Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Kokeelliset tilastot - uusia tapoja tuottaa tilastoja, Henri Luomaranta(20)

Plus de Tilastokeskus(20)

Publicité

Dernier(20)

Kokeelliset tilastot - uusia tapoja tuottaa tilastoja, Henri Luomaranta

 1. Kokeelliset tilastot – uusia tapoja tuottaa tilastoja Henri Luomaranta
 2. Kokeilukulttuuria maailmalla… 7.2.2019 Henri Luomaranta2
 3. ja Tilastokeskuksessa 7.2.2019 Henri Luomaranta3
 4. Mitä kokeelliset tilastot ovat? - Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. - Nämä tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa ja tiedon käyttäjillä on mahdollisuus antaa niitä koskevaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. - Kokeellisilla tilastoilla ei ole virallista laatu- tai menetelmäselostetta eikä vakiintunutta julkaisuaikataulua. Tämä erottaa ne Suomen virallisista tilastoista. 7.2.20194 Henri Luomaranta
 5. Miksi kokeellisia tilastoja tuotetaan? - Kokeellisia tilastoja julkaisemalla pyritään vastaamaan nopeammin käyttäjätarpeisiin ja laajentamaan tilastovalikoimaa. - Näiden tilastojen julkaisemisella mahdollistetaan myös käyttäjien osallistuminen menetelmien kehittämiseen. - Annetaan mahdollisuus perehtyä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisiin tilastotuotannon muutoksiin. 7.2.20195 Henri Luomaranta
 6. Milloin tilastoja julkaistaan kokeellisina? - Sisällöltään, aineistoiltaan tai menetelmiltään testausvaiheessa olevia tilastoja, joiden tuottamisesta halutaan asiakaspalautetta ennen niiden mahdollista liittämistä osaksi virallista tilastotuotantoa. - Voidaan julkaista mm. kokonaan uusia tilastoja, testata olemassa olevien tilastojen menetelmämuutosten vaikutuksia tai julkaista kansainvälisen kehittämistyön saavutuksia. 7.2.20196 Henri Luomaranta
 7. Kokeellisten tilastojen jatkuvuus - Julkaistaan säännöllisesti päivittyviä tilastoja että kertaluonteisia tutkimuksia. Kunkin tilaston osalta päivitystiheydestä kerrotaan tilaston julkaisun yhteydessä. - Tilastokeskus arvioi jatkuvasti kokeellisten tilastojen laatua ja tarvittaessa ne voidaan siirtää osaksi virallisten tilastojen säännöllistä julkaisua. - Arvioitavia laatukriteereitä ovat mm. puolueettomuus, laadunhallinta, tietosuoja, tilastotuotannon tehokkuus ja relevanssi sekä tilastojen luotettavuus. 7.2.20197 Henri Luomaranta
 8. Nyt julkaistut tilastot ja kevään uutuudet 7.2.20198 Henri Luomaranta
 9. Esimerkki 1: Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen - Kyselytutkimukseen perustuva, kolmen vuoden välein toistettava tilasto. - Muuttuvat kyselyt ja kertaluontoinen prosessi – ei tarpeellista tehdä SVT-tilastoa. - Kuitenkin lakisääteinen ja relevantti. - Kokeellisena tilastona helppo julkaista – ei tarvetta SVT- prosessille ennen kuin saavutetaan vakiintuneemmat prosessit ja sisällöt. 7.2.20199 Henri Luomaranta
 10. Ulkomaille ulkoistaminen laskusuunnassa 7.2.201910 Henri Luomaranta
 11. Esimerkki 2: Koneoppimista hyödyntävä estimointistrategia suhdannetietoja nopeuttamassa - Testaamme kuinka nopeasti ja luotettavasti voidaan estimoida vaillinaisesta mikroaineistosta suhdanteita kuvaavia indikaattoreita. - Mallit käyttävät aineistoa, jota Tilastokeskus kerää suhdannetilastojen laadintaa varten – mutta nopeammin. - Jatkossa tutkimme Eurostatin Smart Statistics työssä muitakin vaihtoehtoisia datalähteitä ja uusia tekniikoita. - Näillä kokeiluilla tavoittelemme tehokkuutta ja aineistojen monipuolisempaa hyödyntämistä paremmaksi tiedoksi. 7.2.201911 Henri Luomaranta
 12. Koko talouden pikaestimaatti: viimeinen neljännes kasvoi 0.8 % 7.2.201912 Henri Luomaranta
 13. Miksi koko talouden pikaestimaatti nopeutuu? 7.2.201913 Ensimmäinen aineisto, t+15 Yksikkötason tarkistaminen ja editointi, t+35 Liikevaihtokuvaajien muodostaminen lähdeaineistoksi, t+40 Tilinpidon prosessi: tuotannon suhdannekuvaajan muodostaminen, t+40 TSK flash julkaistaan, t+45 Henri Luomaranta Estimointia
 14. Kevään uutuudet - Liikevaihtokuvaajien pikaestimaatit (t30 päivää) – Uudenlaisia menetelmiä käytössä nopeutettujen toimialoittaisten liikevaihtotietojen tuottamisessa. – Testien perusteella jo luotettavaa tietoa, tarkkuus ei muutu - Yritysten investoinnit neljännesvuosittain – Kokonaan uutta tietoa – Saamme nopeasti tiedon käyttäjille kokeellisten tilastojen kautta - Riistaeläinvahingot tieliikenteessä – Aineistojen yhdistelyä ja analyysiä Tilastokeskuksessa 7.2.201914 Henri Luomaranta
 15. 7.2.201915 Mitä muuta voisimme kokeilla Henri Luomaranta
Publicité