Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Module 5,part 1 eu funding for creatives (sweden)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 76 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Module 5,part 1 eu funding for creatives (sweden) (20)

Plus par caniceconsulting (20)

Publicité

Module 5,part 1 eu funding for creatives (sweden)

 1. 1. MODUL 5: Finansiering för kreativa Utnyttja tillgängliga resurser – Finansiering och stöd
 2. 2. Module 2 Inlärnings fokus I denna modul avdramatiserar vi finansieringsmöjligheter och kopplar dig till rätta möjligheter. Vi täcker in: • Bästa tipsen för framgång i att skriva en bidragsansökan • Bidrag tillgängliga för kreativa –lokala, nationella och Europeiska • Hört talas om mikrofinansiering och gräsrotsfinansiering (crowdfunding)? Vi uppdaterar dig om detta!
 3. 3. För alla nystartade företag, kan utmaningen att sätta ihop de ekonomiska investeringarna vara skrämmande. Trots minskad finansiering, finns det fortfarande många offentliga och privata finansieringsmöjligheter; Men att veta var man ska leta är alltid en utmaning. I denna modul utforskar vi de 4 viktigaste alternativen för att öppna ett kreativt nystartat företag, de är: 1. Bidrag – lokalt, nationellt och Europeiskt 2. Acceleratorer 3. Mikrofonder 4. Crowdfunding Notera att informationen är korrekt i januari 2017 och upphovsmannen påtar sig inte något ansvar för den information som ges.
 4. 4. 1) Bidrag
 5. 5. FRAMGÅNG I ATT SÄKRA BIDRAGSFINANSIERING Som att göra en tårta, det beror på ingredienserna (du och ditt projekt) och även att följa receptet! (all sectors)........
 6. 6. Bästa tipsen för framgång i att skriva en bidragsansökan TÄNK INTE PÅ PENGARNA! (I ALLA FALL INLEDNINGSVIS…) & DEFINIERA DITT PROJEKT Det viktigaste för finansiärer är att projektet är välplanerat och att det verkligen kommer att göra skillnad. För att göra en effektiv ansökan är det viktigaste frågorna att börja med: Vad är det du vill uppnå? • Nytt utrymme att arbeta på, köpa in ny utrustning? • Göra en ny arbetsinsats? • Gå någon kurs/utöva någon sorts inlärning?
 7. 7. Bästa tipsen för framgång i att skriva en bidragsansökan Det är viktigt att du berättar hur projektet kommer att uppfylla finansiärens syften? Koppla ditt projekt till finansiärens viktigaste kriterier och visa hur projektet främjar deras mål och syften. Detta betyder att du måste utforska dina finansieringsmål noggrant. Varför? Upp till 50% av inkomna ansökningar till bidragsgivare uppfyller inte deras offentliggjorda kriterier Som ett absolut grundläggande minimum bör du läsa de riktlinjer som publicerats av finansiären. Överväg: finansiärens motivation, formatet för tillämpningen, finansieringsnivån, ansökningsdagen, behörighet, beslutsprocessen
 8. 8. Bästa tipsen för framgång i att skriva en bidragsansökan Vilka är de verkliga och positiva skillnaderna som finansieringen kommer att göra? KOM IHÅG – ‘MÄNNISKOR GER VIDARE TILL MÄNNSIKOR…’ Var kreativ, utmanande och engagerande omkring din idé, det här är din möjlighet att skilja dig från konkurrenterna. Bygg din trovärdighet och var professionell! En av de främsta anledningarna till varför ansökningar får finansiärer är att finansiärerna är övertygade om att den sökande organisationen är välorganiserad, har en bra meritlista och är en kapabel promotor för att genomföra det föreslagna projektet.
 9. 9. Bästa tipsen för framgång i att skriva en bidragsansökan • Förutsätt inte att finansiären kommer att ha någon kunskap om din organisation eller projekt. Beskriv ditt projekt sanningsenligt och koncist. • Bryt ner kraven för ansökan i lagom stora bitar. • Fundera noga över presentationen; de flesta finansiärerna kommer att läsa många ansökningar och om en ansökan är lätt att läsa och väl presenterad gör det deras liv enklare. • Lova inte för mycket - du måste en dag leverera detta. • Det tar alltid mycket längre tid att sätta ihop en ansökan om bidrag än du tror!
 10. 10. Bästa tipsen för framgång i att skriva en bidragsansökan • Kom ihåg att det är konkurrens – visa framfötterna • Skriv på ett intressant sätt som fångar energin och andan i ditt projekt (journalist stil) • Kraften i bevis för behov. Det räcker inte med att säga: "vi vet ... vi tror ...." Backa upp det med relevant forskning • Visa att projektet är något extra - som inte konkurrerar med andra • Och sist men inte minst, prata definitivt med finanseringsinstitutionen innan du ansöker Fråga dig själv: ”Varför skulle de neka till att finansiera detta?” Ofta är ett bra sätt att stärka din finansieringsansökan genom att försöka "slå hål" på den. Efter att ha identifierat bristerna du kan sedan arbeta på att göra dem rätt.
 11. 11. FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG I SVERIGE Starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande kan du få ett starta-eget-bidrag. Du behöver tänka igenom din affärsidé samt lämna in en affärs- och kostnadsplan. När du övertygat gänget på Arbetsförmedlingen att satsa på din idé behöver du även uppfylla någon av Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten
 12. 12. För mer information läs följande : https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001139/1484125982450/St%C 3%B6d+till+start+av+n%C3%A4ringsverksamhet.pdf
 13. 13. Regionalt bidrag för företagsutveckling Det här bidraget är via Tillväxtverket. Du kan ansöka om det om du driver ett litet eller medelstort företag inom den privata sektorn och är aktiv på landsbygden eller i glesbygd. Ansökning sker löpande. Regionala stöd som företag i hela landet kan söka Vill du starta eller utveckla ett företag? Företag i hela landet som har en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan söka regionala företagsstöd. Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.
 14. 14. Företagsstöden kan finnas i form av: • Investeringsbidrag – för mindre investeringar i exempelvis byggnader eller maskiner • Konsultcheck – för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys • Samverkansprojekt – när två eller flera företag gör något gemensamt • Mikrostöd – för start av innovativ verksamhet • Innovationsstöd eller lån – för start av innovativ verksamhet, forskning med mera. Du ansöker hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund. Tillväxtverket har ett övergripande ansvar för de regionala företagsstöden och stödjer regionerna i deras arbete. För mer information: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-08-22-regionala- foretagstod.html
 15. 15. Inkubatorprogrammet på Vinnova Inkubatorprogrammet är inget finansiellt stöd, utan syftar till att ge nystartade företag hjälp i form av affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet. Inkubatorerna finns över hela landet och deras erbjudande kan skilja sig något ifrån varandra
 16. 16. Inkubatorprogrammet på Vinnova Behöver ni hjälp med affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet för att utveckla ert nystartade företag? Kontakta en inkubator. Vinnova finansierar inkubatorer för att de ska hjälpa nystartade kunskapsintensiva företag att nå sin internationella potential. Under de första åren behöver företag ofta inte bara finansiering, många gånger är stöd med affärsutveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet för att växa ännu viktigare. I Sverige finns omkring fyrtio inkubatorer som hjälper till med allt från affärscoachning, finansiering, rekrytering och nätverk till experttjänster inom till exempel juridik, patent, design och kommunikation.
 17. 17. Vinnova finansierar inkubatorer för att de ska ge stöd till små bolag i tidiga skeden och för att främja nationell samverkan mellan inkubatorer. Syftet är att nystartade kunskapsintensiva företag ska få den hjälp de behöver för att nå sin internationella potential. Inkubatorerna finns utspridda över hela landet och deras erbjudanden kan skilja sig åt vad gäller spetskompetens och arbetssätt. Om du vill få stöd från en inkubator så kontakta direkt de inkubatorer som du tror passar din inriktning och som finns nära dig. http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovationsformaga-hos-specifika- malgrupper/Innovativa-sma-och-medelstora-foretag/For-Foretag/Inkubatorstod/
 18. 18. Jordbruksverkets stöd till unga jordbrukare Det här stödet kan du som är 40 år eller yngre och startat ett jordbruksföretag söka. Stödet är på mellan 55-60 euro per hektar och du kan få stöd för högst 90 hektar. Stöd i landsbygdsprogrammet Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar. I landsbygdsprogrammet ingår också stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Det kan exempelvis vara miljö- och djurvälfärdsersättningar. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/hjalpmedfinansiering/f oretagsstod20152020.106.37e9ac46144f41921cd1686c.html
 19. 19. ANNAN SUPPORT VÄRT ATT ANVÄNDA SIG AV…. NyföretagarCentrum. Kostnadsfri rådgivning och hjälp. Bakom Nyföretagarcentrum står ett brett lokalt kontaktnät av personer och företag som bidrar med expertråd inför företagsstarten. Finns på ett 100-tal orter. www.nyforetagarcentrum.se
 20. 20. ANNAN SUPPORT VÄRT ATT ANVÄNDA SIG AV…. Coompanion – Kooperativ utveckling. Ger rådgivning till personer som vill förverkliga idéer tillsammans. Finns i varje län. För mer information besök: www.coompanion.se
 21. 21. ANNAN SUPPORT Kan jag få mer hjälp? Att starta företag, ensam eller tillsammans med andra, kräver kunskaper och innebär risker. Vi kan ge dig råd och tips inför starten och i början av verksamheten. På vissa platser erbjuder vi också informationsträffar och nyföretagarkurser. Det finns också många andra aktörer som kan ge dig stöd och råd när du ska starta företag, till exempel: Verksamt.se. För dig som driver eller vill starta företag har Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket skapat en webbplats med samlad information. Du kan delta i starta företagdagar, skapa en affärsplan och registrera din näringsverksamhet.
 22. 22. ANNAN SUPPORT ALMI Företagspartner. Hjälper dig som har planer på att starta företag eller nyss har startat. Finns i varje län. www.almi.se. Enterprise Europe Network. Hjälper dig med frågor om EU och den europeiska marknaden. www.euroinfo.se Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Hjälper speciellt dig som inte är född i Sverige att starta företag. Kostnadsfri rådgivning på olika språk. Flera rådgivningscentrum finns runt om i landet. www.ifs.a.se
 23. 23. ANNAN SUPPORT Transportbidrag till norra Sverige Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd. Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen. Transportbidrag kan sökas för uttransporter – av hel- och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna. Transportbidrag kan sökas för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning i stödområdet. Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag.
 24. 24. Affärsutvecklingscheckar Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Följande checkar finns nu att söka Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader Digitalisering - för dig vill ta vara på digitaliseringens möjligheter
 25. 25. Affärsutvecklingscheckar Vilka företag kan söka stöd? Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Checkarna riktar sig till företag som: vill växa, har 2-49 anställda, har en omsättning på minst 3 miljoner kronor, har sin ekonomi i ordning. Vad kan jag söka stöd för? Köp av tjänst Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget) Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Hur mycket kan jag söka? 50 000–250 000 kronor Checken kan finansiera max hälften av kostnaden - resten betalar ditt företag Hur ansöker jag? Du ansöker hos regionen (länsstyrelse eller regionförbund). Det är olika ansökningstider för olika regioner. Kontakta din region för närmare besked.
 26. 26. Stipendier & bidrag Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag. http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=2136
 27. 27. 3) Finansiering speciellt för entreprenörer i den kreativa sektorn
 28. 28. Nordisk kulturfond Nordisk kulturfond har också flera aktuella utlysningar. Det nya programmet för livemusik i Norden som kallas Puls har öppnat sin första utlysning. Stöd kan ges till konsertarrangörer. Den sökande ska vara baserad i ett nordiskt land och vara professionellt organiserade, t.ex. som ideell förening, stiftelse eller företag. Privatpersoner kan inte ansöka. Flera konsertarrangörer kan också gå samman och lämna in en ansökan om ett gemensamt program, kuratoriskt samarbete och artistutbyte. Nordisk kulturfond ger inom programmet puls stöd för att konsertarrangörer ska
 29. 29. Nordisk kulturfond Nordisk kulturfond ger inom programmet puls stöd för att konsertarrangörer ska kunna arrangera konserter med lovande artister med nordisk förankring och arbeta med förmedlingen till publiken. Konsertarrangörerna ska arbeta med ett relevant nordiskt program, en konstnärlig vision och en publikstrategi. Fokus kan t.ex. riktas mot programinnehåll, nätverksbyggande, konstnärligt utbyte och förmedling till en ny publik.
 30. 30. Ansök om stöd för nordiskt kultursamarbete Nordisk kulturkontakt (tidigare Kulturkontakt Nord) och Nordisk kulturfond har flera aktuella utlysningar för nordiskt kultursamarbete. Nordiska samarbeten är också en bra början för att sen gå vidare till att samarbeta på europeisk nivå.
 31. 31. Nordisk kulturkontakt Nordisk kulturkontakt har nu fyra öppna ansökningsomgångar. Stöd finns att söka för residenscentra till att bjuda in nordiska eller baltiska konstnärer. Mobilitetsstöd kan sökas av professionella konstnärer eller kulturutövare bosatta i ett nordiskt eller baltiskt land för att täcka resekostnader inom Norden och Baltikum. Nätverksstöd kan sökas av både organisationer och individer för att utbyta erfarenheter, utveckla fältet och lära sig av varandra. Inom NORDBUK kan stöd sökas för barn och ungas egna projekt.
 32. 32. Festivaler kan ansöka om EFFE Label Nu har European Festivals Association öppnat för en andra omgång av ansökningar om EFFE Label. Att vara med i EFFE (Europe for Festivals Festivals for Europe) innebär att festivalen är del av en publikation med europeiska kulturfestivaler (lite som en Guide Michelin för festivaler) och på EFFE:s webbplats. Festivalerna är också del av ett nätverk av europeiska festivaler och bjuds in till nätverksmöten och ges ökad synlighet genom EFFE Label:s marknadsföring av festivalerna. Festivalerna är också med i EFFE:s webcomunity EFFE Professional Community. Det går också bra att vara del av det professionella festivalnätverket på webben utan att göra en ansökan om att vara med i EFFE Label.
 33. 33. Festivaler kan ansöka om EFFE Label Den första upplagan av EFFE Label och Award inkluderade 761 europeiska kulturfestivaler i 31 olika länder. 12 av festivalerna fick festivalpriset EFFE Award. EFFE är ett initiativ från European Festivals Association (EFA), en paraplyorganisation för ett 100-tal festivaler i Europa, med finansiering från Europeiska kommissionen.
 34. 34. Utställningsgarantier Den statliga utställningsgarantin kan täcka kostnader för skadade eller försvunna föremål vid tillfälliga utställningar. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GARANTI Den som ordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få statlig utställningsgaranti som täcker kostnaderna för skada eller förlust av föremål. Garanti får också lämnas för svenska manifestationer i utlandet. Garanti får lämnas endast om: den som söker garantin bedriver utställningsverksamhet utan vinstsyfte utställningen har ett väsentligt kulturellt värde de säkerhetskrav som är nödvändiga för att undvika skada eller förlust av föremål uppfylls. Ansökan om garanti ska göras av den som ordnar utställningen.
 35. 35. Andra bidragsgivare Arvsfondsdelegationen Webbplats: www.arvsfonden.se Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. Konstnärsnämnden Webbplats: www.konstnarsnamnden.se Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, långtidsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film.
 36. 36. Andra bidragsgivare Kulturbryggan Webbplats: www.kulturbryggan.se Kulturbryggan är sedan den 1 oktober 2015 ett särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden som delar ut projektbidrag. Syftet är att stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och samverkar med andra finansiärer för en breddad finansiering av kulturlivet. Nordiska kulturfonden Webbplats: www.nordiskkulturfond.org Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.
 37. 37. Andra bidragsgivare Kulturkontakt Nord Webbplats: http://www.kulturkontaktnord.org/ Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk. Även amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.
 38. 38. Andra bidragsgivare Regioner/landsting och kommuner Regioner/landsting och kommuner har ofta möjlighet att bevilja bidrag till kulturprojekt som arrangeras av organisationer och föreningar. Ta kontakt med region/landsting eller kommunen där du är verksamhet för mer information. Statens musikverk Webbplats: www.statensmusikverk.se Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.
 39. 39. Andra bidragsgivare Svenska Filminstitutet Webbplats: http://www.filminstitutet.se/ Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur. Svenska institutet Webbplats: www.si.se Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.
 40. 40. Andra bidragsgivare Sveriges Författarfond Webbplats: www.svff.se Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker. Kulturfonden för Sverige och Finland Webbplats: http://www.kulturfonden.net Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, det vill säga som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.
 41. 41. Sverige EU-stöd Om du arbetar med ett projekt som är inom EU:s intresse och som kan bidra till att genomföra ett EU-program eller en strategi kan du ansöka om bidrag från EU Regionalfonden ska vara ett stöd för projekt som främjar regional tillväxt och sysselsättning i EU:s medlemsländer, medan socialfonden stödjer bland annat kompetensutveckling på arbetsplatser och projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Jordbruksstödet går till lantbrukare och till att utveckla landsbygden. http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Soka-EU-stod/
 42. 42. Europeiska finansieringsmöjligheter för kreativa industrier
 43. 43. Creative Europe 2014 - 2020 Creative Europe är nu Europeiska kommissionens huvudfinansieringsprogram för att stödja kulturella och kreativa projekt, nätverk och plattformar. Programmet kommer att rikta sig till behoven hos den kulturella och kreativa sektorn, särskilt när det gäller att främja sysselsättning och tillväxtpotential , och kommer att främja kulturell och språklig mångfald. Stöder transnationella samarbetsprojekt, europeiska nätverk, litterär översättning och europeiska plattformar. Vem kan ansöka Yrkesverksamma, organisationer, företag och institutioner som är verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn kommer att vara berättigade att ansöka. http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
 44. 44. Partnerskap för samarbetsprojekt måste bestå av minst tre olika partners, från tre olika länder (för små samarbetsprojekt) och åtminstone sex olika partners, från sex olika länder (för stora samarbetsprojekt). Mötesplats? Culture Agora är en enkel att använda, online mötesplats för kulturella organisationer, yrkesverksamma och många andra som är intresserade av konst och den kreativa sektorn. Alla kulturorganisationer, stora som små, kan lägga upp sina aktiviteter (information, video, ljud, streamingar), och dra nytta av sektors överskridande och internationell synlighet, liksom potentiella transnationella samarbeten och kulturell rörlighethttp://www.cultureagora.info/en/home
 45. 45. Europeiska Kommissionen Creative Europe - MEDIA http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php MEDIA, en del av Creative Europe programmet stödjer EU film och audiovisuella medier i utveckling, distribution och marknadsföring av deras arbete. Maximalt värde: € 1,000,000 Vem kan ansöka Organisationer, företag och institutioner verksamma inom film och audiovisuella medier kan ansöka. Detta inkluderar: • Oberoende produktionsbolag • Oberoende audiovisuella produktionsbolag • Europeiska biograf/teater-distributörer • Europeiska organ - privata företag, icke vinstdrivande organisationer, föreningar, välgörenhetsorganisationer, stiftelser, kommuner eller nämnder För öppna ansökningar, kolla även in http://ec.europa.eu/culture/calls_en och gilla deras Facebook-sida.
 46. 46. MEDIA Programmet erbjuder en mängd olika stödsystem: • Utbildning - MEDIA ger internationella professionella utbildningsmöjligheter genom medfinansiering av över 60 kurser i manus och projektutveckling; förvaltning, juridiska och finansiella frågor; marknadsföring och distribution; nya medier och ny teknik; animation; och dokumentärer. • Utvecklingsfinansiering - MEDIA stöder oberoende europeiska produktionsföretag i utvecklingen av animation, kreativa dokumentärer eller fiktionsprojekt avsedda för de europeiska och internationella TV och sceniska marknaderna. Stöd ges för enskilda projekt eller ett skiffer av tre till fem projekt. Liknande stöd finns för interaktiva verk som utvecklats speciellt för att komplettera ett audiovisuellt projekt.
 47. 47. MEDIA Programmet erbjuder en mängd olika stödsystem: • Tillgång till finansiering “i2i Audiovisual” underlättar tillgången till finansiering från banker och andra finansiella institutioner genom att subventionera en del av produktionsrelaterade finansiella kostnader, såsom försäkringar, ekonomiska intressen och färdigställande obligationer. • MEDIA Production Guarantee Fund Denna fond underlättar tillgången till privata finansieringskällor för filmproducenter genom att garantera en del av deras banklån. • Stöd för TV-sändningar Denna finansiering uppmuntrar oberoende europeiska audiovisuella produktionsbolag för att producera arbete (fiktion, dokumentärer eller animerad film) som innebär deltagande eller samarbete med minst tre kanaler - och helst fler - från flera medlemsstater. • Stöd för distribution MEDIA stöder spridningen av europeiska audiovisuella verk över MEDIA programmets länder. Finansiellt stöd finns som automatiskt eller selektivt stöd för distributörer, automatiskt stöd för försäljningsagenter, stöd för Video on Demand och digital filmdistribution (VOD-DCD), och stöd för biografer genom Europa Cinemas nätverk.
 48. 48. MEDIA Programmet erbjuder en mängd olika stödsystem: • Pilotprojekt Pilotprojekt ser till att den senaste utvecklingen på informations- och kommunikationsteknik marknaderna introduceras och tas upp av spelarna i den europeiska audiovisuella sektorn. • Markettillgång MEDIA stöder de flesta större marknader och samproduktionsforum i Europa för att främja största möjliga mångfald och kvalitet av projekt och arbeten, liksom rörligheten för yrkesutövare. MEDIA tillhandahåller också rådgivning och logistiktjänster för europeiska yrkesverksamma på den europeiska filmmarknaden (Berlin), MIPTV, MIPCOM och Marché du Film på Festival de Cannes. • Festivaler Varje år stöder MEDIA programmet nästan hundra festivaler i Europa kända för sina särskilt rikliga och varierade program med europeiska filmer, deras ansträngningar att samarbeta med allmänheten och deras verksamhet omfattar yrkesverksamma inom ett stort antal.
 49. 49. INFORMATIONSRESURS – ON THE MOVE Håll ett öga på nyligen finansierade projekt/plattformar och nätverk inom ramen för programmet Creative Europe, som kan erbjuda några öppna möjligheter. Se till exempel: • Urban Heat projektet • SHAPE plattformen • Aerowaves för nya koreografer i Europa Se om ditt hemland eller uppehållsland har ett särskilt kulturellt utbytesår vilket kan öppna särskilda möjligheter (som året Storbritannien/Nigeria eller kulturella säsonger mellan Frankrike och Korea etc. 2015). On the Move delar regelbundna och engångsmöjligheter genom sin hemsida, nyhetsbrev och Facebook-sida https://www.facebook.com/onthemove.OTM
 50. 50. EU:S LIVSLÅNG INLÄRNINGSPROGRAMMEN Erasmus+ är det nya programmet som kombinerar alla EU: s program för utbildning, ungdom och idrott. Det bidrar med finansiering och stöd för organisationer att driva projekt som överensstämmer med dess mål och som uppmuntrar europeiskt utbyte, samarbete och lärande. Erasmus+ finansiering finns tillgänglig för alla sektorer av formell, informell och ickeformell utbildning. Det syftar till att modernisera och förbättra kvaliteten på undervisning, utbildning och ungdomsverksamhet i Europa och för att stödja utvecklingen, överföringen och genomförandet av innovativa metoder. Erasmus+ är öppet för privata eller offentliga organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning, högre utbildning, skolutbildning, idrott, yrkesutbildning, ungdom och samhällsarbete , i alla deltagande länder. Medan programmet gör det möjligt för individer att resa, arbeta, jobba som volontär och studera utomlands, accepteras inte projektansökningar från enskilda individer. Dock kan enskilda ansöka om att delta i Transnational Cooperation Activities med stöd från sina organisationer.
 51. 51. Tillgång till EU Program, EU Finans och EU Marknader Enterprise Europe Network assisterar små och medelstora företag som söker EU-program och stöd. Nätverket organiserar internationella förmedlingsevenemang och ger en central databas för Medelstora företag att erbjuda, eller söka efter affärsmöjligheter , tekniköverföring och licensavtal inom EU och i många andra länder. Kontor inom EU I Sverige - http://www.utbyte.se
 52. 52. Stiftelser - Allianz Kulturfonden Allianz Kulturfonden vänder sig främst till exceptionellt begåvade unga akademiker och konstnärer i Europa. I synnerhet stöder stiftelsen samarbetsprojekt som omfattar partners från minst tre länder. Särskild uppmärksamhet ägnas åt projekt som möjliggör långsiktiga nätverk mellan de inblandade konstnärerna och projektpartnerna. Allianz Kulturfonden stödjer enbart projekt, ej institutioner. En deadline per år, vanligtvis den 31 mars. https://kulturstiftung.allianz.de/en/
 53. 53. 2) Inkubatorer
 54. 54. Inkubatorer Inkubatorer är i allmänhet för nya företag Inkubatorer vårdar tillväxten av ett nytt företag som namnet antyder. En inkubator erbjuder typiskt delade kontorsutrymmen, nätverkande och mentorsmöjligheter och kanske lite startkapital. Samarbete är ofta en del av inkubator erfarenheten, även om vissa har privata kontorsutrymmen. Se Modul 7.
 55. 55. Swedish Incubators & Science Parks - SISP Är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. http://sisp.se/om-sisp
 56. 56. 3) Mikrofonden En källa av finansiella tjänster för entreprenörer och små företag som saknar tillgång till bank- och relaterade tjänster
 57. 57. Mikrofonder Coompanion, Ekobanken medlemsbank och Hela Sverige Ska Leva har tagit initiativ till att bilda Mikrofonden. Bakgrunden är en stark efterfrågan från kooperativa rådgivare, landsbygdsutvecklare och mikroentreprenörer efter kapital och garantier. Mikrofonden ska ställa säkerhet för lån och underlätta för företagande inom social ekonomi och lokal utveckling att få tillgång till kapital. Den nationella mikrofonden samarbetar med regionala mikrofonder som redan finns i några regioner medan andra är under uppbyggnad.
 58. 58. Mikrofondens tjänster •Rådgivning Tillsammans med Coompanion erbjuder vi rådgivning kring finansiering av er verksamhet. Hur kan ni minimera ert kapitalbehov, hur hitta finansiärer, hur förbereda sig inför bankbesöket, genomgång av budget, ekonomi, affärsplan. •Nätverk Genom samarbete med bla Ekobanken, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, Almi med flera kan vi erbjuda mer kapital och fler finansiella lösningar anpassat till just ert behov. •Bootstrapping I diskussion med oss kan vi tillsammans finna vägar som minskar ert behov av kapital, visa på alternativa vägar till finansiering, tex dela resurser, låna resurser, finna gratis resurser, offentliga medel mm. .
 59. 59. Mikrofondens tjänster •Garantier Vi erbjuder garantier, upp till 60% av behovet, vilket gör att bankens krav på personlig borgen minskar och därmed den personliga risken för styrelseledamöter och medlemmar. •Placering i förlagsinsatser Vi kan placera kapital i ekonomiska föreningar, som förlagsinsatser, ett sätt att få kapitaltillskott. Avkastningen beslutas av den ekonomiska föreningen årligen. •Placering i aktieandelar I medlemsägda aktiebolag, bygdebolag, gemenskapsbolag mfl, kan vi placera kapital i aktieandelar i verksamheten. •Mjuka lån Dvs lån där räntan bestäms i relation till verksamhetens utveckling, omsättning eller resultat. .
 60. 60. Mikrofondens tjänster •Pantsatt gruppsparande I samarbete med Ekobanken erbjuder vi sk gruppsparande, dvs en grupp sparar var och en, ett visst belopp, som sätts som säkerhet för ett lån en organisation tar på Ekobanken. Sparandet pantsättes (efter beslut från spararna), dvs detta är ett sätt för en organisation att få lån utan säkerhet (eftersom spararna tar risken). .
 61. 61. Framgångsrika sökande På det igen https://www.youtube.com/watch?v=hnhYj0E35ME
 62. 62. Almi Företagspartner AB Almi är ett statligt ägt bolag som erbjuder lån och riskkapital till företag. Bärkraften i idén och entreprenörens och företagets förmåga att utvecklas är avgörande för om finansiering beviljas. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är viktiga samarbetspartners.
 63. 63. Almi Företagspartner AB Almis mikrolån ska stimulera nyföretagande och är anpassat till företag med mindre kapitalbehov, upp till 250 000 kr och man kan då låna ut hela kapitalbehovet. Bedömning görs huvudsakligen av affärsidéns möjligheter. Mer information om Almis företagslån http://www.almi.se/Om-Almis-lan/
 64. 64. 4) Crowd Funding
 65. 65. Crowdfunding Crowdfunding betyder att många människor, organisationer eller företag tillsammans är med och finansierar. De senaste åren har crowdfunding växt genom möjligheten att sprida information via Internet. Det finns etablerade websidor för crowdfunding där du kan lägga upp ditt finansieringsprojekt. Dessa är privata initiativ och den som väljer att söka investering eller investera måste själv försäkra sig om att det är seriöst. Det finns flera olika typer av Crowdfunding som enkelt uttryckt skiljer sig genom att man antingen säljer en produkt/tjänst i förväg eller andelar/aktier i ett kommande företag. Några idag aktiva plattformar: https://www.fundedbyme.com/en/ http://www.crowdculture.se/se https://www.crowdcube.com/
 66. 66. Crowdfunding (Gräsrotsfinansiering) är finansieringen av ett nytt projekt genom att samla in många små summor pengar från ett stort antal människor. Tusentals människor och organisationer över hela Europa har fått ihop finansiering genom crowdfunding-plattformar, inklusive kulturella och kreativa projekt. Av cirka 600 crowdfunding-plattformar i Europa, fokuserar cirka 150 på eller är öppna för vara värdar för kulturella och kreativa projekt. Kreatörer och kulturella organisationer använder crowdfunding inte bara för att samla in pengar på nätet för en idé eller ett projekt, utan samtidigt bygga upp en gemenskap och förbättra synligheten.
 67. 67. Crowdfunding står för en mängd olika "insamlings" modeller. Det kan vara i form av • Välgörenhet - när folk donerar till en individ, projekt eller organisation utan att få någon ekonomisk eller materiell avkastning i utbyte • Pre-selling - när folk skänker mot skapandet av en viss produkt, såsom CD, design, pryl etc. • Peer-to-Peer lending - låna från ett antal långivare via en webbplattform , varje långivare lånar ut en (liten) mängd i utbyte mot ekonomisk ersättning • Equity lending - när folk lånar ut pengar till personer eller organisationer i utbyte mot aktier i bolaget Olika plattformar underlättar olika insamlingsmodeller. Att hitta rätt finansieringsmodell för projektet är ett viktigt steg för en framgångsrik kampanj.
 68. 68. • Fördelar: Tillgång till kapital utan aktieandelar eller stel byråkrati. • Nackdelar: Många projekt får aldrig luft under vingarna som kan vara frustrerande med tanke på hur mycket tid du kan spendera på att inrätta kampanjen. De flesta crowdfunding-plattformar har en "Allt eller inget" modell vilket innebär att om finansieringsmålet med kampanjen inte nås, kommer alla bidrag återföras till finansiärerna. Viss donationsbaserad finansiering möjliggör "Ta allt" det vill säga att även om du inte når ditt målbelopp, kan du ändå behålla den donerade summan i kampanjen.
 69. 69. Olika plattformar tillämpar olika avgifter beroende på vilken modell du väljer. Kostnaderna • Plattform värdavgift: Vissa plattformar, dock ej alla, debiterar en ingångskostnad bara för att vara värd för din kampanj. Denna kostnad varierar från € 0-300 och debiteras alla projekt oavsett framgångsrik insamling eller ej. Fråga plattformar vilken avgift som tillkommer innan kampanjen. • Framgångsavgift: Majoriteten av crowdfunding-plattformar kommer att ta en procentandel av den totala insamlade summan . Procentsatsen varierar från plattform till plattform och ligger mellan 3% och 12% av den totala summan. • Transaktionsavgifter: Håll utkik också för en serviceavgift för varje transaktion som görs. Vanligtvis är denna avgift i genomsnitt 3%. Till exempel, för varje € 100 donation/investering, går bara 97 € till kampanjen. Kontrollera varje plattform noga för att bedöma de faktiska kostnaderna bakom.
 70. 70. NISCH EXEMPEL - kolla in https://www.crowdfunding4culture.eu/map-as-table Sektor fokus: Scenkonst Crowdfunding-modell: Reward Land: Italien År: 2016 Kostnader: PayPal avgift: 3,4% + 0,35€ per transaktion Insamlingstyp: Allt eller inget Crowdarts är den första crowdfunding- plattformen och communityn tillägnad Scenkonst som gör det möjligt att sprida och förverkliga innovativa idéer inom denna sektor genom att stödja communityt. https://www.crowdarts.eu/en/ Sektor fokus: Allmän Crowdfunding-modell: Reward Land: Storbrittanien År: 2011 Kostnader: 12% BORN ett marknadsnätverk där spännande kreatörer kan visa upp sina nya produkter, sina personliga profiler, sina varumärken och sina team. Det är där anhängare av kvalitetsdesign kan upptäcka snygga, geniala, banbrytande produkter. https://beta.born.com/
 71. 71. NISCH EXEMPEL - kolla in https://www.crowdfunding4culture.eu/map-as-table Sector fokus: Design Crowdfunding-modell: Reward Land: Nederländerna År: 2013 Kostnader Ej offentliggjord Insamlingstyp: Allt eller inget Vi är CROWDY HOUSE – en förstklassig (lanserings) plattform och marknadsplats för designers och tillverkare, både nya och etablerade. Vårt uppdrag är att demokratisera designbranschen genom att hjälpa designers och beslutsfattare sälja direkt till designfans över hela världen https://crowdyhouse.com/ Sector fokus: Kulturella och kreativa sektorer Crowdfunding-modell: Reward Land: Irland År: 2011 Kostnader: Basavgift av 5% Insamlingstyp: Allt eller inget Fund it är en crowdfunding hemsida för Irlands kreativa projekt, vilket ger alla möjlighet att hjälpa goda idéer att ske. Fund it är baserat i Irland, som drivs av Business to Arts, en icke- vinstdrivande organisation som arbetar för att stödja motståndskraft och omvandling i kultursektorn genom forskning, innovation och partnerskap. http://fundit.ie/browse
 72. 72. Låt oss titta på viktiga crowd funding plattformar www.kickstarter.com Kickstarter är en enorm global community byggd runt kreativitet och kreativa projekt. Kickstarter hjälper konstnärer, musiker, filmskapare, designers, och andra kreatörer finna resurserna och stödet dem behöver för att förverkliga sina idéer. Viktigt att kolla in Creator Handbook https://www.kickstarter.com/help/handb ook?ref=learn_faq
 73. 73. See.Sense - Ikonisk cykelbelysning En nisch onlineförsäljning produkt www.seesense.cc Initiativtagarna till See.Sense är cyklister själva. Baserade i Nordirland startade de företaget i april 2013 och deras första Kickstarter kampanj för See.Sense lampor lanserades i oktober samma år. Sedan dess har de gått från klarhet till klarhet, med den enkla målet att förbättra prestationen och nöjet hos cyklister världen över. Genom Kickstarter, fördubblade de nästan deras mållöfte. Exempel på finansieringsframgång på Kickstarter
 74. 74. Amy Stephens, Konfektyr i Irland http://www.amystevensart.com Från USA och ville ta upp en Artist in Residence vid ett bageri i Roscommon, Irland som en del av Art@Work programmet. Trycker för flygresa och utgifter. 33 sponsorer lovade $ 2025 för att bidra till att få detta projekt till liv. Exempel på finansieringsframgång på Kickstarter Se hur Amy utformade sin kampanj - https://www.kickstarter.com/projects/1860505735/confections-in-ireland?ref=nav_search
 75. 75. Övning Granska 3 crowdfunding plattformar och välj ett projekt från varje plattform Betygsätt varje projekt utifrån: • Hur crowdfunding möjligheten är utformad och marknadsförd • Vad gör det tilltalande? • Vad kan du lära dig från deras tillvägagångssätt?
 76. 76. Om receptet inte är rätt, använd avslag som en lärorik erfarenhet Alla får avslag från bidragsfinansiärer någon gång, lär av dina misstag: • Be om feedback- även om ditt avslagsbrev anger en orsak till avslaget, att be om verbal feedback kommer ibland ge dig ett fylligare och mer öppet svar. • Reflektera över ditt tillvägagångssätt – var ärlig med dig själv. Har du skyndat igenom ansökan? Tror du verkligen att du nådde prioriteringarna eller har du tänjt på gränserna? • Ta reda på vad som blev finansierat – finansiärer publicerar ofta listor över vad de finansierade. Vad la du märke till om de projekt som blev finansierade? Var de kreativa i ett annat skede av sin karriär än du? Bad du om mycket mer (eller mindre) pengar än de fått? Ansökte du om aktiviteter som denna finansiär inte har gett stöd till?

×