Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Exemples de bones pràctiques

  1. 5 passos per dissenyar una SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  OBJECTIU FUNCIONAL: Respón a la pregunta: Què ha de ser capaç de FER l'alumne en finalitzar les activitats de la seqüència?  TASCA FINAL: Lligada a l’objectiu funcional. Complexa (suposa un repte), contextualitzada i que cerqui l’aplicació dels nous aprenentatges.  CONTINGUTS: Coherents amb l’objectiu funcional i la tasca final. Responen al que es necessita conèixer, saber, posar en pràctica,... per ser capaç de dur a terme la tasca final.  ACTIVITATS: Seqüència d’activitats orientades a la realització del producte final. Des de l'experimentació primera cap a la conceptualització i l’experimentació més enriquida. Inclouen dinàmiques d’intercanvi diverses. Diversitat d’estratègies i recursos didàctics.  CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACIÓ: Compartits amb els alumnes. Per guiar-los i orientar-los en l’elaboració de la seqüència. Per fer l’avaluació del producte final.
  2. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA FINAL: “El nostre APM” Nivell: Ensenyaments Inicials i Bàsics Català, castellà i anglès OBJECTIU FUNCIONAL: Què ha de ser capaç de fer l'alumne en finalitzar les activitats de la seqüència? L’ alumne ha de ser capaç de mostrar el que ha après en finalitzar el seu curs en una situació de comunicació nova, mitjançant l’ elaboració d’un treball col·laboratiu entre cursos del bloc d’ensenyaments inicials i bàsics (EIB). TASCA FINAL: Context: Coincidint amb la finalització de tots els cursos d’EIB, volem preparar un treball que reflecteixi tot el que hem après durant el nostre curs. Descripció de la tasca: Entre tots els cursos que ara finalitzen, hem de decidir un treball final original i innovador que pugui reflectir tot el que hem après. Aquest treball es mostrarà a la festa fi de curs i es penjarà al web de l’escola per poder-lo compartir amb el màxim de gent possible.  Què farem: Inspirats en el programa APM de TV3, elaborarem un programa similar on apareixeran diferents vídeos doblats en la llengua de cada curs.  Com ho farem: Cada classe triarà un vídeo d’un minut aproximadament i en farà el doblatge. Finalment s’uniran tots el vídeos per tal de tenir el producte final: el nostre APM. http://youtu.be/lkQ0wOm0B0M
  3. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA FINAL: “L’evolució” Nivell: GES-2 Mòdul: Biologia i geologia OBJECTIU FUNCIONAL: Què ha de ser capaç de fer l'alumne en finalitzar les activitats de la seqüència? L’ alumne ha de ser capaç d’explicar les diferents teories sobre l'origen de la vida i l'evolució de les espècies mitjançant la realització d’una presentació digital. TASCA FINAL: Context: Coincidint amb la finalització d’aquest mòdul, volem dur a terme una presentació digital que reflecteixi el que hem après. Descripció de la tasca: Hem d’elaborar una presentació digital on s’expliquin les diferents teories sobre l'origen de la vida i l'evolució de les espècies. Per fer-ho no tan sols les hem d’aprendre, sinó que també les hem d’entendre.  Què farem: Elaborarem una pel·lícula amb diversos programes informàtics: AUDACITY per enregistrar la veu i fer muntatges amb la música i el MOVIE MAKER per fer el muntatge final.  Com ho farem: Per grups, seleccionarem una teoria. Redactarem el que direm i cercarem imatges i músiques que ens ajudin a expressar millor les nostres idees. Finalment farem la pel·lícula. https://www.youtube.com/watch?v=vbeJvKvgVTM
Publicité