Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫בכל‬‫פרוייקט‬‫בין‬ ‫משקל‬ ‫שווי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הרצון‬ ‫קיים‬ ‫סביבתי‬
‫לבין‬ ‫הרגולציה‬ ‫ודרישות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫עקרונ...
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫מייסדיה‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫שילוב‬ ‫חברת‬
‫עם‬‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫חברות‬,...
‫פסולת‬ ‫ניהול‬‫בתעשיה‬‫ויעילות‬ ‫מיטביות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשגת‬
‫וכלכליים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בהיבטים‬.
‫הפסולת‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫סיווג...
‫סקר‬ ‫משלב‬ ‫מזוהמות‬ ‫בקרקעות‬ ‫בטיפול‬ ‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫לתנאי‬ ‫הגעה‬ ‫ועד‬ ‫...
‫הסביבתיות‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המפעל‬ ‫לווי‬.
‫סיוע‬‫במלוי‬‫השונים‬ ‫הרגולטורים‬ ‫עם‬ ‫ובקשר‬ ‫הרגולטו...
‫איכות‬ ‫בנושאי‬ ‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫מדעיים‬ ‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫גישה‬
‫הסביבה‬.
‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫כימיה‬ ‫בנושאי‬ ‫מידעניים‬ ‫...
‫המחקר‬‫מוצרים‬ ‫מציאת‬ ‫למטרת‬ ‫ממוקד‬ ‫התעשייתי‬ ‫והפיתוח‬
‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫תהליכים‬ ‫וייעול‬,‫החוקרים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫...
‫לפי‬ ‫דווח‬‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ ‫מרשם‬ ‫חוק‬(PRTR)
‫הנדרש‬ ‫המידע‬ ‫עריכת‬,‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ ‫ועד‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ...
‫ד‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫לביא‬ ‫יאיר‬"‫אוניברסיטת‬ ‫מטעם‬ ‫לכימיה‬ ‫ר‬
‫גוריון‬ ‫בן‬,
‫בוגר‬‫מידענות‬ ‫קורס‬–‫של‬ ‫בארגון‬ ‫המידע...
‫בשנת‬2005‫במפעל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬ ‫מונה‬‫כימדע‬–‫מפעל‬
‫המתמחה‬ ‫מוביל‬ ‫כימי‬‫בברומינציות‬‫אורגניו...
‫בשנת‬2011‫מונה‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬
‫יהודה‬ ‫במפעלי‬ ‫המתכת‬ ‫בתעשיית‬–‫של‬ ‫קבוצה‬10
‫חברות‬ ‫בשלוש‬ ‫...
‫הנ‬ ‫התפקידים‬"‫תנאי‬ ‫מילוי‬ ‫אחר‬ ‫במעקב‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫לרכישת‬ ‫הובילו‬ ‫ל‬
‫קיום‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫לחקיקה‬ ‫בהתאם...
‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫הובלת‬‫פליטה‬ ‫היתר‬‫מפעלים‬ ‫למספר‬
)‫פלדות‬ ‫יהודה‬,‫דרום‬ ‫ערגול‬,‫ברזלן‬(–‫משלב‬ ‫היתר‬ ‫הכנת‬
‫להיתר‬...
‫טיפול‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬‫מסוכנת‬ ‫בפסולת‬‫באירופה‬‫וייצוא‬
‫בשנה‬ ‫טונות‬ ‫באלפי‬ ‫פסולות‬)‫כמו‬Broomchemie,
Sudaminrohstof...
‫הקב‬ ‫שברא‬ ‫בשעה‬"‫הראשון‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫ה‬,‫על‬ ‫והחזירו‬ ‫נטלו‬
‫עדן‬ ‫גן‬ ‫אילני‬ ‫כל‬,‫לו‬ ‫ואמר‬:‫נאים‬ ‫כמה‬ ‫מעשיי‬...
‫טל‬':052-5798432
e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 מצגת חברת שילוב - יאיר לביא
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

מצגת חברת שילוב - יאיר לביא

296 vues

Publié le

שילוב פתרונות סביבתיים כימיה ואקולוגיה - ייעוץ, פרוייקטים ומידענות - איכות הסביבה וכימיה

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

מצגת חברת שילוב - יאיר לביא

 1. 1. ‫בכל‬‫פרוייקט‬‫בין‬ ‫משקל‬ ‫שווי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הרצון‬ ‫קיים‬ ‫סביבתי‬ ‫לבין‬ ‫הרגולציה‬ ‫ודרישות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫כולם‬ ‫המעורבים‬ ‫הכלכליים‬ ‫והשיקולים‬ ‫התפעוליים‬ ‫השיקולים‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליך‬.‫על‬‫יש‬ ‫הללו‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫מנת‬ ‫המפעל‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫מעמיק‬ ‫באופן‬ ‫להבין‬,‫לכן‬‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫החברה‬ ‫בפעילות‬‫בדרישות‬ ‫שיעמדו‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ ‫היא‬ ‫עלות‬ ‫למול‬ ‫סביבתית‬ ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הרגולציה‬ ‫מוצע‬ ‫פתרון‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫תועלת‬. ‫הקשורים‬ ‫והתהליכים‬ ‫בישראל‬ ‫הרגולציה‬ ‫במנגנוני‬ ‫שליטה‬ ‫הבעיה‬ ‫משלב‬ ‫החל‬ ‫תהליכים‬ ‫והובלת‬ ‫קרוב‬ ‫ליווי‬ ‫מאפשרים‬,‫דרך‬ ‫ההיתר‬ ‫קבלת‬ ‫לשלב‬ ‫ועד‬ ‫ויישומו‬ ‫הפתרון‬ ‫מתן‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 2. 2. ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫מייסדיה‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫שילוב‬ ‫חברת‬ ‫עם‬‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫חברות‬,‫ומידענות‬ ‫סביבתי‬ ‫יעוץ‬‫כמו‬ ‫בישראל‬ ‫מהגדולות‬: ‫אקולוגיה‬ ‫נגב‬ http://www.negevecology.co.il/ ‫הנדסה‬ ‫גליל‬–‫דרום‬ http://www.galileng.com/ ‫אוריין‬ ‫בר‬ oriyan.com/-http://www.bar ‫גיאוטבע‬ /http://www.geoteva.co.il ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 3. 3. ‫פסולת‬ ‫ניהול‬‫בתעשיה‬‫ויעילות‬ ‫מיטביות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשגת‬ ‫וכלכליים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בהיבטים‬. ‫הפסולת‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫סיווג‬. ‫טיפול‬ ‫פתרונות‬ ‫התאמת‬‫ומיחזור‬‫ובעולם‬ ‫בארץ‬. ‫פסולות‬ ‫להעברת‬ ‫וההיתרים‬ ‫הרישיונות‬ ‫בקבלת‬ ‫סיוע‬ ‫לטיפול‬–‫ייצוא‬ ‫רישיון‬,‫מנהל‬ ‫היתר‬. ‫בתהליך‬ ‫מעקב‬ ‫שיטות‬ ‫פיתוח‬‫לצימצום‬‫הפסולת‬ ‫כמויות‬ ‫במקור‬ ‫והשפכים‬)‫הזרם‬ ‫במעלה‬.( ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫תהליכים‬ ‫פיתוח‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 4. 4. ‫סקר‬ ‫משלב‬ ‫מזוהמות‬ ‫בקרקעות‬ ‫בטיפול‬ ‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫לתנאי‬ ‫הגעה‬ ‫ועד‬ ‫הקרקע‬. ‫ע‬ ‫דיגום‬"‫מוסמכות‬ ‫מעבדות‬ ‫של‬ ‫ואנליזות‬ ‫מוסמכים‬ ‫דוגמים‬ ‫י‬. ‫טיפול‬In situ‫וטיפול‬Ex situ. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 5. 5. ‫הסביבתיות‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המפעל‬ ‫לווי‬. ‫סיוע‬‫במלוי‬‫השונים‬ ‫הרגולטורים‬ ‫עם‬ ‫ובקשר‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫הדרישות‬– ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הבריאות‬ ‫משרד‬,‫המים‬ ‫תאגיד‬,‫ערים‬ ‫איגודי‬, ‫סביבתיות‬ ‫יחידות‬,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬. ‫בשפכים‬ ‫ולטיפול‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫למניעת‬ ‫וכלכליים‬ ‫סביבתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ ‫ובפסולת‬. ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫בתחום‬ ‫ייעוץ‬–‫רעלים‬ ‫היתר‬ ‫של‬ ‫ותחזוקה‬ ‫הכנה‬,‫איחסון‬ ‫ושינוע‬. ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫במפעל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫נושאי‬ ‫אחר‬ ‫שגרתיות‬ ‫ביקורות‬ ‫ביצוע‬ ‫טיפול‬ ‫הדורשות‬ ‫בעיות‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬ ‫שיטתי‬ ‫תיעוד‬. ‫ניטור‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬)‫אוויר‬,‫שפכים‬(,‫דוגמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הדגימות‬ ‫בביצוע‬ ‫טיפול‬ ‫מוסמכים‬ ‫ומעבדות‬,‫דו‬ ‫כתיבת‬"‫מסכמים‬ ‫חות‬‫לרשויות‬ ‫והעברתם‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 6. 6. ‫איכות‬ ‫בנושאי‬ ‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫מדעיים‬ ‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫גישה‬ ‫הסביבה‬. ‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫כימיה‬ ‫בנושאי‬ ‫מידעניים‬ ‫דוחות‬ ‫הפקת‬. ‫בעולם‬ ‫רגולציה‬ ‫סקירות‬. ‫לחברות‬ ‫רגולציה‬ ‫הגדרות‬ ‫התאמת‬. ‫כמו‬ ‫סביבתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫בעולם‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫פעילויות‬ ‫השוואת‬– ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬,‫פחמנית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬,‫אויר‬ ‫בזיהום‬ ‫טיפול‬, ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ ‫בשפכים‬ ‫טיפול‬‫ועוד‬. ‫בפסולות‬ ‫טיפול‬ ‫אמצעי‬,‫ופליטות‬ ‫שפכים‬‫לאויר‬. ‫חדשנות‬‫סביבתית‬. ‫דירקטיבות‬,‫מאירופה‬ ‫סביבה‬ ‫וחוקי‬ ‫תקנות‬,‫ארה‬"‫ומדינות‬ ‫ב‬ ‫נוספות‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 7. 7. ‫המחקר‬‫מוצרים‬ ‫מציאת‬ ‫למטרת‬ ‫ממוקד‬ ‫התעשייתי‬ ‫והפיתוח‬ ‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫תהליכים‬ ‫וייעול‬,‫החוקרים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לרוב‬ ‫האפשריים‬ ‫והפתרונות‬ ‫הסביבתיות‬ ‫הרגולציות‬ ‫שמטילות‬ ‫למגבלות‬ ‫בפליטות‬ ‫לטיפול‬‫לאויר‬,‫ובפסולת‬ ‫בשפכים‬.‫רב‬ ‫ידע‬ ‫שילוב‬ ‫בחברת‬ ‫של‬ ‫הסביבתיים‬ ‫בצרכים‬ ‫והן‬ ‫המחקר‬ ‫בשיטות‬ ‫הן‬‫התעשיה‬. ‫שילוב‬ ‫חברת‬ ‫מציעה‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הסביבתי‬ ‫בייעוץ‬: -‫מו‬ ‫בתהליכי‬ ‫הסביבתיים‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬"‫פ‬. -‫הסביבתי‬ ‫מההיבט‬ ‫חוקרים‬ ‫לווי‬. -‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫לפתרונות‬ ‫מחקר‬ ‫ביצוע‬,‫ופליטות‬ ‫שפכים‬‫לאויר‬ ‫חדשים‬ ‫ותהליכים‬ ‫קיימים‬ ‫בתהליכים‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 8. 8. ‫לפי‬ ‫דווח‬‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ ‫מרשם‬ ‫חוק‬(PRTR) ‫הנדרש‬ ‫המידע‬ ‫עריכת‬,‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ ‫ועד‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫ליווי‬ ‫כולל‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫והדיווח‬ ‫הרישום‬)‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ –‫ומרשם‬ ‫דיווח‬ ‫חובות‬(–‫התשע‬"‫ב‬2012,‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הנדרש‬ ‫הדיווח‬ ‫הדו‬ ‫להכנת‬ ‫המיטביות‬ ‫החישוב‬ ‫בשיטות‬ ‫שימוש‬"‫השנתי‬ ‫ח‬. ‫משולבת‬ ‫סביבתית‬ ‫אסדרה‬ ‫ה‬ ‫עקרונות‬ ‫לפי‬ ‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫ובקשה‬ ‫משולבת‬ ‫סביבתית‬ ‫אסדרה‬ ‫מסמכי‬ ‫הכנת‬ - IPPC‫המתודולוגיה‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬ ‫של‬ ‫בדירקטיבה‬ ‫המפורטים‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנדרשת‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 9. 9. ‫ד‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫לביא‬ ‫יאיר‬"‫אוניברסיטת‬ ‫מטעם‬ ‫לכימיה‬ ‫ר‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬, ‫בוגר‬‫מידענות‬ ‫קורס‬–‫של‬ ‫בארגון‬ ‫המידע‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫הפתוחה‬ ‫האוניברסיטה‬, ‫וניסיון‬‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬-20‫איכות‬ ‫בתחומי‬ ‫בתעשייה‬ ‫הסביבה‬,‫ומו‬ ‫תעשייתית‬ ‫כימיה‬"‫פ‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 10. 10. ‫בשנת‬2005‫במפעל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬ ‫מונה‬‫כימדע‬–‫מפעל‬ ‫המתמחה‬ ‫מוביל‬ ‫כימי‬‫בברומינציות‬‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬ ‫של‬ ‫במסגרת‬‫את‬ ‫הוביל‬ ‫זה‬ ‫תפקידו‬‫תהליכי‬‫לכל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫נושא‬ ‫הטמעת‬ ‫המפעל‬ ‫מחלקות‬,‫שכללה‬: •‫המו‬ ‫לתהליכי‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫היבטי‬ ‫הכנסת‬"‫והפיילוט‬ ‫פ‬, •‫מעורבות‬‫פליטות‬ ‫למניעת‬ ‫הייצור‬ ‫בתהליכי‬‫לאויר‬‫הפסולת‬ ‫כמויות‬ ‫ולצמצום‬ ‫והשפכים‬, •‫מציאת‬‫בשפכים‬ ‫לטיפול‬ ‫פתרונות‬, •‫מציאת‬‫מסוכנת‬ ‫כימית‬ ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫פתרונות‬, •‫פיקוח‬‫על‬‫איחסון‬‫והובלתם‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 11. 11. ‫בשנת‬2011‫מונה‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬ ‫יהודה‬ ‫במפעלי‬ ‫המתכת‬ ‫בתעשיית‬–‫של‬ ‫קבוצה‬10 ‫חברות‬ ‫בשלוש‬ ‫לבניין‬ ‫פלדה‬ ‫לייצור‬ ‫מפעלים‬:‫רשתות‬ ‫יהודה‬, ‫ויהודה‬ ‫פלדות‬ ‫יהודה‬‫גדרות‬.. ‫בחברה‬‫הקמת‬ ‫את‬ ‫יאיר‬ ‫הוביל‬ ‫ולכן‬ ‫התפקיד‬ ‫קיים‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬ ‫מפעלי‬ ‫בכל‬ ‫והטמעתו‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫המכונות‬ ‫מפעילי‬ ‫ועד‬ ‫הבכירה‬ ‫מההנהלה‬ ‫הדרגים‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 12. 12. ‫הנ‬ ‫התפקידים‬"‫תנאי‬ ‫מילוי‬ ‫אחר‬ ‫במעקב‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫לרכישת‬ ‫הובילו‬ ‫ל‬ ‫קיום‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫לחקיקה‬ ‫בהתאם‬ ‫שיפור‬ ‫ותכניות‬ ‫הסביבתית‬ ‫החקיקה‬ ‫הרגולטורים‬ ‫עם‬ ‫והידברות‬ ‫רציף‬ ‫קשר‬,‫הנחוץ‬ ‫הסביבתי‬ ‫המידע‬ ‫הכנת‬ ‫ללקוחות‬,‫ומשפטית‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫המלווים‬ ‫לגורמים‬ ‫השונות‬ ‫המפעל‬ ‫ולמחלקות‬.‫לבעיות‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫ובדיקה‬ ‫חיפוש‬ ‫סביבתיות‬,‫פליטות‬ ‫וניטור‬ ‫טיפול‬‫לאויר‬,‫שפכים‬,‫ופסולת‬.‫יישום‬ ‫הסביבתית‬ ‫החקיקה‬)‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫בקשות‬ ‫הגשת‬,‫ביצוע‬PRTR ‫ועוד‬(,‫הסביבתית‬ ‫בחקיקה‬ ‫והתעדכנות‬. ‫ישיר‬ ‫המשך‬ ‫מהווה‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫בתחום‬ ‫זו‬ ‫התמחות‬‫לנסיון‬‫בן‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬––––10‫הייצור‬ ‫ומתקן‬ ‫תהליכי‬ ‫כימאי‬ ‫בתפקידי‬ ‫שנים‬,‫וכימאי‬ ‫במחקר‬.‫פרקטי‬ ‫וניסיון‬ ‫מעמיק‬ ‫ידע‬ ‫לצבירת‬ ‫הוביל‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬ ‫הפיתוח‬ ‫משלב‬ ‫המוצר‬ ‫הייצור‬ ‫שרשרת‬ ‫שלבי‬ ‫בכל‬,‫בחירת‬ ‫דרך‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬,‫התהליך‬ ‫וניטור‬ ‫פרוצדורות‬ ‫כתיבת‬,‫בכל‬ ‫לטיפול‬ ‫ועד‬ ‫בתהליך‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫היבטי‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 13. 13. ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫הובלת‬‫פליטה‬ ‫היתר‬‫מפעלים‬ ‫למספר‬ )‫פלדות‬ ‫יהודה‬,‫דרום‬ ‫ערגול‬,‫ברזלן‬(–‫משלב‬ ‫היתר‬ ‫הכנת‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬,‫עד‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫הדיונים‬ ‫דרך‬ ‫ההיתר‬ ‫לקבלת‬. ‫מסמך‬ ‫חיבור‬)‫בישראל‬ ‫בתעשייה‬ ‫הראשונים‬ ‫בין‬(‫של‬ ‫לאוויר‬ ‫בפליטות‬ ‫טיפול‬ ‫חלופת‬ ‫לבחירת‬ ‫כלכליים‬ ‫היבטים‬ ‫המשרד‬ ‫דרישות‬ ‫לעומת‬)BREFBREFBREFBREF‫כלכלי‬.( ‫פליטות‬ ‫מרשם‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ ‫דיווח‬ ‫הכנת‬ ‫לסביבה‬ ‫והעברות‬)PRTRPRTRPRTRPRTR.( ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 14. 14. ‫טיפול‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬‫מסוכנת‬ ‫בפסולת‬‫באירופה‬‫וייצוא‬ ‫בשנה‬ ‫טונות‬ ‫באלפי‬ ‫פסולות‬)‫כמו‬Broomchemie, Sudaminrohstoff, ERAS Metal Norway.( ‫תהליך‬ ‫פיתוח‬‫בפסולת‬ ‫הלוגנים‬ ‫ריכוז‬ ‫להקטנת‬. ‫ריח‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫לסינתזה‬ ‫תהליכים‬ ‫פיתוח‬. ‫תהליכי‬ ‫ליווי‬‫ברומינציה‬‫הייצור‬ ‫שלב‬ ‫עד‬ ‫הפיתוח‬ ‫משלב‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 15. 15. ‫הקב‬ ‫שברא‬ ‫בשעה‬"‫הראשון‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫ה‬,‫על‬ ‫והחזירו‬ ‫נטלו‬ ‫עדן‬ ‫גן‬ ‫אילני‬ ‫כל‬,‫לו‬ ‫ואמר‬:‫נאים‬ ‫כמה‬ ‫מעשיי‬ ‫ראה‬ ‫הם‬ ‫ומשובחים‬,‫בראתי‬ ‫בשבילך‬ ‫שבראתי‬ ‫מה‬ ‫וכל‬.‫תן‬ ‫עולמי‬ ‫את‬ ‫ותחריב‬ ‫תקלקל‬ ‫שלא‬ ‫דעתך‬,‫אין‬ ‫תקלקל‬ ‫שאם‬ ‫אחריך‬ ‫שיתקן‬ ‫מי‬)‫רבתי‬ ‫קהלת‬,‫ז‬,‫כח‬.( ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 16. 16. ‫טל‬':052-5798432 e-mail: yair.shiluv @ gmail.com

×