz_zigurds Stratēģija ● Komunikācija ● Zīmolvedība ● Dizains Dzeltenā Zemūdene STUDIJA tw: @zz_zigurds blogs: www.ZigurdsZakis.lv

×