Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
AzIKT-valtámogatott
probléma-alapútanulásés
lehetőségeiazidegennyelv
tanításban
Czékmán Balázs – Somfalvi Zita – Szabó Fru...
Elméleti háttér
IKT-val támogatott PBL
Projektek a gyakorlatban
Jövőbeni irányok
DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debr...
Probléma
alapú tanulás
(Problem-
based
learning)
• A tanulás tanuló központú.
• A tanár csak segítő (facilitátor)
szerepet...
A gondolati felfedezésen alapuló
tanulási stratégia
DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
Célok:
 alkalmazkodás és
részvétel a
változásokban
 a probléma-
megoldás
alkalmazása új
helyzetekben
 kreatív és kritik...
IKT és
probléma-
alapú oktatás
 információs társadalom  információs
műveltség (Lomheim, 2005), információk
keresése, szű...
21. századi
készségek
Partnership for
21stCentury
Skills (Trilling és
Fadel, 2012)
• kritikus gondolkodás és problémamegol...
Tervezés
• tanulók
előzetes tudása
• ötletelés a
projektről
• kommunikáció
formáinak
meghatározása
• kollaboráció
formáina...
DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
Tervezés
• Mentimeter
• TeamUp
• Trello
• LMS:
• Moodle
• Edmodo
• Kommunikáció:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Kollab...
Projektek
DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
Projektmunka
általános
iskolában
DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
Projektmunka célja
Projektmunka a
felsőoktatásban
Angol-magyar
szakfordítós
hallgatók
• A tanulói önállóság fejlesztése
• ...
Projektmunka a
felsőoktatásban
Angol-magyar
szakfordítós
hallgatók
Projektmunka a
felsőoktatásban
Angol-magyar
szakfordítós
hallgatók
Köszönjük
a
figyelmet!
Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban
Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban

177 vues

Publié le

A diszciplína-alapú, lexikális tudás átadását előtérbe helyező oktatási megközelítésen túl egyre nagyobb igény mutatkozik olyan hatékony tanulásszervezési módokra, melyek a munkaerőpiacon elvárt készségek és képességek elsajátítását biztosítani tudják. A munkaerőpiaci elvárásokhoz hasonlóképpen a nemzetközi tanulói teljesítménymérések (PISA, TIMMS) is egyre inkább megkövetelik a szaktárgyi ismereteken túlmutató kompetenciákat, ahogyan az IKT iskolai integrációja által biztosított innovatív lehetőségek is akkor lehetnek sikeresek, ha megfelelő pedagógiai koncepció társul hozzájuk (Hense et al., 2003). A hatékony tanulásszervezési módok egyike lehet a probléma-alapú tanulás (problem-based learning – PBL), ahol a diákok kiscsoportokban, valós életből vett problémákon alapuló feladatokon dolgoznak (Molnár, 2004). A PBL alkalmazásával számos készség fejleszthető, továbbá a tanulási attitűdre is hatást gyakorolhat. A számítógép alkalmazása kitágíthatja a lehetőségeket és megjelenhet az IKT-val támogatott PBL. Kutatások is megerősítik, hogy az IKT-val segített tanulási környezetben történő problémamegoldás pozitívan befolyásolja a diákok teljesítményét és tanulási folyamatát (Molnár, 2004). A probléma-alapú oktatás alkalmazása az idegennyelv tanítása során pozitív eredményeket mutat, a PBL-es tanulók kevesebb instrukcióval képesek tanulni, valamint íráskészségükben is választékosabbak (Othman–Shah, 2013). Az IKT alkalmazásával a diákok izgalmasabb és tartalmasabb tanulásról számoltak be angolórákon, valamint motiváltabbakká váltak az angol nyelv használatára (Marwan, 2015).
Előadásunkban egyrészt a probléma-alapú oktatás során alkalmazható IKT eszközöket kívánjuk bemutatni, melyek mindegyike az idegennyelv tanításában is használható. Az összegyűjtött megoldások segítséget nyújthatnak a projekttervezés, a csoportalakítás, a kommunikáció, az információgyűjtés és a kollaboráció során, valamint támogatják projekttermék összeállítását és végül az értékelést (például online szóasszociációs módszerrel). Előadásunkban másrészt jó gyakorlatok ismertetésével kívánjuk az IKT-val támogatott PBL előnyeit és kihívásait bemutatni; ennek érdekében három különböző projektet ismertetünk, melyek általános iskolában, nyelviskolában és a felsőoktatásban kerültek lebonyolításra.

kulcsszavak: probléma-alapú oktatás, PBL, IKT, idegennyelv-tanítás, angol

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban

 1. 1. AzIKT-valtámogatott probléma-alapútanulásés lehetőségeiazidegennyelv tanításban Czékmán Balázs – Somfalvi Zita – Szabó Fruzsina Debreceni Egyetem HumánTudományok Doktori Iskola PhD hallgató
 2. 2. Elméleti háttér IKT-val támogatott PBL Projektek a gyakorlatban Jövőbeni irányok DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 3. 3. Probléma alapú tanulás (Problem- based learning) • A tanulás tanuló központú. • A tanár csak segítő (facilitátor) szerepet játszik. • A tanulók kisebb csoportokban dolgoznak, a probléma többféle megoldását dolgozzák ki. • Bonyolult, komplex problémák adják a tanterv fókuszpontjait. • A tanulói értékelés az ön- és társértékelést állítja előtérbe. DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 4. 4. A gondolati felfedezésen alapuló tanulási stratégia DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 5. 5. Célok:  alkalmazkodás és részvétel a változásokban  a probléma- megoldás alkalmazása új helyzetekben  kreatív és kritikus gondolkodás  az alaptudás növelése  vezetői készségek kialakítása  nézőpontok különbözőségének elismerése  sikeres együttműködés csoportban  az önirányító tanulás elősegítése  hatékony kommunikációs készségek  különböző források kezelése DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 6. 6. IKT és probléma- alapú oktatás  információs társadalom  információs műveltség (Lomheim, 2005), információk keresése, szűrése, feldolgozása (Csapó, 2005)  probléma-alapú oktatás az IKT eszközök hatékonyabb felhasználásáért (Molnár, 2005)  IKT-val támogatott probléma-alapú oktatás (Hense et al. 2003)  21. századi készségek (P21.org) DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 7. 7. 21. századi készségek Partnership for 21stCentury Skills (Trilling és Fadel, 2012) • kritikus gondolkodás és problémamegoldás • kommunikáció és együttműködés • kreativitás és innováció Tanulás és innováció elsajátítása • információs műveltség • média-műveltség • IKT-műveltség A digitális műveltség készségei • rugalmasság és alkalmazkodóképesség • kezdeményező képesség és önirányítás • társas és kultúraközi interakciós készségek • produktivitás és elszámoltathatóság • vezetés és felelősségvállalás Karrierhez, életvitelhez szükséges készségek DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 8. 8. Tervezés • tanulók előzetes tudása • ötletelés a projektről • kommunikáció formáinak meghatározása • kollaboráció formáinak meghatározása Információ- gyűjtés • információk gyűjtése különböző forrásokból • szakértőkkel való beszélgetés • információk tárolása Tervtől a megvalósításig • információk vizsgálata • információk szintetizálása • információk összeállítása projekt- termékké Értékelés • önértékelés • csoport- értékelés • tanári értékelés • pontok jegyekké alakítása (Genareo & Lyons, 2015; Moursund, 2005 alapján) DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 9. 9. DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 10. 10. Tervezés • Mentimeter • TeamUp • Trello • LMS: • Moodle • Edmodo • Kommunikáció: • Facebook • Twitter • Instagram • Kollaboráció • Padlet • Linoit Információ -gyűjtés • GoogleTudós, ResearchGate, Academia.edu • Online enciklopédiák • Skype, Messenger, Viber • Evernote, OneNote, Google Drive, OneDrive Tervtől a megvalósításig • Digitális történetek: MovieMaker • Vlog • Blog (Wordpress, Drupal) • Prezentáció (PP, Prezi) • Padlet, Linoit • AR,VR Értékelés • „Játékosított" eszközök • ClassDojo • Classcraft • Szóasszociá- ciós vizsgálat DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 11. 11. Projektek DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 12. 12. Projektmunka általános iskolában DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 13. 13. Projektmunka célja Projektmunka a felsőoktatásban Angol-magyar szakfordítós hallgatók • A tanulói önállóság fejlesztése • Crime and Punishment szókincs (C1) alkalmazása szakterületre vonatkozóan • A szókincs feldolgozása és megközelítése a saját szakterületük felől DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 14. 14. Projektmunka a felsőoktatásban Angol-magyar szakfordítós hallgatók
 15. 15. Projektmunka a felsőoktatásban Angol-magyar szakfordítós hallgatók
 16. 16. Köszönjük a figyelmet!

×