Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2

Partager

Télécharger maintenant Télécharger

Télécharger pour lire hors ligne

Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya

Télécharger maintenant Télécharger

Télécharger pour lire hors ligne

Araling Panlipunan 7

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Mga Kilusang Pangkababaihan sa Kanlurang Asya

 1. 1. Mga Samahang Pangkababaihan SA KANLURANG ASYA EDMOND R. LOZANO #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading Aralin 3.1 #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN SAN ISIDRO NHS https://web.facebook.com/BlackGirlMovement/photos/a.169 2012557752592/1704271963193318/?type=3&_rdc=1&_rdr https://nation.com.pk/30-Mar-2020/pakistan- s-growing-feminist-movement http://www.ft.lk/ft-click/Sri-Lanka-Girl-Guides- Association-conclude-successful-51st-AGM/15-687969
 2. 2. https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899 #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading#DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 3. 3. PAKSANG TATALAKAYIN:  MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN SA KANLURANG ASYA KASANAYANG PAGKATUTO: sa Pagkakapantay-pantay, Pagkakataong Pang- ekonomiya at Karapatang Pampolitika #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899 #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 4. 4. https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899 ATING ALAMIN: 1. Ikaw ba ay kasapi ng isang samahan?  3. May mga samahan kayang pangkababaihang naitatag sa Timog at Kanlurang Asya noong ika- 16 hanggang 20 siglo? #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading#DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN 2. Sa iyong pananaw, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng samahan sa isang lipunan?
 5. 5. https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899 MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN  Nakita ng mga kababaihan sa Asya ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses. Ano nga ba ang mga kilusang ito? #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading#DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN KANLURANG ASYA
 6. 6. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading#DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://en.qantara.de/content/womens- rights-in-the-arab-world-the-key-to-change MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA
 7. 7. https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899 #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading Sapagkat minsan na nilang naranasan ang iba’t ibang anyo ng pang-aapi at diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya. Alamin natin ang ilan sa mga kilusang ito sa ilang mga bansa sa Kanlurang Asya. MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN KANLURANG ASYA
 8. 8. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading#DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN https://www.aljazeera.com/news/2020/02/07/man-charged-with- raping-five-year-old-girl-at-us-embassy-in-delhi/ KANLURANG ASYA
 9. 9. https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899 KANLURANG ASYA  Sa kasalukuyan, ang hamon na kinakaharap ng kababaihan sa KANLURANG ASYA ay higit na paigtingin ang kanilang ginagawa upang makatiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ang kalalakihan at kababaihan. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 10. 10. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  Ang rehiyong ito ay binubuo ng mga bansang Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon,Oman, Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates at Yemen. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 11. 11. https://www.npr.org/2011/01/27/133248219/in- tunisia-women-play-equal-role-in-revolutionhttps://www.bbc.com/news/world-asia-53589899  Sa rehiyong ito, ang partisipasyon sa pulitika at paghahanapbuhay ng kababaihan ay hindi halos nagbago.  Milyong kababaihan ang nangangailangan pang ipaglaban ang kanilang mga KARAPATAN. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 12. 12. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://www.al-fanarmedia.org/2017/07/scholars- debate-legacy-state-feminism-chances- overcoming-islamist-secularist-divide/
 13. 13. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  Sa Kuwait at Saudi Arabia, illegal para sa kababaihan ang makilahok sa ELEKSYON dahil sa kanilang kasarian. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Saudi Arabia
 14. 14. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  noong 1982 pagkatapos ng pagpupulong ng civil society sa karapatang pantao na ginanap sa Cyprus, unti-unting tinanggap ng mga pamahalaang lokal at rehiyonal ang mga adbokasiya ng mga nangangalaga sa karapatang pantao. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 15. 15. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  Sa pamamagitan ng Isha L’lsha-Haifa Feminist Center, pinangunahan nila ang implementasyon ng Security Council Resolution 1325. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 16. 16. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://www.facebook.com/IshaLishaHaifaFeministCenter/about/
 17. 17. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  Hinikayat nila ang kababaihan na makilahok sa negosasyon at talakayan tungkol sa sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 18. 18. Sa pamamagitan nito, maipamumulat ang epekto ng sigalot lalo na sa kababaihan at kung paano nila maipagtanggol ang kanilang karapatan. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://www.al- fanarmedia.org/2017/07/scholars-debate- legacy-state-feminism-chances
 19. 19. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  Maraming NGO na samahang kababaihan, samahang pangkapayapaan at Women’s Coalition for a Just Peace ang aktibo sa ISRAEL. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 20. 20. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://coalitionofwomen.org/ Women’s Coalition for a Just Peace
 21. 21. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi  Karamihan sa kanila ay patuloy na nakikipagdayalogo sa KABABAIHANG PALESTINIAN upang magkaroon ng solusyon sa problema na maaaring maging instrument sa pagkakaroon ng kapayapaan. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 22. 22.  Bagaman, ang mga Samahan sa Karapatang Pantao sa Kanluran ay napangingibabawan ng mga kalalakihan, ang mga samahan ng kababaihan ay unti-unti nang kinikilala. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://www.aljazeera.com/news/2020/ 02/07/man-charged-with-raping-five- year-old-girl-at-us-embassy-in-delhi/
 23. 23. https://www.nairaland.com/3588290/these- women-protest-like-saudi May malakas na koalisyon ng mga NGO na nagsusulong ng karapatang pantao at karapatan ng kababaihan sa Bahrain, Egypt, Jordan at Yemen. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Bahrain Egypt Jordan
 24. 24. https://www.nairaland.com/358829 0/these-women-protest-like-saudi Sa loob ng sampung taong pakikibaka, ang kababaihan sa Bahrain, Omar at Qatar ay nagtagumpay na magkaroon ng karapatang bomoto. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Oman Qatar Bahrain
 25. 25. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/  Samantala, ang kababaihan naman sa Egypt at Jordan ay nabigyan ng karapatan sa diborsyo, at ang karapatan bilang mamamayan ng kababaihan ay naibigay rin sa taga-Bahrain, Egypt at Lebanon. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Egypt Jordan Egypt Bahrain Lebanon
 26. 26. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/ Sa Jordan, nanguna si Reyna Rania Al- Abdulla sa kampanya laban sa pang-aabuso sa kababaihan. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Jordan Reyna Rania Al- Abdulla
 27. 27. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/  Sa Egypt, pinamunuan naman ni Susan Mubarak ang NATIONAL COUNCIL ON WOMEN sa kampanya na baguhin ang batas pampamilya at pagbabawal sa pagkapon sa mga kababaihan. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Susan Mubarak
 28. 28. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://nzhistory.govt .nz/womens- movement-gathers- in-christchurch-to- form-national- council-of-women NATIONAL COUNCIL ON WOMEN
 29. 29. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/  Samantala sa UAE, ang namuno ay si Sheikha Fatima Bint Mubarak ang nanguna sa pagbibigay ng karapatan na makapag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng karapatang ekonomiko ang kababaihan. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Sheikha Fatima Bint Mubarak United Arab Emirates
 30. 30. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://www.emirate s247.com/news/emir ates/investment-in- uae-education- sector-on-the-rise- 2010-12-01-1.323803 karapatan na makapag-aral sa kolehiyo United Arab Emirates
 31. 31. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/  Dahil sa nabanggit na mga inisyatibong ng mga Unang Ginang sa kani-kanilang bansa, nakatulong sila sa pagbibigay solusyon sa mga isyung kinakaharap ng kababaihan.  Gayundin nagkaroon ng dagdag na alokasyon ng badyet para sa edukasyon at kalusugan ng mga tao. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 32. 32. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN -dagdag na alokasyon ng badyet para sa edukasyon at kalusugan
 33. 33.  Noong 2000, isang pangrehiyong network upang maisulong ang kamalayan ng kababaihan tungkol sa kanilang dapat na taglaying mga karapatan.  Ito ay sa pamamagitan ng pagkilos ng kababaihan sa Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine, Qatar, UAE at Yemen. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION Arab Women Connect #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Lebanon Jordan United Arab Emirates Egypt
 34. 34. https://menasolidaritynetwork.com/2020/ 07/26/protests-grow-as-british-arms-sales- to-saudi-arabia-restart/  Ang kapasidad ng mga samahang kababaihan upang maimulat ang publiko sa mga kontrobersyal na isyu ay nagkaroon ng pagbabago lalo na sa mga isyu tungkol sa diskriminasyon sa kababaihan at pambubugbog at pananakot sa asawa maliban na lamang sa mga bansang KUWAIT, OMAN, SAUDI ARABIA AT SYRIA. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Saudi Arabia Oman SYRIA KUWAIT
 35. 35. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN -diskriminasyon sa kababaihan at pambubugbog at pananakot sa asawa https://www.bbc. com/news/world- europe-51133724
 36. 36.  Ang KABABAIHAN sa Kanlurang Asya ay patuloy na aktibong nakikilahok sa pulitika, gayundin sa isyu ng pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA ARAB REGION Pinagkunan: www.mthdyoke.edu/intrel/dash.htm #DIGMAAN #SANHI#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN https://www.facebook.com/IshaLi shaHaifaFeministCenter/about/
 37. 37.  Ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat.  Sa bawat pangkat ay may aatasang magkuwento tungkol sa mga samahang kababaihan at mga kalagayang panlipunan sa Timog at Kanlurang Asya mula ika – 16 hanggang ika-20 siglo. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA Gawain Blg. 2: IKUWENTO MO . . . . . PAKIKINGGAN KO #DIGMAAN#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 38. 38. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/  Habang ang inyong kamag-aral ay nagkukuwento, isulat sa inyong dyornal ang mga mahahalagang datos tulad ng sumusunod: 1. Mga Samahang Kababaihang Naitatag sa Kanlurang Asya 2. Mga Namumuno 3. Layunin ng Bawat Samahan 4. Kalagayang Panlipunan #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA Gawain Blg. 2: IKUWENTO MO . . . . . PAKIKINGGAN KO #DIGMAAN #SANHI #EPEKTO#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 39. 39. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/  Bilang isang pangkat, sa loob ng sampung (10) minuto, punan ang hinihingi ng sumusunod na tsart. #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA Gawain Blg. 3: Pagpupuno sa Tsart #DIGMAAN #SANHI #EPEKTO#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN
 40. 40. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/ #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA Gawain Blg. 3: Pagpupuno sa Tsart #DIGMAAN #SANHI #EPEKTO#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN Kalagayang Panlipunan Samahang Kababaihan Tagapagtatag/ Pinuno Layunin 1.Timog Asya 2.Kanlurang Asya
 41. 41. https://menasolidaritynetwork.com/2 020/07/26/protests-grow-as-british- arms-sales-to-saudi-arabia-restart/ #1st Grading#4th Grading#1st Grading#3rd Grading MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN KANLURANG ASYA #DIGMAAN #SANHI #EPEKTO#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN 3. Ano ang naging epekto ng mga samahang pangkababaihan at ng mga kalagayang panlipunan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika ng mga taga -Kanlurang Asya? 1. Ano- ano ang samahang pangkababaihan na naitatag sa ilang bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ano ang layunin ng nabanggit na mga samahan? 2. Paano mo ilalarawan ang kalagayang panlipunan ng kababaihan sa nabanggit na mga bansa? Gawain Blg. 4: Sa bahaging ito, balikan at suriin ninyo ang binasang teksto at magkakaroon tayo ng malayang talakayan tungkol sa paksa.
 42. 42. REFERENCE: • LM AP 8 (2016) • CG AP 8 • Teaching Guide AP8 • Slideshare.com • LRportal.gov.ph • Youtube.com • Pixar.com • https://nation.com.pk/30-Mar-2020/pakistan-s-growing-feminist- movement • https://web.facebook.com/BlackGirlMovement/photos/a.1692012 557752592/1704271963193318/?type=3&_rdc=1&_rdr • http://www.ft.lk/ft-click/Sri-Lanka-Girl-Guides-Association- conclude-successful-51st-AGM/15-687969 • https://www.bbc.com/news/world-asia- 53589899 #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN #TIMOGASYA
 43. 43. REFERENCE: • https://www.aljazeera.com/news/2020/02/07/m an-charged-with-raping-five-year-old-girl-at- us-embassy-in-delhi/ • https://en.qantara.de/content/womens-rights- in-the-arab-world-the-key-to-change • https://www.al- fanarmedia.org/2017/07/scholars-debate- legacy-state-feminism-chances • https://coalitionofwomen.org/ • https://www.emirates247.com/news/e mirates/investment-in-uae-education- sector-on-the-rise-2010-12-01-1.323803 #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN #TIMOGASYA
 44. 44. https://www.pinterest.ph/pin/51636591 3512792550/ #1st Grading#4th Grading#DIGMAAN #KASUNDUANGPANGKAPAYAPAAN#SANHI #EPEKTO #1st Grading#3rd Grading#KILUSAN #KANLURANGASYA#KABABAIHAN #TIMOGASYA

  Soyez le premier à commenter

 • Sybil150

  Jan. 9, 2021
 • MarcAnthonyBaldoz

  Feb. 19, 2021

Araling Panlipunan 7

Vues

Nombre de vues

292

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

16

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×