Sophonisbe

452 vues

Publié le

Tragédie poétique

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
452
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Sophonisbe

 1. 1. Tamedyazt Idurar ireqmanen SOPHONISBE (Tadyant) Lêusin Äerbawi
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Sophonisbe (Tadyant)
 4. 4. 4
 5. 5. 5 Lêusin Äerbawi Sophonisbe (Tadyant)
 6. 6. 6 Tamawt n umaru Tadyant-agi tettwaxdem deg unebdu n 1989. Tu$-itt isem-is "Ajenwi n lâahed", tu$al ”Sophonisbe”. Di dujember 2004, tettureqqeâ u teffe$-d, i tikelt tamenzut, s ufus n Usqamu Unnig n Timmuz$a (HCA). Deg unebdu n 2013, nu$al $er-s, nules-as akk tira u nerna-yas-d aêric aneggaru (tibratin).
 7. 7. 7 « Oui, comme ma mère l’Afrique mille fois Conquise, mais qui demeure immuablement Elle-même... » Taos Amrouche, « Solitude ma mère »
 8. 8. 8 Tin$eft1 Tadyant tewwi-d $ef Sophonisbe, yelli-s n Asdrubal, tameîîut n Syphax, agellid n Imasisiliyen, a$ref amazi$. Syphax niqal tu$-it d amdakkel n Rruman. Akken ad t-id twexxer fell-asen, Carthage, ihi, ad tekker tnaseb-it, tefk-as Sophonisbe ; xas akken baba-s yeqqen-as yakan deg-s i Massinissa, agellid n Imasiliyen, u d$a akkenni ara s-ddukklen i Rome u ad tt-nna$en di tmurt n Lispan. Massinissa i tu$ si tama-s d amdakkel n Carthage di teswiât-nni, asmi ara ysell s wayagi, Ad t-yeqreê lêal u ad yegzem assa$en yellan gar-as d Carthage. Rome mi akken ara t-wali di Syphax texûer-it dayen, ad d-tezzi $er Massinissa wa ad tewwet ad t-id terr $ef llemm-is. D$a Massinisa ad yernu $er Scipion, ad yenna$ Syphax, yernu-t, yesse$vel tamana$t-is Cirta. Di Sophonisbe, mi ara tmuqel akken, ad tessuter di Massinissa ya$-itt ne$ yen$-itt wala ad d-te$li gar ifassen n Rruman. D$a Massinissa, yi$ilen Syphax yemmut deg umennu$, ad s-yeddu leb$i u ad yerr fell-as tame$ra d umatu. Maca ayagi ur t-iqebbel ara Scipion i yugaden $ef Massinissa ammar d anda t-tessefra$ Sophonisbe u ad asen-t-id terr d azrem uqelmun am akken texdem yakan d ugellid Syphax. Ad iâeddi ihi yagi-yas wa ad t-iêettem ad yu$al deg wayen akka iga. Massinissa mi ara yeîîilli maççi d ayen d-ifeddu di Sophonisbe, d$a ad iâeddi iceggeâ- as taqerâunt n ssem akken ad teg lêed i lmeêna-s. 1 Tin$eft : Argument.
 9. 9. 9
 10. 10. 10 Imyurar Syphax, agellid n Numidya. Massinissa, agellid nniven n Numidya. Sophonisbe, yellis n Asdrubal, tameîîut n Syphax. Scipion, asastan n Rome. Taqeddact n Sophonisbe. Akli n Masnsn. Ihellalen. Am$ar azemni. Tagnit di Sirîa, Qsenîina n wass-a, tamana$t n Numidya.
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Asekkir amenzu. Asayes amenzu. Am$ar azemni. Macahu ! Tellem cahu ! Irgazen yekkaten awal Yetturaren tamedyazt At tmedyazt d amawal N ddunit teb$iv ssnat Lmeâna tetta$ awal Ad dergen mazal tekkat
 13. 13. 13 Asayes II Ihellalen (Lheffa n yilfan) — D ilfan-nne$ (Kifkif) A lferê-nne$ Ilfan-nne$ Nettagad-iten D$a ma jerêen Glun yes-ne$ Lebêayer-nni Kfant irkel Leâtab-nni Iruê d asfel àçet ternum Tuççêa fiêel Nekkni nennum Nerou wabel Ilfan-nne$ Ifen akk ilfan Cebêen ûeêêan Di tmurt-nne$
 14. 14. 14 Tamduct-nni Deg i la nses Tlu$ dayen Kecmen dg-es Swan aman Teqqel i yives Qeyylen tekkan Deg later-ines Ilfan-nne$ Fehmen d aya £ran yerna Ula ay d-wwte$ Ilfan-nne$ Seg wasmi d-necfa Akka i $-d-ufan I ten-id-nufa Deg-sen laman I ak-nenna Wi i ten-isuman Yak aql-a$ da Ilfan-nne$ D nutni i d nutni Rebbi deg yigenni Nutni nnig-ne$
 15. 15. 15 Asayes III. Sophonisbe, taqeddact-is. Sophonisbe. Sel a Favma a wletma sel Bqaâlaxir a éérubat Aâdaw fell-ane$ i d-yen$el Am teérut deg tkessart Tikelt-a ixdem-a$ d cc$el Ur cukke$ ad d-negri a tinnat D$a argaz-nni iêeqqa Wissen amek tevra yid-s Yemmut ur yemmut ara Tessegra-t-id deffir-s Ne$ iruê yeooa-yi-d da Ula wi irnun $er $ur-s Aâdaw yewwev-d dayenni Ssefk a tamgervt i lmus Ur di-i$av ur di-nerzi Ar gma s-d-iîîfen afus Lbaz fi nedda ur neb$i I nexdem $ef tmurt drus
 16. 16. 16 Xas êemmle$-t tamurt tif-it Nni$-as i wul-iw : err ! D$a am zzayla nenher-it D nnif-is awer tt-yekker Akken ad as-d-tegri tmeddit Carthage ad tezher teâmer Nni$ ad yim$ur yefhem Yin-as ur tevlim ara Xas di tazwara ad yasem èri$ maççi d menwala Ad yeqlileê yessusem Yekk-d sennig tyita Lli-d ul-im ad m-êku$ Mmle$-am tin yevran yid-i A lbavna-w ad am-bru$ Alse$-d i yâeddan fell-i Ma drus a wletma i yettru$ Nna$ i tewâer tayri Sin yirgazen gar-asen Yiwen g wul wayev g leâqel Amek ara sen-ddu$ akken Ul-iw di tlemmast iwêel Yerna i sin d atmaten D weâdaw yeb$a ad tt-yecâel Nni$ i baba qeble$ Ay ansi i teb$u tekk èri$ d am$ar ara a$e$ Ur tufiv ara yi-d-yefk Ula d nekk ula i s-fke$ D igellilen am netta am nekk
 17. 17. 17 Asmi yeddi$ i s-nni$ Ad s-rre$ tablavt i wul Nekk d umeâzuz ssali$ Axxam ur a$-yesdukul Yettmekti-d ad d-ttmekti$ Mi $-tu$ d arrac nesmuhbul D Rome i yeb$an akka I $-yerran $er tûeffit Aâdaw-is anga yella Ad t-id nqewwer na$-it Awi-d kan ad s-yebdded da Ad as-yesfunneg targit
 18. 18. 18 Taqeddact. Ay axbir i a$ d-iwwven D ugellid amek i tevra D ajedâun-is i yjerrêen Infev-it-id $er lqaâa Deg widenni am igudar Lhedda fell-as d-zzin Ad t-ééu$ren am wakrar Si$ertemt a tulawin ! Nnan ma ur skaddben ara £ef Cirta te$li dayen Ëevru-ten-id $er da tura A ssaddat d iâessasen Rnu rnan nnan-iyi Anwa i dasen-d-yezwaren D aêbib-im n zik-nni A tita deg-ne$ yersen
 19. 19. 19 Ni$ ugade$ ad yerr ttar D ccama teooiv deg-s Yezlu-kem zdat umnar Ya$-d lêeq i wul-ines Yewâer webrid n tayri Weâren wuguren i t-yessan Drus i s-yessnen tikli D leqlil i t-id iâeddan
 20. 20. 20 Asayes IV. Sophonisbe, imanis. Di lêebs ideg lli$ Yella lexyal-ik Ssarame$ ad n-ff$e$ Ad wali$ udem-ik Di lêebs ideg lli$ Lehna ur a$-tufi Lweqt ittâeddin Amek ara yâeddi Di lêebs ideg lli$ Tiwwura u ttagint A ééher ay sâi$ Anda ddi$ llint Di lêebs ideg lli$ Arruz d ssnasel D acu ara k-ini$ A ééher imqeggel Di lêebs ideg lli$ èélent tirga-yiw Ugint ad aysent Cennunt tuff$a-yiw Di leêêbs ideg lli$ D keçç i ttaâu$ Sani rri$ d udem-ik Amek ara k-ttu$
 21. 21. 21 Asayes V. Masnsn, iman-is. Ay ass yufraren ay ass-a Ay ul-iw freê ternuv Tamurt n jeddi d baba Tu$al-ik-id ma ad tettruv Fell-as i nnejla$ nnfi$ D tagmat i d iyi-infan £ef qerru-w amcum rri$ Bdi$ inig d ameéyan Ff$e$ ur xdime$ ara Imi d-ssutre$ lêeq-iw I d-yekkren $ur-i d gma Yennak wagi d ayla-yiw Rou a tamurt ad n-knu$ Ad d-ssudne$ akal-im Si lferê anef-iyi ad ttru$ Tu$alev-iyi-d a cwiîîeê-iw Ay ass yufraren ay ass-a Ay ul-iw freê ternuv S kra nesâedda yâedda D nnuba-k tura ad tezhuv
 22. 22. 22 Asekkir II. Asayes I. Sophonisbe, Masnsn. Sophonisbe. Ah ! d keççini… ! Amek tettiliv ? Masnsn. Mi tenniv… La tettwaliv La heddre$ fell-am Ten$a-yi l$iba-m Wali anda d-gri$ Mi tenniv… La tettwaliv Fell-am la cennu$ Äeddi ma ad kem-ttu$ Seg wasmi d-cfi$
 23. 23. 23 Mi tenniv… La tettwaliv Mi ruêe$ ttu$-kem Ad d-zzi$ $ur-m Ad kem-id-mmekti$ Mi tenniv… La tettwaliv Di tirga svave$ Deg yisefra xeddme$ Wid i m-d-ttawi$ Mi tenniv… Wiss ma tecfiv £ef lehdur-nni Tenniv ass-nni Ad kem-id-smekti$ Sophonisbe. D acu k-nni$ ? Xas ini-yi-d Ttu$ ay aêbib Smekti-yi-d
 24. 24. 24 Masnsn. Tenniv-iyi : Ulac tayri ! D lekdeb irkelli Tu$al am laman- Nni wwin waman Tenniv-iyi : Ulac tayri ! Ass-a ne$ ivelli D tirga n teméi Simi ara tâeddi Tenniv-iyi : Ulac tayri ! Ttu-tt a wlidi D timucuha kan N wid yestufan Tenniv-iyi : Ulac tayri ! Ruê henni-yi Nni$-am : Ten$iv-iyi Susem a tayri !!!
 25. 25. 25 Sophonisbe. Sli$ i wayen ad d-issawal Fell-ak i d-bdan awal Ur nqebbel widen ixanen Nnif w’ur das ngi azal Labudda ad s-yebru wakal Acêal mu tevra d yiwen Argaz ur nêezzeb i lmuêal Sseg-s ara d-yezwir ccwal Ad t-wwten wid yettuten Aya a gma ar k-nhu$ cfu Tefkiv lâahed ur tettu Adrum-ik êed ma ad t-yeêqer Kker ma ad teréev asalu S leâtab mebla asteâfu S tid-ik vewwel-as lateô Ur êebbes akud la yleêêu A lhejna ass-en mi aa d-yejbu W’ad d-yerren jeddi ad s-yeêver
 26. 26. 26 Ur tettu lbaîel iâeddan D tewwurt i a$-d-réan U$alen-a$-d si tesga Neffe$ axxam i $-d-irebban Neooa-t ibeddel imawlan Nettru ass-a mi d-nemmekta I yevran d wayen ivran Nugem-d si lmeêna am waman Nerwa-tt u $-tectaq ara Bedde$ $ef tizi n tmeddit Wala$ azekka amack-it Wi iêrezn asirem-is ad t-yaf Ad k-ini$ awal ales-it Qqar-it ttâawad-it Alamma yger-d ixulaf Wi iooan talaba n tnaûlit Ad yecbu i$es di tessirt R tesga ad t-êazen i$uraf
 27. 27. 27 Masnsn. Win ara yemmten yella Win ara yeddern ulac Am teméin i a$-tevra Tid mu qqaren timeclac Ansi i a$-d-tekka tyita Necba iger nerna alewwac A wihin la ytell$en kan Ta d lêentit ta d tamment A tisselbi ten-yuman Kkren i yilel kerrzen-t Ay asmi fkant iéuran Nbeddel ssmid s takemt
 28. 28. 28 Sophonisbe. Zerrâen lxuf d lbaîel Teffe$ lmut d tineqqalin Leqmen lwerd d inijel Am ééerb i tmu$liwin Yal mi ara nekker ad nmuqel D tider$elt ay nedder$el Anida nbedd d tasraft La ttheggin deg tekmamin Ttverriqen di l$ulat La $-tt$izin timevlin Yefti uzaglu $ef sin Sers wa teddmev wihin Rran-a$ imru d azrem Lka$ev icuba r lekfen Leâqel di tselbi itellem Ayagi deg yiderwicen Rran asirem r yilem Armi yuyes ad yessirem Rran ccek di tyemmat Mmis ma d mmis N$an tavat di tavat Rnan tasusmi-s Gren annar di tegmat Wer tufi iman-is R tmucuha n zik rnan-tt Teâdem ussan-is
 29. 29. 29 Masnsn. Tiwwura begêent axxam Asemmiv la yeççali Ccer itturar f idekwnan Asirem iddaddac tikli Mi akken yettnerni ittim$ur Ittazzal ye$li yiwwas Mi ye$li yerreé g uzagur Nu$al nettazzal fell-as Axxam iêgen-it îîlam Ala avu la yetteffir Laé $ef yimi n ikufan Deg ulac la d-yettâemmir Tilufa r yiri n lkanun Lêif yeééel di tesga Leêzen yerra-d aqelmun Mebâid i la d-yettavsa Lehwa la tzeggwi g uxxam Adfel yerna-d tigad-is Lweêc ur yeooi amkan Kkes-d $ef ayeg ur iris Lehna tekmec di te$mert Ccwal isseêma abendir Lxiq yurar ti$er$ert Ma d iîij mazal yekkir
 30. 30. 30 Sophonisbe. A$-iyi a gma ne$ en$-iyi Imi akkagi i a$-yura Ur yi-ittaooa i wberrani Ddel ur as zmire$ ara (Ma swi$ r $ur-k tibûelt Yerkan)-nni qqaren akken Ur tent-ttaooa ad d-nezhent Sut Rome deg mm yixelxalen Lmut $ef medden irkelli Xerûum d gma ad i yi-ine$ Win d-itturebban yid-i Win d-tefka tmurt-nne$ Aâdaw u k-t-mmale$ ara Ma di $li$-d gar ifassen-is D rreêma ur tt-issin ara Deg-i ixdem rray-is Teériv d acu i a$-yeroan Tessnev tisselbi n Rrum Zzin-d akk yess-i iberdan Snezhen-d deg-i adrum D ixf-ik d yixf n tayri-k D kra nurar zik-nni Ad k-d-ssudne$ avar-ik Ttxil-k ay aêbib qil-iyi
 31. 31. 31 Masnsn. (Ad yezzi akin udem-is.) Ay$er d-tu$alev Ruêe$ ttu$-kem Itêaya-d wul-iw Eoo-it ttxil-m Ay$er d-tu$alev Ad yi-d-tesmektiv kan Truêev dayen D acu kem-id yerran Ay$er d-tu$alev Ula i di-tiniv Te$leq tektabt-im Äeddi ma ad tâeddiv
 32. 32. 32 (Yawi s wawal…) Ma tettu a tayri Smektay-itt-id I teqsivt-nni Ttawi-yas-tt-id Asmi akken ulac-itt Yenna wul b$i$-tt Jehle$ d amecîuê Afus-a yemsel-itt Wagi yessels-itt Rri$-as rruê T$abev am lexyal Gri$-d weêd-i Am llamba uzal Ur tu$ ur texsi Gar tili d tili Ur tban fell-i Ma vsi$ ne$ ttru$ Gar tayri d tayri Ur yi-iban sani D acu ara m-d-rnu$
 33. 33. 33 Sophonisbe. Ad ruêe$ a tamurt Ul-iw ur yeddi Ad ruêe$ a tamurt Ur iban sani Ad ruêe$ a tamurt Igiooi wâaruû Ad ruêe$ a tamurt Uqbel ad nimsus Ad ruêe$ a tamurt Tenîerrev nîerre$ Ad ruêe$ a tamurt Ula i am-xedme$ Ad ruêe$ a tamurt D inig i $-d-ifnan Ad ruêe$ a tamurt Ula wi i kem-iglan
 34. 34. 34 Masnsn. Amek ara truêev Sani ara têarev D ayen i $-ifaten I da$ immalen Tikwal am akken Acemma ur ittfat Kra ur ittmettat Mi yexsint tergin Ma tmuqlev akin D acu i d-iqqimen Lweqt ittâeddi Leâmer di$enni Leâmer d lfani Lweqt d lmuêal Tegriv kem… Mi ruêe$ ttu$-kem Ad ya$ lêal Teftiv $ef wacêal
 35. 35. 35 Ttxil-m a tayri Ur ttruê ara Qim yid-i Ur yi-ittaooa ara Qim ar nemwanas Ard yali wass U la ggane$ ara Am uferteîîu D win ay cbi$ Kemmi d tiniri Tagrest anebdu Di later-im r$i$ Ijdi iîij d tayri
 36. 36. 36 Masnsn. Amzun tu$alev-d Amzun tbedlev aîas Amzun tenniv-d Ar tin xedme$ nedme$-as Amzun tu$alev-d Ar laman-nni d layas Amzun tu$alev-d Tenniv ul-iw d aterras Yettraou-k kecm-d D lfeôê ad yagar fell-as Amzun tu$alev-d Ar tayri-nni-inem d layas Amzun tu$alev-d Yu$al-d kulci g yiwwas Tettruv teqqarev-d Ul-iw tgezmev tasa-s Amzun tu$alev-d Ar ussan-nni d layas
 37. 37. 37 Sophonisbe. Ul-iw tzed$ev-t Keçç ad t-id tessuturev A nniyya tmelkev-t Xas u$e$ wayev F tmurt âzizen Ur yi-d-tettûaêev Ma ooi$-k ay afrux F îîejra ubelluv Maççi d menwala Tin if tettrusuv Ata d keççini D acu ara s-teb$uv Ma ooi$-k ay ukyis £ef udem n tmurt-iw Meyyze$ ssali$ Fki$ ccerî-iw Talaba n lêerma-w D tin i d leohaz-iw
 38. 38. 38 Asayes II. Ihellalen. Ay akal rundu tettruv Ma drus i yâeddan fell-ak Ur yelli deg-k ma tettuv Ula $er tirga ddant-ak D acu k-mazal ad t-ternuv A rrezg-nne$ anda fell-ak Irgazen wid tt-iêemmlen En$-iten ur s-t-qqaren ara £er daxel ay rran êerqen Nnehta ur tt-id giren ara Irgazen wid tt-iâebden Ma ur tt-urgan u gganen ara Laûel-ik am tecrav ye$man Maççi d lêenni ad yekkes Seg wasmi d-bdan wussan I tt-id wwin deffir-s Sekra n triwa yellan Tara-nne$ a medden weêd-s
 39. 39. 39 Asayes III. Am$ar azemni. Amedyaz iger aéeîîa D taqbaylit i yga d ustu Awal izger s lmeâna Iferreq rruê iteddu Wwet ay amedyaz wwet èwer-k kkes-a$-d asefru Wi i s-yennan yemmut lêeq Xas ad inadi fell-as Ula d iîij ad $-yeâreq A win mu teâreq yemma-s In-as i zzit ad te$req Nnan-t-id nettâawad-as
 40. 40. 40 Asekkir III. Asayes amenzu. Syphax, Scipion. Scipion. Wali wali wi i d-yusan D agellid s timmad-is Ahaw zi$ egt-as amkan Xas akka meqqer ccan-is Ya êeûra ay ussan-nni Anida-k anida-ten Asmi i k-tu$ d ilelli Am lbaz $ef i$allen £ef yisem-ik êebsen waman Wi ara d-yinin maççi akka Tirrugza nnif d ayen kan S yes-k tzux tferka
 41. 41. 41 Ad k-d-rnu$ f ddula-nni Nekk mu d-tezziv aârur-ik Anida-tt tdukli-nni D kra neçça g uxxam-ik Lemmer di heddren yitran Id$a$en lemmer neîqen Ad ak-inin di Lispan Anwa din i k-iêudden Kra din iruê mavi Yewwet ugeffur iâedda £ef teqcict n yivelli Tenniv u kwen-ssine$ ara D$a ihi yelha wakka Muqel tagnit deg d-tegriv I yivulan-ik tura Ruê awi-ten-id mi tenniv In-as ad d-nadin fell-ak Xerûum yiwet n lemêella Tessawalev sâuéégen-ak In-as ad k-êudden tura Di$ netta amzun b$an-ak-tt Ruê yerreé yiwen usennan Ay ageswaê nndin-ak-tt D asfel i a$ k-id fkan
 42. 42. 42 Syphax. Ay ass amcum d ass-nni Asmi yu$e$ ti$irdemt Ad tezzi tezzi-d-fell-i Teqqes-i teoo-i-d tisiqest Segmi d-tewwev d a$izi Teqqar-i eoo leêbab-ik Lmerqa ye$li yizi Äiwed ay argaz leêsab-ik Siwa ul-iw ara llumme$ D netta i terwi ûûifa-s Mi s-nni$ a tin xedme$ Yenna-yi sellbe$ fell-as Tekkes-i leêbab d imawlan D kra i yi-xedmen lxir Amek tezdiv d izerman Tenna d wigad-iw axir Tegla ula s weâdaw-iw Tger-iyi-t-id $er tesga Yekcem-d ff$e$ axxam-iw I nnâi-w terra tame$ra
 43. 43. 43 Asayes II. Syphax, iman-is. Ay ixf-iw rfed s yixf-ik Ayagi deg yirgazen Ulac lâib di tiréi-k Zdi lqedd-ik $ef sawen Tarkeft in-as tâedda Kunwi ay ivan sgelfet D ilelliyen anda nedda Yir tudert axir nemmet £ef tmurt i $li$ yecbeê Maççi f tukerva i ttwaîîfe$ I wmezruy m’ad yewwet nneê Ad âyu$ ttubedre$ Qerreb-d a lmut wer ttagad Yya-d ad m-gre$ irebbi Mi d tudert ur d-ttâawad Xerûum d rrwaê s ibeddi Ay areé ikeccmen ta$rast Yettwakkes sser f ugellid Yu$al wayla-$ di têerraût Tizizwa ff$emt i webrid
 44. 44. 44 Hder ay asefru nîeq Fakk-iten-id ur ttkukru Argaz yettna$ $ef lêeq I wemzabni $ef wacu Ih d nekk d nekkini I wen-issalin tisiwa D dadda-k ay Arumi Xas akka seddu ssnesla Nekkini aql-i ad mmte$ Ma d kenwi cfut fell-i Nekk lule$-d ad d-qqime$ Di kenwi xas nn$et-iyi
 45. 45. 45 Asayes III. Sophonisbe, Syphax. Syphax. Sophonisbe muqel-d deg-i Ula ay d-ternuv tigad-im Ma âerqe$-am d nekkini Ih a wletma d argaz-im Maççi $er tuzzma i d-usi$ D ul-im ul’i nexdem ara Ur ifat ad am-t-ini$ Lexyal-im u ggane$ ara Fell-am i ssudne$ azrem I srewte$ tirgin êafi Ula mi akka d ini$em Mazal lemêibba-m deg-i I wul-iw nn$ant tesmin Nni$-as zi$ testafev A wi isâan seg ul-is sin Wi iqquren ad d-yilqiq wayev Jebde$-d ssif-iw muqle$ D udem-im i wala$ deg-s S u$ilif-im ttna$e$ Wiss amek tevra yid-s
 46. 46. 46 S yixf-im d yixf n tayri A wletma $urem i txeddmev Ruê nekki teççur-iyi I kem acimi ara temmtev èri$ d tiâdewt n Rum I kem-id yerran $er $ur-i Tayri n tiddas ur tettdum Ayen din akk d lxaîi èri$ weroin di têemmlev Akka i d-ufrare$ $ef ul-im D ul-iw k’i tesseêôaôtev Mazal-it di loerra-yim Sophonisbe. Ussan iâeddan âeddan A lukan ad d-u$alen Ad s-d-alse$ i wayen ivran Ur d-kki$ ansi nniven Lfayda n wawal d ta Tallit d-sâedda$ yid-ek Ini$ ur s-ndime$ ara Yak ur sewqe$ deffir-ek Tu$ev taluft-iw u$e$-k Tayri terna-d sufella Di ddunit-iw ni$ cerke$-k Ooi$-d ula d dderya
 47. 47. 47 Awal-agi beddel awal Ayen yevran yak yevra Tamu$li s ayen d-mazal Lemmer di $-yelli uzekka Maâni ulac u$ilif Ula wi izwiren zdat-ek Keçç ruê ay adrar n nnif Nekk aql-iyi-n deffir-ek
 48. 48. 48 Asekkir IV. Asayes amenzu. Scipion, Masnsn. Scipion. D acu akka sli$ ini-yi Ruê ay abeêri meqqrev D tidet tzewoev akkagi Yernu anita i tu$ev ! Buh ay amdakel buh buh Waqila yeffe$-ik leâqel In-as i wul-ik ttfuh Atayen yeb$a ad k-yesfel Anda-t deg-k urgaz-nni Yebdan tem$er d amecîuê I tmeddit i teg tizi Ur neqbil tirrugza ad truê D lebda yeîîef iman-is In-as ad teêren tnefsit Yettarra-tent $er wul-is Wala ad yeoo si teqbaylit
 49. 49. 49 Nnif tessnev azal-is Maççi d nekk ara k-yemmlen Tayri-yagi g umviq-is Ur tufiv wi k-iêettmen Ruê teqqimev d yiman-ik Teérev ma yecbeê waya Ayen d-tessasev i yiri-k Nekk cfu u stehza$ ara Syphax irreé dayenni D Rome i yesâa lexûem Sekra i d-iooa irkelli Tura d ayla-$ ad t-neddem S netta s tmeîîut-is D tmurt-nni ideg yeêkem Rnu-d ula d a$ref-is Wi ittalasen ad d-iqeddem D$a i tgellidt-agi Wi tt-illan ma di tceffuv Tettuv wi d baba-s âni Ne$ tura dayen tettuv D nettat akk kra da I yegren i$es gar-ane$ Wigi d lehdur n tsumta Tetti-d argaz fell-ane$
 50. 50. 50 D$a anef-as tura ad tsellek Tsellek aqdim d umaynut Aâejmi n Rome ad tt-yeârek Ar temmet s yir lmut I tikelt taneggarut £urek ay aêbib i txeddmev £ef ul-ik mdel tawwurt Ma ulac ad yames tamsev
 51. 51. 51 Masnsn. Lemmer d wayev ma s-ssle$ Maççi di lehdur i nxuû Imi d keçç ad ssusme$ Ayen ara d-tiniv drus Ulêal txedmev-tt yagi Terriv i flan tameîîut Akka i d tirrugza a lwali D iêiqel d-teooa tsekkurt Yerreé-n weâdaw tâetqev-t Tenniv ar nnif ala Tezwarev ul-ik tennu$ev-t Ay izem d-teooa tsedda Tenniv lêerma telha Ad nenna$ kan akken ilaq Maççi di teégi ay nella A lhiba lbaz aremmaq
 52. 52. 52 Maca … Kkes a$ilif wer ttagad Te$liv-v deg udrar n nnif D lâez hatat ilmendad Ur i-t-temmalev ay uvrif Lasmaê i yir tawenza I d-ye$lin gar yiâdawen Ma di d tudert ay teb$a Ilaq ad tefren yiwen Yegra-d a tagi ay tenniv Uyse$-tt asmi di yi-truê Kkes a$ilif tethenniv Alma d asmi aa yeffe$ rruê Ma rri$ tame$ra fell-as Maççi d zzhu i a$-d-ifnan Di leb$i kan ddi$-as èri$ tsedda i tt-yeroan Maâni ur tfehmev ara Taqbaylit ééeg ssendu Ruê ur a$-temmlev ara Win k-iêemmlen ad k-yesru !
 53. 53. 53 Asayes II. Masnsn, iman-is. A ru ay ul-iw fell-i Ne$ anef-iyi ad ru$ fell-ak Fiêel nni$-ak tenniv-i A tesrugmutev sli$-a$ A ru ay ul-iw fell-i Tt$ave$ la tett$avev D lqebla n teméi-k te$li Sani$er ara teééallev A ru ay ul-iw fell-i Di nekk d lâib ad ttru$ Ad s-inin terna-t tayri Ay asmi nt-tu$ ur tsu$ ! A ru ay ul-iw fell-i Xerûum d keçç d amwanes Aql-a$ nebzeg wer neksi Ur nemzil ur nemmurves
 54. 54. 54 Asayes III. Ihellalen. D nekkni i d-yesse$valen iv D nekkni i d-yessalayen ass D nekkni i yecban lêiv D nekkni i yecban llsas D nekkni i yekkaten awal I la ssusumen warrac D nekkni i yekkaten uzzal D nekkni i yesraw wulac D nekkni i n tizi n litta D nekkni i n tizi n îîiq D nekkni i n tizi n lehna D nekkni i n tizi yi$erriq D nekkni i d arraw n tmurt Nekkni i d amayeg ufella D nekkni i yecban tawwurt D nekkni i yecban tasga
 55. 55. 55 Asayes IV. Masnsn, akli. Msnsn. Ruê ay axudi heggi-d Heggi-d êellej$ar-nni Awi-yas-t i Sophonisbe Ternuv-as tabrat-agi Ha $urek efk-as-t s tuffra Tinv-as ur yezmir ad d-yas A wer nelhi d tiyita I yelhan d ssmaê in-as Asayes V. Sophonisbe, akli. Akli. Ax a lalla ttucegâe$-d Si $ur Sidi-w i d-kki$ £er $ur-m aql-i ssawve$-d Steqsi-yi-d ad m-ini$
 56. 56. 56 Am m-ini$ d acu ad m-ini$ A kra yezzan ur yettru Armi d ass-agi ay éri$ Azal-im ay asaru Ata wacu yi-d-yewwin Yerna-yam-d tabrat-a La m-yeqqar Sidi ax-tt-in Rebbi irad tuzzma tekfa Sophonisbe. I netta anda yella Ayen akka ur d-innunnet Ccedha$-t u zmire$ ara A wi iéran udem-is yemmet Sophonisbe (ad d-t$er.) Attayen tebrat-agi A wletma d taneggarut Xas ar nekkini ayes-iyi Ulamek i m-nekke$ tawwurt Lâahed amenzu yerreé Ma d wis sin îîfe$ deg-s In-as ul-iw am fareé Ayes-it ay imelli-ines
 57. 57. 57 In-as ax tarzeft-agi Ugade$ a wletma ad neênet Ibeddi bedde$ ass-agi Am kemmini zzman fayet £ef tmurt tefkiv teméi-m Wala ad tt-yennal weâdaw Ma teqqimev d yiman-im Ula nekk ass-a d nnuba-w Ula d nekk $ef tmurt-iw Menna$ a wletma tfehmev Dayen maççi deg ufus-iw Ur tektibev ur tkettbev Lemmer di s-yehwi i lmektub Tili si zik i nemlal A tazart ittin d aêbub Ay ixf-iw d acu d-mazal Tayri-nne$ d tagi i d nettat Nefka-tt d asfel i tsertit Nettmettat ur tettmettat Tennak d acu d ddunit A wletma awal efk-iyi-t Aêbib nnan am teâkemt Anida teâyiv sers-it D akessar ne$ d tasawent
 58. 58. 58 Sophonisbe. Ini-as tarzeft-ik îîfe$-tt Ma ala aya i gar ifassen-is Ula ma réaget qeble$-tt Mi d-tekka si tama-yis Ini-as ulac u$ilif Yessefk umayeg i tyita Tame$ra ne$ nnâi kifkif Mi d fell-a$ akka i yura Ini-as ayen akka ur d-terziv Xerûum d udem-ik nwali-t Ad ruêe$ wer di-tenniv Awal-ni if tebna ddunit Ini-as i lbaz aremmaq Ula i ylum deg yiman-is Nekk yid-s yak nemsewwaq Yal ta$awsa s wazal-is Yal ta$awsa s ssuma-s Ini-as baîel $er t$irdemt I $-d-tewwi nedma fell-as Wi ib$an ad yidir yemmet !
 59. 59. 59 Asekkir V Asayes I. Masnsn, iman-is. Masnsn. Tayri-nne$... Tekker-d am ujeooig Acemma ur tt-ixuû Txuûû-itt tefsut Tayri-nne$... Tekker-d tettinig Seg ufus $er ufus Alarmi temmut Tayri-nne$... Fell-as ad tenwer Tenêaf d tileméit Tini ad im$ure$ Tayri-nne$... Tekker tafejrit Tesker tameddit Tekk tawwurt teffe$
 60. 60. 60 Tayri-nne$... Ur terni deffir teméi Tu$al am tirgit Lhedda texsi Tayri-nne$... Tger i dunnit irebbi Tu$al am targit Tu$al-d irkelli (Tsew ssem.)
 61. 61. 61 Asayes II. Masnsn, Sophonisbe. (Tettmettat gar ifassen-is Netta la yteddu yeéri-s.) Masnsn. Tusiv-d ssusme$ Truêev ssusme$ Imi ara d-neîqe$ D acu ara d-ini$ Mm$i$-d qqure$ Valle$-d u$ale$ Imi ara im$ure$ Anef ad ggani$ Ad ggani$ tawwurt Ahat ad kem-id tefk D kemmini i d tasarut Afus-is d nekk Tusiv-d ssusme$ Truêev ssusme$ Imi ara d-neîqe$ D acu ara d-ini$ Mm$i$-d qqure$ Valle$-d u$ale$ Imi ara im$ure$ Anef ad sâeddi$ Ad sâeddi$ idurar Ad d-$lin fell-i Gar usawen d ukessar Tizi d kemmini
 62. 62. 62 Tusiv-d ssusme$ Truêev ssusme$ Imi ara d-neîqe$ D acu ara d-ini$ Mm$i$-d qqure$ Valle$-d u$ale$ Imi ara im$ure$ Anef ad d-mmekti$ Ad d-mmekti$ i yâeddan Tbeâdev fell-i Ad d-mmekti$ i d-yernan Kem baqi akkenni Tusiv-d ssusme$ Truêev ssusme$ Imi ur d-nîiqe$ D acu d-ssali$ Mm$i$-d qqure$ Valle$-d u$ale$ Imi ara ssusme$ Anef-iyi ad d-ini$ : Sophonisbe. D acu ara d-tiniv ?
 63. 63. 63 Masnsn. B$i$ ad m-êku$ U kem-ufi$ ara B$i$ ad kem-argu$ U la ggane$ ara Anida ara ddu$ Si tayri am ta £ef acu ay nennu$ Ur wala$ ara Nni$ ad kem-ttu$ Lexyal-m ata-ya Yufa-yi-d ttru$ Akken i di yi-iooa Mmlalen ivudan deg ufus-iw Nekk yid-m ur nemlal ara Dduklen sin deg ul-iw Nekk yid-m ur neddukel ara Sophonisbe. Ma têemmlev-iyi ?
 64. 64. 64 Masnsn. Tusiv-d kan Issenîi lferê-iw Ufi$ iman-iw Kkren ivudan D tira ay bdan Truêev kan U$alen a êettben ussan Tusiv-d kan Attan tu$ teméi-w Iwwet ikker ééher-iw Ruêen i$eblan D$a rnan wurfan Truêev kan Atna-ya zzin-d akken llan Tusiv-d kan Mmlale$ d wul-iw Tejjuooeg tayri-w Ur d-igri u$ilif Iquc akk lêif Truêev kan Iâawed asenîi am lexrif I kemmini ? Sophonisbe. èer keççini… !
 65. 65. 65 Masnsn. Tin b$u$ ssne$-tt Lamççi am kemmini Kemmini iman-im Ulac lemtel-im Kemmini d tayri mi ara tâellem Kemmini d ûûut-im D sser-im D kulci-yim Kemmini d tayri mi ara teqdem Tin b$u$ êemmle$-tt Lamççi am kemmini Kemmini weêd-m Ulac sennig-m Kemmini d tayri mi ara trekkem Kemmini ulac am kem Ulac deg udem Ulac deg yisem Kemmini d tayri mi ara tessusem Tin b$u$ vegâe$-tt Lamççi am kemmini Kemmini ala kem Anta ur nettasem Kemmini d tayri mi ara d-tezvem Kemmini wi ib$un yerûem Tissent s$ur-m Isefra yes-sem Kemmini d tayri mi ara tsellem
 66. 66. 66 Asayes III. Ihellalen. Ata-ya ata-ya wavu Ata-ya yekka-d tizi La yetteffir icennu Wexret-as ad iâeddi Ata-ya ata-ya wavu Ixav tamurt irkelli Ata-ya ata-ya wavu Yekka-d timura n medden Selt-as i la yettuvu Ixlef-d a$ebbar s allen Ata-ya ata-ya wavu Yusa-d ad yeglu yes-wen Ata-ya ata-ya wavu Yekka-d sennig n lkanun La yesgerwiê irennu Ëbes-it-id ay aâeggun Ata-ya ata-ya wavu Ur vmine$ i d-iteddun
 67. 67. 67 Asayes IV. Am$ar azemni. Macahu tellem cahu Taqbaylit ayen i k-nnan Iwa$ezniwen usefru Lmeâna anda u tt-walan Lâebd ittas-d ittruêu Ar awal ittas-d kan Amedyaz ikker r lebni Wi ixaqen irfed acewwiq Deg wawalen la ysenni La yettâawad yettêeqqiq Mi t-steqsa$ yenna-yi Taqbaylit tett$acca îîiq Ifûiêen asif d amsaâef Ad s-tiniv ulac deg-s Netta zi$ ar k-id iîîef I yruêen di tsusmi-ynes Anef iwbujad iskwefkwef Ayen din akk d asmusses
 68. 68. 68
 69. 69. 69 Idaren
 70. 70. 70
 71. 71. 71 Mêemmalen seg wasmi llan meééiyit. Wwin-tt akken armi d asmi meqqrit. Ma teqqarev ivudan n ufus, nutni akter. lêaûun ulac win ur ten-nessin, meééi meqqer. Niqal mmyexvaben akk ya. Melmi kan, tu$-it ittaru-yas tibratin. Atenta kra seg-sent :
 72. 72. 72 Tibratin
 73. 73. 73
 74. 74. 74 Yennayer 215 S.S.Ä Attan tusa-d Tayri d tmucuha-s d aêric Nettat d wayev Terna-d azgen di leâmer-iw I mi ara thedder ... Amzun d ass mi ara d-yali Tettu$al-d deg wawal-iw I mi ara tessusem... Amzun d iv mi ara d-ye$li Yiwen yiîij ay yellan Wayev d kemmini Tettâayar iîij Tessekreh i tizzya-s lemri Tettâayar irrij Tessa$ uvan irkelli Anwa ur tt-nettêemmil Iîij d wayyur di sin Nettat iman-is
 75. 75. 75 Me$res, 215 S.S.Ä Tayri-m tewwi-yi Hemmle$ am tagut Tayri-m tesru-yi Tessken-iyi lmut Tayri-m d asennan Nekk ul-iw êafi Tayri-m d iberdan Sseâreqn-iyi Tayri-m ay telha Ay tess$er deg-i Tayri-m ay ter$a Ay d-teooa a ccwami Tayri-m d ddunit Nekk u d-lule$ ara Tayri-m d targit Ur nesgan ara Tayri-m am lehwa- Nni tarqaqant Ur as-faqe$ ara Bezge$ s tawant Tayri-m d loennet Kulci yella deg-s Tayri-m d laxert D ajajiê n tmes
 76. 76. 76 Magu 215 S.S.Ä Ma kfant-i tirga Yiwet-im ad tili Ma tegra tnafa Ëûu i kemmini Fell-am ul yeêfa Tesseêfa-t tayri Fell-am ul yufa Yufa i yettnadi Ma kfan-i lehdur Ttre$ tasusmi Ula ma d lbur Lêeq-im ad yili Fell-am ul yeççur Ur t-ilêiq yimi Fell-am ul yeqqur Ur t-telêiq tayri
 77. 77. 77 £uct 215 S.S.Ä Yif-itt yiv Anda ur telliv D kem i d itri ur yewwi igenni D kem i d udem yugaren allen D kem ur d-nlul nekk $ile$ d kemmini D kem ur nemmut nekk $ile$ dayenni D kem ur neroi nekk $ile$ teroiv-iyi D kem ur nfut nekk $ile$ teooiv-iyi D kem ur âqile$ nekk $ile$ ssne$-kem D kem ur ssine$ nekk $ile$ ttu$-kem £ef udem n uglim-im teééu$... Teééu$... Ayen i mu semma$ nekk later Maâni kra din... Yu$al ssin
 78. 78. 78 Yennayer 214 S.S.Ä Nekk ôwi$ deg-m tavsa Teqqimev kan Tbeddelv-iyi Nekk ôwi$ deg-i tavsa Qqime$ kan deg yiwet-nni Nekk ôwi$ deg-ne$ tavsa Anwa ur nevsi ara Kkes-d ula d kemmini Yu$al usefru d wayev Seg wasmi truêev D nekk d anadi fell-am Ttargu$-kem tikwal Tmeqqiv-d deg uzzal Alama s wawal I la kwen-ferqe$ Ttargu$-kem tikwal Tmeqqiv-d deg wawal Alama s wuzzal I la kem-âeqle$
 79. 79. 79 Yebrir 214 S.S.Ä Tikwal... Akken ad kem-id mmekti$ Regwle$ $ef medden Regwle$ fell-asen Weêdi i tt$imi$ Mi d-gri$ weêdi Miga ad bdu$... Ad âerve$ ad d-îîfe$ Udem-im Üûut-im Lheffa-m Ula d rriêa-m Ulac Ittargu wayyur tafukt ! Uêeq kra $-icerken D kra $-iferqen Uêeq ul-iw i d-iruêen Ad s-teffungev ad yu$al Uêeq kra yfaten D kra d-yeqqimen Uêeq afus i kem-ikettben Ittcerrig-ikem tikwal Uêeq amayeg ufella Necba di tmurt-a Uêeq ass-en d wass-a Ar ul-iw deg-m i t-mazal
 80. 80. 80 Yulyu 214 S.S.Ä Ddunit ma tella tayev D kemmini Iîijj d win tifev Xas ad yexsi Yu$al lxiq d askikev Mi ara kem-iwali Tegra-d tyerza n lka$ev D kemmini Targit ma tella tayev D kemmini Tayri fell-am ay telmed Selmed-iyi Tayri fell-am ay telqev Selqev-iyi Tegra-d tyerza n lka$ev D kemmini
 81. 81. 81 Tuber 214 S.S.Ä Yal asefru d kemmini Kemmini d asefru-ynu Ssne$-kem tessnev-iyi Am tmes lakked usafu Ass-a ad m-ini$ semmeê-iyi Fell-am awal ma yteddu Ula ma êki$-d a tayri Ur yeéri êed $ef wacu Yal awal d kemmini Kemmini d awal-inu Tvaq ddunit yess-i Yeb$a wul ad am-yeêku D idlisen kan akkenni Ad m-n-iqqar kem ttaru Xas ad nt-taruv a tayri Ur yeéri êed $ef wacu Yal adlis d kemmini Kemmini d adlis-inu Ssne$-kem tessnev-iyi Am lka$ev akked yimru Ass-a ad m-ini$ dayenni Awal fell-am ad yekfu Xas ssusme$ a tayri Ur yeéri êed $ef wacu
 82. 82. 82 Dujember 214 S.S.Ä Anda teddiv Anda d-tegriv Asmi telliv Ulac ajeooig ur neftiê Ifreê yiîij yepmerriê Inîeq wul i kem-iccedhan D acu i yettmenni Ahat d tayri-m t-irêan Ne$ aha d kem mavi Ahat d ass-nni Seg ussan i $-d-iqqimen Akka d asawen Nekk yid-m... Tugi tayri !
 83. 83. 83 Yebrir 213 S.S.Ä Rnan-d wussan $ef wiyav Armi ttu$ lexyal-inem Yu$al wul-iw d asemmav Ig yella akka i yrekkem Tayri ad am-tt-mmle$ D iv mi ara d-yeûbeê Akken truê targit D$a kem tejbiv-d Times tasusamt Zi$ tewwev r yi$es Tâedda-d tagut £ile$ d kemmini Ata-ya lexrif Wi ara $-ikerrzen Ulawen-nni-nne$ D tayuga mmuten
 84. 84. 84 Yebrir 213 S.S.Ä Amzun d kem i d-yusan Turiv i m-yehwan Tenniv akka i di yi-ihwa Amzun d kem i d-yusan Tenîelv allen-iw deg waman Tiqit ur tt-ctaqe$ ara Amzun d kem i d-yusan Tleqvev akk itran Itri u yi-t-id teooiv ara Amzun d kem i d-yusan Ivra wayen ivran Tkemmlev ur d-teêbisev ara
 85. 85. 85 Magu 213 S.S.Ä Ur yi-ittaooa ara Ugade$ ad d-gri$ weêd-i Ur nemmu$ ara Yid-m ay u$e$ tanumi Ur yi-ittaooa ara Atta tmurt ata igenni Beîîu ulamek ara A tin âzizen fell-i Ur yi-ittaooa ara Fell-am ur sebbre$ teériv Ur dmi$ ara Maççi akkagi i di-tenniv Ur yi-ittaooa ara Am tili-m i di-terriv Yak u lli$ ara A tayri-w anda ur telliv Ur yi-ittaooa ara Aîas i d-nelêa akkenni U d-mazal ara Meêsub newwev dayenni Ur yi-ittaooa ara Teqqimev-iyi-d kemmini Ma terniv tura Amek ara tevru yid-i
 86. 86. 86 Yulyu 213 S.S.Ä èôi$ ad y-teooev Am tmes iooa dduxxan Deg-i ur tecliâev Aêaruq n win yer$an èôi$ ad y-teooev Maççi $ur-i d-tettedduv Imi y-d-temlalev Tenniv-as ad testeâfuv èôi$ ad y-teooev Ad d-gri$ nekk d wul-iw Am asmi d-tewwvev I d-izaden d lemêayen-iw èôi$ ad y-teooev Kem âziz lweqt-inem Kker ma ad truêev Semmeê-iyi ma âeîle$-kem
 87. 87. 87 Nunember 213 S.S.Ä D ul-iw i kem-id yemmektan D ul-iw maççi d nekkini Xas akka âeddan wussan R $ur-i amzun d ivelli R $ur-i amzun d ivelli Asmi nettdukul akken Cfi$-as tenniv-iyi Ala lmut i $-izemren Taggara teooiv-iyi D ulac i a$-iferqen D ulac i a$-iferqen Anida-ten lehdur-im Inzef wul i kem-iêemmlen Tessenzef-it l$iba-yim Öwi$ akessar d usawen Öwi$-tent di loerra-yim
 88. 88. 88 Furar 212 S.S.Ä Yu$al-iyi-d wul fell-am Yu$al yi$es d agergis Yu$al lqut d aréagan Kem baqi ur d-tu$alev Yu$al-iyi-d wul fell-am Yu$al yeéri-w s-imeîîi-s U$alen idammen d aman Kem baqi ur d-tu$alev Yu$al-iyi-d wul fell-am Yu$al yixf-iw am yilis Yu$al wul-iw d i$essan Kem baqi ur d-tu$alev Yu$al-iyi-d wul fell-am Yu$al kulci s-amviq-is Yu$al leêrir d asennan Kem baqi ur d-tu$alev
 89. 89. 89 Yebrir 212 S.S.Ä Tenniv ma txemmev asefru Llan wid a yxemmen kter Fell-i ma truv abandu Llan wid a yrun lebêer Akka i d nekk i d tayri-inu Ar lehdur w’ib$un yehder Asmi nemlal ay éri$ Ay éri$ ur tektibev D leb$i kan ay s-ddi$ I wul-iw yugin tayev Ass-a nekk yid-m ar s-ini$ Rwu rray-ik tuklalev èri$ teb$iv ad truêev Xas ruê ulac u$ilif D lêeq-im ad textirev Gar teslent d wes$ersif Regwle$ la y-d-îîafarev I s-tenna ccetwa i lexrif
 90. 90. 90 Menna$-am lehna n kullas Menna$ ad tafev iman-im Awer txaqev ula yiwwas Siwa zzhu di ddunit-im Fell-am ul-iw d aâessas Yerwu-tent deg umviq-im Ur am-qqare$ ad tnedmev Ahat ur tevlimev ara Ahat si llhem tmenâev Ahat ur am-laqe$ ara Lxir ara yi-terrev Ttu-yi u y-d-ttmekti ara
 91. 91. 91 £uct 212 S.S.Ä Ttu$-am udem-im amek-it Ttu$-t ad m-neqqar Ttu$-t a tayri mel-iyi-t Fekker-iyi-d meqqar Dli$ $ef ul-iw ufi$-t Yuli-t u$ebbar Ufi$ a$ebbar yuli-t Yu$al d a$urar Dli$ $ef ul-iw ufi$-t Temdel-as tewwurt Annect-a deg-s ulac-it Isfillit i lmut Sani s-tu$alev a ddunit D wasmi ittkuffut Kra din yekka am targit Yufrar am tagut Ddunit d tizza Tizi-m a tayri tâedda A ruê di lehna Tanfev i kra nesâedda
 92. 92. 92 Tuber 212 S.S.Ä Deg sin i tt-nebda Gri$-d weêd-i Ur s-zmire$ ara U$al-d a tayri U$al-d a tayri Uma di tnafa Leâmer yettâeddi D acu nesâedda Deg sin i tt-nebna Aéru $ef wayev Ur tfuk ara Asmi tt-thuddev Asmi tt-thuddev D acu yi-d-yegran Gran-i-d wussan Lukan ad teérev Deg sin i tt-neééa Zi$ kem ad truêev Cfi$ am ass-a Asmi tt-tqelâev Asmi tt-tqelâev Tenniv yehwa-yi èéi$-tt i wayev Maççi i keccini
 93. 93. 93 Deg sin i tt-nura Weêd-m i tt-te$riv Tekkiv di tme$ra N wasmi tt-ten$iv N wasmi tt-ten$iv Nekk u ttu$ ara Nekk u kki$ ara Weêd-m i tt-tekfiv
 94. 94. 94 Yennayer 211 S.S.Ä Ur mazal ara Ad hedre$ fell-am Tu$ac isefra Yak tewwiv ayla-m Tayri dayenni Tâedda nnuba-m Iîij mi ye$li Rnu-t $er îîlam Tbeddel twerqet Ibeddel lawan Ivelli d times Ass-a d dduxxan Tayri dayenni Ooan-i wussan Times mi texsi Rnu-tt $er waman Äedda$-d i tizi-m Aql-i $ef tayev Tekfa ddula-yim Xas ad d-tu$alev Tayri dayenni Xas ruê ad truêev Awal mi yewwi Rnu-t $ lka$ev
 95. 95. 95 Furar 211 S.S.Ä Sekra n tin wala$ Ad kem-id mmekti$ Zi$ sekra nuda$ D kem i ttnadi$ Armi i am-âedda$ I kem-id-ttmenni$ Amek akken tura Ur d-teooiv deg-i Ruê a lemêibba Ggulle$ ass-nni Nekk yid-m alamma Tefreq-a$ tayri Ma cbi$ imelli Tecbiv afareé Teûâeb tdukli Alama nerreé
 96. 96. 96 Magu 211 S.S.Ä Qqiment-i-d tebôatin-im D awal-im mi ara yeîîes D acu d-rebêe$ di later-im Siwa a$bel-iw weêd-s Yeqqim-iyi-d lexyal-im La tettawi$ d amwanes Kra iruê kra yeqqim Am yi$ed deffir tmes Teqqim-iyi-d targit-im Ttu$ale$-d $er $ur-s Teqqim-iyi-d tayri-yim La leqme$ deg tara-ynes Teqqim-iyi-d teqsivt-im A tin iketben tekkes Iqqim-iyi-d waîîan-im Nekk ûaêe$-as-d d ayla-ynes
 97. 97. 97 Tuber 211 S.S.Ä Mazal-iyi ttqellibe$ Fell-am ahat ad kem-aâu$ Nuda$ ad kem-id mlile$ Ula di tirga ttargu$ Nuda$ armi dayen uyse$ Zzi$-d i l$iba-m ttru$ Ib$a wul ad kem-immeslay Izlu-yam-d akk imetman Mazal-t ad kem-id ittmektay Yusa-d am win yenne$nan Wiyyam lweqt ittâedday Di leâmer d acu i yellan Ma la yi-d-tsellev err-iyi-d Axi ini-yi-d henni-yi Ma ur teskiddibev ini-yi-d Melmi ara d-tezziv $ur-i Kem truêev nekk gri$-d Am ureqqas ma aa ytezzi Ivelli bedde$ i wemkan I wemkan deg i kem-ssne$ D abrid kan i di yi-ifkan Nni$-as ar t-id ddehme$ Rri$-d ul-iw d iceqfan Am lkas i as-serrêe$
 98. 98. 98 Ufi$-n akken nett$imi Mazal later-im $ef teéra Sanda valle$ d kemmini Lexyal-im ala netta Ya êeûra ay ussan-nni Amzun ur âeddan ara Am teméi i d-tessawvev Am nettat i di-teooiv Am ifeîîiwej i tnesrev Ur éri$ ansi tekkiv èri$ ala akken truêev Maççi d lêal ad d-tezziv Anwa ara steqsi$ fell-am Wa yi-d yawin lexbar-im Am win ittnadin i îîlam Icâel allen-is ne$ yeqqim Teqqim-iy-id l$iba-m Ad tt-rwu$ deg umviq-im Menna$ a w’i kem-id yerran Xerûum d lhedda lâali Iêreq wul i kem-iccedhan Ittru la kem-id yettmekti Äyan ttâeddin wussan Lemêibba-m tugi ad tâeddi Yuyes wul ad s-d-tu$alev Yu$al iserreê i wawal Ittu seg wasmi t$abev Ad yayes ume$bun d uzzal Äni s ayyur i truêev Yevêa-d ibâed-am lêal
 99. 99. 99 Yennayer 210 S.S.Ä Vegre$ afus-iw $er îîlam Anida-kem A yewwet-d wul-iw fell-am Ulac-ikem F imepi ttnusu$ Ttargu$ ttru$ Ttru$ la ttnadi$ Anida telliv Aql-iyi xaqe$ Meêsub mmute$ Aql-iyi ttlawi$ Ayen di-d teooiv Ttdekkire$ isem-im Tefée$ di tayri-m Ëerqe$ i m-nni$ Anida teddiv Tasusmi lheffat Ala ul-iw ikkat La kem-id-ttmekti$ Anida d-tegriv
 100. 100. 100 Me$res 210 S.S.Ä Tiydert n teméin F i zzint twevfin Zzi$-d i tili-m ! Taxxamt n uâruû I$san ufeqqus Ttawi$ tayri-m ! Aql-a$ di yebrir Meskwer yettdeggir Ccedha$ udem-im ! Azger yesrugmut Awi-yi-d tatut Wagi d lexyal-im ! Uraw n tirga Ar temmed tnafa Wagi d ûûut-im ! Jjiê afriwen Ay iberriqen Tvul l$iba-m !
 101. 101. 101 Notice biographique Ilul ass n 25 di tuber 1968 di t$iwant n Ccerfa (Tubirett). Lêusin Äerbawi d amedyaz. Ittekka deg waîas n tfaskiwin n tmedyazt anida yewwi arrazen, am tfaska ta$elnawt n tmedyazt Si Muêend U Mêend, i d-yellan deg unebdu n 1989 di Äin n lêemmam lakked tfaska n tmedyazt n Bgayet anida d-yella d inebgi n lêerma. Am akken i d-yella di$en d inebgi, i ssnat n tikal, n tedwilt “Imru d Usefru” n Rabeê Gerruj di Rradyu tissnat. Di Decembre 2004, yessufe$-d adlis-is amenzu (Sophonisbe, tadyant tudyizt) s ufus n Usqamu Unnig n Timmuz$a. Couverture : Nicolas Régnier, La Mort de Sophonisbe. Londres, Matthiesten Gallery. arbaouihussein@yahoo.fr

×