Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Yleisradio julkinen palvelu muutoksessa hy 10.3.2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 61 Publicité

Yleisradio julkinen palvelu muutoksessa hy 10.3.2015

Télécharger pour lire hors ligne

Ylen tiedottaminen omasta taloudestaan jakaa edelleen kansalaisten mielipiteitä. Noin puolet (49 %) pitää tiedottamista läpinäkyvänä ja noin kaksi viidesosaa (41 %) on päinvastaista mieltä tästä asiasta. Mm. tämä käy ilmi esitysmateriaalista. Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt -luentosarjan esitys Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa 10.3. 2015.

Ylen tiedottaminen omasta taloudestaan jakaa edelleen kansalaisten mielipiteitä. Noin puolet (49 %) pitää tiedottamista läpinäkyvänä ja noin kaksi viidesosaa (41 %) on päinvastaista mieltä tästä asiasta. Mm. tämä käy ilmi esitysmateriaalista. Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt -luentosarjan esitys Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa 10.3. 2015.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Yleisradio julkinen palvelu muutoksessa hy 10.3.2015 (20)

Plus par Tuija Aalto (20)

Publicité

Plus récents (20)

Yleisradio julkinen palvelu muutoksessa hy 10.3.2015

 1. 1. YLEISRADIO – JULKINEN PALVELU MUUTOKSESSA Helsingin yliopisto / Avoimen yliopiston ja viestinnän oppiaineen yhteiskurssi VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ILMIÖT 10.3. Tuija Aalto Yleisradio
 2. 2. YLEISRADIO – JULKINEN PALVELU MUUTOKSESSA Yle on olemassa, että jokainen suomalainen saisi tietoa, sivistystä, elämyksiä ja oivalluksia – luotettavasti, riippumattomasti ja ihmistä arvostaen.
 3. 3. Sisällysluettelo 1. Tehtävä & resurssit 2. Sisällöt ja palvelut 3. Toimintaympäristön muutoksia • Mediatoimijoiden elinvoimaisuus (mediatarjonta) • Digitalisoitunut arki (median kysyntä) 4. Yleisradion muutos
 4. 4. 1. Tehtävä ja resurssit Lakisääteiset tehtävät ja rahoitus
 5. 5. Yleisradion tehtävä Laki Yleisradio Oy:stä, 7§, Julkinen palvelu: • Tuoda monipuolinen ja kattava televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. • Näitä ja muita julkiseen palveluun liittyviä sisältöpalveluja voidaan tarjota kaikissa televerkoissa.
 6. 6. Laki Yleisradio Oy:stä, 7§, Julkinen palvelu: Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: 1. tukea toimivaa kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia; 2. tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä; 3. ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; 4. kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen-, romanin- ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä; 5. tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille; 6. edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa; 7. välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.
 7. 7. Yle-vero • Henkilökohtainen vero 51–143 euroa • Kaikkein vähävaraisimmat vapautettu maksusta kokonaan, alle 7 500 euron vuosituloista ei makseta Yle-veroa • Veroratkaisu pienensi yli miljoonan suomalaisen Yle-maksua, saattoi kaikki suomalaiset laillisuuden piiriin • Kahden aikuisen talouden suurin maksu pysyy ennallaan tv-maksuun verrattuna • Yritykset maksavat 140 –3 000 euroa riippuen liikevaihdosta • Jos verovuoden verotettava tulo on alle 50 000 euroa, yhteisö ei maksa yleisradioveroa. • Yle saa verojen jälkeen vuonna 2015: 461,8 miljoonaa euroa (netto) • Varat ohjataan valtion televisio- ja radiorahastoon, sieltä Yleen • Taso varmistaa yhtiön kyvyn toteuttaa laissa annettua tehtäväänsä • Eduskunta valvoo Yleä
 8. 8. 72 % 14 % 6 % 7 % 1 % Sisällöt ja palvelut 344,6 milj. € Teknologia ja infra 67,8 milj. € Yhteiset toiminnot ja hallinto 29,0 milj. € Poistot 31,7 milj. € Myyntitoiminta 6,9 milj. € 2014: yht. 480 milj. € 72 % euroista sisältöihin ja palveluihin Tilinpäätös 2014
 9. 9. Ylen sisältöpanostusten jakauma 18 % 14 % 12 % 16 % 20 % 14 % 6 % Uutiset 61,2 milj. € Urheilu 46,6 milj. € Ajankohtaiset 42,6 milj. € Asia 54,7 milj. € Kulttuuri ja viihde 69,7 milj. € Draama 49,4 milj. € Lapset ja nuoret 20,4 milj. € Sisällöt ja palvelut 2014: yht. 344,6 milj. € Tilinpäätös 2014
 10. 10. 2014 2013 2012 2011 2010 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 14 49 27 8 1 2 17 49 23 8 2 1 19 54 16 7 2 2 16 59 18 4 3 14 57 19 7 3 Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti Ei tv:tä/maksettua maksua (2010-2012) Ei osaa sanoa Kuinka hyvin Yleisradion television, radion ja internetin tarjoamat ohjelmat ja palvelut tarjoavat mielestänne vastinetta Yle-verolle (2012 asti TV-maksulle) 2010 - 2014 Kaikki vastaajat 2014, n=993 Ylen arvo suomalaisille 2014 Yle strategia / Taloustutkimus 2014: 71 %
 11. 11. Ylen vastuullisuus eri osa-alueilla 2013 ja 2014 Kaikki vastaajat 2014, n=993 2014 2013 Talouden läpinäkyvyys 2014 2013 Tehokkuus 2014 2013 Tarjonnan erottuvuus 2014 2013 Yhteiskuntavastuun huomioon ottaminen 2014 2013 Avoimuus 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 9 71 14 1 6 12 70 12 2 4 8 68 11 1 12 10 67 11 1 11 19 54 17 5 5 18 53 23 4 2 5 57 22 2 13 7 53 25 5 9 2 47 35 3 12 4 45 36 5 9 Erittäin paljon Melko paljon Melko vähän Ei lainkaan Ei osaa sanoa Ylen arvo suomalaisille 2014 Yle strategia / Taloustutkimus2014: 49 % 60 %
 12. 12. Ylen organisaatio
 13. 13. Ilkka Kantola (sd), v. 2007, puheenjohtaja v. 2011 Pekka Ravi (kok), varapuheenjohtaja v. 2011 Mikko Alatalo (kesk) v. 2003 Tuija Brax (vihr), 23.10.2013 alkaen Tarja Filatov (sd) v. 2011 Jukka Gustafsson (sd), 1.10.2014 alkaen Kalle Jokinen (kok) v. 2011 Kimmo Kivelä (ps) v. 2011 Katri Komi (kesk) v. 2011 Mika Lintilä (kesk) v. 2011 Päivi Lipponen (sd) v. 2007 Silvia Modig (vas) v. 2011 Tapani Mäkinen (kok) v. 2007 Jaana Pelkonen (kok) v. 2011 Arto Satonen (kok), 1.3.2013 alkaen Jouko Skinnari (sd) v. 2010 Maria Tolppanen (ps) v. 2011 Reijo Tossavainen (ps) v. 2011 Mirja Vehkaperä (kesk) v. 2007 Pertti Virtanen (ps) v. 2011 Ulla-Maj Wideroos (rkp) v. 2011 Hallintoneuvosto päättää Yleisradion talouden ja toiminnan suuntaviivoista Ylin päättävä elin: asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista. Eduskunta valitsee 21 jäsentä vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallintoneuvostoKuvat: Eduskunta
 14. 14. Hallitus päättää strategiasta, nimittää toimitusjohtajan http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson (puheenjohtaja 1.1.2015– ),viestintäjohtaja Carin Geber-Teir, professori Laura Kolbe, johtaja Heikki Hellman, toimitusjohtaja Kirsi-Marja Laitinen, Senior Partner, OTK Tuomo Raasio ja Senior Partner Ilkka Wäck. • toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, ylimm. johdon valinta • seuraavan vuoden talousarvion päättäminen • yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja valmistelu • toimintakertomuksen antaminen Viestintävirastolle • strategiasta päättäminen • vastaavien toimittajien nimittäminen. Kuvat: Yle
 15. 15. Johtoryhmä vastaa strategisesta johtamisesta, valmistelee asiat hallitukselle toimitusjohtaja Lauri Kivinen, viestintäjohtaja Reija Hyvärinen, talousjohtaja Maisa Hyrkkänen, strategiajohtaja Gunilla Ohls, johtajat Atte Jääskeläinen, Ville Vilén, Ismo Silvo, Marit af Björkesten, Janne Yli-Äyhö, lakiasiainjohtaja Katri Olmo ja henkilöstöjohtaja Teijo Valtanen. http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/johtoryhmaKuvat: Yle
 16. 16. Yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria tarjoamalla kaikille tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä
 17. 17. Arvon tuottamisen näkökulmat 1. KANSALAISYHTEISKUNTA – osallistuminen ja vaikuttaminen demokraattiseen keskusteluun 2. KULTTUURI JA SIVISTYS – monipuolisen kulttuurin ja sivistyksen vahvistaminen 3. YHTEISÖLLISYYS JA ELÄMYKSET - kokemusten jakaminen ja yhdessä viihtyminen 4. DIGIAJAN TASA-ARVOISUUS – sisältöjen saavutettavuus. Yle kurottaa kohti kaikkia. 5. KUMPPANUUDET – luovan alan edistäjä ja yhteiskuntavastuun veturi
 18. 18. Arvon tuottamisen kehys VAIKUTTAVUUS TUOTOKSETTUOTOKSET TOIMINTA PANOKSETPANOKSET Ohjelmat ja palvelut Vuosiraportointi Sidosryhmien ja yleisöjen todentamat vaikutukset. Budjetti ja toimintasuunnitelma Raportointi viestintävirastolle. Vastuullinen, avoin ja läpinäkyvä toiminta. Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta
 19. 19. 2. Sisällöt ja palvelut Tarjonnan rakentaminen lähtee suomalaisten tarpeista
 20. 20. saa kuvan arkitodellisuudesta, jossa suomalaiset elävät voi ymmärtää paremmin yhteiskunnassa (Suomessa, EU:ssa jne) tapahtuvia muutoksia palvelut ja sisällöt löytyvät helposti saa yleissivistystä voi pitää itsensä ajan tasalla saa poikkeusoloissa (kriiseissä/onnettomuuksissa) ihmiset yhteen auttamaan toisiaan erityisryhmät saavat palveluja: viittomakieliset palvelut, ohjelmatekstitykset ym. lapset saavat turvallisia lastenohjelmia ja palveluja voi katsoa ja kuunnella kotimaista ohjelmistoa omalla äidinkielellään saa luotettavaa tietoa - uutisia ja asiaa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 57 33 7 111 53 32 9 212 45 37 11 2113 44 36 13 2122 43 35 14 2113 38 44 12 3111 33 42 18 3111 33 43 16 4 212 31 45 17 3121 27 41 21 6 212 6 Erittäin tärkeä 5 Tärkeä 4 Melko tärkeä 3 Melko vähän tärkeä 2 Hyvin vähän tärkeä 1 Ei lainkaan tärkeä Ei osaa sanoa 5,44 5,28 5,24 5,18 5,17 5,13 5,01 4,99 4,99 4,83 5,19 5,25 5,32 5,24 5,00 4,83 4,71 4,97 4,74 4,56 Keskiarvo 6-1 2014 2013 On tärkeää, että Ylen sisällöistä ja palveluista… 2013 ja 2014 10 tärkeintä sisältöä tai palvelua Kaikki vastaajat 2014, n=993 Ylen arvo suomalaisille 2014 Yle strategia / Taloustutkimus
 21. 21. saa monenlaisia kulttuurikokemuksia (ilman lisämaksua live-konsertteja, teatteria, oopperaa ym.) saa poikkeusoloissa (kriiseissä/onnettomuuksissa) ihmiset yhteen auttamaan toisiaan palvelut ja sisällöt löytyvät helposti saa yleissivistystä erityisryhmät saavat palveluja: viittomakieliset palvelut, ohjelmatekstitykset ym. voi pitää itsensä ajan tasalla saa seurata suuria kansainvälisiä urheilutapahtumia lapset saavat turvallisia lastenohjelmia ja palveluja saa luotettavaa tietoa - uutisia ja asiaa voi katsoa ja kuunnella kotimaista ohjelmistoa omalla äidinkielellään 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 38 40 16 312 21 50 22 22 3 20 37 27 4 1 11 21 37 28 6 2 7 16 49 25 4 11 4 16 33 31 7 1 10 11 40 37 5 1 4 14 35 37 6 2 5 14 31 31 9 2 13 10 30 40 10 2 7 6 Erittäin hyvin 5 Hyvin 4 Melko hyvin 3 Melko huonosti 2 Huonosti 1 Erittäin huonosti Ei osaa sanoa 5,11 4,89 4,79 4,75 4,75 4,62 4,56 4,53 4,53 4,39 5,07 4,70 4,75 4,50 4,60 4,55 4,42 4,55 4,44 4,26 Keskiarvo 6-1 2014 2013 Ylen sisältöjä ja palveluja käyttämällä… 2013 ja 2014 10 onnistuneinta sisältöä tai palvelua Kaikki vastaajat 2014, n=993
 22. 22. Ylen verkkopalvelut Pääpalvelut • Yle Areena / Yle Arenan • Yle Uutiset • Svenska.yle.fi Muut palvelut • Lapset • Oppiminen • Muu verkkojournalismi • Buu.yle.fi • Vetamix Yle Areena on Suomen arvostetuin verkkobrändi
 23. 23. Yle televisiossa • Suomen tärkein uutis- ja ajankohtaiskanava • Journalismissaan rohkea ja luotettava • Mukana merkittävissä hetkissä • Aito • Viihdyttävä • Irrotteleva • Koskettava • Intohimoinen • Palkitseva • Ennakoluuloton yhdistelijä • Uskaltaa olla erilainen • Öppen • Fräsch • Orädd • Nordisk
 24. 24. Yle radiossa • Syventävä • Asiantunteva • Utelias • Tunnelmallinen • Mieltä ylentävä • Ainutlaatuinen • Riskejä kaihtamaton • Eläytyvä • Yksilöllisyyden salliva • Kaikkialla Suomessa • Ajan ja ihmisen tasalla • Helppo kuunnella • Uutta musiikkia • Parhaat tyypit • Parhaat jutut • Läsnä klubeilla ja festareilla • Närä och närvarande • En del av mitt liv • Alltid något nytt • Engagerande • Underhållande • Smart • Modig • Relevant
 25. 25. Yle 2015 • Verkkopalvelut • 4 tv-kanavaa • Ylen tv-kanavien teräväpiirto- eli HD-muoto on tarjolla kaikille Suomen jakeluoperaattoreille • Yle TV1 HD-, Yle TV2 HD- ja Yle Fem HD-kanavat H- kanavanippuun 1.4.2015. Peittoalue noin 60 % kotitalouksista. • Kaikki Ylen tv-kanavat ovat tarjolla katsojille HD-muotoisina suomalaisten kaapeli- ja IPTV-operaattoreiden kanavavalikoimassa • 6 + 3 radiokanavaa • vakituinen henkilöstö 3 150 (1 / 2015)
 26. 26. Yle työllistää suomalaisia ja luo työtä yhdessä kumppaneiden kanssa • Palkkaa ja palkkioita n. 10 000 henkilölle • Henkilöistä n. 65 % Ylen ulkopuolisia, pääosin freelance-toimittajia • Vuonna 2014 Yle osti palveluja ja tuotteita yrityksiltä ja organisaatioilta Suomessa 230 milj. eurolla • Av-alan osuus n. 51 milj. euroa • Hankintoja tuotantoyhtiöiltä 26,6 milj. eurolla • n. 5 000 kotimaista sopimuskumppania
 27. 27. Ylen vuoden 2014 Kultainen Venla - ohjelmat Docventures, tuotantoyhtiö Gimmeyawallet Productions Oy Siskonpeti, tuotantoyhtiö Yellow Film & TV Oy #lovemilla3, tuotantoyhtiö It´s Alive Films Oy SuomiLOVE, tuotantoyhtiö Eyeworks Finland Oy Jäämeri 30 päivässä, tuotantoyhtiö Aito Media Oy Sami Yaffa - Sound Tracker, tuotantoyhtiö Gimmeyawallet Productions Oy http://kultainenvenla.fi/voittajat/
 28. 28. • Tarinankerronnan ja digitaalisen teollisuuden keskukset • Media-alan rakennemuutos, ratkaisuna yhteistyö • Luovan teollisuuden ja teknologisten innovaatioiden törmäytys synnyttää uusia yrityksiä ja työtä • Innovaatiokeskus start up -yrityksille • Tavoite 2020: yli 1 000 uutta työpaikkaa Mediapolis ja Pasilan Studiot
 29. 29. Uutisia kellon ympäri Radio Suomi tavoitti 1,9 miljoonaa kuulijaa viikossa ja 1,3 miljoonaa päivässä vuonna 2014 Tiivis katsaus alkavaan päivään – myös mobiilissa Uutispäivän seurantaa arjen lomassa – virikettä taukohetkiin radiosta Uutisaiheisiin syventyminen tv:n iltalähetyksissä Uutisvahdin tausta-analytiikkajärjestelmä Finnpanel Oy /KRT Online Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus Helmikuussa 2014 julkaistua Uutisvahti- mobiilisovellusta ladattiin yli 200 000 kertaa Ylen televisiouutiset tavoittivat keskimäärin 3,2 miljoonaa katsojaa viikossa vuonna 2014
 30. 30. Aluetoimitukset läsnä kautta maan • Alueelliset tv-lähetykset 8 paikkakunnalta • 25 aluetoimitusta + Yle Sápmi • Tampereen Mediapolikseen alueellisten uutisten keskus, johon kuuluvat: • Yle Tampereen aluetoimitus • Tampereella sijaitseva Ylen ajankohtaistoimitus • koko Suomen alueellisten tv- uutisten tekninen tuotanto • Alueellisten tv-uutisten päälähetys vaihtui alkuvuodesta Yle TV1 -kanavalle osaksi klo 18 uutiskokonaisuutta • toistuvasti Suomen toiseksi katselluin uutislähetys, katsojia n. 700 000
 31. 31. Yle ulkomailla Berliini Bryssel Moskova Washington DC Tukholma Istanbul Lontoo Madrid Manila Rooma Tallinna Peking Pariisi Beirut Kiova New York Ateena
 32. 32. Ensimmäinen kausi tavoitti 2,9 miljoonaa yli 10-v. suomalaista (= 59 %) Areenakatselun osuus oli 13 % ja ennakkokatselu suurta (vuonna 2014) FB-faneja yli 24 000 Jaksoilla oli keskimäärin yli 900 000 katsojaa (Yle TV2+ Yle Areena) TV-mittaritutkimus/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut EM&AH DaX/ comScore, Ylen Julkaisut AH Facebook, Ylen Julkaisut AH SYKE
 33. 33. • Merkittävä läpimurto Teoston ja Gramexin kanssa • Sijoittelu helpottuu ja maksamme musiikista sen kulutuksen mukaan • Iso avaus Elävään Arkistoon • Digitointi helpottuu • RSO ja Musiikkitalo: kaikki kanaville Musiikkia suomalaisille enemmän kuin koskaan
 34. 34. Tavoitteet & toteuma KMK syksy 2014/ TNS Gallup, Ylen Julkaisut JH
 35. 35. Ylen medioiden kiinnostavuudet KMK syksy 2014/ TNS Gallup, Ylen Julkaisut JH
 36. 36. Ylen merkityksellisyys 2012–2014 Ylen arvo suomalaisille, Taloustutkimus - Ylen Strategia 2014
 37. 37. 2009 2011 2013 2014 1. Poliisi 4,2 4,1 4,2 4,1 1. Yleisradio 3,8 3,8 4,0 4,1 2. Koululaitos 4,0 3,9 4,1 4,0 2. Tasavallan presidentti 3,9 3,9 4,1 4,0 5. Yliopistot 3,9 3,8 4,1 3,9 5. Puolustusvoimat 4,0 4,0 4,0 3,9 5. Punainen Risti 4,1 3,8 4,0 3,9 8. Oikeuslaitos 3,7 3,8 3,9 3,7 9. Terveydenhoitojärjestelmä 3,7 3,6 3,7 3,6 9. Valtio 3,6 3,6 3,8 3,6 9. Kela 3,6 3,5 3,7 3,6 ”Kuinka suurta luottamusta tunnette seuraavia suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia tahoja kohtaan?” (skaala 1–5) Ylen arvo suomalaisille: Taloustutkimus – Strategia, Yle Luottamus Yleen vahvaa
 38. 38. Ylen tv:n, radion ja verkon päivittäinen tavoittavuus KRT erikoisraportti/ Finnpanel, Ylen Julkaisut OR TV-mittaritutkimus/ Finnpanel, Ylen Julkaisut JH DAX/ comScore, Ylen Julkaisut OR *eri selaimet
 39. 39. Television päivätavoittavuus 4+-väestössä TV-mittaritutkimus/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut LN
 40. 40. Tv-kanavien katseluosuudet päivittäisestä katseluajasta 10+-väestössä TV-mittaritutkimus/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut AH
 41. 41. Ylen tv:n top-10-ohjelmat 2014 TV-mittaritutkimus/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut JHensilähetys, uusinnat ja tallennekatselut
 42. 42. Radion päivätavoittavuus 9+-väestössä KRT Online/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut OR
 43. 43. Radiokanavien kuunteluosuudet 2014 päivittäisestä kuunteluajasta 9+-väestössä KRT Online/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut OR
 44. 44. Ylen radion top-10-ohjelmat 2014 keskikuuntelijamäärä/tunti 9+-väestössä KRT erikoisraportti/ Finnpanel Oy, Ylen Julkaisut ORohjelmalla voi olla useita ”toptunteja” viikossa YleX Ilt apäivä YleX Aamu Uuden musiikin aamuvuoro Etusivu Parasta ennen! YleX Himotuimmat YleX Viikonloppu Uuden musiikin ilt avuoro YleX Aamu Remix Jani Hellemaa & Aapo Rönkkö Onnen sävel Iskelmäradio Lauantai-Suomi/ Minna Pyykön maailma Kansanradio Pop eilen – t oissapäivänä Klo 8 uutiset/ maakuntaradio Jake Nyman Klo 9 uutiset/ maakuntaradio Ajantasa Klo 12 uutiset/ maakunt aradio 482 000 450 000 440 000 425 000 419 000 418 000 412 000 410 000 404 000 395 000 Jumalanpalvelus Ykkösaamu Muistojen Bulevardi Tekijä/ Aristoteleen kantapää Lauantain toivotut Aamusoitto ja hartaita säveliä Mikä maksaa? (keväällä Kalle Haatanen) Musiikkia vanhasta Euroopasta Leikola ja Lähde (keväällä Mikä maksaa?) Roman Schatzin Maamme-kirja Ali ja Husu Puheen päivä/ Politiikkaradio Puheen päivä Puheen ilt apäivä Lauantain urheiluilt a Lindgren ja Sihvonen Perttu Häkkinen Ke 13-14 (Pääskysaari/ Alizad/ Docvent ures/ Noronen& Kivelä) To urheiluilt a Puheen aamu 33 000 33 000 32 000 32 000 32 000 31 000 28 000 27 000 26 000 25 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73 000 65 000 65 000 63 000 52 000 45 000 41 000 38 000 35 000 33 000 YleX ............................................................................................. 159 000 148 000 127 000 112 000 110 000 107 000 92 000 91 000 83 000 82 000
 45. 45. Verkkopalvelujen viikkotavoittavuus top-20 syksyllä 2014 KMK syksy 2014/ TNS Gallup, Ylen Julkaisut JH
 46. 46. Yle Areenan, Katsomon ja Ruudun käynnistykset 2014 Finnpanel Oy/ Ylen Julkaisut AH
 47. 47. Yle Areenan katsotuimmat 2014 DAX/ comScore, Ylen Julkaisut AH *luvut ajettu 1.1.–31.12.2014 väliseltä ajalta Listassa vain sarjan katsotuin jakso Osalle ohjelmista kertyi lisää katselua alkuvuoden 2015 aikana. Esim. Syke-sarjan 1. jaksolla oli katsojia 165 000 tammikuun lopussa.
 48. 48. Yle Areenan mobiilikäyttö kasvanut voimakkaasti vuodessa DaX, comScore/ Ylen Julkaisut AH
 49. 49. 3. Toiminta- ympäristö muuttuu Median tarjontaan ja kysyntään vaikuttavista tekijöistä
 50. 50. Digitalisaatio ja media-ala Kuluttaja- tuottajat Kansain- välinen kilpailu Laite- valmistajat ohjaavat Start-upit aloittavat tyhjältä pöydältä Mainonnan automaatio Perint. mediaa vielä vuosia Media-alan elinvoima
 51. 51. Digitaalinen media-arki Suosittelu YouTube, Spotify, Netflix… Mobiili eko- systeemi ’Kaikkeen’ on sovellus Kohden- nettu mainonta Media mukana pitkin päivää Digitalisoitunut arki
 52. 52. Mediamarkkinan keskeisiä ilmiötä • Suomalaisen kaupallisen median mainostuotot vähenevät pysyvästi • Television toimintaympäristö: Internetpohjainen jakelu ei ole ongelma, vastaanotto on • Vuorovaikutus hallitsee yleisön ajankäyttöä • Netti-tv ja videoistuminen • Kansan kahtiajako – mediakäyttö polarisoituu
 53. 53. Kansan kahtiajako – mediakäyttö polarisoituu • Internetin av-palvelujen käyttöä rajoittaa • 15-20 %:lla asuinpaikasta johtuva nettiyhteyden heikko laatu • Alimmissa tuloluokissa laajakaistamaksujen lisäksi myös uusien kosketusnäyttö- päätelaitteiden hinnat, tablet-tietokone ja älypuhelin eivät ole koko kansan välineitä, tv- ja radiovastaanotin ovat • Osaaminen ja kiinnostus nettipalveluissa navigointiin • Digitaalinen kuilu syvenee: • Enemmistöllä varaa hankkia laitteet ja yhteydet, kiinnostusta ja osaamista hakeutua kiinnostavan tarjonnan pariin, • Osa jää pois uuden mediakäytön piiristä rahan ja/tai kiinnostuksen puutteen vuoksi. Þ Uudet mediakäyttötavat haaste tasa-arvolle Yle vastaa suomalaisten muuttuviin mediakäyttötapoihin ja ylläpitää tv- ja radioyleisöjen palvelua.
 54. 54. 4. Yle muuttuu Verkko edellä muutokseen
 55. 55. Ylen verkkokehitysvaiheita Yle.fi – tekstiä, kuvia ja ääntä Sisältöja ja palveluja Netti-tv:n ensi askelet Monimediaiset konseptit Uusi julkinen palvelu 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 • Radiomafia • Radiokanavien suoratoisto alkaa • Vaalikone • Multimediapaja • Portaalitoimitus • Uutisia, kanavien ja ohjelmien sisältöjä (Opinportti, Sininen laulu), portaalin palveluja (Eskon reitit, Naisten huone), X3M- yhteisö, Buu-kl.2004 • TV:n uudet palvelut • Radion uudet palvelut • Syksy 2001 Yle.fi 175 000/vko • Wap-palvelut 2005 • Yle Uudet palvelut • Elävä arkisto 2006 • Yle Areena 2007 (mobiiliversio 2008) • Sisältöoppaita kuten Aivonarikka, Olotila, Yle Tiede • YleX TV 2008 • YleX Shoutbox 2009 • Areena ja Elävä arkisto arvostetuimpia verkkomedia- brändejä 2008 ja 2009 • Sosiaalisen median suosittelu, jakaminen • Elämä pelissä, Rock- Suomi, UMK, Tiedämme missä asut, X3M TV, Docventures • Yle Julkaisut, internetväline • Pääpalvelut Areena, Uutiset, Lapset, Oppiminen • Areena appsit, Uutisvahti • TV-kanavien suoratoisto Areenaan • Teevee.fi 2013 • Yle.fi tavoittavuus miljoona eri selainta päivässä • Verkko edellä muutokseen • Transmediaisuus • Pääpalvelut saatavissa kaikilla alustoilla • Personointi, suositukset • TV- ja Yle Areena – johtaminen yhdistetty 2015-2019
 56. 56. Uusi julkinen palvelu
 57. 57. Mikä muuttuu? • Vastaanotto kohti henkilökohtaisia laitteita ja yksilöllistyvää käyttöä • Sisältö & kerronta kohti monimediaisia konsepteja ja transmediaisuutta • Julkaiseminen kohti temaattisia paketointeja ja kuratoituja kokonaisuuksia • Toimintatapa kohti avoimuutta ja verkostoja
 58. 58. Mikä ei muutu? • Ylen pyrkimys tehdä tärkeistä asioista kiinnostavia • Ylen pyrkimys olla yhteiskuntaa koossa pitävä voima – monimuotoisuuden johtamisella kohti erilaisten yhteisöjen osallisuutta.
 59. 59. Kysymyksiä? 040 722 0709 @Tuija Palautelomake bit.ly/tuija1003 • Sisällön kiinnostavuus opintojesi kannalta? • Esitysmateriaalin selkeys? • Ymmärrettävyys? • Jäikö jokin mietityttämään?

×