Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

pythagoras sats, likformighet och skalor

 1. Pythagoras sats
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15. Pythagoras sats
 16. a b c Pythagoras sats: OBS! Pythagoras sats gäller ENDAST för rätvinkliga trianglar a 2 b 2 c 2
 17. c 2 = a 2 + b 2 a 2 = c 2 - b 2 b 2 = c 2 - a 2 c a b
 18. Ex: Beräkna hypotenusan h för triangeln 2,0 6,0 h h² = 2² + 6² h² = 4 + 36 h² = 40 Ex: Beräkna sidan x 4,0 x 10 x ² = 10² - 4² x ² =100 - 16 x ² = 84
 19. Exempel: beräkna längden av hypotenusan c. c c 2 = 6.3 2 + 12.4 2 12.4 cm 6.3 cm c 2 = 193.45 c =
 20. Exempel: Hur lång är sträckan AB. AD 2 = 55 2 - 20 2 AD 2 = 2625 20m DB 2 = 500 AB = 51.23 + 22.36 Svar: = 73.59 DB 2 = 30 2 - 20 2 A 55m D B C 30m DB =
 21. Kongruens Figurer som har samma form och är exakt lika stora är kongruenta . Man skulle även kunna säga att de är kopior av varandra.                                                    Rektangel A är kongruent med rektangel B. sidorna är lika långa och vinklarna lika stora Kongruens och likformighet
 22. Figurer som har samma form men som inte behöver ha samma storlek är likformiga . I likformiga figurer är: 1. Motsvarande vinklar lika stora. 2. Längden av motsvarande sträckor är proportionella. Likformighet I exemplet ovan är längden dubbelt så lång som bredden. Förhållandet mellan längden och bredden i rektanglarna är detsamma. Rektanglarna A, B och C är likformiga. 2 2 1 1
 23. a) Vilka rektanglar och kvadrater är kongruenta? b) Vilka rektanglar och kvadrater är likformiga? Svar: b och d är kongruenta, och a och f är kongruenta Svar: a, e och f är likformiga och b, c och d är likformiga Kongruenta och likformiga figurer
 24. Den här skalbaggen är avbildad i naturlig storlek. Den kan förminskas och förstoras.                Naturlig storlek Skala 1:1 Förstorad 3 ggr Skala 3:1 Förminskad 3 ggr Skala 1:3
 25. Ex: En leksaksbil är 0,4 m lång. Hur lång är bilen i verkligheten, ifall skalan som använts är 1:25? 0,4 m ∙ 25 = 10 m Bilen är i verkligheten Ex: En orienterare mäter sträckan mellan två kontroller till 3 cm på kartan. Skalan är 1:20 000. Hur långt är avståndet i verkligheten? Avståndet mellan kontrollerna är 3 cm ∙ 20000 = 60000 cm = 600 m OBS! 40 cm ∙ 25 = 1000cm=10m
 26. Ex: Hur lång är i verkligheten en bakterietyp som på förstoringen i skalan 30 000:1 är 2,1 cm? Längden i verkligheten Ex: Vilken är skalan då 2 cm på en ritning motsvarar 80 cm i verkligheten? Svar: Ritningen är gjord i skalan 1:40
 27.  
 28. Ex. Bestäm skalan på kartan då avståndet från Kyrkslätt till Helsingfors i verkligheten är 34 km och på kartan 3,4 cm. Skalan är 1:100000 Eller Alltså är skalan 1:1000000
 29. Kan också räknas med korsvis multiplikation Svar: 10,4 cm Längd på bilden Längd i verkligheten 4 cm 5 cm x cm 13 cm
 30. Areaskala Areaskalan är 1 : 4 Längdskalan är 1 : 2
 31. På den här kartan över Sydamerika motsvarar 1 cm på kartan 600 km i verkligheten. I vilken skala är kartan ritad? svar: 1:60 000 000                                  
 32. Svar: Eiffeltornet är avbildad i skalan 1:1000

Notes de l'éditeur

 1. Kortaste kateten vanligen a
Publicité