Publicité

Notació científica

Professora Matemàtiques
2 Nov 2008
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Notació científica

  1. De notació decimal a notació científica
  2. De notació científica a notació decimal
  3. Operacions amb notació científica sense calculadora
  4. Com introduïm a la calculadora un nombre en notació científica? Exemple: Depenent de la calculadora:
  5. Operacions amb notació científica amb calculadora
Publicité