Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Agile pm 3 pm cafe 23 april 2013

 1. 23/04/2013 Agile Business Project Management 3 PM café Rob Jorg
 2. 2 Agile Manifest Agile is geïnspireerd door Lean Agile waarden: ▶ Individuen en interactie belangrijker dan processen volgen ▶ Business voordelen behalen belangrijker dan uitgebreide documentatie ▶ Samenwerking met de klant belangrijker dan contract onderhandelingen ▶ Inspelen op veranderingen belangrijker dan een plan volgen Dat wil niet zeggen dat er geen waarde zit bij activiteiten die rechts staan. We vinden de activiteiten links alleen waardevoller. Gebaseerd op het Agile Manifesto van 2001
 3. 3 De essentie van Agile: Agile (Scrum) in een notendop ▶ Focus op snelle en regelmatige oplevering van onderdelen met de hoogste business waarde ▶ Business bepaalt frequent wat én prioriteiten ▶ Teams zijn zelfsturend, bepalen hoe de beste resultaten te behalen en hebben het mandaat hiervoor gekregen. ▶ Actieve betrokkenheid van gebruikers is essentieel ▶ Iedere twee tot vier weken kan iedereen de behaalde resultaten beoordelen en bepaalt de business de nieuwe prioriteiten
 4. 4 In plaats van “alles stap voor stap” te doen ... ...doen Scrum teams alles te gelijk in kleine stapjes Requirements Develop Test Traditioneel vs AgileWaterfal l Agile Multi functional teams Multi functional teams Multi functional teams Multi functional teams Multi functional teams Multi functional teams
 5. De traditionele methode vergeleken met Agile Traditionele methode Agile methode
 6. 6 De essentie van Agile: werkt met opeenvolgende korte ‘sprints’ Rollen / teams binnen het programma • Product Owner • Team leden • Scrum master • Project leider • Agile Coach
 7. 7 Agile programma aanpak Rollen - 1 7 Faciliteert het team, Verwijdert obstakels/impediments z.s.m. voor het team Bepalen samen “hoe” ze de gevraagde resultaten bereiken Professionals die het werk doen Bepaalt “wat” er opgeleverd moet worden (welke ‘user stories’) Vertegenwoordigt stakeholders  Agile PM - 3PM cafe 23 april 2013
 8. 8 Agile programma aanpak Rollen - 2 8 De Coach Adviseert over: scrum technieken en Team dynamiek (houding en gedrag) Managed de omgeving Regelt resources Verzorgt rapportages naar “boven” indien echt noodzakelijk Agile PM - 3PM cafe 23 april 2013
 9. 9 Agile PM Volwassenheidsmodel 8 dimensies beoordeeld Criteria samenstelling & Frequentie/reden wijzigingen Soorten projecten & Aantal projecten Inhoud training & deelnemers Inhoud coaching & deelnemers Frequentie communicatie over werkwijze & mate van interactie Besturing aangepast & mandaten gegeven Mate waarin staf afdelingen Agile werkwijze accepteren Tools geschikt & wie is de sponsor
 10. 10 Agile PM Volwassenheidsmodel: 5 niveaus
 11. 11 Resultaten vooronderzoek 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Team Soort-Scope Training Coaching Communicatie Besturing Staf afdeling Omgeving Resultaten - Bank 1 Resultaten - Bank 2 Resultaten - Bank 3 Resultaten - Bank 4 Conclusie: Tussen organisaties grote verschillen Per dimensie bij een organisatie nog verschillende niveaus
 12. 12 Vervolgstappen ▶ Toevoegen vragen over ‘resultaten-tevredenheid’:  Sluiten de oplossingen beter aan bij de business behoeften en doelstellingen?  Is er een snellere oplevering van de belangrijkste business benefits?  Wordt er beter en sneller ingespeeld op veranderende markt eisen/inzichten?  Wordt de kwaliteit van ‘wat’ wordt opgeleverd beter?  Worden de kosten lager?  Stijgt de medewerker tevredenheid? ▶ Interviews houden bij meerdere organisaties ▶ Vraag aan aanwezigen: suggesties voor bedrijven/organisaties
 13. 13
 14. 23/04/2013 Thank you! Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud and Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. June 2011 © 2011 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos. Papendorpseweg 93 gebouw C 3528 BJ Utrecht The Netherlands Rob Jorg rob.jorg@atos.net M +31 6 304 265 23 www.atosconsulting.nl
 15. 15 Waarom Agile Business Project Management? Markten vragen snelheid & aanpassingsvermogen Medewerkers om uitdagingen! …het antwoord is Agile Project Management Steeds kortere time to market vereist Tijdens project aanpassen aan markt eisen Onvoldoende betrokkenheid opdrachtgever & eindgebruikers Moderne medewerkers willen zelfstandigheid& verantwoordelijk heid Tot 48% van business & IT projecten zijn niet helemaal succesvol
 16. 16 Voordelen van Agile Project Management ▶ Business:  Oplossingen die beter aansluiten bij de business behoeften en doelstellingen;  Snellere oplevering van de belangrijkste business benefits;  Beter en sneller kunnen inspelen op veranderende markt eisen/inzichten  Hogere kwaliteit  Lagere kosten ▶ Human Capital voordelen  Productiviteit stijgt  Betrokkenheid stijgt  Empowerment  Medewerkertevredenheid stijgt 89% van de bedrijven die met Agile werken zeggen betere resultaten te zien ˡ ˡ bron: Xebia survey 2011 onder 264 respondenten ² bron: Boek “Agile werkt” van Hennie Huijgens, 2012 34% ² tot 79%ˡ van Agile gebruikende bedrijven ervaren dit 21% ˡ tot 59%² van de Agile gebruikende bedrijven ervaren dit 27%² tot 38%ˡ van de Agile gebruikende bedrijven ervaren dit Werkplezier nam toe bij 83% van de bedrijven ˡ
 17. 17 De Atos Consulting Agile Project Organisatie
 18. 18 Aanbevolen literatuur
Publicité