Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

OPI med Fælles Servicecenter for Telemedicin som case af MTIC og Welfare Tech til OffDig 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

OPI med Fælles Servicecenter for Telemedicin som case af MTIC og Welfare Tech til OffDig 2015

Télécharger pour lire hors ligne

En case om hvordan offentlig privat innovation OPI bliver operationaliseret i et samarbejde om at etablere et fælles servicecenter for telemedicin. Casen er præsenteret af MTIC og Welfare Tech på Offentlig Digitalisering 2015 #offdig #digløs i Aarhus. Deltagere er Alaxandra Instituttet, Dansk Industri, Falck, Guldmann, Horsens Kommune, Next Step Citizen, Region Midt, Systematic, TDC, Aarhus Kommune.

En case om hvordan offentlig privat innovation OPI bliver operationaliseret i et samarbejde om at etablere et fælles servicecenter for telemedicin. Casen er præsenteret af MTIC og Welfare Tech på Offentlig Digitalisering 2015 #offdig #digløs i Aarhus. Deltagere er Alaxandra Instituttet, Dansk Industri, Falck, Guldmann, Horsens Kommune, Next Step Citizen, Region Midt, Systematic, TDC, Aarhus Kommune.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à OPI med Fælles Servicecenter for Telemedicin som case af MTIC og Welfare Tech til OffDig 2015 (20)

Publicité

OPI med Fælles Servicecenter for Telemedicin som case af MTIC og Welfare Tech til OffDig 2015

 1. 1. En case på hvordan man operationaliserer OPI - Fælles Servicecenter Christian Graversen, Welfare Tech Gitte Kjeldsen, MTIC
 2. 2. Offentlig Privat Innovation (OPI)Privat Innovation (OPI) Kliniske kompetencer og lokaliteter Forretnings- mæssige kompetencer Innovations- kompetencer Kommune/Region •Højere kvalitet •Effektivisering Evidens Evaluering Virksomhed •Nye produkter •Vækst Virksomhedsvækst og stigende udfordringer i sundhedsvæsenet
 3. 3. Hvordan startede projektet • Hvordan øger vi væksten i Østjylland? - Aarhus Kommune - Region Midtjylland ved Hospitalsenheden Horsens - Falck - Guldmann - Pressalit - Alexandra Instituttet - Dansk Industri • Udgangspunktet: kortlægning af behov for nye kommercielle og brugbare løsninger hos kommuner og region • Vi inviterede flere med - Systematic - TDC - Horsens Kommune - RM IT - Center for Telemedicin - Next Step Citizen • OPI projekt og ansøgning til Taskforce i Region Midtjylland
 4. 4. Hvor lang tid tager det? Ideudvikling Koncept udvikling Stakeholders på plads Proof of concept Januar 2012 Januar 2013 Juni 2014 Januar 2015 Maj 2015 Projekt organisering Maj 2017 1. ansøgning 3. ansøgning Projektleder starter OPI kontrakt 2. ansøgning OPI partnere på plads Task Force midler fra Region Midtjylland Finansiering: Task Force og kommunale midler 1. FASE 2. FASE
 5. 5. Feedback loop • Hvilke erfaringer har I med, hvor lang tid det tager ? – Ideudvikling – Konceptudvikling – Stakeholders (virksomheder, kommuner, region) – Funding
 6. 6. Behovet hos de offentlige parter Støttesystem til telesundhed: enkelt, let og effektivt 2005-2009 Virker dimsen? Teknologi afprøvning Patient? 2009-2012 Én sektoriel Et behov/diagnose Få erfaringer Patient Empowerment Udskyde/undgå (gen)indlæggelser Udskyde ambulatoriebesøg 2013- ? Flersektoriel Flere behov/diagnoser Ændre arbejdsform med hjælp fra teknologien Tværorganisatorisk samarbejde Undersøge sundhedsøkonomien i storskala projekt Tværsektoriel teknologisk løsning Community (borgerportal) 2014 - ? Nationale projekter/storskala Sår Internetpsykiatri Telepsykiatri KIH Telecare Nord
 7. 7. Hvad bidrager de private virksomheder med? Drift af Call centre Største private virksomhed inden for sundhed i DK Erfaring med telefonisk sundhedsrådgivning til borgere Håndtering af kommuners hjælpemiddelopgaver Regionens EPJ system IT grænseflader til nationale systemer Erfaring med telemedicin Erfaring med telemedicin gennem de sidste 10 år Hosting af ydelser Call centre Opsætning hos borgere Erfaring med økosystemet Erfraing fra Horsens På Forkant Infrastrukturkomponenter Udfordre tankegange og udvikling af løsning!
 8. 8. Kort om projektet Vision: Støttesystem til telesundhed – som gør borgerne trygge ved telesundhed og gør anvendelsen let og enkel for de sundhedsfaglige Fase 1 (2012 – 2014) Fase 2 (2015 – 2017) Formål Konceptudvikling Formål Test af konceptet Funding Task Force i Region Midtjylland Funding Task Force i region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen Budget 3.2 millioner kr. Budget 8.5 millioner kr. Deltagere Ca 100 deltagere fra kommuner, regioner, virksomheder og interesseorganisationer Deltagere Medarbejdere fra virksomheder og alle sektorer i OPI-, reference-, bruger- og styregruppe. Telemedicinske og telesundheds cases, der afprøver konceptet i projektet.
 9. 9. Glad borger, glad sundhedsfaglig Understøtter borgerens egenomsorg Én samlet indgang til telesundhed Sammenhæng og samarbejde om telesundhed Let og enkel adgang til at drifte og udvikle telesundhed Fælles Servicecenter Sundhedsfaglige kan fokusere på kerneopgaver Case: Fælles Servicecenter - nøglen til enkel og sikker telesundhed
 10. 10. Partnere i Fælles servicecenter
 11. 11. Sundhedsstyregruppe Programledelse Kommuner Region Praktiserende læger MTIC Styregruppe Referencegruppe Brugergruppe OPI gruppe OrganiseringBusiness CaseBæredygtighed Repræsentanter for telemedicinske cases Test af konceptet af konceptet Governance og fælles servicecenter i drift Undersøgelse af økonomi Projektchef Private virksomheder Offentlige aktører Temagruppe for Sundhedsit Sekretariat Kosu & DKS Projekt organisering
 12. 12. Feedback loop • Hvad er udfordringen i partnerskabet? • Hvordan kan man gøre det mere enkelt?
 13. 13. Metoder: Væk fra skrivebordetMetoder: Væk fra skrivebordet
 14. 14. Forskellige metoder Idekatalog/notat/ rapport Paradigmer og segmentering Indspark fra virksomhederne + DI Principper for organisering Business Models Canvas - Mangler: Virksomhederne - Samle de 4 canvas til 1. - Revidere rapport - Afhængigheder de 4 ydelseskategorier Abstract til e- sundhedsobservatoriet Rekvisitionsseddel og Nikoline case Litteratur survey - Internationale artikler NHS Change Model Storyboards (Erik Lerdahl) - Postkort Spørgeliste Poster - Skal opdateres efter d. 24/10
 15. 15. Forskellige metoder fortsat Organisatorisk forankring - Hospital, kommune, almen praksis, virksomheder og borger Cashflow (december) - Økonomischef hospital - Økonomichef kommune Film - Patientinterview - Interview Britta og Jørgen Organisatorisk prototype - Horsens På Forkant - Virtuel Genoptræning Risikoanalyse - Hospital, kommune, almen praksis, borger og virksomheder Interessentanalyse Kommunikationsmateriale - Workshops - Navne”leg” Flowdiagrammer - Generiske og detaljerede State of the art (research) - Danske projekter - Internationale projekter
 16. 16. Forskellige interesser og tilgange Offentlige aktører • Behovet skal undersøges grundigt – Sundhedsfaglige behov • Rammerne skal undersøges – IT – Jura – Økonomi – Organisering • Kulturen fokuserer på kvalitet, sikkerhed, evidens Private aktører • Behovet ses i lyset af virksomhedens kompetencer og produktportefølje • Rammerne – Salgsmodning – Bidrage til et godt sundhedsvæsen (CSR) • Kulturen fokuserer på roadmap, hvordan og hvor hurtigt kan vi udvikle Tillid
 17. 17. Feedback - loop • Hvad er den vigtigste enkeltstående faktor for succes jf jeres erfaringer?
 18. 18. Ikke flere rollespil? Mål: fælles fodslag Middel: væk fra skrivebordet • Tilbage til visionen igen og igen • Test af visionen hos strategisk niveau og eksterne • Vi holdt konceptualiseringen åben længe for at øge innovationshøjden • Kommunikation er vigtigt – Forskellige medier anvendes
 19. 19. Følgeeffekter • Beslutninger omkring IT standarder og grænseflader inden for telesundhed – Fælles vej frem for telesundhed til glæde for både patienter og erhvervsliv bygget på Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren og bidrag fra Målformulering fra DI ITEK for telemedicinsk infrastruktur • Samarbejdsplatformen giver gevinster i andre projekter • Samarbejde på tværs af regioner • Ansøgninger om fondsmidler
 20. 20. Fremtidens OPI • Afstemme forventninger i forhold til udbytte • Fokuserede projekter med konkrete behov • Innovative offentlige indkøb – Mere dialog baseret – Virksomhederne er med til at komme med input til løsningen – Styrkede business cases med totaløkonomiske beregninger for både offentlige og private • Virksomhedernes anvendelse af OPI til strategisk produktudvikling og roadmap
 21. 21. CrowdsWhoCare Formål • Validering og uddybning af kliniske behov • Løsningsudvikling • Online platform med fokus på de tidligste innovationsprojekter i sundhedsvæsenet. • Både crowdfunding og crowdsourcing • Man deler viden fra projektet med crowden • Se: http://crowdswhocare.com/
 22. 22. Tak for jeres opmærksomhed Vil du vide mere: • Christian Graversen, Welfare Tech: cgra@welfaretech.dk • Gitte Kjeldsen; MTIC: gk@mtic.dk • www.faellesservicecenter.rm.dk

×