Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Teamscan Zelfsturing Poster

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Teamscan Zelfsturing
Teamscan Zelfsturing
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Teamscan Zelfsturing Poster (20)

Publicité

Plus récents (20)

Teamscan Zelfsturing Poster

  1. 1. 12345 Teamscan zelfsturing Hoe gaat het met de zelfsturing in dit team? (Zeer) slecht Kan beter (Zeer) sterk Zelfstandig handelen Team werkt zelfstandig. Signaleert mogelijke problemen zelf. Lost problemen ook zelf op. Team neemt initiatieven, wacht niet af. Taak- en rolverdeling Team werkt effectief samen. Verantwoordelijkheden en taken zijn goed verdeeld. Kennis en vaardigheden van elk teamlid zijn goed benut. Ieder lid heeft een duidelijke rol en levert een bijdrage aan het team. Collegialiteit en werksfeer De werksfeer is prettig, stimulerend, open en vriendschappelijk. Men helpt en steunt elkaar. Teamleden vertrouwen op elkaar. Zicht op doelen Team heeft duidelijke doelstellingen. Ieder teamlid weet wat zijn of haar bijdrage moet zijn. Teamdoelstellingen zijn helder, realistisch en realiseerbaar. Zicht op resultaten Team weet hoe het presteert. Individuele en teamprestaties zijn zichtbaar. Team zoekt actief naar feedback om het zicht op hun prestaties te vergroten. Eigen ontwikkeling Team kijkt regelmatig naar eigen sterktes en zwaktes. Team maakt tijd voor opleiding, ontwikkeling en reflectie. Team werkt actief aan kwaliteits- en prestatieverbetering. Prestaties Team realiseert de doelstelling. Team levert kwantitatief en kwalitatief een goede productie. Het team presteert optimaal.
  2. 2. 12345 Teamscan zelfsturing Welke steun en sturing krijgt het team hierbij van de teamleider(s)? (Zeer) slecht Kan beter (Zeer) sterk Ruimte geven en loslaten Teamleider geeft team ruimte om zelfstandig te werken. Teamleider delegeert taken en verantwoordelijkheden. Team krijgt de ruimte om zelf te bepalen "hoe" de eigen resultaten te bereiken. Zichtbaarheid en aanwezigheid Teamleider is er voor het team als dat nodig is. Teamleider is bereikbaar, aanspreekbaar en regelmatig aanwezig. Team krijgt voldoende aandacht. Besluitvorming en participatie Voor het team belangrijke besluiten van de teamleider zijn duidelijk, eenduidig en op tijd. Team hoort de afwegingen en argumenten. Team kan eigen visie geven en teambelangen wegen mee. Openheid en vertrouwen Tussen team en teamleider bestaat onderling vertrouwen. Er is een open communicatie over en weer. We vertrouwen elkaar, respecteren elkaar, spreken elkaar aan en luisteren naar elkaar. Heldere kaders en doelen Teamleider is duidelijk over de te behalen resultaten. Team weet wat teamleider verwacht van het team. Deze doelstelling is realistisch, realiseerbaar en uitdagend. Team heeft zich aan de doelstelling verbonden Zicht geven op resultaten Teamleider geeft het team regelmatig informatie over hun resultaten. Teamleider zegt eerlijk wat hij/zij vindt van de inzet en prestaties van team en teamleden. De feedback is duidelijk, eerlijk en motiverend. Coaching en ondersteuning Teamleider coacht het team en de teamleden goed. Teamleider ondersteunt en faciliteert het team bij de uitvoering van hun taak. Team krijgt de steun en begeleiding die nodig is. Prestatiebevorderend Teamleider heeft aanpak en stijl van leidinggeven die maakt dat het team optimaal kan presteren.

×