Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Camilo. la mitologia grega

  1. Hades ● és el germà dolent de Zeus,Hades també era el germà de Posido hi Atenea.
  2. Medusa ● Medusa no sempre va ser així. Atenea la comvertir en un monstre que mai ningu la tornaria averure bonica Medusa viu al Inframont junt amb Hades.
  3. El Kraken ● El Kraken es una criatura grega, que Hades l´utilitzava con el bolia també Posido.
  4. Davy Jones ● Davy Jones és va condpnar a 10 anys a bort del olandes cerant .
  5. TerminaTor ● TerminaTor va ser un roboT d´ulTima genració enviaT desde el fuTur per proTegir a un noi que seria la salvació per la raça humana.
  6. acomiadamenT ● fer per Juan camilo ruiz. ● ● espero que os alli agradaT.
  7. AcomiAdAment ● Fer per JuAn cAmilo ruiz. ● ● espero que os Alli AgrAdAt.
Publicité